مرور برچسب

چونگول جیسین

جیپسین

جیپسین صندل سنتی کره ای بود که از پوشال ساخته می شد. کره ای ها سندل های پوشالی را از زمان باستان می پوشیدند و تاریخ آن به دو هزار  سال پیش بر می گردد. آنها در رسته کفش های یی (کفش هایی با ارتفاع کوتاه) دسته بندی می شوند و نام اختصاصی آنان…