زبان تالشی در آستارا

48 16,975

آستارا ، قلبِ تالش بزرگ
چاپ شده در ماهنامه تالش شماره ۷۳

زبان تالشی جزو زبانهای ایرانیِ شمال غربی می باشد . گفته می شود که زبان تالشی در گذشته هایی نه چندان دور منطقه وسیعی را در بر می گرفته ، حتی کل منطقه آذربایجان را ، که بعد به دلیل اسقرار طایفه های ترکان در قرون گذشته ( قرون اولیه اسلامی تا قرن ۴ و حمله مغولان به ایران ) در این خطه ، زبان تالشی به مرور از بین رفته و نوعی زبان ترکی رواج پیدا کرده است . اکنون زبان تالشی تنها در غرب استان گیلان ( منطقه تالش ) و در مناطقی از کشور جمهوری آذربایجان زنده است و تالشان به این زبان کهن سخن می گویند . البته باید یادآوری کرد که ردپای زبان تالشی هنوز در زبان کنونی مردم آذربایجان و در نام روستاها و شهرها وجود دارد . قابل ذکر است که زبان تاتی که در مناطق مختلف ایران وجود دارد بسیار شبیه زبان تالشی می باشد .زبان تالشی
مردم شهر آستارا تالش و تالش زبان هستند . در دهه های اخیر زبان تالشی بنا به دلایلی در شهر آستارا بسیار کم رنگ شده است ولی این زبان کُهن در روستاهای اطراف آستارا زنده است و هنوز مردم روستاها به زبان تالشی سخن می گویند و از این زبان باستانی و اعجاب برانگیز پاسداری می کنند . زبان تالشی هنوز در کل منطقه آستارا حضور دارد و این از نام روستاها ، مکانها و مناطق مختلف شهرستان آستارا پیداست . ( رجوع به نقشه گیلان ) . گفته می شود که زبان ترکی آذری حدوداً از ۷۰ سال پیش در شهر آستارا رواج پیدا کرده است . زبان تالشی هنوز در شهر آستارا زنده است و مردم از هر دو زبان تالشی و ترکی آذری در موقعیت های مختلف استفاده می کنند .
نظریه های زبان شناسی مراحل دگرگونی و یا تغییر یک زبان در یک منطقه ای یا شهری را این گونه بیان می کنند : مرحله اول : زبان بومی و اصلی آن شهر ( مرحله تک زبانی ) ؛ مرحله دوم : ورود یک زبان دوم و بیگانه به آن شهر ( مرحله دو زبانی ) ؛ مرحله سوم : حذف زبان اول و جایگزینی زبان جدید به جای زبان بومی آن منطقه یا شهر ( دوباره مرحله تک زبانی ) . طبق این نظریه مردم شهر آستارا در مرحله دوم ( مرحله دو زبانی ) به سر می برند ؛ یعنی هم از زبان بومی و اصلی خود ( زبان تالشی ) استفاده می کنند و هم از زبان دوم ( زبان ترکی آذری ) که حدوداً چند دهه است وارد این شهر شده است . این یعنی اینکه زبان اول و بومی مردم این شهر ( زبان تالشی ) هنوز زنده است و به مرحله مرگ کامل نرسیده است و می توان با راهکارهایی زبان تالشی را دوباره به طور گسترده در این شهر رواج داد .
دلایلی مانند هم مرز بودن با کشور جمهوری آذربایجان و استان اردبیل و تأثیر رسانه های این دو ؛ و همچنین رفت و آمد آذری های جمهوری آذربایجان و استان اردبیل به آستارا ، باعث شده است که زبان تالشی به مرور در شهر آستارا کم رنگ شود و زبان ترکی رواج پیدا کند ؛ چرا که در برخورد دو فرد تالش زبان و تُرک زبان ، فرد تالش زبان به دلیل اینکه ترکی آذری می داند ولی شخص ترک زبان ، تالشی نمی داند ، گفتگو بین آنها به ترکی آذری صورت می گیرد و این موضوع آن قدر زیاد تکرار می شود که فرد تالش زبان بدون اینکه بداند به مرور زبان تالشی را فراموش می کند و یا به سختی سخن می گوید و به زبان ترکی سخن گفتن برای او یک عادت می شود و دیگر قادر به سخن گفتن به زبان مادری خود نیست . نمونه های زیادی از این مسئله مشاهده شده است . متاسفانه افرادی نیز مشاهده شده اند که سخن گفتن به زبان تالشی را کسرشأن می دانند . اگر این افراد می دانستند که زبان تالشی چه زبان اعجاب برانگیزی است هرگز سخن گفتن به این زبان را کسرشأن نمی دانستند . در ناآگاهی ، نادانی وجود دارد و در نادانی عمل نیک صورت نمی گیرد . امیدواریم قدر زبان تالشی این زبان کُهن و باستانی را بیشتر بدانیم و در پاسداری آن بکوشیم . نیمی از رازهای تاریخ در زبان ها ( واژه ها ) نهفته است ؛ اگر زبان تالشی بمیرد دیگر نمی توان نیمی از رازهای تاریخ تالش را کشف کرد .

آستارا به چه معنایی است ؟

آستارا = اوستورو = ostoro = راه کنار آب
نام هر شهری یا روستایی باید بر اساس زبان بومی و باستانی آن شهر یا روستا معنی شود . در غیر این صورت معنای نام آن شهر پیدا نمی شود و افراد گمراه می گردند . زبان بومی و باستانی شهر آستارا زبان تالشی می باشد ، در نتیجه باید معنای شهر آستارا را در زبان تالشی جستجو کنیم . برای نام آستارا معناهای زیادی شده است . در زیر به تعدادی از این معنی ها می پردازیم .
۱ – بعضی ها آستارا را به معنای (( آهسته رو )) یعنی جایی که باید آهسته حرکت کرد معنی کرده اند . به این ترتیب : هوسته رو : در زبان تالشی : هوسته = آهسته ؛ رو = راه ؛ راهی که باید در آن آهسته حرکت کرد .

۲ – بعضی ها نیز به دلیل اینکه راههای ارتباطی آستارا با مناطق مجاور بسیار صعب العبور بوده و از قاطر استفاده می شده ، به این دلیل (( استر رو )) خوانده اند ، که بعدها تغییر شکل یافته به صورت آستارا در آمده است . ( اَستَر – پهلوی – astar ؛ قاطر ، حیوان بارکش و سواری . سَتَر هم گفته شده . فرهنگ فارسی عمید ) .
۳ – و عده ای دیگر (( آستارا )) را در ارتباط با واژه (( ستاره )) می دانند . در زبان تالشی ستاره ، اِستاره ، آساره ، آستوره āstora ، یا سوءَ soa گفته می شود . به احتمال زیاد ” آستوره ” یعنی ستاره و ” سوءَ ” یعنی نور ستاره .
۴ – دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی نیز در وجه تسمیه آستارا معتقدند نام گذاری آستارا در رابطه با (( استر – ester )) یعنی ناهید ( آناهیتا ) برابر با زهره ربه النوع مورد پرستش ایرانیان باستان و قبل از اسلام صورت گرفته .
۵ – در شهرستان آستارا ، تالشها و کوه نشینان و تالش زبانان و افراد کهن سال ، آستارا را ” اُستوراو ” ( اُستو رو ) ostoro تلفظ می نمایند و هرگز مشاهده و شنیده نشده که هوسته رو یا استرو به زبان آورند . کلمه اُ o یا اُو ov یعنی آب ؛ ستو sto یعنی کناره و کرانه و لبه و بلندای کنار رودخانه و دریا ؛ و کلمه رُو ro یعنی راه ؛ معنای کل را مفهوم چنین است : استوراو ( اُوستورو – اُستورُو ) یعنی آب و کرانه و راه ؛ ( راه کنار آب ) . در زمان گذشته قبل از جاده کشی ، راه آستارا و انزلی و لنکران فقط جاده از ساحل دریا بوده . (۱).
از پنج نظریه ای که در بالا در مورد معنای آستارا آمد ، نظریه شماره ۲ و ۵ به واقعیت نزدیک ترند . نظریه دوم ، راه صعب العبور و استفاده از قاطر ؛ به این دلیل اَستَررو . نظریه پنجم ، اُستورو ، یعنی راه کنار آب .
همان گونه که پیشتر گفته شد پژوهشگران و زبان شناسان ، زبان آذربایجان در گذشته های نه چندان دور ( قبل از استقرار طایفه های ترکان در منطقه آذربایجان و حمله مغول ها ) را به زبان تالشی نزدیک می دانند و از آن با نام های زبان آذری باستان یا زبان تاتی – تالشی یاد می کنند . اگر کل منطقه تالش باستانی که بسیار گسترده بوده ( تالش کنونی در ایران ، کل منطقه آذربایجان ایران و کشور جمهوری آذربایجان و مناطقی از جنوب غربی روسیه ) را در نظر بگیریم می بینیم که آستارا در مرکز تالش باستانی و بزرگ قرار داشته است . نکته جالب اینکه سه آستارا وجود دارد . آستارای ایران ، آستارای کشور جمهوری آذربایجان و آستراخان ( آستارا خان ) در جنوب غربی کشور روسیه . این سه آستارا دقیقاً در یک راستا قرار دارند . این نشان می دهد که آستارا در دوران گذشته منطقه وسیعی را در بر می گرفته و راه ارتباطی بین شمال و جنوب و شرق و غرب تالش بزرگ و مرکز و قلب تالش بزرگ بوده است . جالب تر اینکه هر سه آستارا در کنار ساحل دریا ( در کنار آب ) هستند و این موضوع نظریه پنجم درباره معنای (( آستارا )) که به (( راه کنار آب )) معنی شده بود را تا حدود زیادی تأیید می کند .

تعدادی از واژه های تالشی منطقه آستارا :
۱ – سگ : تالشی آستارا : سِپَه – sepa / تالشی روستای مِشِند : اِسپَه – espa
۲ – استخوان : تالشی آستارا : اَستَه – asta / تالشی مِشند : اَستَه – asta
۳ – گوسفند : تالشی آستارا : پَس – pas / تالشی مِشند : پَس – pas
۴ – تلخ : تالشی آستارا : تِل – tel / تالشی مِشند : تَل – tel
۵ – دروغ : تالشی آستارا : دوی – doy / تالشی مِشند : دوی – duy
۶ – داماد : تالشی آستارا : یَزنه – yazna / تالشی مِشند : یِزنَه – yzna
۷ – مرغ : تالشی آستارا : کگ – kag / تالشی مِشند : کگ – kag
۸ – خانه : تالشی آستارا : که – ka / تالشی مِشند : که – ka
۹ – دختر : تالشی آستارا : کینه – kina / تالشی مِشند : کِلَه – kela
۱۰ – گردن : تالشی آستارا : مِل – mel / تالشی مِشند : گِی – gey = جلوی گردن ؛ مِل – mel = کناره های گردن .
۱۱ – زنبور : تالشی آستارا : مِش – meš / تالشی مِشند : مِش – meš
۱۲ – عروس : تالشی آستارا : وَیو – vayo / تالشی مِشند : وَی – vay
۱۳ – گرگ : وَگ – vag / تالشی مِشند : وَگ – vag
……………………………………………………..
منابع :
(۱)- تاریخ جامع آستارا و حکام نمین ، بهروز نعمت الهی ، انتشارات شیخ صفی الدین ، چاپ اول ، ۱۳۸۰ ، ص ۳۱ – ۳۲
(۲)- واژه های تالشی آستارا و روستای مِشِند از دو شخص اهل این دو مکان پرسیده شد .
………………………………………………………
نویسنده و گردآورنده : ضیاء طرقدار

عضویت
اطلاع از
guest

48 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
ایرانی

بهترین راه جلوگیری از رواج زبان ترکی در آستارا و حفظ زبان تالشی دوچیزاست ۱ـ درگفتگوهایشان با ترکها از زبان فارسی به عنوان زبان ملی استفاده کنند که این کارجلوی گسترش ترکی را میگیرد۲ـ صداوسیمای تالشی درون مرزی و برون مرزی درآستارا ایجاد شود

سپیده

الان مشکل شما دقیقا چیه با ترکی حرف زدن ما؟
کی این ترکی رو رواج داده؟
مگه ما صدا و سیمای ترکی داشتیم و رواجش دادیم؟
با اجازتون مادربزرگ پدری من که متولد سال ۱۳۰۵ شمسی بود و سال ۱۳۷۹ فوت شد، آخرین فرد خانواده ما بود که تالشی بلد بود

جمشید

اصلا ترکی حرف زدن شماها برای ما کوچکترین اهمیتی ندارد.فقط اگر خیلی به فرهنگ بوزقوردیتان می بالید.برگردید به علیف آبادان و در سرزمین مادری پیگیری حقوق فرهنگی و هویتی خودتان شوید.

سپیده

جالبه وقتی پان ایرانیست ها ما رو میفرستن علیف آباد
مدیر سایت تایید میکنه
ولی وقتی من میفرستمشون کویر لوت
مدیر سایت تایید نمیکنه
شما فکر کردید نفی ولد به همین آسونیه که دهنتون رو باز میکنید چرت و پرت میگید
گنده تر از شماها که رضاشاه باشه نتونست همچین کاری کنه
حتی مهاجرت دادن یک جمعیت توی یه کشور جرمه (مثل ترکیه که الانم درگیره مسایل صدسال پیش هس)
دهنتون رو ببندید پان ایرانیستای عزیز
والا همونطور که گفتم…اگر وحدت ملی حالیتون نیست و میخواید جنگ راه بندازید
شما رو تا کویر لوت بدرقه میکنیم

گیلان=دوغو (شرقی)آزربایجان

شما هم برگردید و علفتان را در هند بجوید

سپیده

ضمن اینکه شعرای ما مثل یوسف کلانتری، منصور بنی مجیدی، اکبر اکسیر، سهراب طاهر، میرزا رحیم طایر آستارایی به زبان ترکی شعر نوشتن میخواید تالشی رو حفظ کنید، حفظ کنید چون زبان کلید تاریخ هست فرهنگ هندو اروپاییهای اولیه رو ما از طریق مطالعه زبانهای دختر مطالعه میکنیم تالشی باید حفط بشه … همونطور که لکی حفط میشه ولی ترکی با اجازتون داستانش فرق داره…ترکی آثار مکتوب کم نداره از قرن سیزدهم در مرزهای کنونی ایران به زبان ترکی شعر نوشته شده بعدا میگید چرا جمهوری آذربایجان میراث فرهنگی ما رو به اسم خودش میزنه (https://goo.gl/f9VVa4) با اجازتون شما به… مطالعه بیشتر »

mehdi

مطابق تحقیقاتی که به سرپرستی دکتر مازیار اشرفیان بناب در دانشگاه پورتموت انگلستان انجام شد ایرانی ها به لحاظ ژنتیکی اریایی نیستند بلکه از نسل اقوام ما قبل آریایی کاسی ها ، لولوبی ها ، گوتی ها و عیلامی ها هستند که بعد ها زبانشان هندواروپایی شده.موفق و سربلند باشین

متعجب

این یکی همچین حرف زده انگار ترکهای فعلی آستارا یه عده مهاجم (به قول اینا مهاجر اردبیلی http://www.homaygilan.ir/?p=15281) هستن نخیر جناب همون مردم بومی هستن که ترک شدن و کلا تو خونه ترکی حرف میزنن برو کتاب تاریخ آستارا و حکام نمین رو بخون، پشتش حدود ۱۰۰ صفحه خانواده های اصیل آستاراست…بعد بفرما برو نوادگان اینا رو که الان هم دارن تو آستارا زنذگی میکنن پیدا کن ببین تالشی بلدن؟ قراره دقیقا کی به ما تذکر بده فارسی ملی هست و جلوی ترکی حرف زدن ما رو بگیره؟ خودمون؟ تو روستاهایی مثل ویرمونی هم دیگه ملت ترک شدن؟ اینا مهاجر… مطالعه بیشتر »

ایمان

ترک نشدن ترک زبان شدن، زبان نژاد رو تغییر نمیده

علی

سلام.عزیز, باغرو داغ شرق و غربش ترک هستن.این نسخه ها رو نگه دار یاخالا سوون ایچ!

یاشار

تالشی باید حفظ بشه، شکی در این نیست حتی باید گسترش هم پیدا کنه…درسته که نمیتونه زبان میانجی بشه مثل فارسی ولی تالش زبانی هم که فارسی بلده ممکنه بخواد آثار ادبی به زبان تالشی تولید کنه…پس حق نداریم با آسیمیله کردن اقوام اونها رو از تولید آثار ادبی محروم کنیم زبانها وسیله ای برای مطالعه فرهنگها هستن ترکها هم همشون پان نیستن https://mohammadbb.blogspot.com/2012/06/blog-post.html https://mohammadbb.blogspot.com/2014/04/blog-post.html جناب بابایی خودشون ترک هستن و تو این پست ها در رابطه با نابودی زبان تالشی و آشوری حرف زدن ولی مساله اینجاست که مدتیه یه عده دارن به عمد ترکها رو قاتل تالشها و… مطالعه بیشتر »

تورک

اقا من خدوم اردبیلیم تا الان خیلی تالشی دیدم به اردبیل مهاجرت کردند.
شما چرا تو همون استارا جونتون نمیمونید میایید اینجا ؟؟؟؟؟
ب خدا همسیه ما تالشه هیچ وقت ازش بیاحتوامی ندیدم فرزندانشون تو اردبیل به دنیا اومده خون آڋربایجان تو
بین تالش و تورک تفرقه نندازید

جواد

داداش ترکها چه هیزم تری به شما فروختن که کینه دارید به ترکها تاریخ ایران را قشنگ‌بخونید ترکها بیشترین خدمت را به ایران کرده اند روزهای تعطیل هرچه پول داریم میاریم در گیلان و مازندران خرج میکنیم اگر به تلاش‌ها ظلم شده مقصر ترکها نیستن سیاست مرکز بوده که خواسته اقلیت‌ها وزبانها را ازبین ببره چون زورش به ترکها نرسیده آنهارا در مقابل دیگران قرار داده

جمشید

البته سلطه فرقه دموکرات در این منطقه و قتل عام تالشیها و اجبار کودکان به آموزش زبان ترکی و تغییر بافت جمعیتی منطقه نیز بی تاثیر در وضعیت فعلی نبود

سپیده

خخخخخخخخخ
چقدر واقعا شما داستان پردازی می کنید؟
قتل عام تالشها!!!!
فرقه دموکرات دقیقا کی رو قتل عام کرد؟؟!!
حتما منابع شما هم اون کتاب جهانشاهلو هست که میفرماید صادق خان بچه ها رو انداخت تو آب جوش
بیا برو تو شهر آستارا بپرس صادق خان کیه مردم راهنماییت میکنن

سپیده

ضمن اینکه پیشه وری کمیسر امور خارجه گیلان بود (https://goo.gl/9rqjN6) و با تخلص رشتی تو روزنامه حقیقت مینوشت
مدیرکل دولت خلق آذربایجان آرداشس آوانسیان از ارامنه رشت بود (https://goo.gl/FtmtZA)
به پیشه وری همه چی میچسبه به جز پانترکیسم و قتل عام تالش و ارمنی…یکم اون تاریخ صدساله تون رو بخونید

جمشید

بله پیشوای دموکراسی و آزادی و … را برای شماها به ارمغان آورد.ایشان از اولیا الله بودند.

سپیده

کسی نگفته پیشه وری دموکراسی آورد گفتم پیشه وری پانترک نمیتونه باشه چون ارامنه در راس حکومتش بودن اگه نمیدونی بدون جناب … آگاهی ملی در آذربایجان و تحت تاثیر عقاید سوسیالیستی قرار گرفتن ابتدا با ارامنه و آشوریها شروع شد…چون اونها مسیحی بودن…مخصوصا ارامنه که مسیحی ارتودکس و همکیش روس ها بودن آشوریها مسیحی نسطوری هستن این آگاهی ملی بعدها به ترکهای شیعه منتقل شد…چون ترکهای شیعه همکیش حکومت ایران بودن اسکل جان بیا برو این ویدیو ویگن رو نگاه کن که از ورود نیروهای روس به تبریز خوشحال بوده و مادرش به خیال اینکه روسها موندنی ان فرستادتش… مطالعه بیشتر »

متعجب

گرامی…همچین نوشته اجبار کودکان به آموزش زبان ترکی…خوبه کلا عمر فرقه دموکرات یکسال بود
یعنی با یه سال آموزش در مدارس (که تازه اونموقع نصف ملت و مخصوصا دخترا) مدرسه نمیرفتن همه ترک شدن؟
فریدون ابراهیمی میشناسی (https://en.wikipedia.org/wiki/Fereydun_Ebrahimi
متولد ۱۹۱۹ هست تو آستارا…مردم آستارا جد اندر جدش رو میشناسن
ترک شدن آستارا خیلی قبلتر از اونی که امثال پان ایرانیستی چون شما تصور میکنن رخ داده

علی

سلام.عزیز.خیر آقا ,اگر این کارها مؤثر می بود,الآن تبریز و اورمیه و اردبیل و زنجان و…..همه از دوره رضاخان فارس شده بودن که به اومید خدا همه مون تورکیم و تورک خواهیم ماند.خودتون رو گول نزنید.اصلا من نمیدونم این مقاله هدفش چیه.میخوای زبان تالشی زنده بمونه تلاش کنید سیاستهای پان فارسی حکومت آریاییتون رو عوض کنید.یکسان سازی قومی که از زمان رضا خان شروع شد( و بیشتر زبان ترکی خار چشمشون بود و میخواستن نابود کنن),به اومید خدا کوچکترین اثری رو زبانمان نداشت و اتفاقا زبانهای به قول پان فارسها “ایرانی”(مثل تاتی و تالشی)رو هدف قرار داد!در واقع دودش رفت… مطالعه بیشتر »

ناشناس

اینکه زبانتان تغییر نکرد هیچ نخواستیم فرهنگتان را اصلاح کنید از تالش ها و گیلانی ها الگو برداری کنید

حمید

آنچه که مهم هست نژاد مردم آستارا هست که گویای تالش بودن اونها هست و چهره ی تالشی ها نشان از تالش بودن اونها داره و زبان ترکی یگ زبان وارداتی به آستارا بوده و یک زبان بیگانه در آستارا هست.

زنجانلی

خدایی این حرفا یعنی چی آستارا ترکه بو یه آستارا ببین یکی نیست توش تالشی بحرفه
آستارا تا هفتاد سال قبل جزو آذربایجان شرقی برده بابت اینکه به گیلان نزدیکه به گیلان ملحق میشه
حالا که اردبیل مستقل شده به سرزمین مادری خودش بگرده
مردم آستارا هم ترکن چرا مغلطه میکنید
سوال از تالشی های عزیز میگید ترکی اومده خوب گیلگماومده همانطور که ترکی میاد تو زبانتون گیلگی هم میاد

میلاد

شما معلومه هیچ اطلاعات درستی ندارین. من خودم تالش آستارایی هستم. سینه به سینه بهمون گفته شده که آستارا (بخش شمالیش که الان تو خاک آذربایجانه نه بخش جنوبیش تو ایران) تا قبل از قرارداد ترکمنچای جزو خانات تالش و یه دوره ای مرکزش بوده که غرب گیلان و شرق و شمال اردبیل و جنوب کشور آذربایجان رو شامل میشد. اینا تو کتاب اخبارنامه نوشته شدن که هم تو ایران به فارسی و هم تو باکو به ترکی چاپ شده. تو شهر آستارای ایران چون بعد از قرارداد ترکمنچای تبعیدگاه بوده و بعدا شهر شده مهاجر ترک داره که ساکن… مطالعه بیشتر »

گیله مرد

طرف اومده نوشته آستارا مال آذربایجان بوده،خب کل زنجان هم مال گیلان بود در دوران رضا شاه،الان ما اصن نامی از زنجان میاریم؟در سلسله سالاریان طارم مرکز ما بوده.تمامی آذربایجان و… مربوط به کادوسیان(تالش) بوده مگه باز نامی از آذربایجان میاریم؟شما ها حدود تالش رو برو از متون معتبر در بیار وقتی قدمتشو دریافتی میفهمی که باید به تنظیمات کارخانه (تالشی) خود برگردی و افتخار کنی و دیگر درباره استان گیلان و طوالش نظر ناشیانه درج نکنی،ما گیلک ها همه جوره پشت تالشان عزیز در طول تاریخ کهن خود بودیم و خواهیم بود دشمن تالش یعنی دشمن گیلک،دو قوم متولد… مطالعه بیشتر »

مرزبان گیلک

به نظر من این سپیده از خشک مغزهای ترکمانان قزلباش هستش توی ببین اول زبان قومی و باستانی تو چی بوده ؟ زبان تمام منطقه اردبیل آران و شروان زنجان آذربایجان زبانی تاتی و تالشی بوده و قدمت زبان تالشی چندین هزار سال زودتر از زبان قوم وحشی مغول بوده زرتشت اهل مغان و گیلان بوده کادوسیان که الان بهش تالش میگن هزاران سال قدمت داره .البته زبان تورچی شما چقدر قدمت داره ؟ میگید هزار سال ؟ من میگم زبان طالشی حداقل ۵۰۰۰ سال قدمت داره خاک بر سر شماها تورچ ها که با حمله آق قیونلوها و قراقویونلوها… مطالعه بیشتر »

گیله مرد

در قرارداد ترکمنچای نحس بیشترین ضرر گیلان و طوالش کرد، ۴۵ درصد از خاک گیلان و طوالش جدا شد.دیگه یه استان نام ببر که انقد ضرر کرده باشه،تالشان عزیز به دو نیم تقسیم شده و از موطن خود دور ماندند.همیشه ساکت موندیم و با مهمان نوازی… دیگه داره اوضاع بر علیه ما میشه دیگه باید سادگی رو گذاشت کنار.

متعجب

از هفتاد سال پیش رو نخونده بودم!!!! یعنی از ۱۳۲۷؟؟؟ اونا فک کنم نسل اول کسایی هستن که کلا تالشی بلد نیستن و ترکی فقط بلدن باید یکم بری عقب تر جناب…ضمن اینکه این عناد شما با ترکی رو مردم نداشتن با اجازتون خانواده پدری مادربزرگ مادری من مهاجر ننه کران (از روستاهای اطراف اردبیل) هستن خانواده مادری مادربزرگ مادری من اهل اردبیل هستن خانواده مادری پدربزرگ مادری من اهل ویرمونی (تالش) هستن خانواده پدری پدربزرگ مادری من اهل لنکران هستن که بعد ترکمانچای مهاجرت کردن اینور مرز و جز ترکهای ساکن لنکران هم بودن خانواده مادربزرگ پدری من اهل… مطالعه بیشتر »

متعجب

بعد اینا هفتاد سال پیش اومدن اون آق مسجد و تک آغاجی و … رو کی اسمشو گذاشته؟

آریایی

ترکها وارد آستارا شدن و زبان تالشی رو نابود کردن و الان میگن مردم آستارا ترکی حرف میزنن پس آستارا ترکه خب اگه این منطقتون باشه پس همدان و قزوین و اراک و کرج هم که در گذشته اکثرشون ترک بودن ولی در حال حاضر نسل جوان این شهرا بیشتر فارسی حرف میزنن رو می تونیم نام قوم فارس روی این شهرا بذاریم که البته باید بذاریم چون مردم این شهرا مثه تبریز و زنجان و اردبیل و ارومیه ترکی حرف نمیزنن و نسل دهه هشتادی همدان و قزوین و اراک و کرج حتی ترکی هم بلد نیستن و فقط… مطالعه بیشتر »

مهدی

من یه روزداشتم میگشتم تواینستاگرام تواینستاگرام دیدم سمت تالش یه شهرهست به اسم حیران که یه ترک پروبه گفته ی خودش اونجامال خودش اون کلمه روپاک کرده بود اون شهرهمه ی مردم تالشی زبونن روستاهاییم که اطرافش هست مردمش تالشی زبونن.هرنفهمی بهتون گفت زبونتون ترکی بهش چیزی نگید.

سپیده

نام هر شهری یا روستایی باید بر اساس زبان بومی و باستانی آن شهر یا روستا معنی شود . در غیر این صورت معنای نام آن شهر پیدا نمی شود و افراد گمراه می گردند . زبان بومی و باستانی شهر آستارا زبان تالشی می باشد ، در نتیجه باید معنای شهر آستارا را در زبان تالشی جستجو کنیم . اینجاش خوبه … بله توپونیمها به مرور زمان تغییر میکنند…و وقتی هم مادها به ایران حمله کردن خیلی از توپونیمها ریشه عیلامی-کاسی داشتن کسی هم رو نام آستارا ادعا نداره…همونطور که کسی هم حق نداره نام تاریخی خلیج فارس رو… مطالعه بیشتر »

مهرشاد

من یه تالش هستم وخلاف بعضی ها تو ایران و یه عده که هی کامنت میذارن ترکارو هموطن خودم میدونم و رفیق ترک زبونم دارم با اینکه تو استارا و شهر هشتپر ترکی رواج پیدا کرد ولی من به زبون خودم اول حرف میزنم ببینم که طرف مقابل بلد نباشه فارسی حرف میزنم تا بفهمه در ثانی خداروشکر شهرما که اسالم باشه با وجود مهاجرین ترک به زبون تالشی حرف میزنن و حتی مهاجرین نیز که هر نقطه ایران باشن الخصوص ترک زبانان عزیز تالشی یاد گرفتن و تالشی حرف میزنن و خودشون و تالشی میدونن من جمله رفیق بنده… مطالعه بیشتر »

تورک

اقا من خدوم اردبیلیم تا الان خیلی تالشی دیدم به اردبیل مهاجرت کردند.
شما چرا تو همون استارا جونتون نمیمونید میایید اینجا ؟؟؟؟؟
ب خدا همسیه ما تالشه هیچ وقت ازش بیاحتوامی ندیدم
بین تالش و تورک تفرقه نندازید

متعجب

خواهر هم میشه dodo…به عمه بزرگم که ۸۶ سالشه میگن بقیه

سپیده

یه واژه تالشی دیگه هم هست آمبرو ترکهای آستارا به معنی خرمالو بکار میبرن تالش ها رو نمیدونم به چه معنی بکار میبرن (من تا بحال کسی رو ندیدم دور و برم تالشی حرف بزنه…اما از پدرم شنیدم که مادربزرگم تالشی بلد بوده) وضعیت ترک ها و تالش های آستارا رو جناب محمد بابایی بالانجی تو این نوشته خوب توضیح دادن تو آستارا اینجوریه که یکی ممکنه اصلا تالشی بلد نباشه و ترکی بلد باشه اما به خودش بگه تالش (مثل بعضی از اقوام پدری خودم) https://mohammadbb.blogspot.com/2012/02/blog-post_27.html حالا به تازگی یه عده بیکار پیدا شدن که با حواله کردن ما… مطالعه بیشتر »

سهیل

تله سیف tela sif سیب تلخ میشه تو تالشی

سپیده

خوب منم همونو گفتم تله=تلخ سف=سیب البته ما به اون محله میگیم تله سفی…محله کنار پل مرداب هرکی میخواد بدونه تو آستارا به چه زبونی حرف میزنن میتونه این ده روز رو تشریف بیاره آستارا مساجد از روستا تا شهر بگرده من با ۲۹ سال سن تا حالا ندیدم کسی تو آستارا گیلکی حرف بزنه تو کل دوران مدرسه ام یه معلم گیلک داشتم درس جبر و احتمال سوم ریاضی بعد یه عده بیکار تو ویکی پدیا مینویسن گیلکی آستارا تالش زبان بوده…الانم تالش ها هستن ولی حداقل تو شهر که من دیگه میشناسم تعداد خیلی کمه شهرستان و توابع… مطالعه بیشتر »

ساوالان

یاشاسین غیرتلی آستارالی باجیم.

مهرشاد

امبارو همون خرمالو هستش که ما تالشا هم به خرمالو میگیم و هم به گلابی

سپیده

خیلی بیسوادانه نوشتید…زبان ترکی از زمان سلجوقیان در آذربایجان شروع به رواج پیدا کردن میکنه، مغولا دو قرن بعد حمله کردن و زبانشونم مغولی بود نه ترکی این زبان ترکی که ما امروز حرف میزنیم، زبان پادشاه این منطقه بوده صفویان که از تالشهای محال مغان و اردبیل بودن تا زمان شاه اسماعیل صفوی ترک شده بودند…خیلی هم به زبان خودمون افتخار میکنیم که پادشاه این مملکت به زبان ما شعر مینوشته و موسیقی عاشیقی رو در ایران رواج داده ضمن اینکه از زمان استقرار طوایف قزلباش آناتولی در آذربایجان نفوذ زبان ترکی زیاد میشه ولی جریان زبان ترکی در… مطالعه بیشتر »

جمشید

ولی ما افتخار نمی کنیم که بیگانگان سرزمینمان را اشغال کرده و به فرهنگ و هویتمان توهین کنند و کمر به نابودی آن ببندند.پادشاه اشغالگر سرزمینم به تاتاری شعر گفته.حالا من باید افتخار کنم؟

سپیده

کسی به افتخار تو نیاز نداره این زبان من هست آستارا هم سرزمین مادری منه (توضیح دادم که جد اندر جد تو شریعتی غربی زندگی کردیم که همه میشناسن شریعتی غربی کجای آستاراست…پس من مهاجر نیستم و علیف آباد سرزمین مادریم نیست بلکه آستارا سرزمین مادریمه) من باید افتخار کنم که میکنم کسی از تو خواست افتخار کنی؟ فکر کنم این کامنت جواب به مقاله جناب طرقدار هست که نوشته زبان ترکی از زمان مغول ها رواج پیدا کرده تو میتونی فکر کنی صفویه اشغالگر بودن…ولی تاریخ میگه صفویان بومی منطقه بودن که با خاندان شیخ زاهد گیلانی وصلت کردن… مطالعه بیشتر »

سپیده

زبان ترکی که ما حرف میزنیم زبان ترکی آذربایجانی هست زبان ترکی قرقیزی نیست که بهش بگید زبان مهاجم، مهاجر و … زبان ترکی آذربایجانی چی هست؟ زبانی بوده که ۱۰۰۰ سال پیش وارد منطقه قققاز و آذربایجان شده ولی از هزار سال پیش تا حالا تغییرات زیادی کرده، از زبان اقوام دیگه ناحیه مثل لزگیها، گرجیها، ارامنه، کردها، آشوریها، تات ها، آوارها، ساخورها، اودیها، لک ها، اینگوش ها، یهودیان، چچن ها، آبخازها، چرکس ها، اوبیخ ها، فارس ها، یونانی های قفقاز، گیلک ها، تالش ها، اوسی ها و … کلمه وام گرفته و به فرم امروزی درآمده پس زبان… مطالعه بیشتر »

سپیده

ضمنا با استانداردهای جمشید پیش بریم فارسی هم مهاجم و اشغالگر مخسوب میشه
اگه ترکها هزار سال پیش حمله کردن آریایی ها ۳۰۰۰ سال پیش حمله کردن
نشونه اش هم وجود کلمات اکدی، آرامی و عیلامی در زبان فارسی که میتونید به کتاب تاریخ زبان فارسی نوشته دکتر ناتل خانلری مراجعه کنید
ترکی دقیقا اندازه فارسی زبان بومی منطقه است
چون همونطور که مردم بومی منطقه ۳۰۰۰ سال هست فارسی رو توسعه دادن
مردم بومی منطقه ۱۰۰۰ سال هست ترکی رو توسعه دادن

سپیده

زمین هم از پدربزرگم به پدرم ارث رسیده
چند تا عمو کنار هم تو شریعتی غربی خونه ساختن
حالا ببینم این جمشید چی میگه
آستارا شهر مادری و پدری و جد اندر جد من هست
زبان مادریم هم ترکی هست
تو برگرد از همونجایی که اومدی (علیف آباد)

سپیده

بعضیا کلا عمد دارن انگار که بگن هرکی تو این هزارسال تو این مملکت جکومت کرده وجشی و خونخوار و فلان بوده…فقط کورش و داریوش و … خوب بودن
با اجازتون قوم پارس هم مث ترکها و مغولها از استپ های شمالی حمله کرده…هممون یه مشت مهاجمیم

امین

تنها کسی که حرف درست حسابی زده خانم سپیده هستند.خانم سپیده میگویند مادربزرگشان تالشی بوده ولی امروزه زبان ترکی زبان اصلیشون هست و به اون علاقه دارند.من این رو درک میکنم و بهش احترام میگذارم.چون خودمم پدربزرگم ترک خلج بوده ولی امروزه زبان اصلی من فارسی است و با اینکه ترکی رو یاد گرفتم ولی علاقه ای به تغییر زبانی ندارم و ذره ای از علاقم به زبان مادری و اصلیم یعنی فارسی کم نشده. خانم سپیده درست و از روی اطلاعات نوشته است.ترکی چندین قرن است وارد این منطقه شده و بعد از صدها سال دیگه زبان بومی حساب… مطالعه بیشتر »