مرور برچسب

هفت‌کچلون حاجی عباسی

کمک لوطی مشهور به شرط ایجاد شغل برای بچه های محل

در و دیوار رستوران با تابلوهای قدیمی سیاه و سفید مزین گشته است، عکس هایی که گردشگران و مشتریان آن را به سفر زمان می‌برد، مسافرت به دهه ۲۰ تهران و زمانی که یک محله باغ فردوس بود و هفت برادر که اهالی روی سرشان قسم یاد می کردند و سخنشان برای…