مرور برچسب

گالریوس

نرسه، هفتمین شاه ساسانیان

آغاز کار شاهنشاه نرسه نرسه هفتمین پادشاه ساسانیان، فرزند شاپور اول و گوردزاد بود که در سال 228 پس از میلاد چشم به جهان گشود و به سال 303 میلادی در سن حدود 70 سالگی درگذشته است. نرسه در سال ۲۹۳ میلادی به تخت ساطنت رسید. رومی ها وی را نارسِس…

گالریوس

گالریوس امپراتور روم دوران ۳۰۵-۳۱۱ زادروز در حدود ۲۵۰ زادگاه در نزدیکی سردیکا ( صوفیه، بلغارستان) درگذشت اوایل مه ۳۱۱ محل درگذشت نیکومدیا یا سردیکا پیش از کنستانتین یکم،…

سالشمار تاریخ ارمنستان

در حدود ۱٬۴۰۰ پیش از میلاد، از مصنوعات آهنی در قلمرو هیتی‌ها در ارمنستان کنونی استفاده می‌شد که این به عنوان نخستین شواهد مصرف این عنصر است. در سال‌های ۶۷ تا ۶۳ پیش از میلاد، پومپه سردار رومی، سوریه و ارمنستان را فتح کرده و آخرین…

امپراطوری ساسانی به عنوان رقیب نیرومند روم- بیزانس-بخش اول

 -بخش اوّل     دولت ساسانی توسط اردشیر بابکان در سال 226 میلادی رسماً تأسیس شد و پس از 426 سال در سال 652 میلادی فروپاشید. برخی از مورخان و پژوهشگران شکل گیری این دولت را به سال 224 و سال سقوط آن را 642 میلادی نوشته اند که با…