مرور برچسب

پناهگاه پوزیدون

۶ کشف پربیننده در ۷۲ ساعت گذشته

کشف اسرار تمدن بشر که در طول هزاران سال پنهان مانده است، برای اکثر مردم جذابیت دارد. راز‌هایی که افشای آن‌ها دنیای بعد خود را دگرگون می سازد و نگرش های قبلی را با چالش روبرو می کنند. در چنین شرایطی باستان شناسی وظیفه آشکارسازی اسرار گذشته…