تاریخچه سلسله یوآن در چین باستان!

یوآن ، یا سلسله مغول ، اولین سلسله خارجی چین ، قلمرو چین را از هر سمت گسترش داد. با تاریخ ما همراه شوید تا تاریخچه سلسله یوآن در چین باستان! را بدانید.

 

پیدایش و سقوط دودمان یوان 

چنگیز خان مغول و نوه قدرتمندش کوبلای خان، کسانی بودند که سوار بر اسب می شدند و از سمت آسیای مرکزی و شمالی برای فتح سرزمین های اروپای شرقی می رفتند و بزرگترین امپراطوری تاریخ را تاسیس کردند. این امپراطوری با سرنگونی سلسله جین در شمال چین اغاز شد. مغول ها با ارتش سانگ همراه شدند، ولی زمانی که سلسله سانگ تصمیم به باز پس گیری پایتخت سابق خود شد، مغول ها اتحاد را شکستند و با سانگ وارد جنگ شدند. کوبلای خان، نوه چنگیز خان، سلسله یوآن را در ۱۲۷۱ برپا کرد.

یوان اگرچه یک سلسله خارجی بود، ادعا می کرد که مشروعیت خود را از خدایان گرفته و از سمت بهشت برای سلطنت بر چین آمده است. این یک طرز فکر در میان چینیان بود که وقتی یک امپراطور سرنگون میشد، مدعی می شدند که از سمت خدایان برکنار شده است. یک سری بلایای طبیعی مثل قحطی و سیل، باعث شد که آنه بفهمند در اشتباهند و این امپراطورها از عقاید مذهبی و معنوی آنها سواستفاده می کنند. بنابراین روستاییان شورشی علیه سلسله یوآن برپا کردند.

بعد از آن  مغول ها بوداییسم را جایگزین اسلام کردند و پایتخت را به پکن منتقل کردند. و سیستم تجاری که سلسله تانگ و سانگ تا قبل از آن استفاده می کردند را دوباره بکار گرفتند. این اقدامات باعث شد سلسله یوان همچنان سرپا بماند. بعدها نوادگان کوبلای، نفوذ خود را بر زمین های چینی ها از دست دادند  و بین یوان و بقیه امپرطوری جدایی افتاد. در همین زمان ، سلسله هان علیه مغول ها قیام کرد.

این قیام گسترش پیدا کرد ولی امپراطور مغول همچنان توانست آنها را سرکوب کند. با اینحال امپراطوری یوان ضعیف شد و توسط سلسله بعدی یعنی مینگ شکست خورد.


میراث دودمان یوان

به لطف گسترش قلمرو چین توسط مغول ها، اختراعات و ایده های چینی به اروپا و آسیای غربی انتقال یافت. در طول این مدت، هنر مستقل چین هم شکوفا شد و رمان چینی برای اولین بار پدید آمد.

بسیاری از بقایای معماری یوآن هنوز قابل بازدید هستند و بسیاری از آنها در پکن واقع شده است. برج های گولو و ژونگلو هم در دوران کوبلای خان ساخته شد که امروزه در میدان تینامن قرار دارند.

منبع theculturetrip
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها