پادشاهی که کلم‌فروشی را به حکومت بر ایران ترجیح می‌داد

رضاخان نیز با هنگ سوارهٔ پیروزمندش به استقبال او رفت و از بوشهر تا تهران مشایعتش را کرد، اما این نمایش با شکوه نظامی وزیر بیشتر نیز برای مرعوب کردن شاه تدارک شده بود تا قوت قلب دادنش. همچنان که دولت‌هایی آمدند و رفتند، روابط میان این دو هم خراب‌تر و خراب‌تر شده و رضاخان تحقیرش را با حاضر شدن‌های به ندرتش در جلسات هیات دولت نشان می‌داد.

 

 

در اوت ۱۹۲۲ آن زمان، سر پرسی لورن گزارش داده بود که رضاخان نیز به وضوح وضعیت امنیت ملی را نیز بهتر کرده است. سیمیتقو هم فرار کرده بود و سپس به کردستان عراق و سوسیالیست‌های شورشی جنگل‌های حاشیهٔ خزر عقب نشسته بودند. رضاخان هم بسیاری از رقبای سابق خویش را از میدان به در کرده بود، از جمله قوام را که بعد از اتهام مشارکت در نقشه‌ای برای کشتن رضاخان گذاشته بودند مهاجرت کند و هم از ایران برود. لورن هم نوشت رضاخان بر خلاف شاه، مجلس و روحانی‌ها این دستاورد و دستاوردهای دیگری داشته. حالا ضعف‌ها و نقص‌های شاه احتمالاً رضاخان را ترغیب خواهد کرد عزم به چنگ آوردن کامل قدرت کند.

 بازماندهٔ غمگین رقابتی احمدشاه بود جنگ‌گونه. مشهور بوده است که گفته فروختن کلم را به حکومت کردن بر ایران ترجیح می‌دهد. بعضی میهن‌پرستان ایران هم از جمله مصدق ــ هنوز بهش وفادار بودند اما همین هم بیشتر از بابت مهربانی و خوش‌نیتی کم‌ و بیش نهفته در شخصیت پُرعیبش بود تا راستی و درستی‌اش. وی نیز زیر بار دفاع صریح و علنی از توافقنامهٔ ایران و انگلیس نرفته و تلاشی هم برای تکرار و ادامهٔ ظلم و جورهای پدرش نکرده بود، ولی این هیچ‌وقت شیوهٔ رفتار یک شاه نیست: اینکه فقط مراقب و حساس در دفاع از جیرهٔ خودت باشی و دیگر تمام‌ مدت از «ریویرا» بر مملکتت حکومت کنی.در دسامبر ۱۹۲۱ که شاه نیز از سفر دومش به اروپا برگشت، رضاخان با هنگ سوارهٔ پیروزمندش به استقبال وی رفت و از بوشهر تا تهران هم مشایعتش کرد، اما این نمایش شکوه نظامی وزیر بیشتر برای مرعوب کردن شاه تدارک شده بود تا اینکه قوت قلب دادنش. همچنان هم که دولت‌هایی آمدند و رفتند، روابط میان این دو خراب‌تر و خراب‌تر شد و رضاخان تحقیرش را با حاضر شدن‌های به ندرتش در جلسات هیات دولت نشان می‌داد. سرانجام هم بعد از استعفای مشیرالدوله دیگر کسی نمانده بود تا شاه به نخست‌وزیری انتخابش کند، زیر بار امر ناچار سر خم کرد و از رضاخان خواست دولت تشکیل دهد.

در همسایگی ایران، ترکیه، سلطان عثمانی را با آن اصل ‌و نسب و دودمان بسیار شکوهمندترش، سربازی ملی‌گرا سرنگون کرده بود. احمدشاه وحشت داشت رضاخان بخواهد آتاتورک دوم باشد. مصدق رفت به دیدن شاه خویشاوندش. شاه دلواپسی‌های مصدق را در مورد سلسله اتفاقات مملکت تصدیق کرد و افسوس خورد که کاری از دستش برنمی‌آید. مصدق نوشت: «این را که شنیدم تأسف خودم را ابراز کردم و دیگر هیچ‌وقت به دیدن شاه نرفتم.»

 

 

احمد شاه برای آخرین بار در اوت ۱۹۲۳ راهی مغرب زمین شد. در نیس فرانسه چرخید، حسابی و مفصل و آدم‌های آنجا رسماً نادیده‌اش گرفتند و وقعی بهش نگذاشتند. سرتاسر مدت گشت و گذار در انگلستان، سرش پُر از نقشه و ظن بود و همین باعث می‌شد ایرانی که ببیند، بلااستثنا داد و فریاد راه بیندازد ــ که چه طور می‌تواند در خیابان از کنار «قبلهٔ عالَم» بگذرد و همین‌طور راهش را بکشد و برود؟ و بعدتر که جذابیت‌های کُل‌های کاغذی و مشترک بودن هتلش با میلیونرهای امریکایی رنگ باخت، افتاد به دلسوزی به حال خود. پیش مهمانی ایرانی لابه کرد که «من چه کار اشتباهی کردم؟ از من می‌خواهید یک پادشاه ظالم باشم تا مردم دوستم داشته باشند؟»

در تهران رضاخان طرح خیزشی «خودجوش» با خواست جمهوری ریخت، اما بازاری‌ها و روحانیان چنان تمهید و تدارکات کافرانه‌ای را ناپسند می‌دانستند و اراذل و اوباش را هم تحریک به مقابله کردند. رضاخان سرنیزه‌ها و هدف تفنگ‌ها را رو به جمعیت ضد جمهوری گرفت و مزهٔ شلاقش را به واعظی چرب‌زبان چشاند. پیغام را گرفت و لایحهٔ تشکیل جمهوری عجالتاً به بعد موکول شد.

به گفته شجاع‌ترین روحانی آن زمان سید حسن مدرس، منتقد تند و تیز رضاخان، «سگ نگهبان هر قدر هم که مفید باشد، لحظه‌ای که دست بچهٔ اربابش را گاز بگیرد، دیگر به درد نمی‌خورد و باید کنار گذاشته شود .» باقی اما در آرام کردن کشور موفقیت رضاخان را می‌ستودند و خواستشان هم فقط این بود که بهش پوزه‌بندی زده شود. رضاخان هم رفت به مدرسه‌ای مذهبی در قم، گفت جنبش جمهوری‌خواهی مُرده و خیال روحانیان را راحت کرد. در تهران رفت به دیدن مدرس در اتاق اجاره‌ای محقرش، بارگاهی که خداوند هم در آن درویش را وسط متون دینی همه‌جا را پخش ‌و پلا و منقل زغال داغ برای چپقش حفظ کرده بود. معلوم شد که رضاخان هم در بازی‌اش کاربلد است. حامیانش هم شیشه خردهٔ اعتقاداتش را می‌بخشیدند، حرف‌های درهم ‌و برهمش را و تمام مدت پوکربازی کردن‌هایش را با سر پرسی لورن. بهش می‌گفتند پدر ملت، نماد همهٔ مردانگی ایرانی.

رضاخان از روزنامه‌نگارهای منتقد نیز خوشش نمی‌آمد. دندان‌های مدیر یک روزنامه را ریختند توی دهانش. سردبیر یکی دیگر را شلاق زدند. روزنامه‌نگارهای بسیار زیادی هم دستگیر شدند و نشریه‌هایشان هم توقیف شدند. شاعر جوانی را که جرات کرده بود جاه‌طلبی‌های جمهوری‌خواهانهٔ رضاخان را دست بیندازد، در خانه وسط حمامی از خون پیدا کردند.

جمعیت نیز دوباره طغیان کردند. این بار رابرت ایمبری، دیپلماتی امریکایی، بعد از گرفتن عکس‌هایی از یک چشمه که معروف بود آبش خاصیت شفابخش دارد، نیز کُشته شد. ایمبری هم فرار کرده بود و به قهوه‌خانه‌ای که تویش صاحب آنجا آب جوش ریخت سرش. پشت سر یک روحانی، جمعیت، ایمبری را در درمانگاهی که داشت تویش معالجه می‌شد، گیر انداختند و شتربانی با سنگ کوبید بر سر وی. ایمبری از جمله مذاکره‌کنندگان گفت‌وگوهای در جریان دو شرکت نفتی امریکایی برای به دست آوردن حقوق حفاری بود و معتقدان هم نظریهٔ توطئه تقصیر مرگ وی را به گردن بریتانیایی‌ها می‌انداختند که در ایران منافع نفتی بسیار کلان‌تری داشتند. رضاخان هم سردسته‌های ماجرا را اعدام و اعلام حکومت نظامی کرد. هر بحرانی هم برایش فرصت افزایش نیروی مهیب ارعابش بود.

 

 

رضاخان هم تاخت و تازهایش را به استان‌ها ادامه داد. به انقیاد درآوردن شیخ خزعل عرب، شاهکاری بود از نمایشگری و دیپلماسی، چون شیخ تحت‌الحمایهٔ بریتانیا بود و سر پرسی لورن فریب خورد که پشت او را خالی کرد تا دستگیرش کنند. هر کدام این پیروزی‌ها نیز بهانه‌ای بود تا حامیان رضاخان بیرق و طاق نصرتی عَلَم کنند و او را «فاتح» بخوانند.

پس رضاخان نیز به زیارت اماکنهٔ مقدس عراق نوپدید رفت و روحانیان بلندمرتبه را از وفاداری‌ و اعتقادش به اسلام مطمئن کرد. قطعه شعر ظفرمندانه‌ای به نامش منتشر شد که در آن ایران را کشوری خوانده بود مغرور که با این وجود «فراموش نکرده در زمان خودش مهد تمدن بوده.» نه اینکه رضاخان خیلی چیزی از تمدن می‌دانست. روی زمین می‌خوابید (تخت‌خوابش زیادی نرم بود) و کلماتی واقعاً ابتدایی را هم نمی‌توانست درست ادا کند.

احمد شاه نیز با فکر برگشتن به ایران بازی‌بازی‌ای کرد اما وقتی که شنید کمبود نان دوباره پایتخت را به آشوب کشانده، خیالش را از سر به در کرد. به سرعت خیزشی دیگری شکل گرفت، این یکی وحشیانه و علیه قاجار، بود و با سیلی از تلگراف‌ها از سرتاسر مملکت و اعتصاب مشتی مزدور که پایان حکومت این خاندان را می‌خواستند.

 برای رضاخان راهی نماند جز آنکه خواست مردم را اطاعت کند.

منبع خبر آنلاین
عضویت
اطلاع از
guest

1 نظر
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
جعفر علی بوفن

تحریق تاریخ احسنت