مرور رده

تاریخ تمدن کره باستان

از هزاره سوم قبل از میلاد و پادشاهی گوچوسون (چوسان قدیم) تاریخ کره باستان شروع و با سه امپراتوری و حکومت‌های جنوبی و شمالی ادامه پیدا می‌کند .

گوگوریو شمالی ترین امپراتوری کره بود که در سال (37 پیش از میلاد ) در باک بویو و در حمله‌‌ای عظیم به هیون تو گون تشکیل شد.

جانگ بوگو یکی از قوی‌ترین سیاست مداران پادشاهی شیلا در کره بود، او دریانورد، فرمانده جنگی و بزرگترین استاد رزمی در آن زمان بود .

یی جونگ مو

یی جونگ مو  (1425-1360) فرماندهی کره ای بود که لشکرکشی گیهه شرقی را به منظور فتح جزیره تسوشیما در سال 1419 هدایت کرد. او به خاطر هدایت ناوگانی شامل 227 کشتی و 17285 سرباز که در 19 جون 1419 در جزیره تسوشیما در خلیج آسو پیاده شدند مشهور…

تاریخچه آموزش در کره

تاریخچه آموزش در کره را می توان در زمان سه پادشاهی کره و یا حتی قبل تر در دوران پیش از تاریخ جستجو کرد. مدارس دولتی و خصوصی مشهور بودند. آموزش دولتی در اوایل سال 372 بنا نهاده شد. آموزش به لحاظ تاریخی به شدت تحت تاثیر کنفسیوسیسم و بودائیت…

گاه شمار حملات ژاپن به کره (۱۵۹۲-۹۸)

قبل از جنگ: سال تاریخ رویداد 1544 دزدان دریایی وکو به ساریانگ جین حمله کردند. 1555 وکو به چوسون حمله یورش برد. 1583 یی سون شین قوایی از جورچن ها را در نزدیکی رودخانه تومن شکست داد. 1587…

کیم سونگ ایل

کیم سونگ ایل (1593-1538) سیاستمدار و سفیر سلسله چوسون بود. او عضو حزب شرقی دربار چوسون به حساب می آمد. وی به همراه هو سونگ و هوانگ یون گیل در سال  1590 به عنوان فرستاده  در هیئتی به نام تونگ سینسا عازم ژاپن شده و با تویوتومی هیدیوشی نائیب…

شش وزیر چوسون

شش وزیر چوسون بدنه های اصلی اجرایی سلسله کره ای چوسون بودند. آنها شامل وزارتخانه کارکنان (ایجو)، مالیات (هوجو)، تشریفات (یجو)، امورات نظامی (بیونگ جو)، مجازات ها (هیونگ جو)، و عملیات های عمومی (گونگجو) می باشند. این مجموعه در سال 1298…

محاصره پیونگ یانگ (۱۵۹۳)

محاصره پیونگ یانگ یک درگیری نظامی بود که بین ارتش متفق مینگ- چوسون و اولین گردان ژاپنی ها تحت هدایت کونیشی یوکیناگا درگرفت. نبرد با پیروزی نیروهای متفق به پایان رسید ولی ژاپنی های باقی مانده در شب هشتم فوریه 1593 یک عقب نشینی موفقیت آمیز از…

تاریخچه نظامی گوگوریو

تاریخچه نظامی گوگوریو شامل جنگ هایی می شود که با سایر پادشاهی های کره ای، سلسله های چینی، ایالت ها و قبایل عشایری و دودمان وا از ژاپن در گرفته است. گوگوریو کشوری به شدت نظامی بود. آن یک امپراطوری قدرتمند و یکی از بزرگترین قدرت های شرق آسیا…

سام

سام یکی از چهار عضوی (نو این، هان اوم، سام و وانگ گیوپ) بود که دولت ویمن چوسون را اداره می کردند. او صدراعظم شورای نیگی بود که پایگاه فعالیت های خود را در آنجا قرار داد. سام تنها کسی بود که در میان آن چهار عضو نام خانوادگی نداشت. در حدفاصل…

یی گه

یی گه (1456-1417) محقق و مقام مسئول سلسله چوسون و یکی از شش وزیر شهید بود. او در خانواده ای متعلق به طبقه اجتماعی یانگبان از دودمان هانسان یی چشم به جهان گشود و نتیجه یی سک فیلسوف دوران گوریو بود. یی آزمون بالاتر را در سال 1436 گذرانده و در…

تالار شایستگان

تالار شایستگان یا جیپ هیون جون، نام یک موسسه تحقیقاتی سلطنتی بود که در ماه مارس سال 1420 توسط پادشاه سجونگ کبیر از سلسله کره ای چوسون پایه گذاری شد. پادشاه سجونگ تالار شایستگان را که در اوایل دوران سلطنتش تاسیس شده بود، با محققین با…

اتحادیه گایا

گایا (تلفظ کره ای: کاجا) اتحادیه ای کره ای از جوامع ارضی در حوضه آبریز رودخانه ناکدونگ در جنوب کره بود که در داخل اتحادیه بیون هان از دوران سامهان رشد و نمو یافت. بازه سنتی مورد استفاده توسط تاریخ دانان برای بیان تاریخ گایا 42 تا 532 بعد…

وقایع نامه سالیانه سلسله چوسون

وقایع سالیانه سلسله چوسون (که با نام تاریخچه صحیح سلسله چوسون نیز شناخته می شود) یادداشت های سالیانه سلسله کره ای چوسون می باشد که در حدفاصل بین سال های 1413 تا 1865 ثبت گردیده اند. وقایع سالیانه یا سیلوک شامل 1893 کتاب و 888 جلد بوده و به…

زبان ملت گوگوریو

زبان گوگوریو زبانی با ریشه کره ای بود که در پادشاهی باستانی گوگوریو (38 قبل از میلاد – 668 بعد از میلادی) در این کشور که یکی از سه پادشاهی کره ای است صحبت می شد. این زبان با نام های کوگوریو قدیم، کوگوریویک و کوگوریوان نیز شناخته می شود.…

یون دو سو

یون دو سو (1715-1668) نقاش و محقق دودمان چوسون بود. او نوه یون سون دو (محققی بزرگ در تاریخ کره) به حساب می آید. وی آزمون گواگو را گذراند ولی وارد خدمات دولتی نشد. یون به جای آن تمام عمر خود را وقف نقاشی و مطالعه کنفسیوسی کرد. نقاشی که او از…

هان میونگ هوی

هان میونگ هوی (26 نوامبر 1415- 28 نوامبر 1485) سیاستمدار، نویسنده و سرباز کره ای در سلسله چوسون بود. او پدر زن پادشاه یجونگ ( هشتمین پادشاه سلسله چوسون) و پادشاه سونگجونگ ( نهمین پادشاه سلسله چوسون و پسر عموی یجونگ از چوسون) به شمار می رفت.…