مرور برچسب

پادشاه ساسانی

قباد پادشاه ساسانی که بود؟

قباد اول (کواد، کواذ یا کباد) بیستمین شهریار ساسانی بود که دوبار بر تخت ایران نشست، بار اول در سال های 488 تا 496 و بار دوم نیز در سال های 499 تا 531 (میلادی). وی جانشین بلاش ساسانی و پسر پیروز یکم بود.در نوشته های اوستایی نام قباد به…

حکایت مرگ یزدگرد ساسانی در چشمه سبز چه بود؟

یزدگرد ساسانی چهاردهمین پادشاه سلسله ساسانی و پدر بهرام گوربود. در دوره او جنگ‌های طولانی مدت بین ایران وروم تقریباً به حالت صلح درآمد و او پس از سیصد سال برای نخستین بار کلیسای ایران را به رسمیت شناخت و در سال ۴۰۹ میلادی برای زندانیان…

زانو زدن والرین امپراطور روم بر پای شاپور اول پادشاه مقتدر ساسانی

در زمان شاپور اول ( ۲۳۹ تا ۲۷۰ میلادی ) پادشاه ساسانی سه امپراطور روم به ایران حمله ور شدند . یکی گردیانوس جوان بود که در سال ۲۴۲ میلادی کشته شد . دیگری فیلیپ عرب بود که در برابر شاپور ناچار به تسلیم شد و قبول کرد که سالیانه به ایران…

مانی – بخش اول

الف ) نام مانی :  زادروز ۲۱۶ میلادی روستای مردینو در اطراف تیسفوندرگذشت ۲۷۶ میلادی ایران جندی شاپورمحل زندگی تیسفون, بابلملیت پارتینام‌های دیگر ماناگ، ماناپیشه پیامبر، عارف، نگارگر، نویسنده…