مرور برچسب

وزارت نفت

تاریخچه شرکت ملی نفت ایران

تاریخچه: پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در هشتم آذرماه ۱۳۲۹ درکمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی به امضای ۱۷ تن از نمایندگان این کمیسیون رسید. متن این پیشنهاد به قرار زیر است: "به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تامین صلح جهانی…