مرور برچسب

پولوگنوتوس

فیدیاس مجسمه ساز و حجار پارتنون

از سال 447 تا 438، فيدياس و دستيارانش به كار مجسمه سازي و حجاري پارتنون مشغول بودند. همچنانكه افلاطون نخست درامنويس بود و سپس فيلسوفي شد كه فلسفه خود را به صورت درام بيان ميداشت، فيدياس نيز نخست نقاش بود و بعدا پيكرتراشي شد كه در كار خود…

جدول گاهشماری عصر طلایی یونان باستان ۴۸۰ – ۳۹۹قم

جدول گاهشماري تذكر: هر جا كه اسم شهري در مقابل اسم شخصي نيامده است، غرض اين است كه آن شخص آتني است. ق‌م 478 : پينداروس تبي، شاعر 478 - 467 : هيرون اول، جبار سيراكوز 478 : فيثاغورس رگيومي، پيكرتراش 477 : تاسيس اتحاديه دلوسي 472 :…