سومریان چه کسانی بوده اند؟ سومر کجاست ؟

تا سده های اخیر اطلاعات موجود راجع اعصار اولیه و نخستین فرهنگ ها و تمدنها در بین النهرین ، منحصر به روایات عتیق و قصص قدیمی می شد و هنوز کسی از نام سومر نشنیده بود و از وجود قومی چنین هیچ اطلاعی در دست نبود؛

سومریان چه کسانی بوده اند؟

قدمت فرهنگ و تمدن آنان به حدی است که حتی یونانیان و کلیمیان نیز از آن بی اطلاع بودند هرودوت پر گو و نادان نیز بی اطلاع بود و اینجاست که زمان به صفر می رسد در حالی که ما از دولت هخامنشی و مصر باستان چیزی نمیداستیم – آنان نیز از سومریان خبر نداشتند . و فقط تنها بروسوس . مورخ بابلی ۲۵۰ سال پ. م در کتاب خود افسانه ای را عنوان کرده که شاید اشاره ای به این قوم باشد.

وی می گوید که انسانهای غول آسایی به رهبری « اوآنس » نامی از خلیج فارس بر آمدند و هنرهای کشاورزی و فلز کاری و نوشتن را با خود به ارمغان آورد و سپس اضافه می کند آنها آنچه برای رفاه و بهبود زندگی آدمی ضرورت داشت به انسان سپردند و از آن زمان تا به حال اختراع تازه ای به ظهور نرسیده است.

نخستین بار در قرن هفدهم بود که غربیها به تمدن باستانی مشرق زمین و بین النهرین علاقه مند شدند یعنی هنگامی که پپترودلاواله – شرح جذابی از مسافرت خود و آنچه دیده و یافته بود ارائه کرد و خشت های بابل و اور را که حروفی ناشناخته بر آن حک شده بود به معرفی تماشا گذاشت و محافل علمی و فرهنگی و دربارها متوجه اهمیت جست و جو در مشرق زمین و بین النهرین شدند و سفرهای تحقیقی مختلفی آغاز شد . اما در آن زمان این سفرها و تحقیقات منحصر به مشاهده و بازدید از آثار و بقایایی بود که در سطح خاک قرار داشتند یا ویرانه هایی که در دسترس قرار می گرفتند و کسی به فکر حفر تپه ها و تلهای بر جای مانده نبود . تا اینکه در ۱۸۴۳ برای نخستین بار، پل امیل بوتا ، کنسول فرانسه در موصول که ایتالیایی تبار بود نخستین کاوش را در خرساباد شروع کرد و شهر آشور را کشف کرد و دوران جدید آغاز شد و حدودا در همان زمان ۱۸۴۵ یک انگلیسی به نام «سر هنری لایارد» به اقتباس از بوتا در نمرود ونینوا به حفاری پرداخت .

به موازات این اقدامات ، تحقیقات زبان شناسی و خط شناسی بر روی کتیبه سه زبانه تخت جمشید ( پارسه) که از آغاز قرن نوزدهم شروع شده بود ادامه داشت . دو زبان اول که فارس باستان و عیلامی بوده خوانده شده بود . وزبان سوم نیز در نیمه قرن نوزدهم رمز گشایی شد و مشخص شد که سومین زبان سامی که امروزه به آکادی شهرت شهرت دارد و راه برای شناخت دورانهای باستانی بین النهرین هموار شد. بوتا و لایارد ، علاوه بر تعداد زیادی مجسمه های سنگی که به اندازه طبیعی ساخته شده بود ، قطعاتی از نقوش بر جسته در اندازه های مختلف و بسیاری اشیای ارزنده و نفیس دیگر که از کاخ ها و معابد و محل های باستان بین النهرین بدست آورده بودند با خود به اروپا بردند و موزه هایی چون لوور را مزین کردند و گزارش های مفصل و شگفت انگیزی از کارها خود را نیز به ارمغان آوردند که یکی از آنها کتابخانه آشو بنی پال (۶۶۹-۶۲۷ ق. م) آخرین امپراطور با قدرت آشور بود که از شهر باستانی نینوا بدست آمد و شامل نوشته های مذهبی ، ادبی و علمی و به خط بابلی و آشوری بود در بین این نوشته ها لوحه های دیگری بدست آمد که به خط و زبان دیگری بودند که بعد ها معلوم شد سومری هستند و زبان و خط سومری ۱۵۰۰ سال قبل از آشور مورد استفاده قرار می گرفت و قبل از زبان آکادی است.

fدر فاصله سالهای ۱۸۳۵ تا۱۸۴۴ « راولینسون » نوشته های سه زبانی داریوش کبیر را در ارتفاعات بیستون در غرب ایران را خواند وترجمه کرد این کتیبه که به سه زبان فارسی کهن ، بابلی و عیلامی گل سر سبد آشور شناسی نامیده می شود ، در همین دوره «هینکس» خاور شناس ایرلندی که در کشف و شناسایی سیستم حروف صدادار خطوط میخی به راولیسون کمک می کرد ، دریافت که خط میخی به کار رفته در زبانهای سامی خاور نزدیک ، از قومی کهن تر به رعایت گرفته شده که زبا آنها غیر سامی بوده و این همان قوم متمدن سومر است و اما نام سومر را ژول اوپرت خاور شناس آلمانی مقیم فرانسه و همکار دیگر آن دو به آن قوم داد . وی اولین کتاب درباره سومری ها را به سال ۱۸۸۱ تحت عنوان مطالعاتی سومری به زبان فرانسه انتشار داد ونام راولینسون ، ادوارد هینکس و ژول اوپرت به عنوان قدیسین سه گانه مطالعات میخی مشهور شد

در ادامه کشفیات در سال ۱۸۵۴ دو نفر باستان شناس انگلیسی محل سه شهر سومری اور ، اریدو ، اوروک را پیدا کردند و در اولین کاوشها که سرپرستی آن را ارنست دوسارزاک به عهده داشت اشیای نفیسی مانند مجسمه گودآ و دو مهر استوانه با خط نوشته سومری بود.

گودآ:فرمانروای شهر تلو یا همان گیر سو است که در حدود ۲۱۴۳ تا ۲۱۲۴ق. م بوده است.

در اواخر قرن نوزدهم آثار بیشتری از تمدن سومری بدست آمد و از جمله آنها ، فرانسوی ها خرابه های شهر لاگاش را پیدا کردند که الواح بسیاری داشت و همچنین در سال ۱۸۸۹ غنی ترین کتابخانه از اسناد خط و زبان توسط باستان شناسان آمریکایی از شهر مذهبی بدست آمد که بیش از پنجاه هزار لوح یا کتیبه با نوشته بود و کم کم تمدنی که می تواند به اندازه مصر و یونان گنجینه داشته باشد البته یونان بی تمدن ترین کشورها در میان کشودهای خاورمیانه ، هند و چین والبته اکثر این محققان و خاور شناسان هدفی جزء تزیین موزه ها ی خودشان و کشورشان نداشتند بهمین علت آثار غیر زیبار را غیر مهم نمی پنداشتند و به همین علت بسیاری را ازبین بردند و تعدا کمی را حفظ کردند تا موقعی که آلمانی های بافرهنگ وارد عراق شدند در اوایل قرن بیستم « روبرت کولدوی » در بابان و والتره آندره در آشور تکنیک های جدیدی پیش گرفتند که خیلی موثر بود در فاصله بیست ساله بین دو جنگ جهانی که شاید درخشانترین و پر ثمرترین ادوار تاریخ باستان شناسی بین النهرین بنامیم . در این دوره لئونارد وولی حفاری شهر باستانی اور را به عهده گرفت شهری که در تورات به عنوان زادگاه ابراهیم نبی نام برده شده است .

سر کئنارد ولی موفق به کشف قبرستان سلاطین سلسله اول (۲۴۵۰ ق م) شد . همچنین هیاتی از دانشگاه شرق شیکاگو و با همکاری هنری فرانکفورت در منطقه ماری در کنار رودخانه دجله فرات در سوریه مدارک زیادی از سلسله اول به دست آورد و قصر باشکوه مربوط به قرن ۱۸ ق .م در بایگانی و اسناد و مدارکی متعلق به زمان حمورابی را کشف کرد .همچنین ستون لوید و حله باقر و فؤاد صفر در مجموع سه محل بکر را برای موزه عراق حفاری کردند. اریدو یکی از قدیمی ترین شهرهای مقدس بین النهرین ؛ حرمل یک تپه بی اهمیت که به نحو غیر منتظره ای سر شار از کتیبه بود و هاترا ، پایتخت شگفت انگیز یک کشور پادشاهی عربی قبل از اسلام بدین ترتیب رنل و اتلال ودمن و تپه های بزرگ و کوچک یکی پس از دیگری گشوده شدند و اسرارشان عرضه گردید و تکه های اصلی بین النهرین کشف گردید و این چنین بود شناخت بین النهرین که در نتیجه آن تمدن بابل – آشور و اکد و سومریان بزرگ و بافرهنگ آشکار شد بین النهرین که طی این حوادث قدیمی ترین تمدن را دارا گشت البته تا سال ۲۰۰۷ با وجود این امروزه بوهایی از جیرفت به مشام می رسد که دارای تمدنی ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد می باشد یعنی با سومر حداقل حداقل هزار سال سال تفاوت دارد ولی افسوس که فقط یک شهر است و آثار آن توسط مردم بی فرهنگ منطقه به سرعت نابود و قاچاق شد ولی بازهم هرگز به درجه سومر نخواهد رسید ونیم میلیون لوح نشانه ی بی رقیب بودن در دنیا را دارد.

پس تا به امروز سومریان قدیمی ترین تمدن جهان را داشته اند و حدود ۳۶ قرن ق . م می زیسته اند که ۲۰قرن ق .م ناپدید گشتند . و اموریان ، کاسیان ، آشوریان ، کلوانیان ، آشور ، بابل همه باز مانده شاید سومریان باشند که بعد از سومر پیوسته از بین النهرین حکومت کرده اند و تا زمانی هخامنشیان بابل را نیز با عدالت از صحنه محو کردند آخرین تمدن بین النهرین محو گشت.

همانطور که آشوریان نیز مقابل ماد و بابل شکست خوردند و بعد از سقوط هخامنشی به دست اسکندر ، هخامنشی بدست اسکندر کبیر یا بزرگ تمدن خاور میانه در نزاع فرو رفت که با آمدن عربها و دین اسلام دیگر چراغ تمدن های بزرگ خاموش شد و تا به امروز تمام کشورهایی که اسلام در آنجا وجود دارد هیچ تمدنی ندارند و نخواهند داشت . به نظر من ، سومریان از جیرفت به بین النهرین رفتند چرا که ناگهان خانه های جیرفت خالی از سکنه شده و سالها یی بعد سومر ظهور کرد

با تشکر از: اکرم و بهروز فرنو – به قلم انی کاظمی

عضویت
اطلاع از
guest

191 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
حمید

به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس: «هر جا که پرسش حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ قوم‌های شرق باستان پدید آید ترکان بی‌درنگ دست خود را همان جا دراز می‌کنند»

نسیم

دقیقا همینه ، ترکها یه روز خودشونو میچسبونن به سکاها ، (فردا که گندش در میاد سکاها آدمخوار بودن و زنهاشون هر روز یه شوهر داشتن) ، حالا میگن ما سومری هستیم ، بابا حداقل اولش با هم به تفاهم برسین یه دروغ هماهنگ شده بگین ، اینجوری که بدتر دارین آبروی خودتون رو میبرین ، آیا همین حرفهای ضد و نقیض مهر تأییدی بر نداشتن پیشینه نیست؟؟؟ حالا خوب شد سومری‌ها منقرض شدن تا این بنده خداها بتونن یه چیزی برا خودشون مصادره کنن😄😄

پاسخ

ولی آریایی های جاهل می‌گویند سکاها ایرانی هستند
هرچند اهمیتی هم نداره از طرفی سومر قبیله ای عقب مانده و ضعیف و جاهل بود برای ما اهمیتی ندارد

mosinaight

سلام. من یک ترک هستم. اما درشهر لرها زندگى میکنم. لرها میگویند کوروش لر بوده، ترکها مغول و تمدن ها هم لر بوده اند و کلى درین مورد مثله شماها وبلاگ نویسى کرده اند. حال اینکه شیرازى ها کوروش را پارس و از خودشان میدانند، و هگمتانیها(همدان) از خودشان میدانند، وتبریزیها مادرش را از خود میدانند(دخترهوخشتر،پادشاه مادها) اما کسانیکه به ما میگویند شما بعد ازورود مغولها ترک زبان شده اید، میخواهم بگویم زبان یک ملت باید حد اقل هزار سال طول بکشد تابه طور کامل عوض شود.نه چندسال. حرف آخر؛ نژاد پرستى خوب نیست

فرزند ایران

برادر عزیز ترک یا آذری ۶۰۰سال زبان رسمی مردم پاکستان فارسی بود همین که خود نخست وزیر پاکستان چند روز پیش گفتند در سفرشون به تهران درضمن در عرض چند سال انگلیس با نفوزش در انجا زبانشان را اردوی کرد چقدر طول کشید به نظر شما ؟؟؟؟هزار سال ببین آذری ها یکتا پرست بودند و خئاهند مان فارس یعنی اذری یعنی کردی یعنی فارس یعنی لری و غیره بجز عربی جون عرب دشمن تمدن دنیاست ..ببین زبان آذری از اصیلترین زبانایران بود و خواهد بود

سومر

آقای به اصطلاح با فهم . خوبه که ذکر شده که محل تمدن سومر در جنوب عراق امروزی هست . پس پر واضح است که این تمدن ربطی به شمای نژادپرست ندارد و بازماندگان آن همان مردم جنوب عراق و احتمالا غرب و جنوب غرب خوزستان هستند که در گذر زمان و وجود جنگ ها و … زبانشان هم تغییر کرده است ( عرب زبان شده اند که عربها شاخه ای از عبری ها هستند ) . لطفاً نژاد پرستی را کنار بگذارید و به بقیه قومیت ها احترام بگذارید .

حمید

عالی بود دمت گرم این اقا یک نژادپرست و ضد عرب و اسلام هست

بهمن

عرب چیه آخه،هرجا عرب پا گذاشت خیانت ،جنایت،نژاد پرستی،جهل و خرافات ظهور کرد

ویکا

البته رو دست عربها ترکها بودند که با آمدنشان به خاورمیانه به جعل تاریخ و تمدن و خاک دزدی و … پرداختند.

امید

ترکها نبودن الان معلوم نبود ب چه زبونی حرف میزدی هر متجاوزی رو ترکها انداختن بیرون جالبه خود مغولا هم ما انداختیم بیرون از کدوم تاریخ تو حرف میزنی ابله

پاسخ

ای گستاخ دروغگو
شما چه ایرانی باشید چه ترک چه لر چه عرب و….. مهم این هستش که آدم خوب و با ایمانی باشید وگرنه خود آدم خوب نباشه اگر بچه پیغمبر هم باشه سودی به حالش ندارد
نژاد و محل تولدی آدمی هیچ دلیلی بر خوب یا بد بودنش نیست

یک تورک

جهل و خرافات فقط بیشتر متعلق به کوروش پرستان هستش
ادعای گفتار و پندار نیک دارند ولی کارشان فحاشی و زشت کلامی است
افکار شوم و باطل و ضد اسلامی هم که در ذات شان

ایران

عرب انقدر داغون و بی فرهنگ و وحشی هستن که احتیاجی به زد عرب ندارن، اگر فکر میکنی حرفش دروغ یا اشتباهه خوب با دلیل و مدرک حرف بزن نه با تعصب و عرب پرستی.

پاسخ

از زد نوشتن شما سطح اطلاعات و درستی شما مشخصه!
الان در ایران جهالت و نادانی فقط متعلق به کسانی است که دعوای نژادی راه می اندازند و می‌گویند ما آریایی هستیم

ویکا

سومریان کورد بودند اون زمان عرب و زبان عربی فقط در محدوده حجاز و مکه بوده چرا حرف بی ربط میزنید شما

امید

چورد هندو زبان چه ربطی داره به سومر التصاقی زبان واقعا چوس مغزین شما

دیاکو

مغول مونگول خودتو قاطی نکن بهتره فعلا تو دشتهای شمال چین هون رو ریشه یابی کنی

جهان عرب

دوست عزیز شما فارس ها زبانتان ازما عربهاست.تازه افتادید به گدایی واژه جایگزین بعد به ما میگید دشمن تمدن؟؟ بی رگ وریشه ازمال عرب بالا نرو تاریخ جعلیت بخوره تو سرت

بختیاری

مثله اینکه از تاریخ هیچ مطالعه ای نداشتی. عرب ها از جاهل ترین انسانهای رو زمین بودند و خب خیلی هم واضح است . زمانی که اگر بچشون دختر بود زنده به گورش میکردند… پس لطفا احترام خودتو نگه دار چون با یه جمله تمام دودمانت به فنا میره بدرود

اشور بانیپال

چرت نگو بختیاری بو گندو زمانی که اولین تمدن و امپراطوری جهان سومر و اشور و آکدی که اجداد و نیاکان ما عرب های امروزی بوده و هست و خواهد بود اجداد شما کجا بودن در ضمن مواظب باش به فنا نری
تاریخ چندر غازت ببر جایی که عرب نباشه چون بد جور سوزش میگیری

ویکا

اجداد شما والا تو همون محدوده عربستان بودن تا پیش ا اسلام ناب محمدی هم چشمشون به هیچ سبزی و رود پر آبی نیفتاده بود عین ترکها که از مغولستان آمدند. بهتره ده تا مقاله خارجی و به زبان انگلیسی بخونی تا خوووووب بدونی از تشابه کلیه واژگان زبان سومری و کوردی.

آرش

آدم بی اصالت و بی ریشه دست به دزدی تاریخی میزنند تنها آشوریان که قومی نیم وحشی بودن عموزادگان شما هستن سومری ها از تمدن آنو در کنار رود جیحون بودند که پنج هزار سال پیش قسمتی از آنها به سمت جنوب شرقی یعنی شهر سوخته و بلوچستان کوچ کرده و قسمتی از آنها هم به میان رودان امدند و بخشی از آنها هم به آناتولی

سرباز ایران

تازیان به به بوگندو معروف هستند در زمان باستان وقتی میخواستند بدانند که عربی از جایی گذشته از بوی گند عربی که در آن محیط پخش میشد می فهمیدند که عرب از آنجا گذشته هست.پس حرف دهنت رو اول مزه کن بعد پرت کن

محقق و باستان شناس

سومری ها داری تمدن و فرهنگ و دانش بوده اند پس نمی‌توانند اجداد یا نیاکان شما تازیان آدم خور و شاش شتر خور و نیمه وحشی باشند تنها آشوری ها با شما نسبت دارند چون مثل خودتان دشمن انسانیت آزادی فرهنگ و دانش هستند و وحشی بودن مثل خودتان

سرباز ایران

عرب نجس شما نه تنها ایران بلکه تمام اندیشه و پیشرفت جهان را با فرهنگ نجستان به لجن کشاندید.امیدوارم همانطور که مردم اسپانیا و تورکیه شما را از سرزمین هایشان بیرون انداختند ما هم شما رو نه تنها از ایران کنونی بلکه از تمام سرزمین های اشغالی یعنی عراق بحرین و قطر و امارات که از آن. ایران هستند بیرون بریزیم

سامان

شما از اعراب زمان جاهلیت حرف نزن
پیغمبر اومد از این اعراب آدم ساخت. معجزه از این بالاتر؟

سامان

بعد هم یه نگاه به درصد تخلف و جرم و جنایت و فساد و شرارت در ایران بنداز
همه قوم ها بالاخره افراد خوب و بد داره
پس نباید به کل آن جامعه گفت خوب یا اینکه جامعه بد
ما هم مسئول اعمال دیگران نیستیم

مصطفی

دستور زبان شما عربها رامانوسته ایم .کتابهای دینی شیعه وسنی را ما نوشته ایم واین ما بودیم که به شما شهرنشینی آموختیم .واین شما بودید که وارد سرزمین ماشدید حمله کردید وکشتیدوساکن شدید.پس درمورد زبان فارسی تمام قد بایست وبا احترام سخن بگو

آرش

واژگان شما تازیان تنها برای آلت تناسلی و شتر و نخل و امیال جنسی و آدم کشی و دزدی و قتل و غارت بوده و هیچ گونه واژه ای برای سیاست فرهنگ و ادب و شهریگری و قانون نداشت و نخواهد داشت و خود کتاب از ریشه کتو می باشد و قلم هم از واژه ی یونانی کلموس گرفته شده.شما تمام واژگان زبانتان از کشتار و بی شرفی و شتر و نخل و تجاوز ریشه گرفته

با افتخار زرتشتی ام👑🔥

سخن از عرب ها مگو که اکثریتشان لواط کار و دزد نادانی بیش نیستند همین بس که دخترانشان را در خردسالی زنده به گور میکردند و انان را نحس مینامیدند

سامان

هرچی تهمت زشت زدی شایسته خودت و کوروشت هستش

من یک ایرانی ام

وقتی اعراب به ایران حمله کردند حتی دستور زبان هم نداشتند، یک شیرازی براشون دستور زبان نوشت،اعراب ایران هم به مرور زبانشون عربی شد و فرهنگ ضعیف عربی بهشون رخنه کرد
سنگ چیو به سینه میزنی

محمد

دوست عزیزم لطفا نژادپرسای رو بزارین کنار…هیچ قومی بر قوم دیگه ای برتری نداره و نخواهد داشت…ملاک برتری تقواست…یه جوری صحبت میکنین فکر میکنم یه یهودی میگه ما ملت برتر هستیم و بقیه حیوان های اسان نما برای خدمت به ما هستن،یا ازی های که میگن ما نژاد برتریم یا اروپایی هایی که فقط برتری رو موی طلایی،پوست سفید و چشم آبی میدونن….این مزخرفات عرب و عجم ریشه در جهل،کم قلی،وژاد پرستی و حماقت داره و هر کسی دم از عرب و عجم بودن و قوم گرایی بزنه تو تعصبات کورکورانه و جهل خودش داره دست و پا میزنه

اعظم

احسنت آفرین بر شما و درک و فهم بالای شما

آذربایحان

یک سوال دارم.
تا کی این فارسی زبانان زبان سایر اقوام را زیر سوال خواهند برد آیا به شما کسی اجازه این کار رو داده.
آیا هیچ به عاقبت اینکار فکر کرده اید.
در اینده ای نزدیک همه اقوام ایرانی از فارسی زبانها بخاطر توهین و زیر سوال بردن زبان سایر اقوام متنفر خواهند شد.و این تنفر عاقبت خوبی نخواهد داشت

برای من ترک نظر یک فارس زبان بی سواد هیچ اهمیتی ندارد.

سرباز ایران

تو تورک نیستی خودتورک پنداری . خواهشمندم آذربایجان و آذری های ما را به تورکان وحشی و جنایتکار نچسبان

فرزند ایران

دقیقا داش اما یادت نره که آدری ها اسناد زیادی هست که مادی حرف میزدند و ربطی به ترک ها ندارن اگ هم باشن ترک اذری هستند نه عثمانی. همه ملت ایران از کوروش بزرگ هستند شما به حرف مردم توجه نکن ببین بزرگان در مورد کوروش چی گفتن…در تورات امده هستن مادا و پاراشا …یعنی از دو قوم ماد و پارسی بود..آذری ها از ماد هستند و ماندانا مادر کوروش مادی بود کورد یا اذری ..پارسی هم که معلومه..در ضمن هیچ کسی نزاد پست نیست هیچ کسی هم از ترک ها متنفر نیست الا اگر پانتورک های جیره خار… مطالعه بیشتر »

ayhan

کوروش بزرگ که میگی خودش یهودی اصل بود. در ضمن تپه حسنلو اورمیه با تاریخ ۷۸۰۰ سال قدمت یکی از مکان های سومرها بوده . شهر اور عراق یا همان اورمیه فعلی آزربایجان. لطفا تاریخ را تحریف نکنید خودتون خوب میدونید سومرها تورک بودن و دنیا هم اینو ثابت کرده . در ضمن ترک عثمانی یا آذربایجانی یا ترکمن و قزاق و… همه ترکن مثل افغان و تاجیک و شما که فارس هستید و همیشه تو تلویزیون هاتون اینو به وضوح نشون میدین. تاریخ ترکها فعلا قدمتی ۱۲۰۰۰ ساله داره و کوروش هم سهل خیلی قبلتر از کورشها هم کوچکترین… مطالعه بیشتر »

Madaya

.

مادا

١٢٠٠٠هزار سال هههههههه برواقای تاریخدان تو چی میدونی اصلا برو رو نقشه مادها که دوستمون میگه اذری ها از مادها بودن اصلا این طوریا نیست ترک ها و اذری هیچ تاریخی ندارن مغول بودن حتی رو نقشه مادها(کوردها)اون موقع حتی اگه ترک اصلا وجود داشته باشه اون موقع نداشته چه برسه به ١٢٠٠٠هزار سال اونی که میگی تپه حسنلو ارومیه مال ارومیه نیست مال حسنلوست محدوده شهر نقده به زبان کوردی(نه غه ده)یا(نغده)حالا اونایی که میگی حتی وقتایی کاری به چند هزار سال ندارم که کل ایرن و کل ترکیه و عراقو و افغانستانو و….مال ماد بوده(کوردها)چون اون تاریخ ثبت… مطالعه بیشتر »

ف،تیموری،کوهدشت

با سلام،،آن زمان،،زبان یا لهجه ترکی اصلا نبوده،،،دوما،سومریان،،زبانشان عرب بوده،،،ودینشان،یهود،،،بعد ها صاحب زبان،واسم،ورسم شدن،،،اون هم از یونانیان تقلید میکردن،،،تنها قوم فرنگی که،به ایران حمله کردن،،مغول ها بودن،،درشمال کشور،،که توسط ایلخانان.وتیموریان نابود شدند،،،کوروش بزرگ،،رگ،وریشه لری دارد،،،تاریخ برو بخون،

امیر

عزیز من قوم یهود دوهزار سال بعد سومریان بوجود امده اند و عربها سه هزار سال بعد اونجا ساکن شدنند

مهیار

تو هم با اون پانترک بی شرف از لحاظ نژاد پرستی فرقی نداری من اذری هستم و کوروش بزرگ برای همه ایرانی ها همانند پدر البته جز حرومزاده های بی شرفی همانند شما و اذری ها نژاد پیشینشون ماد ها بودن و بعضی ها هم معتقدن ماساژت و سکاها بودن و بازم این ۳ نژاد نژاد پیشینشون اریایی هممون یه رگ‌اریایی داریم اما شما عین نژاد پرستای حقیر دعوا نژادی میکنید توف تو شرفتون

سینا

واقعا بیسوادی و هیچی از تاریخ نمیدونی. ترکها بعد از اسلام و از قرن یازدهم میلادی به فلات ایران و آناتولی رفتن اونوقت تو میگی تاریخ دوازده هزار ساله!!!!!!!!!! سومریها اصلا ترک نبودن، سومری ها از اقوام باستانی بین النهرین هستند و در بین النهرین حضور داستند تپه حسنلو ربطی به اونا نداره. کوروش از بزرگترین فاتحان دنیای باستانه و اینکه یهودی ها را از بردگی بابلی ها نجات داد و با آنها مهربان بود دلیل نمیشه که بگید یهودی الاصل بوده!!!! واقعا راست گفتن که پان ترکیسم ملغمه ای از بیسوادی و بیشعوری است. یعنی ذره ای منطق و… مطالعه بیشتر »

امیر

متاسفانه یا بدبختانه سومریان بیشترین و نزدیکترین پیوند زبانی یعنی پانزده درصد فقط با زبان تورکی را دارند و با بقیه زبانها دو درصد عربی یک و دو دهم درصد عبری صفر درصد فارسی صفر درصد کردی صفر درصد کوردی چهار درصد گرجی دو دودهم درصد ارمنی خوب انجا بیشترین درصد را تورکها به خودشان اختصاص داده اند اما دلیل نمیشه که سومریان تورک باشند

مهیار

اصلا زمام سومریاح ترکی نبوده و لهجه و زبان ترکی نبوده

غلام از برگامیشی سه بنه تورک ها

من به ضرس قاطع اعلام میدارم که مردم عرب خوزستان و عراق از بازماندگان تورکان سومری هستند و عموزادگان دور ما تورکان هستند که عرب شده اند ،انشالله روزی به هویت و زبان تورکی خود آشتی خواهند کرد و با زبان تورکی حرف خواهند زد

سینا

آخه اور شهر سومر و ارومیه چه ربطی به هم دارن😂😂😂 شباهت اسمی که دلیل نمیشه اگه اینطوری باشه کاریز خراسان و کادیس اسپانیا چون اسمشون شبیه هم دیگه ست پس به هم مربوط هستن😂

ممد

ربطشو برو پیج اینیستا RAHIM.B.ASGHARI دنبال کن و با دلیل ثابت میکنه صد در صد

نسیم

از نظر اینا لنین گراد روسیه و لنگرود ایران هم یکی هستن ، چون اسماشون شبیهه😂😂

محمد

دوست عزیز این خزعبلات ساخته و پرداخته ذهن حضرتعالی هستش و هیچ سند تاریخی نداره…در ضمن آذری ها ایرانی هستن ولی اقوام وحشی ترکها عثمانی از سمت ماوراءالنهر به سمت ترکیه و بقیه قسمتها کوچ کردن و پیشینه و تاریخشون رو تو صحرای مغولستان و اون اطراف جستجو کن…

مهیار

عابرو هرچی اذری و بردی ایران تورک نداره قشقایی و اذری و ترکمن داره یک دومن تورک ها اصلا زمان بیزانس اندی سال بعد از کوروش بزرگ شاه شاهان به کار اومدن اگه منظورت نژاد پیشین اوناست که اصلا ربطی به نژاد اکدی و سومر نداره نژاد پیشین تورک ها از شرق مغول و شرق چین چندین سال بعد اومدن و به خاورمیانه حتی چند هزار سال بعد تمدن سومر هیج ترکی نبوده توی خاور میانه امثال تو نژاد فروش نژاد ستیز و میبینم واقعا حالم بهم میخوره ومایع ننگی برای نژاد اذری که اصیل تر از تورک

مصطفی

اور عراق پرواز کرده اومده آذربایجان ساکن شده؟ تپه حسنلو همه تمدن ایرانی وآریایی است ازجمله نقش های روی جام حسنلو وهمچنین آتشکده های زرتشت فقط یک سوال : ما وتاجیک ها یک کشور بودیم وزبانمان عین هم است چرا آذری وعثمانی وترکمن وقرقیز وازبک زبان هم را نمیفهمند؟

khosro

کلا فک کنم ۸ هزار ساله که ادم اومد روی زمین

خر شناس

تو فکر نکنی بهتر هست بذار مخت آک بماند

ویکا

کلمه اور هیچ ربطی به زبان ترکهای مغولی نداره چرا حرف مفت میزنی اور در زبان کوردی و آشوری به معنی شهر هست. درضمن اوج تاریخ حضور ترکها به هشتصد سال قبل از زمان حمله مغولها به منطقه میرسه. بهتره دنبال تاریخ گوزهزارسالتون تو منگولستان باشین . اوج تمدن و آثار باستانی شما مجسمه های آلت تناسلی در گورستان های دویست ساله بندر ترکمن هست همون گورستان های خالد نبی. شما هیچ ربطب به منطقه ما ندارین کلمه آذربایجان هم از ریشه آگرپاریزان به معنی سرزمین نگهداره آتش که از سه کلمه آگر به معنی آتش، پاریز : نگهدارنده و… مطالعه بیشتر »

یه زمان حفار بودم

از اطراف شهر تبریز کتیبه و ۲۴۱تا سکه در اوردیم که قدمت سکه ها به ۴هزار سال قبل بر میگرده وکتیبه هم بعد ۴ سال این اور اون ور رفتن نشان دادن اخرش یه ترک ترکیه ای تفسیر کرد که زبان ترک اصیل هستش..

آپارانیک

اولین کشوری که سکه رو برای انجام مبادلات تجاری به وجود آورد لیدیه بود آنهم ششصدسال پیش از میلاد یعنی دوهزار ششصدسال قدمت و قبل از آن هم مبادلات تجاری پایا پای و کالا به کالا بودند.الان تو چطور سکه ی برای چهارهزار سال پیش پیدا کردی،راست گفتن پان‌ترکیسم ملغطه ی از بیشعوری و بیسوادی و نفهمی و خودتورک پنداری می باشد

ترک . ترکمن . آغوز خان

ایول حرف راست یعنی این

جهان عرب

چرا وقتی ما حقمون رو میخواهیم میشیم جیره خوار.ولی توی نژادپرست فاشیست بی رگ وریشه هندی تبار زر مفت میزنی.من عرب میگم.شما هیچی برا گفتن ندارید.پانتورک هم نگو.چون خودتون فاشیست هستید.دزد زبان دری افغانستان و عرب و زبان آذربایجان.ازخودت چی داری بگو

آرش کاویانی

دوست عزیز تمدن پارس و امپراتوری کورش حخامنشی و لوح کورش بزرگ چیزی نیست که فارسها ساخته باشند تاریخ به آن اعتراف می‌کند حتی اسم کورش و تمدن و امپراتوری ایران یا همان فارس در تورات یهود هم آمده است و دیگر این که ترب‌های ایرانی یا اسالت فارسی دارند که بعد از حمله اعراب به ایران زبانشان را از دست دادند یا بابلی زبانان عراق هستند که با نفوض اعراب عربستان زبانشان را از دست دادند زبان مردم عراق بابلی و کلدانی زبان مردم سوریه سوریانی و اشوری و زبان مردم مصر گپتی یا قبلی و زبان دیگر کشورهای… مطالعه بیشتر »

آریابان

ببین کی اومده ابراز وجود می‌کنه. کسی که کلا تاریخش بیشتر از ۱۴۰۰ سال قد نمیده. تا قبل از اسلام چه کاره بودید؟ یه اسلام آوردید که بقیه مناطق جهان را به تاراج ببرید سر و ته‌ تون یک مشت بیابان گرد سوسمارخور بیش نیستید. دم از تمدن و زبان و فرهنگ نزنید. برید به دختر کشی و زن کشی خودتون ادامه بدید. بی فرهنگ های وحشی

اشور بانیپال

بو گندو چقدر احمق و جاهل و نادانی الاغ پس سومریان و اسور و بابلی و اکدی لابد اجداد تو بو گندو هستن
هیچ وقت تاریخ چندرغاز ۲۰۰۰ساله ات در برابر تاریخ ۷۰۰۰ساله اعراب متمدن باستان قرار نده
در ضمن شما تز نژاد دزد و غارتگر و بی هنری هستین که مهاجر ۲۰۰۰ساله هستین پس کاری به خاک بین النهرین نداشته باش و گرنه دودمانت به دست عرب های امروزی و بر اساس اجدادمون که همان سارگون کبیر هست
به فنا میرن

داریوش

سومریان دارای تمدن و شهریاری و شهریگری و دانش کشاورزی و نجوم و پزشکی بودند و به دانش دریانوردی هم آشنا بودند پس سامی نیستند چون نه دخترانشان را زنده به گور می کردند و نه در بیابان ها دنبال سوسمار و شاش شتر نبودند و دست و گردن قطع نمی کردند و زنان همدیگر را نمیدزدیدن. در افسانه های سومری آمده است که از شرق به سرزمین فعلی خود آمده اند.جهت آگاهی

ایرج

تاریخ ۷۰۰۰ ساله اعراب هههههه
برو مومن برو چرند نگو
برو نمازت را بخون

آرش

شیر مادر و نان پدر حلالت که جواب این شاش شتر خور را بخوبی دادی

داریوش

حق شما همان بیابان های عربستان و شاش شتر و سوسمار و شیر شتر .ننگ بر شما که دشمن شهریگری و تمدن و آزادی و انسانیت و دانش و خرد هستید

ویکا

اصلا اینطور نیست با حمله انگلستان به فرانسه به مدت دویست سال زبان کل مدم فرانسه انگلیسی شد و تنها به مدد کتابها و بعد دولت آنز مان مجدد زبان فرانسوی برگشت، در اینکه با حمله ترکهای مغولی در هشتصد سال قبل ، ترکها به خاورمیانه راه یافتند و سرمزنی اثلی آنها مغولستان است هیچ کس جز پان ترکهایی که قصد دارند تاریخ سازی کند شکی وجود ندارد. آذربایجان از کلمه آگرپاریزان به معنی سرزمین نگه دارنده آتش که یک واژه متشکل از آگر: اتش، پاریز: نگهدارنده ، آن: شهر در زبان کوردی است آمده است و این شهرها هیج… مطالعه بیشتر »

م م م

سومریان متعلق به نواحی میان رود هستند که شامل دجله و فرات میشه یعنی عراق کنونی و هیچ ارتباطی به ترک ها یا همون تورکها ندارند

اسماعیل

سلام خدمت تمام دوستان عزیز،باید منم بگم که سومری ها به هیچ وجهی نمیتوانند ترک باشند چون بین تمدن سومر و تمدن ایران و ترک ملت های دیگه ای در کوه های زاگرس زندگی کرده اند با قدمتی چند هزار ساله که نمیشه از این موضوع گذشت،گوتی ها،هوری ها و مانایی ها ،این اقوام چه کسانی بوده اند و ریشه ی زبانی مشخص و تعیین شده ی کدام زبان هستن?برای پی بردن به چند و چون یک فرهنگ باید عوامل و شرایط پیوسته ی تاریخی موجود در ان زمان و شناخت،اشتراکات زبانی به هیچ وجهی نمیتواند تعیین کننده ی نژاد… مطالعه بیشتر »

مسعود

دوست عزیز ما همه انسانیم و یک نژاد داریم گویش و فرهنگ و تمدن نسبت به هر جامعه از انسانها بعدا شکل میگیرد و قیافه و رنگ پوست نسبت به محله زندگی تغییر پیدا میکند فقط زمان لازم است که این تحولات اتفاق بیوفتد که البته تا الان این زمان سپری شده در اصل ما همه از ابتدا یکی بودیم ترک و پارس و ماد یا همان کردها همه از یه نفرن و باهم برادر بیایم همدیگرو دوست داشته باشیم و در حق همدیگر انسانیت کنیم با تشکر

فرزند ایران

سلام برادر عزیز در کتاب هردوت و خیلی کتاب های دیگه پارسها و مادها یکی بودند و باهم نامبرده شدند در ضمن پارت و ماد و پارس سه قوم اصلی ایراننپارتها کی ان؟؟؟ماها مردمان مازندران که بزرگترین خدمت به مردم ایران کردیم از مادها تا ساسانیان تا حجوم تازیان وحشی ..لی پارت کلا حذو شد و همه ما خودمون رو پارسی میدونم دوست عزیز شما کمی مطالعه کنین متوجه میشین به سه قوم ایران آریایی یا پرشیا میگویند بدرود رجوع کنین به کتاب هردوت

مهیار

به گفته ی تاریخ در ایران پارت ها ماد ها پارس ها سکا ها و ماساژت ها در شمال و در جنوب پارس ها بودن و درکل همه ی این نژاد ها ریشه ی اریایی دارن و شما گفتید کوردی نام برده و وجود نداشته اما کورد ها نژاد پیشینشون ماد ها بود و حتی نژاد پیشن من ماد بود من اذری هستم و اگه واقعا سومر ها به بین النهرین مهاجرت کرده اند نژاد اذری که نژاد اصیل ایرانی و ریشه در اریایی داره مدعی نه تورک ها از انور بازم رد شده که اذری ها یا همان سومر… مطالعه بیشتر »

حقیقت خواه

من به عنوان یک ترک حرف های اسماعیل رو قبول دارم چون هم از نظر جغرافیایی وهم از نظر پیشینه فرهنگی کردها قرابت بیشتری با ملل باستان خاور میانه ومیان دورود دارند پس ما نباید سر تاریخی که مال ما وفارسها نیست دعوا کنیم چون برای هیچ کدوممون ثابت شدنی نیست.من خودم چندین کتاب دراین باره ازمورخین وشرق سناسان بزرگی همچون ویلادمیر مینورسکی وگرنوت وغیره خوند همه برقوم کردتوافق دارند در ضمن ما کارشناس تاریخ وباستان شناس نیستیم وباید به حرف بزرگان اقتدا کنیم

واحد

درود بر تو ای هموطن کُرد!!

ممد

rahim.b.asghari رو تو اینیستا دنبال کن بعد با دلیل ثابت میکنه سومرها به چه دلیل از آذربایجان رفتند اونجا و ثابت میکنه بهت

khosro

درود

شاهین

ما ترک نداریم ترک زبان داریم و آذربایجان ما ترک‌زبان شده اند بخاطر فشارهای سیاسی و اجتماعی حکومت های ترک صفویه و ایلخانیان و قاجاریه

امیر

جها و نادانی پدر خاورمیانه رو درآورده. نظرات رو میخونم واقعا تاسف میخورم به حال مردمی که چون الان دارن به زبان فارسی، ترکی، کردی و لری و… حرف میزنن دیگه اصل و نسب خودشون رو مربوط به اون زبان می دونن. اینکه تاریخ چی بود و چه بر مردم اون زمان گذشت مربوط به تاریخ هست. تمدن سومر، بین النهرین، جیرفت و… مربوط به همه مردم خاورمیانه است (البته که در مورد کلمه خاورمیانه باید با دقت حرف زد چون واژه جدیدی هست) خیلی از دوستان که اینجا رگ گردن باد کردن برای طرفداری از فلان قوم و… آیا… مطالعه بیشتر »

آرش عسکری سبزکوهی از ایل غیور قشقایی

دوست عزیز وقتی خر هست خر سوار هم فراوان هست

مهدی

درباره پیامی که نوشته بوده ترکها با آزریها فرق دارن و آذری ها از ریشه فارسی ساکن در منطقه آزربایجان بودن مطلب داشتنم: اولن این کلمه آذری شاخه ای از فارسی رو آقای کسروی گفتن و بقیه هم حرف اونو سند قرار میدن.جالبه بدونین خود کسروی تو کتابش میگه که من احتمال میدم اینطور باشه و میتونین تو کتاب خودش ببینین.خود کسروی حرف از احتمال میزنه و جالب همه به اون ارجاع میدن مطلبشونو. کسروی در ادامه داستانهایش گفته که با اومدن مغولها آذربایجان ترک شد.درصورتی که ورود مغولها به ایران و فتح کامل ایران حدود سی سال طول کشیده.و… مطالعه بیشتر »

محمد رضا

کشورهای فارسی که توسط ترکان مغول ترک شدن
۱-فارسهای اذربایجان
۲-فارسهای ترکیه
۳-فارسهای ازبکستان
۴-فارسهای ترکمنستان
۵-فارسهای افغانستان
۶-فارسهای قزاقستان
۷-فارسها ی قرقیزستان
……(فارسهای ژاپن-چین-کره…)
ترکان مغول تو رو خدا جون هرکی دوست دارین شما که چند صد میلیون فارس و ترک کردین بیان این سی چهل میلیون بقیه تو ایران و هم ترک بکنید تا این دعوا ترک و فارس بخوابه
راستی ترکان مغول شما هم فارس بودید چطوری ترک شدید؟

مهیار

من اذری زبانم نابود شد ولی نژادم‌که اذری هنوز پا برجاست و تورک نیست و حتی لهجه ی من و برخی از کلمات سر تا اسمون فرق داره و و در کل اذری ها نژاد ایرانی و ریشه در اریایی دارن

Zahra

نژادی به اسم آذری وجود نداره جناب مانقور عاذری! نژاد بیولوژیکی واحدی نداریم کلا!! و طبق باور و عقیده و فرهنگ و تاریخ و زبان مشترکه که آدمها در یک دسته قرار میگیرن و ترکها ب دلیل این اشتراکات باهم نزدیکی دارن هرجایی که باشن! مشخصا جدایی بالای هزار سال جغرافیایی ژنتیک رو تغییر میده و با هرجا تعامل داشته باشی شبیه همونا میشی! طبق فرهنگ کورگان هم خواستگاه ترکها آسیای مقدم بوده نه آلتای! سومری ها هم زبانشون بیشترین شباهتو به ترکی داره و این میتونه بدلیل همسایگی شون با کنگرها یعنی نیاکان ترکها بوده باشه، اکثر کسایی که… مطالعه بیشتر »

یوسف

سلام در مناطق ی که سومیریان زندگی میکردند کردها بودند

mehran

سلام و درود. اول از همه چی میخوام بگم که ایرانیها دارای تاریخ هستند.اما ماها یاد گرتیم بگیم که ایران کله تاریخه.نه عزیزان ایران دارای ترک نبوده و ترکها به هزار سال نمی رسه که در ایران زندگی می کنند .در حالی که الان ترکها اعلام می کنند که ما تاریخ ایران هستیم. در اردبیل امروزی که ادعا میشه که شهر ترکهاست یک عدد بیل پیدا شده است که مربوط به ۴۹۰۰ سال است که با عکس اینانا یا همان ایشتار ( خدای که زن بود )که اینانا مربوط به ۵۰۰۰سال است و ریشه اصلی ان به مردمان زازاک زبان… مطالعه بیشتر »

مسعود

دوست عزیز کاملا مشخص شد شما کردی?

واحد

شما حکومت های ترک آسیای میانه که بعد از اسلام بر ایران حکومت کردند رو با تاریخ باستان ترکان در ایران اشتباه گرفتی. ضمنا این همه حساسیت علیه ترک ها در ایران جای تفکر داره باید ریشه یابی بشه که چرا انقدر علیه تاریخ و فرهنگ ترک ها در ایران تحریف و خفگان وجود داره.و جالبه که خود این افراد کار خودشون رو نه تحریف بلکه پسندیده میبینن و تلاش مردم ترک در ایران برای هویت دفن شده شون و چه بسا سرقت شدشون رو بایکوت میکنن. ما چند دهه هست اسیر تاریخ سیاسی شدیم . تاریخی مهندسی شده که… مطالعه بیشتر »

مجید

مهران جان مسجد جمعه اردبیل که بخش عمده این بنای با عظمت طی این چند دهه از بین رفته هزار سال قدمت دارد و بسیار دیدنیست . ترکها هم به مانند سایر اقوام در فلات ایران بودند و سکنی‌ا گزیدند . قطعا شهری که مسجد هزارساله دارد تاریخ بسیار کهنی هم باید داشته باشد .

مهیار

من اذری هستم و در شهر مراغه زندگی‌میکنم و اینکه به ما بگن تورک و یه ننگ و فحش میدونم ایران تورک نداره درسته یورش فرهنگی برده شده و زبانمون تا حدودی نابود شده ولی نژادمون هنوز اذری و یکی از نژاد های اصیل ایرانی و ریشه در اریایی داره

آرش از ایل غیور قشقایی

دوست و هم تبار و هم اندیش ارجمند سپاس از روشنگری شما ما با شکست فرهنگی که از تازیان خوردیم باعث اضمحلال قوم ایرانی در اقوام عرب و ترک شده ایم و شوربختانه این اواخر هم استعمار انگلیس و کمونیست هم برای پاره های از قوم ایرانی یعنی ارانی ها و پشتون ها و گرجی ها هم هویت تراشی کرده اند و آنها را از پیکره ی ایران و قوم ایرانی جدا ساخته اند

صلاحدین

نمیدونم این ترکها چرا به زور اصرار دارن که خودشون رو ایرانی بدونن،!درضمن سومری ها اصلا ترک نبودن خیلی خنده داره،اونا به احتمال زیاد سیاه پوست بودن وازنسل حام،ترکها ازنسل یافث بودن که بعد ازنجات کشتی نوح به اسیای شرقی ومیانه مهاجرت کردن ،برید تاریخ بخونید،اولین نشانه های قوم ترک در شانگهای چین یافت شده،ترکها وچینی ها وروس و بلغاری مغول همه ازیک نسل هستن،که بعدها به سرزمین ایران وارد شدن،اولین حکومت ترک توایران غزنویان بودن،آذری ها از اقوام کرد هستن که دی ان ای شون هم بیشتربه کردها نزدیکه،منتها به دلیل موقعیتهای جغرافیایی مورد حمله مغولها قرار گرفتن وبرای… مطالعه بیشتر »

احمد

اینم سند!!!! کافی بود؟؟!!
بهتر بدونید بیشتر اسم هایی که میخونید در این مقاله ترکی هست.

مسعود

البته باید گفت ترکها نخود هر آشی هستن ?

ب ک

ولادیمیر مینورسکی می‌گوید:
مینورسکی ضمن انتقاد از روش مورّخان پان‌ترکیست، بیان می‌دارد که «مسائل علمی حل نشده‌ای در زمینهٔ فرهنگ اقوام شرق باستان» بستری برای جعل تاریخی و توجیه مقاصد ایدئولوژیک پان‌ترکیسم فراهم ساخته‌است. و ادعاهای مورخان ترک (پان‌ترکیست‌ها) را از اساس اشتباه میداند و معتقد است که این مورخان در واقع دزد تمدنهای شرق باستان هستند.

حسن

سومریان از شبه جزیره ی عربستان وارد عراق شدند

مسعود

تو دیگه نهایت بی اطلاعی رو داری?

مسعود

ولادیمیر مینورسکی خودش یه ضد تورک بود برا همینم فقط از ترکها انتقاد میکرد انگار فقط ما ادعای فرهنگ داریم

آتوسا

دوست عزیز شما مانند ما ایرانی هستید که دچار بیماری خود ترکپنداری شده اید

علی

…..تا زمانی هخامنشیان بابل را نیز با عدالت از صحنه محو کردند آخرین تمدن بین النهرین محو گشت

چرا این همه تعصب؟ مگه محو کردن غیر از شمشیر و قتل عام ممکنه؟؟؟ تمام شاهان هخامنشی مثل بقیه حکومتها و شاهان با قتل عام و خونریزی سرزمینها را فتح کرده اند.

مهدی

نه علی جان کوروش به بابلیها گفته که دیگه خوش گذرانی کافی هر کی برد خانه خود . اونها هم رفتن خونشون . هر کس میخواهد واقعیت تاریخ حضرت آدم ، یا سومریان رو بداند حتماً به (شهر یری)مشکین شهر ، دامنه‌ای ( ساوالان) اردبیل حتما مسافرتی داشته باشد، در عرض یک هفته به کل سوالات خود خواهد رسید.(روستای سمرین ، روستای آتشگاه، سنگ افراشته های شش هزار ساله، روستای گنجه یا کنزق، مقبره حضرت آذر روستای فخرآباد پدر حضرت ابراهیم که در قرآن هم به این اسم اشاره میکند، همه این مکان ها به شعاع پنجاه کیلومتری در کنار… مطالعه بیشتر »

قادر

برای یک پان ترک حماقت و دروغ گویی و جعل سازی هیچ مرزی ندارد . هر پان ترک در نژاد پرستی مغولی تعصب دارد . فهرست تطبیق واژگان ترکی با سومری خنده دار است و مشخص است که واژگان را با نادانی و حماقت بسیاری به هم ربط داده اند چون این واژگان هیچ ربطی به هم ندارند . ​این نظرات را دیدم اما حقیقت این است : سومری ها از نژاد و قوم پارس بوند و فارسی حرف ممیزدند ، زبان سومری هم یو نوع فارسی از نوع التصاقی هست. شاید خود فارسی هم در گذشته دارای ویژگی ها… مطالعه بیشتر »

الهام

درود برشما دوست عزیز! چیزی به نوروز نمانده و امیدوارم که نوروز بهترین لحظه ها رو براتون به ارمغان بیاره و سال نو پر از سلامتی و موفقیت باشه براتون .از پاسخ شما سپاسگزارم اما از جاییکه مهارت چندانی در تحریر ندارم احتمالن نتونستم سؤالم رو به خوبی بیان کنم و بابت این عذر می خوام . راستش جریان امریکا و عراق یک مثل بود و در مثل مناقشه نیست . سؤال من در واقع حول محور تاریخی ست نه سیاسی. اینکه می خوام بدونم آیا به استناد محل کشف آثار تمدن بشر می توان به نژاد اصلی ِ اون… مطالعه بیشتر »

بابک

ای بابا با این اوصاف که می کنند حتما خدا هم ترک بوده من نمی دونم چرا هر چی کشور دور رو بر ایران هست می خواد بگه همه تمدن مال ماست یا بگه ایران تمدن نداره قبول شما تمدن دارین از افغانستان تا ترکیه همه تمدن از شماست

فرزند ایران

حسادت از ته وجودشون به تاریخ ایران دارن میکنن مثل عربهای تازی ..زنده باد ایرانیان

محمد

تاریخ جعلی و بناهای ناقص و نوکری یهودیان افتخار نداره
حکومتی که اجازه ی قتل ۷۰۰۰۰ ایرانی که درمیانشان زنان و کودکان وجود داشت افتخار نداره

سینا

اولا تاریخ ما جعلی نیست. شما پانترک ها هستید که به دنبال تاریخ سازی و ساخت هویت جعلی برای خودتان هستید.
دوما همون بناهایی تاریخی که ما داریم رو شما اونو هم ندارید
ثالثا چطور یهود برای الهام علیف جوونت خوبه اینجا که میرسه بد میشه!

سومر

سومر در عراق و ربطی به شما ندارم مردم سومر الان عرب زبان شده اند . شما آریایی هستید و حتی قیافه آریایی ها شبیه سومری ها نیستند . زنده باد ایران . نه یک قوم خاص از ایران

سومر

در ضمن این قوم هزاران سال قبل از هجوم آریایی ها به ایران وجود داشتند . لطفاً نژادپرستی را کنار بگذارید

حمید

اخه کپی از تاریخ عرب و تورک و روم افتخار داره

سینا

برعکس این شما ترک ها هستید که سعی در کپی و بهتر بگوییم سرقت تمدن های دیگر دارید وگرنه ایران که دارای فرهنگ و تمدن خودش است و تاریخ باستانی دارد اما ترکیه هر چه دارد از تمدن های پیشین مانند یونان و بیزانس(روم شرقی) و … دارد.

asar

be har soorat ghabl az parsha mardomane motemadene eltesaghi zaban dar iran boodand ke chador neshinane ariaee az anha tamadon ra fara gereftand.

تاشان

بنام خدا نزاد بشر: زرد پوستان : چین تبت مغول مانچو ترک تتار” تمامی مردمان آسیا بجز هندو اروپاییان(پارسیان و هندوان) و سامی ها (عرب …)سرخ پوستان و بومیان آمریکا در گروه زردپوستانند سفید پوستان:آریایی(هندواروپا)سامی(عرب کلدانی آشوری عبرانی “یهود” فینقی ..(فرزندان سام و یافث بن نوح بن شیس بن آدم(آتام). سیاه پوستان:فرزندان حام بن نوح :لیباین کوشاین قبطاین (مصراین)فودای(کنعان) تمامی بومیان ایران قبل از اینکه شاخه هندی از هندواروپاییان در این سرزمین پراکنده شوند همه زردپوست و ملتصق زبان بودندشامل : آرر(آس ار) ارآتاییان(آرتابیل اردبیل کنونی) اوراتو – هیت – خزر – تتار-سومر-شنار-کنگر-آنناشان(ایلامیان)-ماننا – ارشک(پارتاکن-اشکانیان)ماد-مغان-بوز-آسترارت-اریانزی-لولوبی-گوتیان-تپور……… مردمان جهان در دو گروه… مطالعه بیشتر »

حسن

سلام دوست عزیز فکر نمی کنی چند تا قوم دیگرو جا انداختی؟ بین زبان های فارسی و سومری نیز واژه های مشترک زیادی وجود دارد. اینکه همه اقوام اولیه ایران هم زرد بودند هم فرضیه بعضی از دوستانه. ولی جدیدترین تحقیقات نشان می ده که اساساً آریایی ها درون فلات ایران بودند و از جایی به ایران نیامده اند. اگر داستان نوح و سه پسرش را قبول داشته باشیم و اینکه محل زندگی نوح میان رودان بوده، پس فرزندانشان هم باید از یک نژاد باشند. ضمن اینکه یافته های باستان شناسی نشان از حضور نخستین انسان ها در ۳ میلیون… مطالعه بیشتر »

ناشناس

آریایی های عزیز زیاد هم خودشان را گم شده فرض نکنند با یه دقت کوچک در شمارش عداد از یک تا ده می تونن نتیجه بگیرن که زیا از هند دور نشده اند اگر دنبال اجدادشان هستند با هندو ها همراه شوند که زودتر به نتیجه خواهند رسید

مصطفی کیخائی

سلام اشتباه نکنید بعد از طوفان نوع انسانها از کوه ها تقسیم شدند ن دشتها

AMB

سلام به همگی من زود میرم سر اصل مطلب من اولا اصلا به تعصب اقوام و نژاد ها اهمیت نمی دادم و فکر می کردم که یه دونه انسان بیشتر نداریم که و نظرات رو نگاه می کردم و تعجب کردم ببینید آقایون محترم باستان شناسان معروف انگلیسی و اروپایی به صراحت تعیین می کنن که یکی از خاستگاه های سومریان آتورپاتکان که همه ی ما امروزه اونو با نام آذربایجان میشناسیم بوده و سومریان نیاکان باستانی ترک ها بودند ما ترک ها آذری ، قشقایی ، ایغور ، آناتولی ، ترکمن ، تاتار نداریم ما ترک ها همگی با… مطالعه بیشتر »

شاهین

انسان های نئاندرتال و کرمانیون هم تورک بودند این ها رو هم نگفتی درضمن همینطور به عقب برگردی میکاییل و جبرییل و ابراهیم و موسی و خدا هم ترک هستند فقط مانده کهکشان ها ی دیگه اگه آدم فضایی آنجا باشند طبق افسانه های سومری ها که از فضا آمدند آنها هم ترک هستند

الهام

به سایتتون زیاد سر می زنم و از مطالب تاریخی که در اون درج کردید استفاده می کنم . ممنون از زحمات شما . ولی در اینجا باید به نکته ای اشاره کنم ، اینکه اکثرن تاریخ را فاتحان می نویسند و با توجه به این مهم نمی شود به متون تاریخی بدون هیچ دید انتقادی ، اکتفا کرد. سخت ترین قسمت تاریخ قوم شناسی و مردم شناسی آن است. اینکه در فلان منطقه نشانه های تمدن یافت شده دلیل بر این نکته نیست که ساکنان آن منطقه این آثار را از خود بجا گذاشته اند! به عنوان مثال فرض… مطالعه بیشتر »

سید مرتضی

سلام برادر گرامی.
ممنون از پیام شما.
اسلام رو نمی‌تونند منحرف کنند.
تعصب ندارم ؛ قربون شکل ماهت.
چون عکستو دیدم میگم.
قرآن یک معجزه هست و داخل قرآن هم آمده اگر می توانید یک آیه یا چند ایه بیاورید.
و در آخر هم الغالبون حذب الله.
یعنی خداوند حتی با یک نفر و حتی بدون نیاز به کسی یا شخصی‌پیروز هست.
البته خودت اینو میدونی و گفتم یه مفاهمه هم داشته باشیم.
خدا خیرت بده.
فدا.

سید مرتضی

جنوب عراق الان شیعه هستند. و مکان های زیارتی داره. و نشان دهنده خیلی از مسائل معنوی و غیره هست که باینگر موید اثبات تایید کردن انبیا و پیامبر بر امامت امام حسین و ائمه دیگر علیهم‌السلام. بدین معنی که میدانیم پیامبر های دیگر در آنجا سر می زدند و آنجا رو خوب توسط فرشته‌وحی از طرف خداوند می شناختند. مانند مسجد کوفه و غیره که مقام های پیامبر هارو در آنجا نقل کرده که یعنی در آنجا حضور داشتند. همینکه قدمتی بالارا داشته. غیر از آن هم در ایران که بیشتر از این ها هم هست‌که در ۷ الی… مطالعه بیشتر »

ناشناس

احسنت که جان کلام را گفتید و چیزی که عیان است ایران فعلی و چند کشور اطراف زمانی تا حدودی یکپارچه بوده و البته از قدمت بسیار زیادی برخوردار بوده و اقوام بسیاری در تردد و اسکان بوده‌اند . که در این اسکانهای موقت که ممکن بود تا دهه‌ها یا بیشتر به طول بکشد قطعا تمدنهایی شکل میگرفت و اثاری از خود برجای میگذاشتند و بعد ممکن بود در حمله‌ای نابود و یا در تمدن فاتحان حل میشدند و یا کوچ …. بحرحال تمدنهای باستان رمز رازهای بسیار در دل خود دارد و بگفته مورخان صده‌های بسیاری در لابلای این… مطالعه بیشتر »

mahmood

من کسی در ناکسی در یافتم پس کسی در ناکسی در بافتم جمله شاهان بنده بنده خودند جمله خلقان مرده مرده خودند (مولانا)(رحمتیخ)

ممد

ترکی همه ترکی کند تاجیک تاجیکی کند من ساعتی ترکی شوم یک لحظه تاجیکی شوم در واقع اگر مولانا فارس بوده چرا اصلا باید ترک بشه، چرا باید یک همچین شعری رو بگه، چرا یک ساعت ترک باشه یک لحظه فارس منظور این بیت روشنه میگه من زبان شعرم فارسیه در بقیه اوقاتم ترکم اما این‌ها مهم نیست مهم اینه از اشعار استفاده کنید از تفکر و ادبیات و فلسفه مولانا بهره بگیرید چون اگر مولانا اینهارو نداشت که اصلا برای ما مهم نبود که کی هستو کجاییست، شاعران ترک دیگری چون شمس و نظامی و خاقانی و صائب و… مطالعه بیشتر »

محمود

باسلام دوست عزیز هیچ کدام از باستان‌شناسان برای منشاء سومریان نامی از جیرفت نبرده اند بلکه گفته شده که یا از شمال عراق آمده اند و یا از جنوب و از سمت شبه جزیره عربستان مشابه عموریان که بعد ها بابل را بنا نهادند. مطابق نظر کارشناسان نام بعضی از شهرها و نام بعضی از پادشاهان آنها به زبان سامی می باشد از طرف دیگر حضرت ابراهیم که پیامبری سامی زبان است(عبری) در شهر اور که یکی از مهمترین شهرهای سومری بوده میزیسته و این نکته نشان میدهد که در تمدن سومر اگر سامی زبانها به تنهایی برپا کننده آن… مطالعه بیشتر »

انسانیت

میشه من چند تا سوال بپرسم؟ چرا پیامبران و امام شما حتی یک کتاب از خود بجا نذاشته اند،چگونه فردی مثل علی فقط یک کتاب دارد بنام نهج‌البلاغه آن هم ۴ قرن بعد او نوشته شده، یا امامی مثل صادق که میگویند هزاران شاگرد داشته اما یک کتاب به نام این امامان نیست در حالی که حکومت دست انها بوده و احتمال نابود شدن کتابها به صفر میرسد،متاسفانه چون اکثر تاریخ نویسان یونانی بوده اند وبخاطر نوع ادبیات رایج در یونان روی به افسانه نویسی و داستان نویسی و یک طرفه نویسی اورده اند، خیلی سند های معتبر از تاریخ… مطالعه بیشتر »

محمد

تو نوشته هاتون یه ذره حقد و غضب و نژادپرستی وجود داره…به بربرها میگینآلمانی های بافرهنگ و وتی نام اسلام میاد میگین هیچ تمدن بزرگی وجود نخواهد داشت..نکنه از تمدن اسلامی ک ماحصلش و غارت علمیش در عهد رنسانس خودشو نشون داد چشم پوشی میکنین یا چون با اسلام مشکل دارین طبق سلیقه شخصی تاریخ رو توضیح میدین در حالی که یه مورخ و تاریخ شناس نباید هیچ گونه تعصب،حقد،غصب و جانبداری داشته باشه چون تاریخ دچار انحراف میشه و اطلاعات تاریخی به صورت صحیح به نسل های بعد منتقل نمیشه

faryar

نخست بر شما درود دوم این که اگر می خواهید داستان بنوسید بحث دیگری است ولی اگر می خواهید تاریخ بنویسید لطفا همیشه مستند بنویسید. سوم :از این که این بار تخفیف دادید واصرار نفرمودید که سومری ها ترک هستند از شما سپاس گزارم.اگر روزی دانشمندان خبره و متخصص به این نتیجه یا هر نتیجه ی دیگری برسند ما هم خوشحال می شویم ولی خوش تر است که تا آن روز ما دست به خیال بافی نزنیم. چهارم آن که دکتر یوسف مجید زاده که اهل خاک پاک تبریز هستند(همشهری شما)و بهترین میانرودان شناس و از طرفی مهمترین شخصیتی که… مطالعه بیشتر »

احمد

منشاء نژادی، قدامت تاریخی و وجه تسمیه اَزرَه ها عباس دلجو abbasdeljo@yahoo.com.au بخش پنجم خوشبختانه آثار بجا مانده از تمدنهای باستانی در افغانستان کنونی تا اندازه ای به تائید این نظریه کمک کرده است . آثاری به دست آمده از غار قره کمر در ایبک مرکز ولایت سمنگان‌، هزار سم سمنگان، آق کپرگ در مزار شریف‌، غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و… ثابت کرده است که هزاران سال قبل از هجوم آریائی ها درین سرزمین، انسانهای بومی در این مناطق زندگی میکرده و مدنیت اولیه بشری را پایه گذاری کرده اند . موجودیت این آثار باستانی… مطالعه بیشتر »

محمد رضا

برادر افغانی واقعا از مطلبت خیلی خوشم اومد و توانستم چند خط نوشته در مورد تاریخ بیرون از ایران بخونم و بفهم که مردم بیرون از ایران هم تاریخ دارند و تاریخشان نیز خیلی پر بارتر و مستند تر از تاریخ ایرانه

فرزند ایران

اونجا هم جزی از ایران بود تا چند سال پیش فقط این اقا یه مشت اراجبف سر هم کرد دروغ در ضمت تورک بود نه افغان که استاد جعل تاریخن

فرزند ایران

تخته گاز رفنی تا کجا اولا هجوم نه بگو مهاجرت در ضمن تورکها ائنجا چیکار میکردند بعدش شما این همه تولیدات داشتین که با تولید چین و ژاپن الان برابری داشت چرا از درون مردمی مثل شما تیمور چنگیز و یه مشت وحشی های دیگه بیرون زد ؟؟؟؟ زبان ترکی را با سومریان یکی کردند برای بلند کردن تمدن مجهول ترکی وگرنه استاد جعل تاریخ ترکها هستند سندشم خیلی ها از بزرگگان اروپا اعلام کردند که می تونین ببینین در اینترنت خیلی تولید ماخالص داشتین ماشا؟الله

محمد

تمدن مجهول ترکی ? مشخصه که بدجوری زیره فشار موندی آریاییهای مهاجر وقتی وارد این سرزمین شدن لخت مادرزاد بودن ، درحالییکه سومریها لباس برتن داشتند. اگر به کشورگشایی نام وحشی گری بذاریم ، کوروش که میشه سردسته ی وحشیها هرچند که کوروش خودش رو آشوری معرفی میکنه!!! از همین منشور تقلبی حقوق بشر کوروش هم ۶ تا در عراق وجود داره لدفن برو ببین یا از ستونهای بنای ناقص و ساختگیه تخت جمشید در عراق چنتا هست برو ببین تا خوب متوجه بشی که در توهم زندگی میکنی حتی اگه بری حمله ی مغول(ترک) به غزنویان(ترک) رو مطالعه بکنی… مطالعه بیشتر »

سینا

شما ترکها چون خودتون تاریخ کهنی ندارید و اصلا تمدنی باستانی نداشتید،به دزدی تاریخ می پردازید و تاریخ را جعل میکنید. در حقیقت سومری ها اصلا ترک نبودن. سومری ها از اقوام باستانی بین النهرین هستند و ربطی به ترکها ندارند. ترکها بعد از اسلام و از قرن یازدهم میلادی به فلات ایران و آناتولی آمدند در حالی که پارسیان از چهار هزار سال پیش در ایران حضور داشتند. اینکه هخامنشیان را جعلی میدانید این نشان دهنده اوج حسادت شما به تمدن ایران است وگرنه به قدری از هخامنشیان آثار باستانی و کتیبه و نوشته های مورخین مختلف باقی مانده… مطالعه بیشتر »

مهیار

درود داداش واقها به عنوان یه برادر اذری خیلی حرفاتو قبول دارم اذری ها و ترگ هایی که پان و نژد پرستن مایه ی ننگ بر نژاد اذری و حتی نژاد خودشون چون دزدی بیش نیستن

مهیار

هه لخت مادر زاد انگار مارو خودتون یا یونانیان فرض گردید مایی که تخت جمشید و پاسار گاد داریم که همشون با لباس های خوش رنگ‌و زیبا بود لخت مادر زاد به ایران اومده باشیم؟ حداقل همانند شما چنگیز و تیمور و هلاکو نزده بیرون ازمون در ضمن نظریه ورود اریایی ها از شمال که میشه صیبری رد شده و تسبیط شده که اریایی ها ۱۰ الهی ۱۲ هزار سال در ایران بودن و طی زمان مهاجرت هایی به اروپا و هند و بقیه جاهای خاورمیانه داشتن و تاریخ رسمی خود ایران بدون در نظر گرفتن نژاد از نظر سال… مطالعه بیشتر »

آرش عسکری سبزکوهی از ایل غیور قشقایی

به داشتن هموطن و هم تباری مانند شما افتخار می کنم زنده و جاوید باشید

ارش کاوه

یک قسمتی از افغانستان که هم مرز با چین و ازبکستان است درست است از تبار مغول هستند ولی سمنگان ربطی به مغول تبارها ندارد ولی همه ما انسان هستیم بیایید مسابقه را بر مبنای انسانیت بگذاریم و سعی کنیم برنده انسانیت باشیم تا اثبات نژاد و قوم و قبیله خودمان
فراموش نکنیم که همه ما از نژاد انسانیم
کو میگشت گرد شهر با چراغ
کز دیو دد بیازارم و انسانم ارزوست
ای انسان قهرمان بشریت و انسانیت باش نه زبان و نژاد

حمید

من با ایشان موافقم قسمت اندکی از متن نوشته شده مطالبی را ادعا میکند که مستند و برپایه ی یافته های علمی تاکنون نمیباشند بلکه درحد نظریه میتوان به انها پرداخت .
البته بنظر بنده بعنوان یک تحصیل کرده اکادمیک در دکتری شهرسازی باید بگویم که متن فوق در استفاده از واژگان تخصصی در بیان معانی ومفاهیم فقیر میباشد و در چند مورد حتی از آفت باور همگانی (عوام) ، بهره جسته است . که این هیچ پسندیده نمیباشد. باتشکر.

ابی

زبان و تاریخ سومری ها از آریایی ها بوده است نام یکی از پادشاهان کهن سومر نیز چوپان هست زبان اریایی سومر ها التصاقی هست و حتی فارسی و یونانی هم احتمالا در زمان های بسیار دور التصاقی بوده اند اما پارسی پس از مدتی سیر تکاملی را طی کرده و از حالت التصاقی خارج شده است همچنین زبان پارسی در گذشته برای اشیا مختلف جنسیت مذکر و مونث در نظر گرفته می شده که پس از گذراندن مرحله ای دیگر از تکامل زبانی این ویژگی رانیز از دست میدهد سومری یک گونه زبان آریایی اولیه التصاقی بوده است اما… مطالعه بیشتر »

پایان

دروود بر همگی

اگه منظور از سامریان قمی به اسم یهوده که باید بگم تاریخِ ذکر شده در بالا کاملا دروغ می‌باشد ولی‌ اگر غیر از اونه جای تحقیق بیشتر داره

بدرود

پایان

Bureberbimb

Our Online Canadian Pharmacy is committed to mitigate Americans quest of buying cheaper drugs from Canada. All of our drugs are Health Canada approved trade mark names and generic products. All orders are checked, approved, filled by a licensed http://mycanadianpharmacymall.net/ – canadian pet pharmacy Apothecary, and shipped speedily to your snug harbor a comfortable all at a lewd price. We fulfil brand delegate and generic prescriptions through our licensed Canadian pharmacy and sire them mailed unswervingly to your door. We are one of the paramount mail-order pharmaceutics in self-possessed care. Our Canadian druggist’s shaft works hard to certify that you… مطالعه بیشتر »

DenBuizinonus

The possessions, announced in up to date June, also puts the accentuate on some lesser-known websites that can save you money. Although most people may understand Valpak exchange for those blue envelopes full of coupons in the service of merchants cheese-paring them that arrive in their mailboxes, the proprietorship has been working to reveal its website into a one-stop purchase http://CheapOnlinePharmacyRX.com/products/mental_health_epilepsy/clozapine/ – Prescription Drugs from Canada on governmental coupons and other money-saving deals, as well. CheapOnlinePharmacyRX.com, for example, has a searchable database of printable coupons worthy at merchants nationwide. Simply ilk in your Zip protocol and you’ll be provided with… مطالعه بیشتر »

كامران

کس گاو و شیر بالدار با صورت انسان آثار سومریان ترک تبار http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/sumer-cow.jpg تخت جمشید http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/jamshid-cow.jpg نقش اهورامزدا به شکل انسان پرنده آثار سومریان ترک تبار http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/ahurmazda-sumer.jpg تخت جمشید http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/ahurmazda-jamshid.jpg چندی از نزدیکی های زبان ترکی امروزی و زبان ترکی سومریان(سومئر دیلی): در این بخش در حدود ۲۰۰ کلمه از بین هزاران کلمه زبان سومری-ترکی را انتخاب کرده ایم. سومئر دیلی ایله تورک دیللری نین اوْرتاق سؤزلری توضیحاتی در این باره به زبان ترکی: آدلیم سومئرشوناسلاردان بیری دئ ییر: «تاریخ سومئر ایله باشلا ییر. » اوْنلار انسانلارا یازی یازماغی اؤیره تدیلر. اؤز افسانه لرینی گیل اؤزهرینده یازدیلار. زیقورات دئ ییلن… مطالعه بیشتر »

بک لینک رایگان

سلام سایت خوب دارید . به سایت ما سر بزنید. بک لینک رایگان میدیم

رضوی

با سلام و احترام خوب بود نویسنده محترم برای مخاطب هم احترام قائل می شد و متن را ویرایش که نه حداقل غلط گیری میکرد، این متن از مشکلات نوشتاری و ویرایشی رنج میبرد و خواننده را آزار می دهد گویا ترجمه ای اولیه از یک متن است ضمن این که در چند سطر پایانی نویسنده از حضور اسلام و پایان تمدنها سخن می گوید که یک مطلب بسیار مضحک است مخصوصا که نویسنده مدعی اهل مطالعه بودن است!؟ درخواست میکنم در مورد تمدن و مولفه های اون مطالعه کنید بعد تطبیق بدید که آیا کشورهای اسلامی متمدن هستند یا… مطالعه بیشتر »

ناشناس

وسط بحثهای تاریخی و اقوام کهن فلات ایران جوک تعریف میکنی ؟؟؟؟

هركي

این نویسنده این مقاله این همه تاریخ و چید کنار هم که اخرش اسلام و بزنه

برو خودتی?

ممد

جناب یزدان واقعا خنده داره چرا اینجا اظهار نظری نوشتید در حالی که کسی چیزی ننوشته بود. ترکی همه ترکی کند تاجیک تاجیکی کند من ساعتی ترکی شوم یک لحظه تاجیکی شوم در واقع اگر مولانا فارس بوده چرا اصلا باید ترک بشه، چرا باید یک همچین شعری رو بگه، چرا یک ساعت ترک باشه یک لحظه فارس منظور این بیت روشنه میگه من زبان شعرم فارسیه در بقیه اوقاتم ترکم اما این‌ها مهم نیست مهم اینه از اشعار استفاده کنید از تفکر و ادبیات و فلسفه مولانا بهره بگیرید چون اگر مولانا اینهارو نداشت که اصلا برای ما مهم… مطالعه بیشتر »

ناشناس

این توهماتو دولت تازه تاسیس ترکیه برای تمدن سازی و یکدست کردن مردم ترکیه ساخته و فراموش نکنیم تمدن ترکان عثمانی وامدار فرهنگهای بومی یونانی و کردی و فارسی میباشد.

مصطفی کیخائی

هیچ انسانی از دشتها نیومده بلکه از بلندترین ارتفاعات اومده چون زمین هم آب بوده

نادر
امتیاز :
     

درود؛باسپری شدن روزگارنم نم گردوغبارتمامی توهمات بکنارخواهدرفت وتاریخ خاموش وانچه به ناروابرسران جدل می نمایندمعلوم وسپس اشکاراحق بحقدارخواهدرسیداگراینک باوجودسخنان واسنادموجودبرخی ازاتراک اعراب اکرادبرسرانچه هیچ قرابتی باان ندارنددرگیرنددران هنگام دیگرگزافه هایشان خزعبلاتیست خودساخته کمااینکه هم اینک نیزدراندیشکده هاوبین تاریخ دانان جهانی ازهیچ اعتباری برخوردارنیست،بایسته یاداوریست که زبان گرجستانی راملغمه وسپس ترکی نامیدند!الفبای پارتهارااعراب ازان خویش می دانندحال انکه دلیل وجودحروف هم صدارانمی فهمندوناچارجهت رساندن مقصودبایدازآواهابهره گیرند،وامااکرادباپوشش کاملامجزاازانچه مربوط به مردمان مئدایست چگونه ازاصل خودبی گانه شدندکه سکایی اندوالبته شاخه ای ازایرانیان شمال قدیمندوامااذری هادراصالت مادی ایشان براساس جغرافیاادعایست بجاامابراساس زبان ملتصق فعلی که برگرفته ازچندین زبانست باسهم بیشترین کارتولیای قفقازی درحدود۶٠درصدوتنهاده… مطالعه بیشتر »

یک شیمیدان

نویسنده هم نظر خوشو اخر اضافه کرده که “تمدن سومر از جیرفت رفته” چقدر دوست دارید تاریخ سازی کنید، دست از این کارهایی غیر علمی بردارید، دنیا در حال خندیدن به ما هست، تاریخ باستان این منطقه در سومر و بابل و فنیقی ها و یونان و مصر خلاصه میشه و بس اینها بودند که در دوران باستان تمدن سازی کردند و تمام ملت های بعدی از این ملل کپی برداری کردند، پس خواهشمندیم از هم وطنان که تاریخ جدیدی اختراع نکنند، چرا که به درد هیچکس نخواهد خورد و فقط تفرقه انگیز خواهد بود

آخرین ویراییش 1 سال قبل توسط یک شیمیدان
بی طرف

بنابه روایت تواریخ کهن جد ترکان «النجه خان» فرزند ترک بن یافث، دو پسر داشت؛ یکی را تاتار و دیگری را مغول نامید. از قرن هفتم میلادی همه تشکیل دهندگان سپاه چنگیز را تاتار می نامیدند. بنا به نظر رمان‌نویس آمریکایی هارولد لمب در کتاب زندگی‌نامهٔ چنگیزخان مغول، در سده‌های اخیر این اشتباه به وجود آمد که ترک‌ها نیز از نژاد مغول هستند. او معتقد است که چنین نیست و مغول‌ها و ترک‌ها دو قوم کاملاً متفاوت هستند. اما در مغولستان بسیاری از ترک‌ها و مغول‌ها در کنار هم می‌زیستند.[۱] این برا اون کسایی که میگن ترک ها مغول هستند… مطالعه بیشتر »

AMB

سلام به همگی من زود میرم سر اصل مطلب من اولا اصلا به تعصب اقوام و نژاد ها اهمیت نمی دادم و فکر می کردم که یه دونه انسان بیشتر نداریم که و نظرات رو نگاه می کردم و تعجب کردم ببینید آقایون محترم باستان شناسان معروف انگلیسی و اروپایی به صراحت تعیین می کنن که یکی از خاستگاه های سومریان آتورپاتکان که همه ی ما امروزه اونو با نام آذربایجان میشناسیم بوده و سومریان نیاکان باستانی ترک ها بودند ما ترک ها آذری ، قشقایی ، ایغور ، آناتولی ، ترکمن ، تاتار نداریم ما ترک ها همگی با… مطالعه بیشتر »

سجاد گلپیرامنش

داداش کوروش رفت ترکیه رو فتح کرد بعد ایران درست شد. چه جور ترک نبوده.

محمد آبادانی ) مستعار(

سلام . من خیلی تحقیق کردم ، برای دلم و سرگرمی، حالا بدون تعصب براتون می گم، هدیه به خوانندگان از هر قومیتی، منشأ جیرفت فعلا نا معلوم تا بیشتر تحقیق کنم. منشا سومر آفریقای شرقی و سومالی و جنوب مصر. منشا نیا تورک جمهوری یاکوتستان روسیه. منشا عرب حضرت اسماعیل و اکدیان و یمنیان و حمیریان، منشا یهود یعقوب و اکدیان، منشا ایران بطور عام حضرت اسحق و مخلوطی از آریا و سامی و سومری، منشا کورد اهالی میتانی و گوتی و یهود و مادی و ایران میانی. منشا ارمنی ها هیتی ها و تورهای ترکیه فعلی، گرجی از… مطالعه بیشتر »

Kourosh

عربی را چگونه بجای پارسی نشاندند ؟! @pasoookh – نمونه ای پژوهشی در این زمینه : سکه ای اُموی با شمایل ساسانی و مفهوم عبارت لا اله الا الله ، محمد رسول الله به زبان و خط پارسی میانه – اعراب پس از چیرگی بر قبایل اطراف خود و متحد کردن همه جزیره العرب ، بر سرزمین های مجاور خود تاختند و به‌نوبت همه حکومت‌های مقتدر آن دوران را بزانو درآورند و فرهنگ ها ، ادیان و زبان های بسیاری از مردمان را به فرهنگ ، دین و زبان عربی دگرگون کردند. برای نمونه مردمان مصر تا پیش از حمله… مطالعه بیشتر »

mehran

salam bacheha va drod bar hamegi ma nasle irania yad gereftim ke khodeman ra balatar az hame chi bebinim tarikhe somer marbot be 3000 sal ghabl az milad bar migarde ke monazamtarin neveshtehaye tarikhi ra daras ta an zaman. tarikhe somer marbot be beinoalnaheine helale haselkhiz ke ma beine dejle va forat ast alaki bi khodi nazar nadid.someriyan avalin kasani bodand ke keshavarzi va damdari kashf kardand va hata felez kari ke ta be emroz tasbit gardide ast. az lahaze ekhterae zaban va nojom shenasi ham ta be emroz taiid gardide ke nokhestin kasani bodand va tosie mikonam be ketabe… مطالعه بیشتر »

مسعود

مهران عزیز شما هم ایرانی هستی و باید به ایرانی بودنت افتخار کنی . متاسفانه بعضی از ماها اصلا از زبانهای ایرانی مطلع نیستیم و فقط چیزایی شنیدیم بعضی ها اصلا فرق ترکی و آذری رو نمیدونن. نمیدونن که آذری یکی از شاخه های فارسی بایتان هستش و در دسته زبانهای اصیل ایرانی قرار داره.ضمنا من به این داستان خیالی کوچ آریاییها به هیچ وجه اعتقاد ندارم این مهملات ساخته جهت دار بعضی دول هستش به نظر من در این مورد برید و هفته نامه امرداد رو بخونید که چیزای واقعا خوندنی تدش نوشته میسه…

tt

chon farg nadaran har 2 eltesagi hastan(hazrate adam ta hazrate nooh moltaseg zaban budan) sumeri ham moltaseg zaban budan.

علی شیرازی

من یک سوال عجیب بعد از مطالعه درباره رمز گشایی از خط میخی پارس باستان به ذهنم رسید به خاطر اینکه از ظاهر خط میخی خوشم اومد و رفتم در باره خط میخی تحقیق کردم ولی موقع مطالعه متوجه شدم کسی که خط میخی قوم پارسی را رمز گشایی کرده گفته من بعلت اینکه هیچ چیزی و سندی در باره این کتیبه نداشتم فرض را بر این گذاشتم که کلمه خشایار _شاه_کوروش_اهورمزدا در این کتیبه ها وجود دارد و بعد از این فرض موفق به رمز گشایی ان شدم ۱-فرض ایشان اشتباه بوده از کجا می توان ثابت کرد حتما… مطالعه بیشتر »

فرزند ایران

سلام داش ببین زبان فارسی هخامنشیان با این زبان فارسی الان که بع عربی نجست شده متاسفانه ۱۰۰٪اختلاف داره لطفا زبان قدیم رو با حالا مقایسه نکن..رجوع کن ببین هخامنشیان چجوری حرف میزدند

فرزند ایران

تا مطمعن نشدی نظر نده با اسم و هویت جعلی میای که بگی من ایرانی ام وشک دارم اکیدا تو دروغگویی ..فارسی اوستایی و پهلوی و هخامنشی رو صوتی دان کن ببین بعد اسلام ۱۰۰% عوض شد و با کلمات عربی یخورده و مغولی ترکیب شد و بتعث از بین رفتن اون خط و زبان شد بدرود…زنده باد کوروش بزرگ

مهیار

زبان پارسی هخامنشی بعد مدت ها زیر شاخه هایی داشته همانند پارسی پهلوی پارسی دری و پارسی پشتو در پارسی پهلوی از ۱ تا ۱۰ به همین زبان امروزی صحبت میشه و حتی زمان هخامنشیان هم اینگونخ بوده یَک دو سه چهار و… و در زبان پهلوی ساسانی پسر را پُسر و مادر را هم مادر امروزی سخن میگویند و یک چیز دیگه اگرچه که من اذری هستم اما زبان لکی و کوردی و لری و گیلکی که همین امروزه درحال گویش بسیار بسیار زبان خط میخی هخامنشی و پارسی پهلوی ساسانی هستش میشه گفت زبان لری و لکی و… مطالعه بیشتر »

تارکان

فقط بگو نیه .چرا با چرا اخه .ما ترکا باشما سنمی نداریم شما با افغانیان پارستان ما با ترکاهای ترکمان سیز سیز بیز بیز بی خیال ما شین دیگه .شما اخه دم از زبان میزنین که همه اش یا عربی یا ترکی یا انگلیسی.و……. بابا جان فدات شم چطور ما زیز شاخه شما میشیم درحالی که شما زیر شاخه ماهستین به قدری کلمه برات بگم که تو فارسیت استفاده میکنی ولی معنی شو نمیدونی بیلمیرسن دا .دولت اگر دولت جمشیدی است موی سپید ایت نامیدی است اینو من نمیگم دوستامم نمیگن شاعر بزگ نظامی گنجوی میگه از ظلم شما ها… مطالعه بیشتر »

امیرخان

ای کاش که آدم بودی!!

حسن

خیلی جوش نزن بچه تهرون حالا که فهمیدی کی هستی صبحونه ارزونتر برات در میاد؟ راستی بن لادن عرب بود نه افغانی بعدشم ترک در اشعار شاعران معانی مختلفی داره. اگه این موضوع اینقدر برات مهمه یه تست ژنتیک بده تا بفهمی واقعاً اصلت از کجاست البته یکم گرون درمیاد چون ژنتیک دیگه مثل بعضی آدمها دروغ نمی گه مگه اینکه چشمای کشیده و بادومی داشته باشی که اونوقت نیازی به تست نیست و تضمینی بهت می گم از نژاد زردی.

عارف

لتفن تاریخ رو درست بنویسین این سومری ها چی کسانی بودن

ابراهیم

قبل از حمله مغولها، سلجوقیان و خوارزمشاهیان ترک در ایران حکومت داشتند. اینکه مغولها ترکی را به ایران آورده اند کاملا نقض میشود.
در دنیا تمدن و زبانی بنام کردی وجود ندارد.
وجود سه جام زرین سه هزار ساله در تپه حسنلوی ارومیه و کرکوک عراق و قزاقستان، نشان از قدمت چند هزار ساله تمدن ترکها در منطقه اورآسیا و ایران و بین النهرین دارد.
اشتراک کلمات سومری با ترکی بیش از زبانهای دیگر است.

جاسم بنی نعمه

تمام پرندگان خزندگان و پرندگان هم تورک هستند. و به زبان تورکی حرف می زنند مخصوصا خر و الاغ

Zahra

فشاری نشو آروم باش ، مدرک معتبری داری نقض کن نداری بشین سرجات با مسخره کردن بجایی نمیرسی!

احمد

http://www.junbesh.net/deljoo-5.htm منشاء نژادی، قدامت تاریخی و وجه تسمیه اَزرَه ها عباس دلجو abbasdeljo@yahoo.com.au بخش پنجم خوشبختانه آثار بجا مانده از تمدنهای باستانی در افغانستان کنونی تا اندازه ای به تائید این نظریه کمک کرده است . آثاری به دست آمده از غار قره کمر در ایبک مرکز ولایت سمنگان‌، هزار سم سمنگان، آق کپرگ در مزار شریف‌، غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و… ثابت کرده است که هزاران سال قبل از هجوم آریائی ها درین سرزمین، انسانهای بومی در این مناطق زندگی میکرده و مدنیت اولیه بشری را پایه گذاری کرده اند . موجودیت این آثار… مطالعه بیشتر »

اشکان

“هنری کارلوس یکی از مورخین غربی مینویسد” این هنری کارلوس رو از کجات در آوردی که هیچ سابقه ای ازش هیچ جا نیست؟؟؟؟؟؟ خوب شد نگفتی روبرتو کارلوس!!!!! ذهتابی و اون یکی تو ترکیه که معلومه باید همچین چرندی رو بگن. از طرف گریشمن حرف نزدن: فرانسوی ها می خورنتا….(دیدی که تازه گیا ) خوبه دیگه مگر فقط تو اینترنت یاوه پراکنی کنید در جامعه های جهانی که حرفی برای گفتن ندارید. به امید روزی که ایران و ایرانی از شر دشمن و گرگهای خاکستری(بوز قورتها) نجات پیدا کنند.

tt

agha ashkan age subute mohkami nadari va ya aslan etelaate tarikhi nadari mane nasho.

علی

اقای اشکان متاسفانه باید بگم شما انسانی بی ادب و نژاد پرست هستید. من ایرانی هستم اما یک ترک هم هستم و هیچ کدام ازاینها رو جدا از هم نمیخوام و به هیچ احدی اجازه استحاله تمدن بزرگ ترک رو هم نخواهم داد ؛ ایران کشوری کسیرالمله است و با حذف سایر تمدنها و توهم زائی اریایی نمی توان به جائی رسید ؛ توهین به دیگران توهین به خودتان است.

فرزند ایران

برادر ای حرفت درسته توهین کردن کار زشتیه اما دروغ گفتن هم کار زشتر شماها دارین تاریخ جعل میکنین که با اونی که تو غرب و شرقه تفاوت داره و این اصلا درست نیست رفتین تمام جاها برای خودتون تا قبل دایناسورها تاریخ دراوردین متن اون پسره اصلا صحت نداره چجوری ثابتش کنم؟

حسن

اگر منظورت مردم ترک زبان باشه درسته ولی تو ایران به جز ترکمن ها و قوم قاجار و تک و توک اقوام پراکنده که اصالتاً هم ترک نژاد هستند، بقیه ترک های ایران فقط ترک زبان هستند که این رو هم می شه از روی چهره آدمها فهمید(چشمان باریک و کشیده که یکی از مشخصت اصلی نژاد زرد بین ترکمن ها، قزاق ها، قرقیز ها، ازبک ها و سایر مردم شرق مثل چین و ژاپن و کره و …است) و همینطور ژنتیک آدمها که دروغ نمی گه. نگاه کنید به هاپلوگروپ مردم نواحی ایران و همچنین تحقیقات دکتر اشرفی بناب.… مطالعه بیشتر »

علی حاجی

!!!!!!!!!!!!!!!دمت گرم تو دیگه کی هستی من یه ترکم شاهین‌دژ هستم اما بخاطر امثال شما خجالت میکشم البته این ایراد به خیلی از فارس ها هم هست کلا وقتی تو تفکراتت تعصب باشه ته تهش به حماقت میرسه زنددددددددده بااااااااد اااااااااایران با تمام قوم و زبان هاش

فرشید

خاموش شدن تمدن های منطقه ربطی به اسلام وعرب ندارد:
ایلامیان به دست آشور
فراعنه مصر به دست رومیان فراموش شدند
هخامنشیان به دست اسکندر
ساسانیان هم ضعیف شده بودند و مردم ناراضی
واسلام نجاتشان داد،
قبل از اینکه اروپاییان با مسلمانان آشنا شوند با حمام آشنا نبودند به همین خاطر برای رفع بوی نامطبوع فرانسوی ها در عطر سازی معروف شدن

مازیار

برو پیش یه روانپزشک مجرب حالت خوب نیست