برچسب: پادشاه اینجو

گنگ هونگ ریپ

گنگ هونگ ریپ

گنگ هونگ ریپ (۱۵۶۰- ۶ سپتامبر ۱۶۲۷) ژنرالی کره ای در خلال سلسله چوسون بود. به دلیل درخواست های ممتد از سوی دربار سلسله چینی مینگ، گوانگ هه گون به...

ولیعهد سوهیون

ولیعهد سوهیون

ولیعهد سوهیون (۵ فوریه ۱۶۱۲- ۲۱ می ۱۶۴۵) اولین پسر پادشاه اینجو از سلسله چوسون بود. سوهیون بر اساس بندهایی از قرار داد صلح که بعد از جنگ سال ۱۶۳۶...