تاریخ خط میخی فارسی باستان

از این روی در جایی که سخن از تاریخ هخامنشیان می رود نمی توان از این داستان صرفنظر کرد. به هر حال، اگر چه از این خط نبشته ای چندان در دست نیست، این خط آغاز ادب پر سرگذشت ایران است و با این خط است که ایرانیان برای نخستین بار دست به قلم برده اند و اگر شعر فارسی یا به عبارتی دیگر قند پارسی پرچم دار ادب ایرانی است، نخستین نشانه ها و آزمایش سخن منظوم را می توان در سنگ نبشته بیستون داریوش یافت. پس جا دارد با حوصله ای بیشتر به این خط پرداخته شود و جا دارد ایرانیان در یک جا با روند بازخوانی خط میخی فارسی باستان آشنا شوند.

از آغاز دانش ایران شناسی تاریخ پیدایش خط میخی فارسی باستان همواره مورد بحث بوده و هنوز هم رایی که مقبول همه باشد زده نشده است. خواننده این کتاب به زودی درخواهد یافت که گمان نگارنده، با تکیه بر نشانه های خوبی که در دست است، بر آن است که پدید آورنده این خط کسی جز داریوش نیست. اما با توجه به اهمیت موضوع، پیش از پرداختن به پیدایش خط میخی فارسی باستان، شایسته است که برای خواننده غیر حرفه ای نگاهی گذرا داشته باشیم بر چگونگی این خط میخی به طور کلی.

منبع پارسیان دژ
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها