مرور برچسب

کتاب آشپزی الطبیخ

مردم باستان از چه کتاب‌های آشپزی استفاده می‌کردند؟

قدمت قدیمی‌ترین کتاب‌های آشپزی جهان، به قبل از تهیه و تدارک غذاهای امروزی، قبل از مفهوم معمولی از دستورپخت و در کل حتی به قبل از کتاب‌های کاغذی برمی‌گردد. این کتاب‌های آشپزی می‌توانند درگاهی به سوی گذشته باز کنند. شاید فرهنگ‌هایی که آن‌ها