تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

تاريخ طب در ايران باستان

 

از زمانی که پاتهاها در زادگاه خود در حوالی خوارزم زندگی می‌کردند تاریخچه پزشکی در ایران آغاز شد و اولین پزشک آریایی تریتا یا ( سریتا ) نام داشت . طبق مشاهدات در کتاب های مختلف زبان پهلوی ، تریتا در جراحی نیز تبحر داشته است . تریتا در مورد خواص دارویی گیاهان نیز اطلاعات کاملی داشته و عصاره خود گیاهان را تهیه می‌کرد .