مرور برچسب

پادشاه پاسا

پارک جه سانگ

مدلی از وفاداری: افراد باسواد در زمان های قدیم با آموزش ذهن های مردم و هدایت مناسب آنها در جستجوی پرورش جامعه منصفانه ای بودند. هدف تمام عمر آنها متمایز کردن خویش در جامعه با یک روش صحیح بود. خادم عموم بودن کار سختی نیست اما پیمودن مسیر…

جنگ گایا و شیلا

جنگ گایا و شیلا مجموعه درگیری هایی بود که بین پادشاهی کره ای باستانی شیلا و اتحادیه گایا درگرفت. این جنگ ها در حدفاصل بین قرن اول میلادی تا سال 562 میلادی در گرفت و نتیجه آن جذب شدن قلمرو گایا در خاک بکجه و شیلا بود. شیلا کار خود را…