یون ون هیونگ

یون ون هیونگ (۱۵۰۹- ۱۸ نوامبر ۱۵۶۵) نویسنده، فیلسوف و سیاستمدار سلسله کره ای چوسون بود. او برادر جوان تر ملکه مونجونگ و دایی پادشاه میونگ جونگ (سیزدهمین پادشاه چوسون)...