دین ودا قدیمى ترین دین هند

با دين ودا قديمى ترين دين هند اشنا شوید

0 3,509

 

دین ودا


((… دین ((ودا)) قدیمى ترین دین متمدن و اصلى هند است و ادیان دیگر، برهمنیسم ، جینیسم ، سیکیسم و مذهب بودا همه رفورم و تحول و اصلاح دین ((ودا)) است و اصول مشترک همه این ادیان ، اصول اساسى دین ((ودا)) است . و اگر ((ودا))را بفهمیم ، اصول اساسى و مشترک همه ادیان بعدى را فهمیده ایم . در دین ((ودا)) آثارى از توتم پرستى وجود دارد که نشانه واسطه بودن این دین است میان ادیان پیشرفته (مثل ادیان ابراهیمى ) و دین هاى بدوى مثل توتمیسم ، انیمیسم و فتیشیسم .))


پیشینه تاریخى دین ((ودا))؛


((سه دوره ودائى (۱۵۰۰ الى ۵۰۰ ق .م ) و برهمنى (۵۰۰ الى ۸۰۰ ق .م ) و هندو (۶۰۰ میلادى به بعد)، توسعه و گسترش و تکامل همه جانبه جریانى است که از چشمه ساران فیاض مبداء ودائى روانه مى گردد و پیچ و خم زمان را مى پیماید و از آبشارهاى تحولات اندیشه گذر مى کند و جویبارهاى
عقاید و آراء نو شکفته بدان مى پیوندند و به تدریج مبدل به رودى بزرگ مى شود… و سرانجام با سکوت و وقارى بى مانند در دریاى خاموشى و یگانگى محض که هدف غائى معنویت هندو است ، مى آساید و مى آرامد)).
((دوره ودائى با هجوم اقوام هند و اروپائى و استقرار آنان در شبه قاره هند آغاز مى گردد. در این دوره ، تمدن و فرهنگ آریائى بسط یافت و ریشه دوانید. این دوره آغاز سرودهاى ((ریگ ودا)) و ((براهمانا))ها و آغاز دوران ((ایده آلیسم ملکوتى ))((اوپانیشاد)) است .
کهنترین اثرى که از قوم هند و اروپائى به دست ما رسیده ، سرودهاى ریگ ودا است … اساس این نحوه تفکر اولیه قوم هندى ، آئینى است که علاوه بر خاصیت صرفا عبادى بى گمان مفهوم فلسفى نیز داشته است ، و آن ایجاد وحدت و پیوستگى دنیاى فانى آدمیان با دنیاى باقى خدایان بوده است …))
((اساس دین ((ودا)) با فهمیدن کلمه ((ودا)) کاملا پیدا مى شود.
((ودا)) نام مجموعه اى است از کتابهائى که در طول تاریخ دین ودا نوشته شده است .)) ((ریگ ودا بدون شک کهنترین سندى است که از اقوام هندو اروپائى به دست آمده . تعیین دقیق پیدایش این اثر کار بسیار دشوارى است …. به نظر((ماکس مولر))، ریگ ودا از لحاظ دیرینگى بر سایر وداها مقدم است و در سالهاى ۱۲۰۰ الى ۱۵۰۰ ق .م بوجود آمده اند و منجمین هندو تاریخ پیدایش آن را به هزاره سوم و ششم پیش از میلاد رسانده اند….))


معنى کلمه ودا؛


((کلمه ((ودا)) از ریشه ((وید)) یعنى ((دانستن ))…مشتق شده است و مراد از آن((معرفت و دانائى ممتاز)) است . ودا با کلمه ((ائیدا))ى یونانى ( من مى دانم )پیوستگى و خویشاوندى دارد. ((ودا)) را ((آپاورشیا)) یا ((غیر انسانى )) و((مافوق انسانى )) مى نامند. زیرا این سرود به عقیده هندوان زائیده طبع شاعر پیشههیچ مخلوقى نیست ، بکله از مبداء غیر انسانى ((وحى )) شده است …. وداى اولیه ، نخستاز مبداء به متقدمان و عرفاى دوران کهن وحى شده و آنمشتمل بر صد هزار بیت بود که به چهار قسمت تقسیم مى شد…
اما در آغاز عصر دوم ((کریشنا دوى پایانا)) ((ودا)) را از نو احیاء کرد و بدان حیات نو بخشید و تقسیم بندى سابق را که شامل : ((ریگ )) ((یاجور)) ((ساما)) و ((اتهاروا)) بود، از نو برقرار ساخت …سرودهاى ریگ ودا از سایر وداها معتبرتر است . هم از لحاظ دیرینگى و هم از لحاظ اهمیت و ارزندگى مطالب بر آنان حق تقدم دارد. این ودا شامل هزار و بیست و هشت سرود است …))
محتواى ((ودا))؛ ((اشعار ((ریگ ودا)) سرودهائى را شامل اند که در مدح و جلال خدایان و موجودات گوناگون اساطیرى گفته شده اند…. سرودهاى ریگ ودا بیشتر در مدح خدایان بزرگ اساطیرى آریائى سروده شده اند.))


تفسیر وداها؛


((تفسیر رمزى سرودهاى ریگ ودا از مسائل پیچیده جهان خاور شناسى است … بیشتر مستشرقین قرن نوزدهم معتقد بودند که سرودهاى ودا پرداخته و ساخته تخیلات ساده و بچگانه بشر اولیه است . یعنى آدمى که در مقابل نیروهاى اسرارآمیز طبیعت احساس ترس و وحشت مى کرد و خویشتن را هر دم دستخوش غضب این عناصر در هم گسیخته مى یافت و مى کوشید که بدانان صفاتى چند بخشد و آنها را تحت مفهوم رب النوعى جلوه دهد و پرستش و نیایش کند تا مگر با قربانى و نثار هدایا و خیرات گوناگون نظر لطف و مرحمت آنان را جلب کند و از گزند خشم آنها در اما باشد. ماکس مولر مى گوید: ((آنهائى که سرودهائى چند از ریگ ودا بخوانند، به وضوح خواهند دانست که اینان به پدیده هاى اصلى طبیعت اشاره دارند و بدین ترتیب براى درک این سرودها نیازى به آشنائى پیشین نیست ، زیرا کودکان نیز قادر به درک آنها هستند)). سرمونیه ویلیامز مى گوید: ((مذهب ودائى عبادت پدیده هاى طبیعى مانند آتش و خورشید و باد و باران است . این پدیده ها گاهى تحت صورت شخصى یک رب النوع جلوه مى کند و شایسته پرستش است و گاهى تحت یک مفهوم کلى و مبهم ، خدائى یگانه در مى آید…))
نظر بیشتر محققین هندو، خلاف و عکس نظر خاورشناسان باختر زمین است . رام موهان روى معتقد است که خدایان ودائى مظاهر تمثیلى خدائى یگانه اند. اوروبیندو عارف و محقق بزرگ هند معاصر مى پندارد که خدایان سرودهاى ریگ ودا نمود حقایق روانى انسان اند… ریگ ودا به خودى خود مهمترین مدرکى است که از دوران باستان اندیشه انسانى به ما رسیده …))

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها