برچسب: گیتا

حقيقت انسان از ديدگاه نجم الدين رازى و رادا كريشنان

حقیقت انسان از دیدگاه نجم الدین رازى و رادا کریشنان

برگرفته از حقیقت انسان از دیدگاه نجم الدین رازى و رادا کریشنان / محمدعلى رستمیان شناخت حقیقت انسان، از آن جهت که راه تکامل وجودى انسان و نیل به شناخت...