مرور برچسب

پادگان په گانگ

کیم آم

کیم آم  منجم، ستاره شناس، فرمانده نظامی، استاد فلسفه یین و یانگ و یک شمن در اواخر قرن هشتم در پادشاهی کره ای شیلا بود. زندگی نامه: او نواده ای (نوه) از ژنرال کیم یو شین بود. کیم آم فلسفه یین و یانگ را در چین و در منطقه چانگ آن فرا…