مرور رده

مجسمه های باستان

مجسمه پیکره ای است که برای یادآوری و نشان دادن وجود یک انسان ، شی ، حیوان و یا واقعه ای ساخته می‌شود . مجسمه های بسیاری برای بزرگ داشت واقعه های تاریخی به یادگار مانده است . مجسمه ها ممکن است برای یادبود بزرگان تاریخ و یا به عنوان هنری عمومی ساخته و به نمایش گذاشته شوند .

مجسمه زئوس

شهری که جایگاه اولیه بازیهای المپیک بوده و اصلا" نام این بازیها از آن گرفته شده است. در ارزش و مقام بازیهای المپیک در ایام باستان همین بس که در مدت بازیها جنگها متوقف می شد و ورزشکاران از آسیا صغیر، سوریه، مصر و ... برای مسابقه و پرستش زئوس…

مجسمه های یونان باستان ۲

- مجسمه ای برهنه از قیصر امپراطور رومی - مجسمه زیبای دیانا با جامه بلند زنانه ابعاد واقعی - مجسمه " هبه " که نام الله جوانی که ساقی خدایان بود - مجسمه نخستین امپراطور روم باستان : آوگوستوس اوكتاویانوس در ابعاد حقیقی

مجسمه های یونان باستان ۱

- " مجسمه رومی یونانی پسر و خار پایش " - آپولو با سگ به شکار می رود! در موزه مجسمه 108 - مجسمه دموستن سخنور یونانی اهل آتن 80       -     خداوند دیونسیوس <خداى شراب و میگسارى و زراعت) باکوس در موزه…