مرور برچسب

کویر مصر از اصفهان

کویر مصر اصفهان ، مقصد مناسب گردشگری در زمستان

معرفی: در استان اصفهان و در توابع شهرستان خور و بیابانک، روستایی است به نام روستای مصر. روستای مصر در دشت کویر و در 45 کیلومتری شرق جندق و در 60 کیلومتری شمال خور واقع شده است. این روستا در میانه راه دامغان به نائین و اصفهان قرار…