بتخانه های شهر بامیان و مولتان هند

با بتخانه های شهر باميان و مولتان هند اشنا شوید

 

بتکده شهر مولتان


در شهر مولتان خانه اى وجود دارد که یکى از خانه هاى هفتگانه جهان است . در آن خانه ، بتى از آهن به درازى هفت ذراع وجود دارد که در میان گنبدى که نیروى مغناطیسى در اطراف آن بکار رفته و با نیروى مساوى و برابر آنرا نگاهداشته ، قرار دارد و هندیان از دور و نزدیک به زیارتش ‍ مى شتابند.

در اطراف این بت و کوه بلند آن ، زاهدان و عابدان خانه هاى فراوان ساخته اند. زائران این بت زیادند بطورى که هیچگاه اطراف آن از زائران عاشق و شیفته اش خالى نیست و جاهاى مخصوصى براى قربانى در نظر گرفته شده که در آنجا، مراسم قربانى انجام مى گیرد.


دو بت دیگر به نام هاى ((جنبکت )) و ((زنبکت )) که بر یکى از کوهها در آن قسمت کنده شده است ، از دور دیده مى شوند و مردم براى زیارت به آنجا مى روند. آنان همراه با قربانى هاشان از دورترین نقطه همین که چشمشان به آن دو بت مى افتد، جهت احترام و تعظیم ، سر را فرود مى آورند، و اگر فراموششان شود، از آن محل باز گردیده و به مکان اول آمده ، از آنجا تعظیم و تکریم را بجا مى آورند.

در تاریخ مولتان آمده است که در پاى آن دو بت به اندازه اى خون ریخته مى شود که انسان را به حیرت مى اندازد، پس نمى توان عظمت آن بتان را کوچک شمرد و گاهى تا حدود ۵۰۰۰ نفر یا بیشتر افراد خود را در آنجا قربانى کرده اند!


بتخانه شهر بامیان هند


بایمان به کسر میم نام شهرى است که بین بلخ و هرات و غزنه واقع شده است ، این شهر تا بلخ ده منزل ده منزل و تا غزنه هشت منزل است . در آنجا بتخانه اى است که وقتى که یعقوب لیث صفارى در فتح هندوستان بدان شهر رسید از آن بتخانه تمثالهائى به مدیه السلام فرستاد.

محل آن بتخانه وسیع و بزرگ است و در آنجا بت هاى جواهر نشان فراوانى وجود دارد، زاهدان و عابدان بدانجا براى زیارت روى مى آورند. اعراب چون آنجا را متصرف شدند، یکصد لنگه طلا به وزن چهار صد رطل از آنجا ربودند.

ابو دلف ینبوعى که یکى از جهانگردان است مى گوید: خانه طلا، طول و عرضش ، هفت ذراع و ارتفاعش دوازده ذراع و مرصع به جواهرات گوناگون بود و مرواریدهایى که در آنجا بکار رفته بود هر کدام به اندازه یک تخم مرغ مى شد.

منبع کتاب تاريخ اديان و مذاهب جهان جلد اول
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها