سومریان چه کسانی بوده اند؟ سومر کجاست ؟

تا سده های اخیر اطلاعات موجود راجع اعصار اولیه و نخستین فرهنگ ها و تمدنها در بین النهرین ، منحصر به روایات عتیق و قصص قدیمی می شد و هنوز کسی از نام سومر نشنیده بود و از وجود قومی چنین هیچ اطلاعی در دست نبود؛

سومریان چه کسانی بوده اند؟

قدمت فرهنگ و تمدن آنان به حدی است که حتی یونانیان و کلیمیان نیز از آن بی اطلاع بودند هرودوت پر گو و نادان نیز بی اطلاع بود و اینجاست که زمان به صفر می رسد در حالی که ما از دولت هخامنشی و مصر باستان چیزی نمیداستیم – آنان نیز از سومریان خبر نداشتند . و فقط تنها بروسوس . مورخ بابلی ۲۵۰ سال پ. م در کتاب خود افسانه ای را عنوان کرده که شاید اشاره ای به این قوم باشد.

وی می گوید که انسانهای غول آسایی به رهبری « اوآنس » نامی از خلیج فارس بر آمدند و هنرهای کشاورزی و فلز کاری و نوشتن را با خود به ارمغان آورد و سپس اضافه می کند آنها آنچه برای رفاه و بهبود زندگی آدمی ضرورت داشت به انسان سپردند و از آن زمان تا به حال اختراع تازه ای به ظهور نرسیده است.

نخستین بار در قرن هفدهم بود که غربیها به تمدن باستانی مشرق زمین و بین النهرین علاقه مند شدند یعنی هنگامی که پپترودلاواله – شرح جذابی از مسافرت خود و آنچه دیده و یافته بود ارائه کرد و خشت های بابل و اور را که حروفی ناشناخته بر آن حک شده بود به معرفی تماشا گذاشت و محافل علمی و فرهنگی و دربارها متوجه اهمیت جست و جو در مشرق زمین و بین النهرین شدند و سفرهای تحقیقی مختلفی آغاز شد . اما در آن زمان این سفرها و تحقیقات منحصر به مشاهده و بازدید از آثار و بقایایی بود که در سطح خاک قرار داشتند یا ویرانه هایی که در دسترس قرار می گرفتند و کسی به فکر حفر تپه ها و تلهای بر جای مانده نبود . تا اینکه در ۱۸۴۳ برای نخستین بار، پل امیل بوتا ، کنسول فرانسه در موصول که ایتالیایی تبار بود نخستین کاوش را در خرساباد شروع کرد و شهر آشور را کشف کرد و دوران جدید آغاز شد و حدودا در همان زمان ۱۸۴۵ یک انگلیسی به نام «سر هنری لایارد» به اقتباس از بوتا در نمرود ونینوا به حفاری پرداخت .

به موازات این اقدامات ، تحقیقات زبان شناسی و خط شناسی بر روی کتیبه سه زبانه تخت جمشید ( پارسه) که از آغاز قرن نوزدهم شروع شده بود ادامه داشت . دو زبان اول که فارس باستان و عیلامی بوده خوانده شده بود . وزبان سوم نیز در نیمه قرن نوزدهم رمز گشایی شد و مشخص شد که سومین زبان سامی که امروزه به آکادی شهرت شهرت دارد و راه برای شناخت دورانهای باستانی بین النهرین هموار شد . بوتا و لایارد ، علاوه بر تعداد زیادی مجسمه های سنگی که به اندازه طبیعی ساخته شده بود ، قطعاتی از نقوش بر جسته در اندازه های مختلف و بسیاری اشیای ارزنده و نفیس دیگر که از کاخ ها و معابد و محل های باستان بین النهرین بدست آورده بودند با خود به اروپا بردند و موزه هایی چون لوور را مزین کردند و گزارش های مفصل و شگفت انگیزی از کارها خود را نیز به ارمغان آوردند که یکی از آنها کتابخانه آشو بنی پال (۶۶۹-۶۲۷ ق. م) آخرین امپراطور با قدرت آشور بود که از شهر باستانی نینوا بدست آمد و شامل نوشته های مذهبی ، ادبی و علمی و به خط بابلی و آشوری بود در بین این نوشته ها لوحه های دیگری بدست آمد که به خط و زبان دیگری بودند که بعد ها معلوم شد سومری هستند و زبان و خط سومری ۱۵۰۰ سال قبل از آشور مورد استفاده قرار می گرفت و قبل از زبان آکادی است.

fدر فاصله سالهای ۱۸۳۵ تا۱۸۴۴ « راولینسون » نوشته های سه زبانی داریوش کبیر را در ارتفاعات بیستون در غرب ایران را خواند وترجمه کرد این کتیبه که به سه زبان فارسی کهن ، بابلی و عیلامی گل سر سبد آشور شناسی نامیده می شود ، در همین دوره «هینکس» خاور شناس ایرلندی که در کشف و شناسایی سیستم حروف صدادار خطوط میخی به راولیسون کمک می کرد ، دریافت که خط میخی به کار رفته در زبانهای سامی خاور نزدیک ، از قومی کهن تر به رعایت گرفته شده که زبا آنها غیر سامی بوده و این همان قوم متمدن سومر است و اما نام سومر را ژول اوپرت خاور شناس آلمانی مقیم فرانسه و همکار دیگر آن دو به آن قوم داد . وی اولین کتاب درباره سومری ها را به سال ۱۸۸۱ تحت عنوان مطالعاتی سومری به زبان فرانسه انتشار داد ونام راولینسون ، ادوارد هینکس و ژول اوپرت به عنوان قدیسین سه گانه مطالعات میخی مشهور شد

در ادامه کشفیات در سال ۱۸۵۴ دو نفر باستان شناس انگلیسی محل سه شهر سومری اور ، اریدو ، اوروک را پیدا کردند و در اولین کاوشها که سرپرستی آن را ارنست دوسارزاک به عهده داشت اشیای نفیسی مانند مجسمه گودآ و دو مهر استوانه با خط نوشته سومری بود.

گودآ:فرمانروای شهر تلو یا همان گیر سو است که در حدود ۲۱۴۳ تا ۲۱۲۴ق. م بوده است.

در اواخر قرن نوزدهم آثار بیشتری از تمدن سومری بدست آمد و از جمله آنها ، فرانسوی ها خرابه های شهر لاگاش را پیدا کردند که الواح بسیاری داشت و همچنین در سال ۱۸۸۹ غنی ترین کتابخانه از اسناد خط و زبان توسط باستان شناسان آمریکایی از شهر مذهبی بدست آمد که بیش از پنجاه هزار لوح یا کتیبه با نوشته بود و کم کم تمدنی که می تواند به اندازه مصر و یونان گنجینه داشته باشد البته یونان بی تمدن ترین کشورها در میان کشودهای خاورمیانه ، هند و چین والبته اکثر این محققان و خاور شناسان هدفی جزء تزیین موزه ها ی خودشان و کشورشان نداشتند بهمین علت آثار غیر زیبار را غیر مهم نمی پنداشتند و به همین علت بسیاری را ازبین بردند و تعدا کمی را حفظ کردند تا موقعی که آلمانی های بافرهنگ وارد عراق شدند در اوایل قرن بیستم « روبرت کولدوی » در بابان و والتره آندره در آشور تکنیک های جدیدی پیش گرفتند که خیلی موثر بود در فاصله بیست ساله بین دو جنگ جهانی که شاید درخشانترین و پر ثمرترین ادوار تاریخ باستان شناسی بین النهرین بنامیم . در این دوره لئونارد وولی حفاری شهر باستانی اور را به عهده گرفت شهری که در تورات به عنوان زادگاه ابراهیم نبی نام برده شده است .

سر کئنارد ولی موفق به کشف قبرستان سلاطین سلسله اول (۲۴۵۰ ق م) شد . همچنین هیاتی از دانشگاه شرق شیکاگو و با همکاری هنری فرانکفورت در منطقه ماری در کنار رودخانه دجله فرات در سوریه مدارک زیادی از سلسله اول به دست آورد و قصر باشکوه مربوط به قرن ۱۸ ق .م در بایگانی و اسناد و مدارکی متعلق به زمان حمورابی را کشف کرد .همچنین ستون لوید و حله باقر و فؤاد صفر در مجموع سه محل بکر را برای موزه عراق حفاری کردند. اریدو یکی از قدیمی ترین شهرهای مقدس بین النهرین ؛ حرمل یک تپه بی اهمیت که به نحو غیر منتظره ای سر شار از کتیبه بود و هاترا ، پایتخت شگفت انگیز یک کشور پادشاهی عربی قبل از اسلام بدین ترتیب رنل و اتلال ودمن و تپه های بزرگ و کوچک یکی پس از دیگری گشوده شدند و اسرارشان عرضه گردید و تکه های اصلی بین النهرین کشف گردید و این چنین بود شناخت بین النهرین که در نتیجه آن تمدن بابل – آشور و اکد و سومریان بزرگ و بافرهنگ آشکار شد بین النهرین که طی این حوادث قدیمی ترین تمدن را دارا گشت البته تا سال ۲۰۰۷ با وجود این امروزه بوهایی از جیرفت به مشام می رسد که دارای تمدنی ۴۵۰۰ سال قبل از میلاد می باشد یعنی با سومر حداقل حداقل هزار سال سال تفاوت دارد ولی افسوس که فقط یک شهر است و آثار آن توسط مردم بی فرهنگ منطقه به سرعت نابود و قاچاق شد ولی بازهم هرگز به درجه سومر نخواهد رسید ونیم میلیون لوح نشانه ی بی رقیب بودن در دنیا را دارد.

پس تا به امروز سومریان قدیمی ترین تمدن جهان را داشته اند و حدود ۳۶ قرن ق . م می زیسته اند که ۲۰قرن ق .م ناپدید گشتند . و اموریان ، کاسیان ، آشوریان ، کلوانیان ، آشور ، بابل همه باز مانده شاید سومریان باشند که بعد از سومر پیوسته از بین النهرین حکومت کرده اند و تا زمانی هخامنشیان بابل را نیز با عدالت از صحنه محو کردند آخرین تمدن بین النهرین محو گشت.

همانطور که آشوریان نیز مقابل ماد و بابل شکست خوردند و بعد از سقوط هخامنشی به دست اسکندر ، هخامنشی بدست اسکندر کبیر یا بزرگ تمدن خاور میانه در نزاع فرو رفت که با آمدن عربها و دین اسلام دیگر چراغ تمدن های بزرگ خاموش شد و تا به امروز تمام کشورهایی که اسلام در آنجا وجود دارد هیچ تمدنی ندارند و نخواهند داشت . به نظر من ، سومریان از جیرفت به بین النهرین رفتند چرا که ناگهان خانه های جیرفت خالی از سکنه شده و سالها یی بعد سومر ظهور کرد
با تشکر از : اکرم و بهروز فرنو

ممکن است شما دوست داشته باشید

60
دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دنبال کردن
mosinaight
مهمان
mosinaight

سلام. من یک ترک هستم. اما درشهر لرها زندگى میکنم. لرها میگویند کوروش لر بوده، ترکها مغول و تمدن ها هم لر بوده اند و کلى درین مورد مثله شماها وبلاگ نویسى کرده اند. حال اینکه شیرازى ها کوروش را پارس و از خودشان میدانند، و هگمتانیها(همدان) از خودشان میدانند، وتبریزیها مادرش را از خود میدانند(دخترهوخشتر،پادشاه مادها) اما کسانیکه به ما میگویند شما بعد ازورود مغولها ترک زبان شده اید، میخواهم بگویم زبان یک ملت باید حد اقل هزار سال طول بکشد تابه طور کامل عوض شود.نه چندسال. حرف آخر؛ نژاد پرستى خوب نیست

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

برادر عزیز ترک یا آذری ۶۰۰سال زبان رسمی مردم پاکستان فارسی بود همین که خود نخست وزیر پاکستان چند روز پیش گفتند در سفرشون به تهران درضمن در عرض چند سال انگلیس با نفوزش در انجا زبانشان را اردوی کرد چقدر طول کشید به نظر شما ؟؟؟؟هزار سال ببین آذری ها یکتا پرست بودند و خئاهند مان فارس یعنی اذری یعنی کردی یعنی فارس یعنی لری و غیره بجز عربی جون عرب دشمن تمدن دنیاست ..ببین زبان آذری از اصیلترین زبانایران بود و خواهد بود

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

دقیقا داش اما یادت نره که آدری ها اسناد زیادی هست که مادی حرف میزدند و ربطی به ترک ها ندارن اگ هم باشن ترک اذری هستند نه عثمانی. همه ملت ایران از کوروش بزرگ هستند شما به حرف مردم توجه نکن ببین بزرگان در مورد کوروش چی گفتن…در تورات امده هستن مادا و پاراشا …یعنی از دو قوم ماد و پارسی بود..آذری ها از ماد هستند و ماندانا مادر کوروش مادی بود کورد یا اذری ..پارسی هم که معلومه..در ضمن هیچ کسی نزاد پست نیست هیچ کسی هم از ترک ها متنفر نیست الا اگر پانتورک های جیره خار… مطالعه کامل... »

احمد
مهمان
احمد

اینم سند!!!! کافی بود؟؟!!
بهتر بدونید بیشتر اسم هایی که میخونید در این مقاله ترکی هست.

مسعود
مهمان
مسعود

البته باید گفت ترکها نخود هر آشی هستن ?

حمید
مهمان
حمید

به گفته ولادیمیر مینورسکی خاورشناس: «هر جا که پرسش حل نشده‌ای در زمینه فرهنگ قوم‌های شرق باستان پدید آید ترکان بی‌درنگ دست خود را همان جا دراز می‌کنند»

م م م
مهمان
م م م

سومریان متعلق به نواحی میان رود هستند که شامل دجله و فرات میشه یعنی عراق کنونی و هیچ ارتباطی به ترک ها یا همون تورکها ندارند

اسماعیل
مهمان
اسماعیل

سلام خدمت تمام دوستان عزیز،باید منم بگم که سومری ها به هیچ وجهی نمیتوانند ترک باشند چون بین تمدن سومر و تمدن ایران و ترک ملت های دیگه ای در کوه های زاگرس زندگی کرده اند با قدمتی چند هزار ساله که نمیشه از این موضوع گذشت،گوتی ها،هوری ها و مانایی ها ،این اقوام چه کسانی بوده اند و ریشه ی زبانی مشخص و تعیین شده ی کدام زبان هستن?برای پی بردن به چند و چون یک فرهنگ باید عوامل و شرایط پیوسته ی تاریخی موجود در ان زمان و شناخت،اشتراکات زبانی به هیچ وجهی نمیتواند تعیین کننده ی نژاد… مطالعه کامل... »

مسعود
مهمان
مسعود

دوست عزیز ما همه انسانیم و یک نژاد داریم گویش و فرهنگ و تمدن نسبت به هر جامعه از انسانها بعدا شکل میگیرد و قیافه و رنگ پوست نسبت به محله زندگی تغییر پیدا میکند فقط زمان لازم است که این تحولات اتفاق بیوفتد که البته تا الان این زمان سپری شده در اصل ما همه از ابتدا یکی بودیم ترک و پارس و ماد یا همان کردها همه از یه نفرن و باهم برادر بیایم همدیگرو دوست داشته باشیم و در حق همدیگر انسانیت کنیم با تشکر

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

سلام برادر عزیز در کتاب هردوت و خیلی کتاب های دیگه پارسها و مادها یکی بودند و باهم نامبرده شدند در ضمن پارت و ماد و پارس سه قوم اصلی ایراننپارتها کی ان؟؟؟ماها مردمان مازندران که بزرگترین خدمت به مردم ایران کردیم از مادها تا ساسانیان تا حجوم تازیان وحشی ..لی پارت کلا حذو شد و همه ما خودمون رو پارسی میدونم دوست عزیز شما کمی مطالعه کنین متوجه میشین به سه قوم ایران آریایی یا پرشیا میگویند بدرود رجوع کنین به کتاب هردوت

بابک
مهمان
بابک

ای بابا با این اوصاف که می کنند حتما خدا هم ترک بوده من نمی دونم چرا هر چی کشور دور رو بر ایران هست می خواد بگه همه تمدن مال ماست یا بگه ایران تمدن نداره قبول شما تمدن دارین از افغانستان تا ترکیه همه تمدن از شماست

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

حسادت از ته وجودشون به تاریخ ایران دارن میکنن مثل عربهای تازی ..زنده باد ایرانیان

محمد
مهمان
محمد

تاریخ جعلی و بناهای ناقص و نوکری یهودیان افتخار نداره
حکومتی که اجازه ی قتل ۷۰۰۰۰ ایرانی که درمیانشان زنان و کودکان وجود داشت افتخار نداره

faryar
مهمان
faryar

نخست بر شما درود دوم این که اگر می خواهید داستان بنوسید بحث دیگری است ولی اگر می خواهید تاریخ بنویسید لطفا همیشه مستند بنویسید. سوم :از این که این بار تخفیف دادید واصرار نفرمودید که سومری ها ترک هستند از شما سپاس گزارم.اگر روزی دانشمندان خبره و متخصص به این نتیجه یا هر نتیجه ی دیگری برسند ما هم خوشحال می شویم ولی خوش تر است که تا آن روز ما دست به خیال بافی نزنیم. چهارم آن که دکتر یوسف مجید زاده که اهل خاک پاک تبریز هستند(همشهری شما)و بهترین میانرودان شناس و از طرفی مهمترین شخصیتی که… مطالعه کامل... »

احمد
مهمان
احمد

منشاء نژادی، قدامت تاریخی و وجه تسمیه اَزرَه ها عباس دلجو abbasdeljo@yahoo.com.au بخش پنجم خوشبختانه آثار بجا مانده از تمدنهای باستانی در افغانستان کنونی تا اندازه ای به تائید این نظریه کمک کرده است . آثاری به دست آمده از غار قره کمر در ایبک مرکز ولایت سمنگان‌، هزار سم سمنگان، آق کپرگ در مزار شریف‌، غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و… ثابت کرده است که هزاران سال قبل از هجوم آریائی ها درین سرزمین، انسانهای بومی در این مناطق زندگی میکرده و مدنیت اولیه بشری را پایه گذاری کرده اند . موجودیت این آثار باستانی… مطالعه کامل... »

محمد رضا
مهمان
محمد رضا

برادر افغانی واقعا از مطلبت خیلی خوشم اومد و توانستم چند خط نوشته در مورد تاریخ بیرون از ایران بخونم و بفهم که مردم بیرون از ایران هم تاریخ دارند و تاریخشان نیز خیلی پر بارتر و مستند تر از تاریخ ایرانه

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

اونجا هم جزی از ایران بود تا چند سال پیش فقط این اقا یه مشت اراجبف سر هم کرد دروغ در ضمت تورک بود نه افغان که استاد جعل تاریخن

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

تخته گاز رفنی تا کجا اولا هجوم نه بگو مهاجرت در ضمن تورکها ائنجا چیکار میکردند بعدش شما این همه تولیدات داشتین که با تولید چین و ژاپن الان برابری داشت چرا از درون مردمی مثل شما تیمور چنگیز و یه مشت وحشی های دیگه بیرون زد ؟؟؟؟ زبان ترکی را با سومریان یکی کردند برای بلند کردن تمدن مجهول ترکی وگرنه استاد جعل تاریخ ترکها هستند سندشم خیلی ها از بزرگگان اروپا اعلام کردند که می تونین ببینین در اینترنت خیلی تولید ماخالص داشتین ماشا؟الله

محمد
مهمان
محمد

تمدن مجهول ترکی ? مشخصه که بدجوری زیره فشار موندی آریاییهای مهاجر وقتی وارد این سرزمین شدن لخت مادرزاد بودن ، درحالییکه سومریها لباس برتن داشتند. اگر به کشورگشایی نام وحشی گری بذاریم ، کوروش که میشه سردسته ی وحشیها هرچند که کوروش خودش رو آشوری معرفی میکنه!!! از همین منشور تقلبی حقوق بشر کوروش هم ۶ تا در عراق وجود داره لدفن برو ببین یا از ستونهای بنای ناقص و ساختگیه تخت جمشید در عراق چنتا هست برو ببین تا خوب متوجه بشی که در توهم زندگی میکنی حتی اگه بری حمله ی مغول(ترک) به غزنویان(ترک) رو مطالعه بکنی… مطالعه کامل... »

حمید
مهمان
حمید

من با ایشان موافقم قسمت اندکی از متن نوشته شده مطالبی را ادعا میکند که مستند و برپایه ی یافته های علمی تاکنون نمیباشند بلکه درحد نظریه میتوان به انها پرداخت .
البته بنظر بنده بعنوان یک تحصیل کرده اکادمیک در دکتری شهرسازی باید بگویم که متن فوق در استفاده از واژگان تخصصی در بیان معانی ومفاهیم فقیر میباشد و در چند مورد حتی از آفت باور همگانی (عوام) ، بهره جسته است . که این هیچ پسندیده نمیباشد. باتشکر.

الهام
مهمان

درود برشما دوست عزیز! چیزی به نوروز نمانده و امیدوارم که نوروز بهترین لحظه ها رو براتون به ارمغان بیاره و سال نو پر از سلامتی و موفقیت باشه براتون .از پاسخ شما سپاسگزارم اما از جاییکه مهارت چندانی در تحریر ندارم احتمالن نتونستم سؤالم رو به خوبی بیان کنم و بابت این عذر می خوام . راستش جریان امریکا و عراق یک مثل بود و در مثل مناقشه نیست . سؤال من در واقع حول محور تاریخی ست نه سیاسی. اینکه می خوام بدونم آیا به استناد محل کشف آثار تمدن بشر می توان به نژاد اصلی ِ اون… مطالعه کامل... »

تاشان
مهمان
تاشان

بنام خدا نزاد بشر: زرد پوستان : چین تبت مغول مانچو ترک تتار” تمامی مردمان آسیا بجز هندو اروپاییان(پارسیان و هندوان) و سامی ها (عرب …)سرخ پوستان و بومیان آمریکا در گروه زردپوستانند سفید پوستان:آریایی(هندواروپا)سامی(عرب کلدانی آشوری عبرانی “یهود” فینقی ..(فرزندان سام و یافث بن نوح بن شیس بن آدم(آتام). سیاه پوستان:فرزندان حام بن نوح :لیباین کوشاین قبطاین (مصراین)فودای(کنعان) تمامی بومیان ایران قبل از اینکه شاخه هندی از هندواروپاییان در این سرزمین پراکنده شوند همه زردپوست و ملتصق زبان بودندشامل : آرر(آس ار) ارآتاییان(آرتابیل اردبیل کنونی) اوراتو – هیت – خزر – تتار-سومر-شنار-کنگر-آنناشان(ایلامیان)-ماننا – ارشک(پارتاکن-اشکانیان)ماد-مغان-بوز-آسترارت-اریانزی-لولوبی-گوتیان-تپور……… مردمان جهان در دو گروه… مطالعه کامل... »

احمد
مهمان
احمد

http://www.junbesh.net/deljoo-5.htm منشاء نژادی، قدامت تاریخی و وجه تسمیه اَزرَه ها عباس دلجو abbasdeljo@yahoo.com.au بخش پنجم خوشبختانه آثار بجا مانده از تمدنهای باستانی در افغانستان کنونی تا اندازه ای به تائید این نظریه کمک کرده است . آثاری به دست آمده از غار قره کمر در ایبک مرکز ولایت سمنگان‌، هزار سم سمنگان، آق کپرگ در مزار شریف‌، غار چهل ستون در مرکز بامیان، دشت ناور غزنی و… ثابت کرده است که هزاران سال قبل از هجوم آریائی ها درین سرزمین، انسانهای بومی در این مناطق زندگی میکرده و مدنیت اولیه بشری را پایه گذاری کرده اند . موجودیت این آثار… مطالعه کامل... »

اشکان
مهمان
اشکان

“هنری کارلوس یکی از مورخین غربی مینویسد” این هنری کارلوس رو از کجات در آوردی که هیچ سابقه ای ازش هیچ جا نیست؟؟؟؟؟؟ خوب شد نگفتی روبرتو کارلوس!!!!! ذهتابی و اون یکی تو ترکیه که معلومه باید همچین چرندی رو بگن. از طرف گریشمن حرف نزدن: فرانسوی ها می خورنتا….(دیدی که تازه گیا ) خوبه دیگه مگر فقط تو اینترنت یاوه پراکنی کنید در جامعه های جهانی که حرفی برای گفتن ندارید. به امید روزی که ایران و ایرانی از شر دشمن و گرگهای خاکستری(بوز قورتها) نجات پیدا کنند.

tt
مهمان
tt

agha ashkan age subute mohkami nadari va ya aslan etelaate tarikhi nadari mane nasho.

علی
مهمان
علی

اقای اشکان متاسفانه باید بگم شما انسانی بی ادب و نژاد پرست هستید. من ایرانی هستم اما یک ترک هم هستم و هیچ کدام ازاینها رو جدا از هم نمیخوام و به هیچ احدی اجازه استحاله تمدن بزرگ ترک رو هم نخواهم داد ؛ ایران کشوری کسیرالمله است و با حذف سایر تمدنها و توهم زائی اریایی نمی توان به جائی رسید ؛ توهین به دیگران توهین به خودتان است.

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

برادر ای حرفت درسته توهین کردن کار زشتیه اما دروغ گفتن هم کار زشتر شماها دارین تاریخ جعل میکنین که با اونی که تو غرب و شرقه تفاوت داره و این اصلا درست نیست رفتین تمام جاها برای خودتون تا قبل دایناسورها تاریخ دراوردین متن اون پسره اصلا صحت نداره چجوری ثابتش کنم؟

الهام
مهمان

به سایتتون زیاد سر می زنم و از مطالب تاریخی که در اون درج کردید استفاده می کنم . ممنون از زحمات شما . ولی در اینجا باید به نکته ای اشاره کنم ، اینکه اکثرن تاریخ را فاتحان می نویسند و با توجه به این مهم نمی شود به متون تاریخی بدون هیچ دید انتقادی ، اکتفا کرد. سخت ترین قسمت تاریخ قوم شناسی و مردم شناسی آن است. اینکه در فلان منطقه نشانه های تمدن یافت شده دلیل بر این نکته نیست که ساکنان آن منطقه این آثار را از خود بجا گذاشته اند! به عنوان مثال فرض… مطالعه کامل... »

asar
مهمان
asar

be har soorat ghabl az parsha mardomane motemadene eltesaghi zaban dar iran boodand ke chador neshinane ariaee az anha tamadon ra fara gereftand.

پایان
مهمان
پایان

دروود بر همگی اگه منظور از سامریان قمی به اسم یهوده که باید بگم تاریخِ ذکر شده در بالا کاملا دروغ می‌باشد ولی‌ اگر غیر از اونه جای تحقیق بیشتر داره بدرود پایان

Bureberbimb
مهمان
Bureberbimb

Our Online Canadian Pharmacy is committed to mitigate Americans quest of buying cheaper drugs from Canada. All of our drugs are Health Canada approved trade mark names and generic products. All orders are checked, approved, filled by a licensed http://mycanadianpharmacymall.net/ – canadian pet pharmacy Apothecary, and shipped speedily to your snug harbor a comfortable all at a lewd price. We fulfil brand delegate and generic prescriptions through our licensed Canadian pharmacy and sire them mailed unswervingly to your door. We are one of the paramount mail-order pharmaceutics in self-possessed care. Our Canadian druggist’s shaft works hard to certify that you… مطالعه کامل... »

DenBuizinonus
مهمان
DenBuizinonus

The possessions, announced in up to date June, also puts the accentuate on some lesser-known websites that can save you money. Although most people may understand Valpak exchange for those blue envelopes full of coupons in the service of merchants cheese-paring them that arrive in their mailboxes, the proprietorship has been working to reveal its website into a one-stop purchase http://CheapOnlinePharmacyRX.com/products/mental_health_epilepsy/clozapine/ – Prescription Drugs from Canada on governmental coupons and other money-saving deals, as well. CheapOnlinePharmacyRX.com, for example, has a searchable database of printable coupons worthy at merchants nationwide. Simply ilk in your Zip protocol and you’ll be provided with… مطالعه کامل... »

mahmood
مهمان
mahmood

من کسی در ناکسی در یافتم پس کسی در ناکسی در بافتم جمله شاهان بنده بنده خودند جمله خلقان مرده مرده خودند (مولانا)(رحمتیخ)

حقیقت خواه
مهمان
حقیقت خواه

من به عنوان یک ترک حرف های اسماعیل رو قبول دارم چون هم از نظر جغرافیایی وهم از نظر پیشینه فرهنگی کردها قرابت بیشتری با ملل باستان خاور میانه ومیان دورود دارند پس ما نباید سر تاریخی که مال ما وفارسها نیست دعوا کنیم چون برای هیچ کدوممون ثابت شدنی نیست.من خودم چندین کتاب دراین باره ازمورخین وشرق سناسان بزرگی همچون ویلادمیر مینورسکی وگرنوت وغیره خوند همه برقوم کردتوافق دارند در ضمن ما کارشناس تاریخ وباستان شناس نیستیم وباید به حرف بزرگان اقتدا کنیم

ب ک
مهمان
ب ک

ولادیمیر مینورسکی می‌گوید:
مینورسکی ضمن انتقاد از روش مورّخان پان‌ترکیست، بیان می‌دارد که «مسائل علمی حل نشده‌ای در زمینهٔ فرهنگ اقوام شرق باستان» بستری برای جعل تاریخی و توجیه مقاصد ایدئولوژیک پان‌ترکیسم فراهم ساخته‌است. و ادعاهای مورخان ترک (پان‌ترکیست‌ها) را از اساس اشتباه میداند و معتقد است که این مورخان در واقع دزد تمدنهای شرق باستان هستند.

حسن
مهمان
حسن

سومریان از شبه جزیره ی عربستان وارد عراق شدند

مسعود
مهمان
مسعود

تو دیگه نهایت بی اطلاعی رو داری?

مسعود
مهمان
مسعود

ولادیمیر مینورسکی خودش یه ضد تورک بود برا همینم فقط از ترکها انتقاد میکرد انگار فقط ما ادعای فرهنگ داریم

بک لینک رایگان
مهمان
بک لینک رایگان

سلام سایت خوب دارید . به سایت ما سر بزنید. بک لینک رایگان میدیم

رضوی
مهمان
رضوی

با سلام و احترام خوب بود نویسنده محترم برای مخاطب هم احترام قائل می شد و متن را ویرایش که نه حداقل غلط گیری میکرد، این متن از مشکلات نوشتاری و ویرایشی رنج میبرد و خواننده را آزار می دهد گویا ترجمه ای اولیه از یک متن است ضمن این که در چند سطر پایانی نویسنده از حضور اسلام و پایان تمدنها سخن می گوید که یک مطلب بسیار مضحک است مخصوصا که نویسنده مدعی اهل مطالعه بودن است!؟ درخواست میکنم در مورد تمدن و مولفه های اون مطالعه کنید بعد تطبیق بدید که آیا کشورهای اسلامی متمدن هستند یا… مطالعه کامل... »

هركي
مهمان
هركي

این نویسنده این مقاله این همه تاریخ و چید کنار هم که اخرش اسلام و بزنه

برو خودتی?

mehran
مهمان
mehran

سلام و درود. اول از همه چی میخوام بگم که ایرانیها دارای تاریخ هستند.اما ماها یاد گرتیم بگیم که ایران کله تاریخه.نه عزیزان ایران دارای ترک نبوده و ترکها به هزار سال نمی رسه که در ایران زندگی می کنند .در حالی که الان ترکها اعلام می کنند که ما تاریخ ایران هستیم. در اردبیل امروزی که ادعا میشه که شهر ترکهاست یک عدد بیل پیدا شده است که مربوط به ۴۹۰۰ سال است که با عکس اینانا یا همان ایشتار ( خدای که زن بود )که اینانا مربوط به ۵۰۰۰سال است و ریشه اصلی ان به مردمان زازاک زبان… مطالعه کامل... »

مسعود
مهمان
مسعود

دوست عزیز کاملا مشخص شد شما کردی?

علی شیرازی
مهمان
علی شیرازی

من یک سوال عجیب بعد از مطالعه درباره رمز گشایی از خط میخی پارس باستان به ذهنم رسید به خاطر اینکه از ظاهر خط میخی خوشم اومد و رفتم در باره خط میخی تحقیق کردم ولی موقع مطالعه متوجه شدم کسی که خط میخی قوم پارسی را رمز گشایی کرده گفته من بعلت اینکه هیچ چیزی و سندی در باره این کتیبه نداشتم فرض را بر این گذاشتم که کلمه خشایار _شاه_کوروش_اهورمزدا در این کتیبه ها وجود دارد و بعد از این فرض موفق به رمز گشایی ان شدم ۱-فرض ایشان اشتباه بوده از کجا می توان ثابت کرد حتما… مطالعه کامل... »

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

سلام داش ببین زبان فارسی هخامنشیان با این زبان فارسی الان که بع عربی نجست شده متاسفانه ۱۰۰٪اختلاف داره لطفا زبان قدیم رو با حالا مقایسه نکن..رجوع کن ببین هخامنشیان چجوری حرف میزدند

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

تا مطمعن نشدی نظر نده با اسم و هویت جعلی میای که بگی من ایرانی ام وشک دارم اکیدا تو دروغگویی ..فارسی اوستایی و پهلوی و هخامنشی رو صوتی دان کن ببین بعد اسلام ۱۰۰% عوض شد و با کلمات عربی یخورده و مغولی ترکیب شد و بتعث از بین رفتن اون خط و زبان شد بدرود…زنده باد کوروش بزرگ

مهدی
مهمان
مهدی

درباره پیامی که نوشته بوده ترکها با آزریها فرق دارن و آذری ها از ریشه فارسی ساکن در منطقه آزربایجان بودن مطلب داشتنم: اولن این کلمه آذری شاخه ای از فارسی رو آقای کسروی گفتن و بقیه هم حرف اونو سند قرار میدن.جالبه بدونین خود کسروی تو کتابش میگه که من احتمال میدم اینطور باشه و میتونین تو کتاب خودش ببینین.خود کسروی حرف از احتمال میزنه و جالب همه به اون ارجاع میدن مطلبشونو. کسروی در ادامه داستانهایش گفته که با اومدن مغولها آذربایجان ترک شد.درصورتی که ورود مغولها به ایران و فتح کامل ایران حدود سی سال طول کشیده.و… مطالعه کامل... »

محمد رضا
مهمان
محمد رضا

کشورهای فارسی که توسط ترکان مغول ترک شدن
۱-فارسهای اذربایجان
۲-فارسهای ترکیه
۳-فارسهای ازبکستان
۴-فارسهای ترکمنستان
۵-فارسهای افغانستان
۶-فارسهای قزاقستان
۷-فارسها ی قرقیزستان
……(فارسهای ژاپن-چین-کره…)
ترکان مغول تو رو خدا جون هرکی دوست دارین شما که چند صد میلیون فارس و ترک کردین بیان این سی چهل میلیون بقیه تو ایران و هم ترک بکنید تا این دعوا ترک و فارس بخوابه
راستی ترکان مغول شما هم فارس بودید چطوری ترک شدید؟

محمود
مهمان
محمود

باسلام دوست عزیز هیچ کدام از باستان‌شناسان برای منشاء سومریان نامی از جیرفت نبرده اند بلکه گفته شده که یا از شمال عراق آمده اند و یا از جنوب و از سمت شبه جزیره عربستان مشابه عموریان که بعد ها بابل را بنا نهادند. مطابق نظر کارشناسان نام بعضی از شهرها و نام بعضی از پادشاهان آنها به زبان سامی می باشد از طرف دیگر حضرت ابراهیم که پیامبری سامی زبان است(عبری) در شهر اور که یکی از مهمترین شهرهای سومری بوده میزیسته و این نکته نشان میدهد که در تمدن سومر اگر سامی زبانها به تنهایی برپا کننده آن… مطالعه کامل... »

mehran
مهمان
mehran

salam bacheha va drod bar hamegi ma nasle irania yad gereftim ke khodeman ra balatar az hame chi bebinim tarikhe somer marbot be 3000 sal ghabl az milad bar migarde ke monazamtarin neveshtehaye tarikhi ra daras ta an zaman. tarikhe somer marbot be beinoalnaheine helale haselkhiz ke ma beine dejle va forat ast alaki bi khodi nazar nadid.someriyan avalin kasani bodand ke keshavarzi va damdari kashf kardand va hata felez kari ke ta be emroz tasbit gardide ast. az lahaze ekhterae zaban va nojom shenasi ham ta be emroz taiid gardide ke nokhestin kasani bodand va tosie mikonam be ketabe… مطالعه کامل... »

تارکان
مهمان
تارکان

فقط بگو نیه .چرا با چرا اخه .ما ترکا باشما سنمی نداریم شما با افغانیان پارستان ما با ترکاهای ترکمان سیز سیز بیز بیز بی خیال ما شین دیگه .شما اخه دم از زبان میزنین که همه اش یا عربی یا ترکی یا انگلیسی.و……. بابا جان فدات شم چطور ما زیز شاخه شما میشیم درحالی که شما زیر شاخه ماهستین به قدری کلمه برات بگم که تو فارسیت استفاده میکنی ولی معنی شو نمیدونی بیلمیرسن دا .دولت اگر دولت جمشیدی است موی سپید ایت نامیدی است اینو من نمیگم دوستامم نمیگن شاعر بزگ نظامی گنجوی میگه از ظلم شما ها… مطالعه کامل... »

امیرخان
مهمان
امیرخان

ای کاش که آدم بودی!!

كامران
مهمان
كامران

کس گاو و شیر بالدار با صورت انسان آثار سومریان ترک تبار http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/sumer-cow.jpg تخت جمشید http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/jamshid-cow.jpg نقش اهورامزدا به شکل انسان پرنده آثار سومریان ترک تبار http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/ahurmazda-sumer.jpg تخت جمشید http://s1.picofile.com/azerulduz/Pictures/tabrizpetrochem/mataleb/sumer-turk/ahurmazda-jamshid.jpg چندی از نزدیکی های زبان ترکی امروزی و زبان ترکی سومریان(سومئر دیلی): در این بخش در حدود ۲۰۰ کلمه از بین هزاران کلمه زبان سومری-ترکی را انتخاب کرده ایم. سومئر دیلی ایله تورک دیللری نین اوْرتاق سؤزلری توضیحاتی در این باره به زبان ترکی: آدلیم سومئرشوناسلاردان بیری دئ ییر: «تاریخ سومئر ایله باشلا ییر. » اوْنلار انسانلارا یازی یازماغی اؤیره تدیلر. اؤز افسانه لرینی گیل اؤزهرینده یازدیلار. زیقورات دئ ییلن… مطالعه کامل... »

افسوس!
مهمان
افسوس!

من با الهام کاملا موافقم!

کوروش که قتل عام پوریم رو انجام داد و مردم منطقه رو قتل عام کرد همچنین کارگرهایی مشغول ساخت بنای بی اساس تخت جمشید رو بودند کشت و این باعث که ساخت تخت جمشید ناقص بمونه

حکومت خاخام منشیان (که اشتباها میگن هخامنشیان!) فقط یه دلیل مساعل سیاسی میشه توجیه اش کردd

فرزند ایران
مهمان
فرزند ایران

چقدر فشار میاد بهت که تاریخ ایران رو تحریف میکنی و به یهودیان ربط میدی افتخار میکنم ایرانی ام که انقدر دشمن تاریخی از رویه حسادت دارم

مسعود
مهمان
مسعود

مهران عزیز شما هم ایرانی هستی و باید به ایرانی بودنت افتخار کنی . متاسفانه بعضی از ماها اصلا از زبانهای ایرانی مطلع نیستیم و فقط چیزایی شنیدیم بعضی ها اصلا فرق ترکی و آذری رو نمیدونن. نمیدونن که آذری یکی از شاخه های فارسی بایتان هستش و در دسته زبانهای اصیل ایرانی قرار داره.ضمنا من به این داستان خیالی کوچ آریاییها به هیچ وجه اعتقاد ندارم این مهملات ساخته جهت دار بعضی دول هستش به نظر من در این مورد برید و هفته نامه امرداد رو بخونید که چیزای واقعا خوندنی تدش نوشته میسه…

tt
مهمان
tt

chon farg nadaran har 2 eltesagi hastan(hazrate adam ta hazrate nooh moltaseg zaban budan) sumeri ham moltaseg zaban budan.