مرور برچسب

هون

آتیلا

در یک روز طوفانی در یکی از دشت های مجارستان امروزی جوانی هراسان در حال پناه بردن از مکان امنی به مکان امن دیگر است در همین هین رعد و برقی در مقابل پایش به زمین می نشیند و تنها چیزی که از رعد و برق باقی می ماند شمیشر خدای مریخ است که به…