مرور برچسب

گوردخمه های کرمانشاه

گوردخمه اسحاق وند

گوردخمه اسحاق وند گوردخمه اسحاق وند گوردخمه هخامنشی اسحاق وند از مجموعه سه گور دخمه در كنار هم تشكیل شده است كه بر روی قله سنگی تپه ای مشرف به دشت واقع است. این گور دخمه در شمال شرقی روستای نوده در كنار جاده آسفالته پل چهر قرار دارد.نام

آثار تاریخی کرمانشاه

آثار تاریخی کرمانشاه کرمانشاه یکی از شهر های باستانی ایران می باشد که اکثر بنا های تاریخی این شهر توسط پادشاه قدرتمند پیشدادیان بنا شده است. به دلیل کوهستانی بودن این مناطق اکثر این آثار در دل سنگ و کوهستان هک شده است. در این مقاله قصد…