دسته: تاریخ اروپا

کشف استون هنج (Stonehenge)

استون هنج (Stonehenge) استون هنج سایتی باستان‌شناسی است که به گفته دانشمندان در عصر نوسنگی ساخته شده است؛ عصری که اطلاعات کمی از آن در دست داریم. این سازه شامل...

کشف ستون ناتمام

ستون ناتمام ستون ناتمام نام اثری کشف شده از جهان باستان در نزدیکی شهر رم ایتالیاست که بیش از ۱۱۵۰ تن وزن داشته و هنوز هم در همان مکان یافته‌شده...

اختراع سیستم بانکی

در خیابان شلوغ “فلیت” در لندن، طاق سنگی‌ای وجود دارد که با قدم گذاشتن در آن، به زمان‌های گذشته سفر می‌کنید. به گزارش بی‌بی‌سی، در حومه‌ای آرام و ساکت، کلیسای...

اختراعات گراهام بل

«الکساندر گراهام بل» در ۱۴۱ سال پیش و زمانی که فقط ۲۹ سال سن داشت، نخستین تماس تلفنی موفق دنیا را برقرار کرد تا این افتخار برای همیشه به نام...

راه آهن مرگ استالین

در حومه سالخارد در روسیه، در روی لبه قطب شمال، بقایای متروک راه آهن بدنام سالخارد-ایگارکا قرار دارد که با عنوان های «راه آهن مرگ»، «جاده مرگ» شناخته می شود....

مدرسه مخفی آموزش مأموران جنگ جهانی دوم برای مبارزه با نازی‌ها

“درامینتول” در نگاه اول شبیه خانه ویلاییِ متعلق به خانواده‌ای پولدار است. همین‌طور هم هست. این خانه بزرگ که در دامنه رشته‌کوه‌های “کارینگورمز” در اسکاتلند واقع‌شده، متعلق به هفدهمین ملاک بزرگ...

تاریخ فرانکها : ۲۴۰-۵۱۱

با مرگ سیدونیوس، شام تیره بربریت گل را فرا گرفت. ما نباید درباره‌ تیرگی آن شب راه اغراق بپوییم. مردم هنوز مهارتهای اقتصادیشان را داشتند، کالا مبادله می‌کردند، مسکوک ضرب...

تاریخ ایرلند: ۱۶۰-۵۲۹

ایرلندیها چنین باور دارند ـ و ما هم نمی‌توانیم خلاف آن بگوییم ـ که «جزیره مه آلود و پرباروبر» آنان هزار سال قبل از میلاد مسیح مسکن یونانیان و سکوتها...