تمدن اسرار آمیز در زیر زمین

یک پدیده غیر عادی که آمیخته با روایات عجیب و غریب محلی بود, باعث شد تا توجه دانشمندان روسی را بسوی یک چاه بی انتها در جمهوری” اذربایجان ” جلب نماید . دیواره ان چاه نور ابی رنگ مبهمی را انتشار میداد و صداهای عجیب و غریب زوزه یا سوت مانند از داخل ان بگوش میرسید . انطور که دانشمندان پی بردند هیچ چیز غیر عادی در انجا وجود نداشت . تعدادی از محققان تا عمق معینی از چاه پائین رفتند و در همان حال تعدادی نیز شکافها و سوراخ های اطراف ان محل را مورد کاوش قرار دادند – تا ببینند ارتباطی بین انها وجود دارد یا نه, وبیش از انچه انتظار داشتند یافتند .

شبکه عظیمی از تونلهای زیر زمینی که بعدا” معلوم گردید با تونل های زیر زمینی “گرجستان” و “قزاقستان” نیز مربوط میباشند . ابتدا چنین تصور شد که انها متعلق به عصر ماقبل تاریخ است, زیرا در نزدیکی مدخل انجا استخوانهای انسانها و نقاشیها و خطوط نوشتاری مشاهده شد . اما تحقیقات بیشتر معلوم کرد که استخونها خیلی جدیدتر از خطوط و نقاشی هاست . همچنین معلوم گردید که اکثر تونلها به غارهایی که در کنار کوه کنده بودند, منتهی میشود .

این تونلها نیز با سنگ ملاط اهک مسدود شده و مانع کاوش مناسب می شد . با وجود اینها تشکیل یک سیستم عریض قابل تردد را می داد که بعضی ها دایره ای ( چهار سو یا محل تلاقی چندین معبر ) و بعضی ها به صورت دالانهای کوتاه بن بست بودند و در سرتاسر ان چاه ها, کانالهایی انقدر باریک وجود داشت که حتا یک کودک هم نمیتوانست از داخل ان عبور نماید .

یکی از تونلهای بزرگ ان که قابل تردد بود, بعد از مسافت قابل ملاحظه ای به یک هال وسیع زیر زمینی منتهی شد که بیش از ۲۲ متر ارتفاع داشت . کاملا واضح بود که انجا حاصل کار موجودات با تمدن بوده است ,اما برای چه منظوری ساخته شده است.؟! تاکنون هیچ پاسخی وایده ای برای ان یافت نشده است .! شاید پاسخ به این سئوال در داخل تونلهایی که مسدود شده اند – نهفته باشد .

شکل ورودی های اصلی به ان تونلها یکسان است – یعنی با دیواره های زیبای مستقیم و طاقهای کم عرض . و موضوع عجیبی که وجود دارد این است که انها تقریبا” مشابه تونلهای است که در امریکای مرکزی مشاهده شده است. در ” قزاقستان ” در داخل غارهای که در نزدیکی تونلها وجود دارد, نقاشی و نوشته هایی در روی دیوارهاست که شکل و مایه اصلی جهانی دارند . از ان جمله میتوان به خطوط متقاطع شبیه صلیب شکسته نازی ها که سمبل ابدیت است یا خطوط حلزونی شکل را نام برد . اما در مورد هدف کندن این تونلها – دانشمندان روسی عقیده دارند که انها بخشی از یک شبکه عظیم هستند که به طرف ایران کشیده شده است و شاید هم به تونلهای جدیدی که بعدها در نزدیکی ” امودریا ” ( واقع در ترکمنستان و در نزدیکی افغانستان )کشف شده اند وصل باشند و حتی امکان دارد به دخمه های پیچ در پیچ زیر زمینی مرکز و غرب چین و تبت و مغولستان متصل باشند .

بعضی از ان تونلها در سالهای ۱۹۲۰ و ۱۹۲۱ توسط ” اوزندو وسکس ” که یک کاوشگر روسی بود کشف شدند, خود وی عقیده داشت که مردم ان سامان از وحشت تهاجم و قتل و غارت مغولها که تحت رهبری چنگیزخان همه جا را بخاک و خون کشیدند- کنده شده است, تا بتوانند در داخل انها مخفی شوند .

در این رابطه شرق شناس معروف ” نیکولاس روزیخ ” عقیده دارد که در جایی در اسیا یک امپراطوری عظیم زیر زمینی وجود داشت که ” شمبهالا ” نام داشت و از نسل انها یک ناجی جدید بشریت بصورت پهلوان ” میترییا ” ظهور خواهد نمود.

روحانیان تبتی عقیده دارند که ان تونلها پادگان امنی بوده و حتی اخرین انها پناهندگان زیادی را از یک فاجعه عظیم نجات داده است . روایت میشود که ان مردم ناشناخته در داخل ان تونلها به یک منبع انرژی دست یافته بودند, که گویا جانشین انرژی خورشیدی بوده است . یعنی باعث رشد گیاهان و افزایش طول عمر انسانها می شده است – و گمان میرود که نور مهتابی سبز رنگی را منتشر میکرده است .

باز هم نکته عجیبی که وجود دارد این است که چنین عقیده ای در افسانه های امریکا نیز وجود دارد . روایت است که یک کاوشگر در دل جنگلهای امازون دخمه تو در توی زیر زمینی را کشف کرده بود که از طریق یک فروغ جاویدان روشنایی اخذ میکرده است . ان کاوشگر در اثر حمله یک عنکبوت غول پیکر با عجله به بیرون فرار کرده بود, ولی در حین فرار شبح انسانهایی را مشاهده کرده بود که در انتهای ان دخمه در حال تردد بوده اند .

بازماندگان ” اینکا ” ها افسانه هولناکی درباره اجداد خود نقل می کنند . طبق گفته انها اجدادشان در دل کوه ها مسکن گزیده بودند و به ندرت از انجا بیرون امده و در زیر نور ستارگان قدم می زده اند . طبق گفته ” تام ویلسن ” که از متخصصین نسل سرخپوستان در کالیفرنیا میباشد, تعریف می کند که دستنوشته پدربزرگ خود را که حدود ۹۰ سال قبل زندگی میکرده و هیچگونه اطلاعی از حکایات امریکای جنوبی نداشته را پیدا کرده – پدر بزرگ او در ان دستنوشته اشاره کرده که بر حسب اتفاق یک شهر عظیم زیرزمینی را یافته و خودش برای مدتی در میان مردمان عجیب انجا که لباسی از جنس شبیه چرم – اما نه خود چرم به تن داشتند و به زبان غریبی تکلم مینمودند و غذاهای غیر طبیعی مصرف میکرده اند را بچشم دیده و چند روزی در میان انها بسر برده بود . ایا انها باقی مانده های مردمی هستند که دارای عمر جاویدانند.؟ البته ان قبیل از دانشمندان که به موضوعات فوق طبیعی معتقدند – بلافاصله به این سئوال پاسخ مثبت خواهند داد, اما باید با احتیاط با این موضوع برخورد نمائیم .

در حدود سالهای ۱۸۹۹ تا ۱۹۰۰ یک جوینده طلا به نام ” وایت اژلومان” به یک گورستان زیرزمینی دست یافت . این گورستان عجیب تا امروز بسیاری از محققان و دانشمندان را در بهت و حیرت عجیبی فرو برده است . در این گورستان زیر زمینی که در سالن وسیع ان صدها جسد بحال طبیعی وجود داشت که بعضی از انها در روی صندلی های سنگی لمیده و بعضی دیگر نیز در حالات طبیعی در اطراف سالن نشسته بودند . حالات انها طوری بود که انگار مرگ انها را ناگهان غافلگیر نموده, و در حالت بیخبری به طور ناگهانی قالب تهی کرده بودند . این اجساد نیز لباسی از جنس شبیه چرم به تن داشتند و داخل ان مکان زیرزمینی نیز به وسیله یک نور سبزرنگ روشن بوده است – و در اطراف و کنار ان اجساد تندیسهای بزرگ طلائی که در زیر نور میدرخشیدند – بچشم میخورد .

طبق بررسی های بعمل امده تمام اجساد در یک لحظه معین جان سپرده بودند – متاسفانه دانشمندان نتوانستند علت مرگ دستجمعی انها را بفهمند . ایا انها با انرژِی که علم امروز از درک ان عاجز است,جان باخته اند.؟؟!!

سرخپوستان اپاچی از تونلهای بین سرزمین خود و شهر افسانه ای ” تایاهواناکو ” داستانهایی تعریف می کنند و ادعا می کنند که بعضی از اجداد انها از ترس جنگجویان قبایل دیگر به داخل ان تونلها پناه برده و سالها در داخل انجا به جلو رفته و به امریکای جنوبی رسیده بودند . شاید این گونه روایات را که اپاچی ها تعریف می کنند را با دیده شک و تردید بنگریم . ولی وقتی میشنویم که روسای انها این موضوع را تائید می کنند و میگویند که تونلها به وسیله اشعه مرگباری که ” صخره زنده ” را منهدم میکرد, کنده شده است – دچار شگفتی می شویم . انها می افزایند که عاملان ان اشعه موجوداتی هستند که در نزدیکی ستارگان زندگی می کنند .

نکته پیچیده دیگر وجود چاهی در ” پالنگ ” میباشد . این چاه که عمقی معادل ۷۰ متر دارد در نزدیکی معابد مایا میباشد . با بررسی های بعمل امده در این چاه –انها وقتی در عمق ۴۵ متری به اب رسیدند و چیزی معادل ۳۰ متر از این چاه در اب کنده شده است. باور نکردنی است چون برای چنین چاهی باید ابتدا پمپی اب داخل چاه را بسرعت به بیرون بیاورد تا موقنی بتواند در اب چاه را حفر کند . نکته دوم پمپی دیگر باید هوا را از بیرون به داخل چاه هدایت کند . حال ان دستگاهها با چه انرژی کار میکردند؟ خود معمای دیگری میباشد .

وقتی مجددا” به موضوعات مربوط به اسیا بر میگردیم, پی میبریم که علاوه بر افسانه امپراطوری ” شمبهالا ” یک امپراطوری اسرار امیز زیر زمینی دیگر به نام ” اگارتی ” – ” اگارتا ” یا ” اقارتی ” در یک پناهگاه امن مرکزی که در یک جایی نزدیک در زیر کوههای هیمالیا قرار دارد وجود داشته است . طبق ادعای پرفسور ” اوزند ووسکی ” این مرکز با فرهنگ و تمدن انسانی حداقل در ۶۰.۰۰۰ (شصت هزار )سال قبل پایه گذاری گذاری شده بود . بعضی از روایات مربوط به وجود انها خیلی خیلی تخیلی هستند و ارزش وقت تلف کردن را ندارند . اما روایاتی که در مورد پروازهای فضایی مافوق انسانی مردمان ان امپراطوری به قهرمانان موجود در کتب سانسکریت هندوها بچشم میخورد که تعدادی را بفکر انداخته که علیرغم افسانه امیز بودن ان روایات, ارزش مطالعه و بررسی دقیق را دارند .به طوری که یک دانشمند امریکایی مطرح نمود است : موضوع مربوط به امپراطوری زیر زمینی ” اگارتی ” و دیگر معماهای کیهانی – افسانه های تبت و نعمت الهی روان شناسی تجربی** که بعضی از مردمان اسیا از ان برخوردارند و تماما” در فصول همان کتب نگاشته شده است, مربوط به افسانه تمدن ” مو ” میباشد .

شاید روزی بتوانیم ایده هایی از محتویات کتب باقی مانده کسب نمائیم . اما چگونه و چه موقع.؟ جستجوی یک سوزن در انبار کاه در مقایسه با ان کار ساده ای میباشد و این موضوع مورد تائید کسانی است که سعی کرده اند پرده از روی راز موجودات فضایی و یا پرستش کنندگان ستاره ها که ” هسینگو ” نامیده میشود – بردارند . انها از نژاد مردم چین نبودند, در یک منطقه خالی از سکنه که در ضمن اطلاعات چندانی در مورد انجا ندارم و در شمال تبت و در جنوب رشته کوه های ” کان لون ” واقع است – میزیسته اند . تصور بر این است که انها از ایران و سوریه به انجا امده بودند و یافته های بعمل امده یاداور فرهنگ ” یوگاریت*** ” میباشد . خصوصا” تصویر ” بعل ” که یک کلاه کله قندی بسر دارد و تن وی پوشیده از نقره است

نگارنده : حسینعلی کیوانی – سیدجلال صیادمیری

ممکن است شما دوست داشته باشید

23
دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دنبال کردن
کاوه کیانی
مهمان
کاوه کیانی

با سلام خدمت دوست گرامی. لطف فرموده مطالب این چنینی را برای ما هم ایمیل کنید. بنظر میرسد انتشار مطالبی که نشان از قدمت اندیشه و خرد در این سرزمین هست موجب بدست آوردن هویت فراموش شده ما گردد و باعث ایجاد انگیزش در تلاش برای ساخت کشور گردد. با سپاس

سمیه
مهمان
سمیه

با عرض سلام و ادب
باتشکر ازمطالب بسیار مفید و ارزنده و از میل هایی که برای من ارسال میکنید

حسینعلی کیوانی
مهمان
حسینعلی کیوانی

سلام
خواهش میکنم

علیرضا
مهمان
علیرضا

مطلب بسیار جالبی است. لطفا نام لاتین چاه مذبور در آذربایجان و احیانا آدرس آن را در اینجا قید فرمائید. در جستجوی مطالب بیشتر هستم.

حسینعلی کیوانی
مهمان
حسینعلی کیوانی

با سلام
با کمال شرمندگی در مسافرت خارج می باشم
در اسرع وقت به در خواست شما اقدام خواهد شد
سپاسگزارتان- کیوانی

مریم
مهمان
مریم

salam. man matalebi ke lotf kardid ferestadid nemishe downlowd kard. l

حسینعلی کیوانی
مهمان
حسینعلی کیوانی

در صورت ممکن ایمیل خود را ارسال نموده تا مطالب را به خدمتتان ارسال نمایم

ابوذر
مهمان
ابوذر

با سلام و احترام
زیبا و جالب و خلاصه بود -با تشکر فراوان

حسینعلی کیوانی
مهمان
حسینعلی کیوانی

سلام
خواهش میکنم
این بزرگواری شما عزیز را میرساند
سپاسگزارتان – کیوانی

حسینعلی کیوانی
مهمان
حسینعلی کیوانی

با سلام و تبریک سال نو
من حسینعلی کیوانی نگارنده مطلب بالا می باشم
خواستم بدانم این مطلب را از کدام سایت برداشتید؟
و اگر مطالب دیگری داشته باشم چطور می توانم مستقیما با شما ارسال نمایم؟

نینا
مهمان
نینا

با سلام و احترام
با تشکر از مطالب جالبی که گذاشتید.ممنون میشم اگر به ایمیلم بفرستید.

علی پالنگ
مهمان
علی پالنگ

سلام
با تشکر از مطالب شما اگر می شود مطالب جدید خود را به ایمیلم بفرستید
با تشکر علی پالنگ از بوشهر

کورش ایرانی
مهمان
کورش ایرانی

لطفاً لینک خارجی و ویدیو معرفی کنید.

عبدالعزیز
مهمان
عبدالعزیز

دوست عزیز.
با ادای احترام . اگر ممکن باشد در باره تاریخچه شهر باستانی بلخ افغانستان معلومات ارائه بدارید. بسیار خوش خواهیم شد. از همکاری تان قبلآ سپاس گذارم. تشکر.

مهدی
مهمان
مهدی

سلام با تشکر از سایت ارزشمندتان درجهت گسترش کتابخوانی و شناساندن تاریخ و فرهنگ. ایران و جهان به هموطنانمان .میخواستم اگه میشه کتابها و مطآلب جدیدتان را برایم ایمیل کنید با تشکر

کوروش
مهمان
کوروش

با سلام و عرض احترام به شما آقای کیوانی لطفا چند عکس هم در این باره ارسال فرمایید و قابل دید کاربران بگذارید.

mohammad
مهمان
mohammad

ba salam
tshakor mikonam az mtalebe jalebi ke neveshtid

ta anja ke mn etla darm dar ostan kashan niz hamchin chahi vojod darad

ali
مهمان

بسیار متاسفم که مثلا میخواهید به تاریخ کمک کنید و جوانان را اگاه کنید اما ابتدایی ترین اصول وبنویسی را رعایت نمی کنید.. این حجم مطالب را از وبلاگ دنیایی بی جواب که یکی از قدیمی ترین وبلاگها در زمینه باستان شناسی است را کپی پیس می کنید و یک نام مجهول جلوی ان میگذارید.. با یک سرچ ساده منبع و نویسنده این مطالب معلوم میشود.. از این ناراحت هستم زحمات نویسنده این مطالب با دهها کتاب و مقاله نادیده گرفته میشود . حیف است این همه زحمت بکشید اما خوانندگان شما بفهمند که هیچ احترامی برای زحمات دیگران قائل… مطالعه کامل... »

احمد
مهمان
احمد

به نام خدا
با سلام و تشکر از مطالب شما
آیا از این تونل ها و دخمه ها در ایران نیز سراغ دارید؟

ميلاد رضوي
مهمان
ميلاد رضوي

نمی دانم چرا خدا بشری چون اروپایی ها را آفرید تا در مدت زمانی حدود صد سال تمدن غنی مایا ها را ریشه کنند و جهان را چپاول نمایند