مرور برچسب

پارک گیوسو

بک گیوسو

بک گیوسو (1877-1807) دیوان سالار، عالم، سیاستمدار، و دیپلمات سلسله چوسون بود. او به عنوان پیشرو یک گروه روشنگری شناخته می شود.