مرور برچسب

یون نام سنگ

یون نام سِنگ

یون نام سِنگ (634-679) پسر ارشد ته مانگ نیجی گوگوریو یعنی یون گه سومون (603؟-665) بود. در سال 665، یون نامسِنگ جایگزین پدرش شده و به دومین ته مانگ نیجی گوگوریو بدل گشت. ته مانگ نیجی: گفته می شود یون نامسِنگ در زمانی قبل تر از فوت یون گه…

جنگ شیلا و تانگ

جنگ شیلا و تانگ در قرن هفتم میلادی بین پادشاهی کره ای شیلا و سلسله های جدیدا تصاحب شده ی آن یعنی گوگوریو و بکجه (که اغلب با عنوان شیلا متحد نام برده می شود)، و سلسله ی چینی تانگ بلافاصله بعد از غلبه بر گوگوریو و بکجه توسط شیلا و سلسله تانگ…

پادشاه بوجانگ

پادشاه بوجانگ از گوگوریو (متوفی 682) (حکومت :642—668) ؛ بیست و هشتمین و آخرین پادشاه گوگوریو ( شمالی ترین پادشاهی در بین سه پادشاهی) بود. او توسط رهبری نظامی به نام یون گه سومون در تخت سلطنت قرار گرفت.حکومت وی زمانی که گوگوریو به دست…