مرور برچسب

پالمپسست

کشف اسرار یک دستگاه مرموز باستانی

دانشمندان به دست نوشته ای گم شده دست پیدا کرده اند که راز یک دستگاه مرموز را حل می کند.به گزارش اسپوتنیک به نقل از "نیوزویک"، دانشمندان یک دست نوشته را کشف و تا حدی رمزگشایی نموده اند که توسط کلودیوس بطلمیوس، ستاره شناس باستانی…