مرور برچسب

کوه ارجیس

دیدنی های قیصریه ترکیه

دیدنی های قیصریه ترکیه شهری با جمعیت حدود یک میلیون نفر که در سیصد و بیست کیلومتری جنوب شرقی پایتخت یعنی آنکارا واقع شده است. این شهر با توجه به قرار گرفتن بین کوه های ارجی اس آب وهوایی بسیار سرد و کوهستانی دارد؛ به طوری که فقط یک ماه…