کیومرث نخستین پادشاه ایران

کیومرث

محتویات

کیومرث

 

 

از این که چه کسی نخستین بار بر تخت پادشاهی بنشست پاسخی در دست نیست . اما چنین روایت است که کیومرث نخستین کسی بود که بر کوه جایی ساخت آیین پادشاهی بر جای نهاد و سر بخت و تختش از کوه بر آمد .

وی سی سال بر تخت سلطنت نشست و طی آن همه موجودات حتی دد و دام به واسطه وجود او در آرامش و رفاه بودند :

دد و دام هر جانورکش بدید — ز گیتی به نزدیک او آرمید

دوتا می شدندی بر تخت او — از آن بر شده فره بخت او

کیومرث را پسری بود ( سیامک ) نام . هنرمند و چونان پدر نامجوی که دلش از برای وجود فرزند زنده و دلشاد بود .بر این نیز چندی بگذشت و دولت شهریار فروزنده گشت و در جهان کسی دشمن وی و تختش نبود جز اهریمن بد سگال که وی را نیز فرزندی بود دیو صفت که از برای نابودی کیومرث و براندازی تختش سپاهی عظیم گرد کرد و به سوی وی شتافت .

از آن سوی سیامک مهربان چون از کار دیو زاده آگاه گشت دلش به جوش و خروش آمد و با گرد کردن سپاهی آماده رزم با اهریمن گشت اما در آن دوران سپر و جوشن آهنینی از برای رزم نبود ازین روی سیامک تن را از چرم پلنگ پوشاند و سوی دشمن شتافت :

بپوشید تن را از چرم پلنگ — که جوشن نبود آنگاه آیین جنگ

منبع شاهنامه به نثر اثر محبوبه زمانی
ممکن است شما دوست داشته باشید
اشتراک
دنبال کردن
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات