مرور برچسب

یانگ نیئونگ

شاهزاده بزرگ یانگ نیونگ

شاهزاده بزرگ یانگ نیونگ (1394-1462) سیاستمدار و شاهزاده ای از سلسله چوسون بود. شاهزاده بزرگ که پسر اول پادشاه تجونگ از سلسله چوسون و همسرش ملکه ون گیونگ به حساب می آمد، برادر بزرگ تر پادشاه سجونگ کبیر بوده و به عنوان نیای سینگمان ری، فعال…