اسامی شاهنامه به همراه معانی آن ها

شاهنامه فردوسی نشان دهنده هویت ایرانیان است و آشنایی با نام‌های شاهنامه می‌تواند برای ایرانیان بسیار سودمند باشد. در اینجا با همیاری بانو فریناز جلالی برخی از نام‌های اشخاص شاهنامه را در سه بخش آماده کرده‌ایم که امیدواریم مورد توجه مخاطبان فرهیخته تاریخ ما قرار گیرد.


نام های شاهنامه

آبتین: نام پدر فریدون

ایرج: نام پسر کوچک فریدون پادشاه ایران

بیژن: پسر گیو. از سرداران ایرانی

تهمتن: رستم

جمشید: پسر طهمورث، از پادشاهان نامی شاهنامه

دستان زند: زال

زواره: نام برادر رستم.

تهمینه: دختر شاه سمنگان که با رستم ازدواج کرد

جریره: دختر پیران که با سیاوش ازدواج کرد

رودابه: دختر مهراب و سیندخت که با زال ازدواج کرد

سودابه: دختر شاه هاماوران. همسر کیکاووس

سیندخت: همسر مهراب. مادر رودابه

فریگیس: همسر سیاوش

شهرناز: دختر جمشید

فرانک: نام مادر فریدون

گردآفرید: دختر گژدهم و بانوی پهلوان ایرانی

ماه آفرید: همسر ایرج

منیژه: دختر افراسیاب، همسر بیژن

ارنواز: دختر جمشید

پوران دخت: پادشاه ایران

شیرین: از همسران خسروپرویز.

زرسپ: پسر منوچهر و پسر طوس

سام نریمان: پدر زال و پسر نریمان

سهراب: نام پسر رستم و تهمینه

سیامک: پسر کیومرث که در جنگ با اهریمن کشته شد

سیاوخش، سیاوش: نام پسر کیکاووس

طوس، توس: از سرداران ایران، پسر نوذر

طهمورث: پسر هوشنگ

آزرمی‌دخت: پادشاه ایران

آرزو: دختر ماهیار، همسر بهرام گور

روشنک: دختر دارا، همسر اسکندر

فرانک: مادر فریدون / دختر برزین

گردیه: خواهر بهرام چوبین

ناهید: همسر داراب، مادر اسکندر، دختر فیلقوس

منیژه: دختر افراسیاب، همسر بیژن

.

اسفندیار: پهلوان بزرگ ایران

فریدون: پادشاه بزرگ ایران، پسر آبتین و فرانک

فرامرز: نام پسر رستم

فریبرز: برادر سیاوش، پسر کاووس

کاوه: آهنگری که قیام کرد

کیخسرو: شاهنشاه ایران، پسر فرنگیس و سیاوش

کیقباد: یازدهمین پادشاه ایران

منبع

– جلالی، فریناز (۲۱ فروردین ۱۳۹۸). داستان‌های شاهنامه فردوسی.

نشانی رایاتاری در خِرَدگان: https://kheradgan.ir/?p=13475

منبع سایت خردگان
ممکن است شما دوست داشته باشید

1
دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک  
جدیدترین قدیمی‌ترین بیشترین رای
دنبال کردن
عبداله موسوی
مهمان
عبداله موسوی

بنام خدا
سلام راجع به این نام”فریگیس” سئوالی دارم که یعنی چه؟. نامی که میشناسم یعنی “فرنگیس” به احتمال بسیار قوی تبدیل یافته پرند گیس.. پرنگیس … فرنگیس و بمعنای ابریشمین گیسو بوده است