مرور برچسب

یون نامسنگ

یون نام سِنگ

یون نام سِنگ (634-679) پسر ارشد ته مانگ نیجی گوگوریو یعنی یون گه سومون (603؟-665) بود. در سال 665، یون نامسِنگ جایگزین پدرش شده و به دومین ته مانگ نیجی گوگوریو بدل گشت. ته مانگ نیجی: گفته می شود یون نامسِنگ در زمانی قبل تر از فوت یون گه…

قلعه گوکنی

قلعه گوکنی شهر گونگ نه (گوکنی) پایتخت دوم امپراطوری باستانی و کره ای گوگوریو بود که در منچوری و شبه جزیره کره قرار داشت. محیط دژ اطراف آن 2686 متر برآورد شده است. تاریخ: گونگ نه در دهمین ماه سال سوم بعد از میلاد…

پادشاه بوجانگ

پادشاه بوجانگ از گوگوریو (متوفی 682) (حکومت :642—668) ؛ بیست و هشتمین و آخرین پادشاه گوگوریو ( شمالی ترین پادشاهی در بین سه پادشاهی) بود. او توسط رهبری نظامی به نام یون گه سومون در تخت سلطنت قرار گرفت.حکومت وی زمانی که گوگوریو به دست…