مرور برچسب

پیکرک های ایلامی

پیکره های سفالی ایلامی

صدها پیکره سفالی ایلامی در کاوشهای سده گذشته گزارش شده و صدها پیکر دیگر در بازارهای عتیقه خرید و فروش شده اند.