مرور برچسب

یون ناظر چیست

یون نامگون

یون نامگون (635-؟) دومین پسر یون گه سومون (نامشخص- 665) رهبر نظامی و دیکتاتور گوگوریو، و سومین ته مانگ نیجی گوگوریو در خلال سلطنت پادشاه بوجانگ (آخرین فرمانروای گوگوریو) بود. سقوط گوگوریو: بعد از مرگ پدرش در سال 666، نامگون با برادر…