مرور برچسب

پادشاهی گوریو

نوشته های روشن بودایی کره باستان

پادشاهی گوریو (Koryo) از سال 918 تا 1392 پس از میلاد بر کره باستان حکومت کرد و بر شکوفایی هنر، ادبیات و معماری نظارت داشت. یکی از این پیشرفت‌ها، تولید متون بودایی تذهیب شده بود. تصاویری که به سختی توسط راهبان بودایی نقاشی شده بودند، متون…

پادشاهی گوریو

گوریو (918 – 1392) که به صورت کوریو نیز تلفظ می شود، یک پادشاهی کره ای بود که در سال 918 توسط پادشاه تجو تاسیس شد. دوران گوریو به خاطر دستاوردها و درگیری هایش معروف است. بعدها این پادشاهی باعث ایجاد نام رایج " کره " گردید. گوریو سه پادشاهی…