دسته: تاریخ پهلوی

تنها فیلم قدیمی و رنگی از دخمه زرتشتیان یزد

تنها فیلم قدیمی و رنگی از دخمه زرتشتیان یزد

دخمه مانکجی در سال ۱۳۴۸ پیش گفتار پس از چاپ عکس های هوایی «دخمه های صفاییه در سال ۱۳۵۵» در نگارخانه، در هنگامی که گمان می رفت آن تصاویر زیبا...

موجودی حساب بانکی رضاشاه چقدر بود؟

موجودی حساب بانکی رضاشاه چقدر بود؟

با توجه به اسناد موجود در وزارت امور خارجه آمریکا مشخص شده است موجودی حساب‌های بانکی رضاشاه حداقل ۲۰۰ میلیون دلار بوده است؛ یعنی ده برابر بودجه دولت ایران در...