مرور برچسب

گوکسا

ایل یون

زنی در سال 1206 در گیونگ سان در منطقه گیونگ سانگ شمالی پسری را به دنیا آورد. او بعد از اینکه سه شب متوالی خوابی در مورد یک خورشید گرد که در بالای شکمش می درخشد دید، نشانه هایی از بارداری از خود نشان داد. وی با یادآوری این خواب نام پسرش را…