دسته: تاریخ اروپا

تاریخچه‌ای از ایتالیا

در اواخر قرن چهارم، امپراطوری روم غربی از لحاظ استعلا و انحطاط ، زایندگی و سترونی ادبی، شکوه سیاسی و انحطاط نظامی وضع بغرنجی داشت. گل رو به سعادت می‌رفت...

اکتشاف غار لاسکو

این غار در ۱۲ سپتامبر سال ۱۹۴۰ میلادی، توسط گروهی از نوجوانان کشف شد. بیش از دو هزار نقاشی از حیواناتی مانند گربه ها، پرندگان، کرگدن ها و خرس ها،...

ماری کوری کاشف رادیواکتیو

ماری کوری به دلیل دستاوردهای شگفت انگیز خود در زمینه شیمی دوبار برنده جایزه نوبل شد. او پیشگام مطالعات درباره رادیواکتیو بود و به اکتشافات بسیاری در این زمینه دست...

پایان سفر یولیانوس امپراطور روم

آخرین رؤیای بزرگ او رقابت با سوروس و ترایانوس بود: می‌خواست پرچم روم را در پایتختهای ایران برافرازد و یک بار برای همیشه تهدید ایران را نسبت به امنیت امپراطوری...

امپراطور مشرک

اکنون یولیانوس سی و یک ساله بود. آمیانوس، که غالباً او را می‌دید، چنین وصفش می‌کند: میان بالا بود. زلفش چنان نرم و صاف بود که گویی تازه شانه زده...

قیصر جدید در تاریخ اروپا

فلاویوس کلاودیوس یولیانوس، برادرزاده قسطنطین، به سال ۳۳۲ در قسطنطنیه در خانواده سلطنتی بزاد. پدر، برادر مهتر، و بیشتر عموزادگانش در قتل عامی که دیباچه سلطنت پسران قسطنطین بود کشته...

مسیحیان و مشرکان

در این جهان مدیترانه‌ای قرن چهارم، که در آن دولت وابستگی بسیار به دین داشت، امور کلیسایی چندان آشفته بود که دولت احساس کرد باید در رموز الاهیات نیز دخالت...

میراث قسطنطین

در سال ۳۳۵، امپراطور قسطنطین (کونستانتینوس) چون مرگ خویش را نزدیک یافت،‌ پسران و برادرزادگانش را نزد خود فرا خواند و، از سر امیدی خوشباورانه، حکومت امپراطوری وسیعی را که...