ازدواج با محارم در دین زرتشتی

با موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشتی بیشتر اشنا شوید

نقد یادداشت رضا مرادی غیاث آبادی توسط دکتر علیرضا شاهپور شهبازی را از اینجا دانلود کنید
انتشار مطالب در تاریخ ما به منزله تایید آن نیست، بلکه برای نقد و بررسی است.

رضا مرادی غیاث آبادی | در متون پهلوی و متون فقهی دین زرتشتی اصطلاحی به نام «خویدوده» دیده می‌شود که اغلب دانشمندان و پژوهشگران دین زرتشتی و مترجمان پهلوی آنرا به معنای «ازدواج با محارم/ ازدواج با نزدیکان» گرفته‌اند  در باره خویدوده از جمله در کتاب‌های زرتشتی «روایت پهلوی»، «مینوی خرد»، «روایت آذرفرنبغ فرخزادان»، «ارداویراف‌نامه»، «دینکرد»، «دادستان دینی»، «روایات داراب هرمزد» و «زادسپرم» سخن رفته است. به موجب این متون، خویدوده پدر و دختر، خویدوه مادر و پسر، و خویدوده برادر و خواهر از شایسته‌ترین و مهمترین دستورات دینی زرتشتی و بزرگ‌ترین ثواب‌ها است که اجرای آن موجب رسیدن سریع‌تر به بهشت، و اختلال در اجرای آن جزو بزرگترین گناهان دانسته می‌شده است (مینوی خرد، بخش ۳۵ و ۳۶؛ روایت پهلوی، فصل هشتم).

آذرفرنبغ (موبد بزرگ زرتشتی) در فصل هشتادم از کتاب سوم دینکرد، خویدوده را سنتی برگرفته از آمیزش اهورامزدا با دخترش سپندارمذ می‌داند که مشی و مشیانه (نخستین آدمیان و نخستین برادر و خواهر) آنرا ادامه دادند تا به نسل همه مردمان گیتی برسد. او هرگونه آمیزش به غیر از روش خویدوده را با آمیزش گرگ و سگ، و آمیزش اسب و خر مقایسه می‌کند که محصول جفت‌گیری آنها از نظر نژادی پست و فرومایه خواهد شد. این نکته‌ای است که مورد توجه و تأکید زادسپرم (پیشوای بزرگ زرتشتیان) نیز قرار گرفته و در بخش بیست و ششم کتاب گزیده‌های زادسپرم، خویدوده را موجب تولید نسل پاک دانسته است.

آذرفرنبغ هر کس را که با خویدوده مخالفت ورزد و آنرا سبک بشمارد، از تبار دیوان و دشمنان مردم می‌داند. . او همچنین در پاسخ به مخالفان خویدوده و برای توجیه و تبلیغ دینی و ذکر محاسن آن، یادآور شده است که آیا بهتر نیست اگر زخمی در آلت مادر یا خواهر یا دختر وجود داشته باشد، پدر یا پسر یا برادر آنرا ببینند و بر آن دست برند و مرهم نهند؟

در فصل هشتم از متن «روایت پهلوی» برای تشویق مردم به اجرای خویدوده چنین توجیهی را آورده‌اند که اهورامزدا به زرتشت دستور اجرای خویدوده را می‌دهد و می‌گوید این کاری است که من با دخترم سپندارمذ انجام دادم و مشی نیز با مشیانه انجام داد.

در فصل ۸۶ از متن پهلوی ارداویراف‌نامه به زنان هشدار داده شده است که چنانچه از خویدوده خودداری کنند و آنرا سبک بشمارند، وارد دوزخ خواهند شد و در آنجا مارهای بزرگی وارد اندام تناسلی‌اشان خواهد شد و از دهانشان بیرون خواهد آمد.

به موجب فتوای بیستم از مجموعه فتاوی موجود در کتاب «روایت آذرفرنبغ فرخزادان» اگر دختر یا خواهر مردی به خویدوده با او رضایت و موافقت نداشته باشند، مرد می‌تواند از زور استفاده کند و زن را وادار به اینکار کند.

چنین تهدیدهایی نشانه آنست که عموم مردم از این دستور دینی رویگردان بوده‌اند و موبدان می‌کوشیده‌اند تا با نسبت دادن خویدوده به اهورامزدا و زرتشت و بیان تشویق از یکسو و تهدید از سویی دیگر، مردم را وادار به انجام آن کار کنند. نشانه دیگری از رویگردانی مردم این است که در پایان بخش هشتم از کتاب روایت پهلوی، زرتشت به اهورامزدا می‌گوید: «این کار سخت و دشواری است و چگونه می‌توانم خویدوده را در میان مردم رواج دهم؟» و اهورامزدا جواب می‌دهد: «به چشم من نیز چنین است، اما وقتی کردار نیک باشد، نباید دشوار و سخت باشد. به خویدوده کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن».

اما نکته‌ای که نگارنده قصد دارد آنرا در این گفتار پیش بکشد، اینست که با توجه به برخی شواهد، به نظر می‌رسد که منظور از خویدوده منحصراً «ازدواج با محارم» نیست و معنای «همخوابگی با محارم» را نیز می‌دهد. چه به شکل ازدواج باشد و چه به شکل هم‌بستری‌‌های موردی یا مکرر. به این عبارت‌ها که در فصل هشتم کتاب روایت پهلوی آمده است، توجه کنیم و ببینیم آیا این توصیه‌های دینی مفهوم «ازدواج» را می‌رساند یا مفهوم «همخوابگی» را:

«اگر مردی یک خویدوده با مادر و یکی نیز با دخترش کند، آنکه با مادر بوده، برتر از دختر است». «اگر با دختر و خواهرش خویدوده کرده باشد، آنکه با دختر بوده، برتر از آنست که با خواهر بوده باشد». «اگر پدری با دختر حلال‌زاده و تنی خودش خویدوده کند، برتر است؛ اما اگر با دختر نامشروع خودش که محصول آمیزش با زن دیگران بوده باشد، خویدوده کند، باز هم ثواب می‌برد». «روزی جمشید با خواهرش جمک بخوابید و از ثواب این همخوابگی بسیاری از دیوان بشکستند و بمردند». «اهورامزدا به زرتشت گفت که خویدوده بهترین و برترین کارها است. کسی که یکبار نزدیکی کند، هزار دیو می‌میرد؛ اگر دوبار نزدیکی کند، دو هزار دیو می‌میرد؛ اگر سه بار نزدیکی کند، سه هزار دیو می‌میرد؛ اگر چهار بار نزدیکی کند، مرد و زن رستگار خواهند شد». «پسر به مادر و پدر به دختر و برادر به خواهر باید بگوید که تن خود را برای آمیزش کردن به من بده تا اهورامزدا را خشنود کنیم و جای نیکی در بهشت بیابیم».

عبارات بالا و بخصوص انجام چندین باره خویدوده توسط یک شخص بر روی مادر و خواهر و دختر خود، نشان می‌دهد که منظور از خویدوده در دین بهی زرتشتی «ازدواج با محارم» نیست، بلکه «همخوابگی و آمیزش با محارم» است.

منابع

آذرفرنبغ پسر فرخزاد، دینکرد، ترجمه فریدون فضیلت، کتاب سوم، جلد یکم، تهران، ۱۳۸۱، صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲.
ارداویراف‌نامه، ترجمه به فرانسه از فیلیپ ژینیو، ترجمه به فارسی از ژاله آموزگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲، صفحه ۹۱.
روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه حسن رضائی باغ‌بیدی، تهران، ۱۳۸۴، صفحه ۱۶٫
روایت پهوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، ۱۳۹۰، صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۹.
زادسپرم، گزیده‌های زادسپرم، ترجمه محمدتقی راشد محصل، تهران، ۱۳۶۶، صفحه ۳۷.
مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۵۰ تا ۵۲.

نظر ابوریحان بیرونى در مورد ازدواج و محارم

 

ابوریحان بیرونى مى گوید: درباره نکاح مادر که به زرتشتى ها نسبت مى دهند، از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم که : زرتشت این عمل را تشریع نکرده و چون گشتاسب ، خردمندان و سالخوردگان کشور خود را براى گفتگو با زرتشت در مجلسى گردآورد، یکى از پرسشها این بود که : اگر مردى با مادر خود در حال اضطرار و جهالت و ترس از انقطاع نسل ، بسر برد، باید چه بکند؟ زرتشت بگفت که باید با او هم بستر شود تا انسان و نسل او باقى باشد.

 

سنت ازدواج با محارم

 

مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جوامع قبایلى رواج داشته است . اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصادى عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است . از آنجا که ازدواج با محارم با طبع فطرى انسان سازگار نبوده ، مذهب عامل توجیه این سنت گردیده است . منابع تاریخى نشان مى دهند که سنت ازدواج با محارم در برخى سلسله هاى سلطنتى ایران باستان رواج داشته است .

در ((دینکرت )) یکى از بخشهاى ((اوستا)) اصطلاح ((نزد پیوند)) به معناى ((پیوند با نزدیکان )) گرفته شده است و به پیوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره کرده اند. در متون مذهبى پهلوى آمده است که ازدواج با هفت خواهر لازمه معراج بوده است .

 

نظر یک محقق آلمانى در مورد ازدواج با محارم

یک محقق آلمانى مى گوید اهتمام در پاکى اصل و نسب و خون و نژاد یکى از صفات بارز جامعه ایرانى بشمار مى رفت ؛ تا آنجا که ازدواج با محارم را جایز مى شمردند. این گونه پیوند را ((خویدوگدس )) یا ((خوایت ودث )) مى خواندند. این رسم از قدیم معمول بود. حتى در دوره هخامنشیان نیز انجام مى شد. کمبوجیه با دو خواهر خود ازدواج کرد داریوش نیز خواهرش را به زنى گرفت .

اردشیر با دو دختر خود و داریوش ‍ سوم نیز با دختر خود ازدواج کرد. هر چند که معناى لفظ خوادت ودث در اوستا نیامده و موجود نیست ، ولى در نسکهاى مفقوده ، مراد از آن ازدواج با محارم بوده است . در ((بغ نسک )) ۶ و ۷ اشاره به این معنى شده است . ازدواج برادر با خواهر بوسیله ((فره ایزدى )) روشن مى شود و دیوان را به دور مى راند.

 

نظر مفسرین در مورد ازدواج با محارم

 

((نرسى بزرگمهر)) مفسر ادعا کرده است که ((خویدوگدس )) معاصى کبیره را محو مى کند. این مطلب در شایشت نى و شایشت ۸ و ۱۸ آمده است . در کتب دوره ساسانى و ادوار بعد به این موضوع اعتراف شده است . این دیصان نیز اعتراف کرده که او خود با خواهرش ازدواج کرده است . ((بهرام چوبین )) با خواهرش ((گردیک )) ازدواج کرد. ((مهران گنشسب )) خواهرش را به زنى گرفت .

او مدعى بود که خویدوگدس معاصى کبیره را محو مى کند. مترجم کتاب کریستن سن مى ویدگ یا اصلا در شریعت زرتشتى چنین رسمى نبوده ؛ و اگر بوده ، اختصاص به فرقه خاصى داشته ؛ و در غیر این صورت که اصل مطلب را در دین زرتشت ثابت بدانیم ک این از فروع مباحث فقهاء بشمار مى آمده که اگر هم به آن عمل شده ، بسیار نادر الوقوع بوده است .

او در رد سخنان کریستن سن مى گوید که مؤ لف با اسناد به نسکهاى مفقوده از روى خلاصه دینکرت که دو قرن بعد از اسلام نوشته شده ، چنین ادعاهائى کرده است . آنچه را مورخان مسیحى در این باب نوشته اند، ممکن است در مورد یکى از فرقه هاى زرتشتى باشد و عیسویان از روى تعصب این مطلب را به همه ایرانیان نسبت داده اند.

چنان که در کتب فقهى اسلام نام مجوسى آمده که یکى از طوایف زرتشتى است و در ((شرح لمعه )) و کتاب ((ریاض )) در باب ((میراث مجوس )) آمده که ((امام على بن ابیطالب (علیه السلام ): کان یورث المجوس اذا تزوج بامه و ابنته ؛ من جهه انها امه و انها زوجه .)) و نیز شیخ مفید و شیخ طوسى روایتى نقل کرده اند که شخصى نزد حضرت صادق (علیه السلام ) زبان به دشنام مجوسى گشود که آنان با محارم خود ازدواج مى کنند. حضرت فرمود: اما علمت ان ذالک عندهم هو النکاح ، و کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح ، فنکاحهم جایز و ان کان قوم دانوا بشیئى یلزمهم حکمه .

 

ازدواج با محارم در دوره ساسانیان

اگر چه در نزد مسلمانان ، همه زرتشتیان ، به اعتبار تسمیه کل بر جزئ، مجوس خوانده مى شوند، ولى ممکن است که در اینجا اشاره بر همان طایفه خاص از زرتشتیان باشد که در قدیم مجوس گفته مى شده اند. از طرفى هر کجا که نص در کار نبادش ، فقها به تجزیه و تحلیل آن مى پردازند، و این مسئله در عصر ساسانى از مسائل فقهى بوده است .

از دیگر طرف ، بر فرض ‍ عملى شدن این مسئله ، آن چنان نادر الوقوع بوده که جز چند مورد، بیشتر در تاریخ دیده نمى شود. کریستن سن مستشرق آلمانى مى گوید: با وجود اسناد معتبرى که در منابع زرتشتى و کتب بیگانگان معاصر دوره ساسانى دیده مى شود، کوششى که بعضى از پارسیان جدید براى انکار این عمل (ازدواج با محارم ) مى کنند، بى اساس و سبکسرانه است .

نظر محققین در مورد ازدواج با محارم

یک محقق مشهور ایرانى مى گوید: چیزى که از اسناد آن زمان به دست مى آید و با همه هیاهوى جاهلانه اى که اخیرا بپا کرده اند از بدیهیات تمدن آن دوران است ، نکاح با محارم درجه اول است که معمول و متعارف بوده است .. مورخان یونانى تصریح کرده اند که در دوره هخامنشى ، مغ ‌ها ما مادرانشان ازدواج مى کرده اند. در دوره اشکانى نیز این رسم معمول بوده است .

برخى از شاهان اشکانى با محارم خویش ازدواج مى کرده اند. علت روانى این رسم این بوده که ازدواج با محارم تنها راه حفظ اصالت نژاد و طهارت خون شناخته مى شده است . مورخان اسلامى نیز بر این سنت تصریح کرده اند. یعقوبى مورخ ایرانى مسلمان از ازدواج ایرانیان باستان با مادران و خواهران و دختران شان یاد مى کند که این کار را نوعى صله رحم و عبادت مى دانسته اند. گویا عیسویان ایرانى نیز تحت تاءثیر زرتشتیان علیرغم مخالفت با دین شان با اقارب خود ازدواج مى کرده اند.

نظر اسلام در مورد ازدواج با محارم

در صدر اسلام ، ازدواج با محارم در میان زرتشتیان امر رایجى بوده است ، لذا مورد سرزنش مسلمانان قرار مى گرفته اند. در این زمینه روایاتى در منابع شیعى دیده مى شود که حکایت از برخورد مسلمانان با زرتشتیان و رهنمودهاى امامان شیعه را در خود دارد. فقهاء شیعه و سنى (عرب و عجم ) در ابواب گوناگون فقه این بحث را به عنوان مسئله اى که در خارج مصداق دارد، مورد بحث قرار داده اند. شیخ طوسى در کتاب مشهور ((الخلاف )) به این مسئله پرداخته است .

رد ازدواج با محارم توسط مقام مذهبی زرتشتیان

اخیرا یک مقام مذهبى زرتشتى کلیه اتهامات از این قبیل را که نسبت به دین زرتشت و زرتشتیان روا داشته اند، پاسخ گفته است و ریشه چنین اتهاماتى را متوجه مورخ مشهور یونانى ((هرودوت )) کرده است

 

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

 

آیا ازدواج با محارم در آئین زرتشت وجود دارد؟ یا این نسبت ، تهمت است ؟


دفاعیه یکى از روحانیون زرتشتى


در این جهت اطلاع خوانندگان ، نظر جناب آقاى موبد اردشیر آذرگشسب را که یکى از روحانیون آئین زرتشت است ، و هم اکنون ریاست و رهبرى زرتشتیان ایران را بر عهده دارد، در اینجا مى آوریم ، تا موضوع ازدواج با محارم در کیش زرتشتیان روشن گردد.
آقاى اردشیر مى گوید:((یکى از اتهاماتى که به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیکان است که از سوى دشمنان ایران و افرادى که از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاکان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتکاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان که با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنکه خاک پاک ایران لگدکوب سم ستوران اعراب گردید،  اینان نیز تا آنجا که توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا کردن واژه اوستائى ((فیتودت ))به خیال خودشان به این موضوع – تهمت – صحه گذاشتند، و ما اینک مى کوشیم تا به این تهمت ناروا که پایه و اساسى ندارد با عقل و مطق جواب گوئیم و براى اینکه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد، نخست از انواع پیوند زناشوئى با نزدیکان پرداخته به تهمت هاى وارده یکى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، سپس واژه اوستائى ((فیتودت ))را ترجمه و تفسیر مى نمائیم ، و در پایان شمه اى را درباره شیوع ازدواج با محارم میان دیگر اقوام باستانى بیان نمود و با جمع بندى مطالب گفته شده ، به این موضوع پایان مى دهیم :

 

رد موضوع زناشوئى با محارم و نزدیکان توسط جناب موبد اردشیر آذرگشسب


جناب موبد اردشیر آذرگشسب که یکى از روحانیون آئین زرتشتیان است ، در رابطه با عنوان فوق مى گوید: ((راجع به اتهام بى اساس زناشوئى با نزدیکان که به ایرانیان باستان نسبت داده اند، در وهله اول یونانى ها بودند که بخاطر دشمنى با ایرانیان ، به آنان چنین تهمتى بستند، و کارهاى سه تن از پادشاهان را مستمسک این نسبت قرار داده اند. حال ما این قضیه را تعقیب مى کنیم تا ببینیم اصل داستان در مورد این افراد چگونه بوده است ؟
۱ – ازداج کامبوزیا با خواهر خود:
((نخستین نویسنده اى که راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت ۴۸۴-۴۰۹ پیش از میلاد است . این نویسنده شرح قضیه را در کتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى که کامبوزیا مرتکب شد، کشتن خواهرش بود که او را به مصر آورده و با او مانند یک زن زندگى مى کرد، گرچه او خواهرش بود و از یک پدر و مادر. طرز ازدواج آنها بدین طریق بود که پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى کامبوزیا که عاشق خواهرش شده بود، با اینکه مى دانست که این کار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى کرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین کشور را بررسى کنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند که در کلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند که خواهر را بر برادر حلال کند، ولى قانونى وجود دارد که مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جاه عمل بپوشاند.
((آنچه از این نوشته بدست مى آید این است که در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه کشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یک تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر که بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.
۲ – ازدواج اردشیر دوم با دختر خود:
((نخستین نویسنده یونانى که به این موضوع اشاره نموده ((کتزیاس )) است که در سال ۴۴۰ قبل از میلاد مى زیسته است . نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارک که در سال ۶۶ بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته کتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى کند. پلوتارک در این باره مى گوید:
((اردشیر دوم – ارتاکزرس – یک کارکرد که کلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران کرد و آن کشتن – تیسافرن – دشمن بزرگ یونان بود که پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را کشت ، و چون پادشاه این کار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى کوشید که پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ کارى برخلاف میل او رفتار نکند. پریزاد بارها دیده بود که پادشاه نسبت به یکى از دخترهاى خود – آتوسا – علاقه زیادى دارد ولى مى کوشد که این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع کوشید تا نسبت به نوه اش – آتوسا – علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریک کرد تا با او ازدواج کند.
((در اینجا باز مشاهده مى شود که شاهنشاه از اینکه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى کوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى کشد، و عاقبت اردشیر به تحریک مادرش که زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این کار اقدام مى ورزد.
۳ – ازدواج قباد با دختر خود:
((موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس )) که در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است که قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق )) ازدواج کرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره کرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممکن است بگوئیم که قباد تحت تاءثیر آئین مزدک قرار گرفته و این کار را کرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدک پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.
((دینى که مزدک عرضه داشت بر اساس اشتراک در همه چیز دور مى زد. مزدک مى گفت : خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراکى خود به اساس قانون مالکیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست کرد.
((آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدک در ایران پیدا شده بود که با خلع قباد از پادشاهى و کشته شدن مزدک و مزدکیان ، ریشه کن شد، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدک ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است .

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

عضویت
اطلاع از
guest

262 نظرات
پرامتیازترین
جدیدترین قدیمی‌ترین
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها
مسعود

در اوستا و گاتها که بزرگترین و معتبر ترین منابع در زمینه ایین زرتشت میباشند هیچگاه از ازدواج با محارم نامی برده نشده وتنها از خویدودک که به معنای ازدواج با خویشان است نام برده شده مانند ازدواج عمو زاده ها. این معنای ازدواج با محارم در اواخر دوره ساسانی در ارداویراف نامه و دینکرد به کار رفته است ولی نباید جنبه تحریف را نادیده بگیریم. پس از فتح ایران توسط اسکندر ایین زرتشتی رو به فراموشی نهاده شد و در دوره اشکانیان هم به دلیل نداشتن باور مذهبی خاص تلاشی در زمینه احیای ان گرفته نشد. پس از به… مطالعه بیشتر »

سینا کارنلیوس

البته همانطور که در تاریخ راجع به ازدواج داریوش سوم با استاتیرای دوم (خواهرش) شنیدیم از همان زمان که این اتفاق افتاد این مورد در حال نکوهش بوده تا به امروز. همواره باید در نظر بگیریم که مملکت هخامنشیان یک کشور کاملا زرتشتی بوده و خب این اتفاق در آن زمان نه حاصل “رسومات مذهبی” بلکه حاصل نبود عقل سالم در سر داریوش سوم دانسته شد. * این نشان می دهد اصولا این کار داریوش سوم چندان هنجارمدارانه دانسته نمیشده و مایه تعجب و حیرت بسیاری را فراهم آورده است. ضمن این که ، اوستا طبق بیانات موبدان آتشکده های… مطالعه بیشتر »

وحید

در نظر بگیرید که بر فرض محال که این اتفاق افتاده باشد. این می‌تواند یک جازنی باشد نه یک ازدواج واقعی.
یعنی یک پادشاه بجای اینکه ملکه را یک دختر غریبه معرفی کند، برای حفظ انحصار، یکی از اعضای خانواده‌اش را بعنوان شهبانو معرفی کند که لزوما ازدواج نیست یک سمت است.
مثل زمانی که فرح ولیعهد شاه شد که این بمعنی فرزند وی شدن نیست بلکه گرفتن یک جایگاه است.

سینا کارنلیوس

این موضوع که داریوش سوم با خواهرش ازدواج (وصلت و همخوابگی) کرد کاملا تاریخی هست و نقیض مستندی براش وجود نداره این روزها. / موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشت به اینجا بر نمی گرده که زرتشت در گاتها چیز خاصی در این باره گفته باشه بلکه به این موضوع بر می گرده که اوستا در دوره های مختلف توسط بَغ های زرتشتی چطور نگاشته شده. چون همونطور که اشاره کردم اوستا کتاب شریعتی هست که موبدان زرتشتی اون رو در زمان های مختلف با توجه به آن چه می شه از گات ها تفسیر کرد ویرایش می کنند.… مطالعه بیشتر »

فدای ایران

ایولا. قربون آدم چیز فهم

دختر ایران

ظاهرا مدیر این سایت دانسته چندین بار به عمد تاکید کرده که موبدان زرتشتی این اراجیف رو تایید کردن و تاکید. کدام موبد؟ چه جایی؟ عکس موبدان رو در حال مراسم کشتی بستن گذاشتی که بگی دارن زنا می کنن؟ در طول تاریخ یه همچین رسمی نبوده و همه تاریخ پژوهان آکادمیک امروز می دونن که معنی این واژه به اشتباه ترجمه شده بود و ازدواج با عموزاده ها معنی می شده. در ضمن لازمه بدونین در اراویرافنامه به معنای صه ی رحم اومده و در بسیاری از متن های کهن دیگه هم به همین معنی اومده. تنها در نوشته… مطالعه بیشتر »

بابک زارع

درود بر شما . همان طور که مشاهده میکنید مطلب با ذکر منبع انتشار یافته است . پس هیچ گونه یک جانبه گرایی در این مورد وجود ندارد . و وبسایت تاریخ ما هیچ گونه مطلبی را تایید یا تکذیب نمیکند و در تمام مطالب منابع ذکر شده است . همان گونه که در ابتدای مطلب هم ذکر شده است . انتشار مطالب در تاریخ ما به منزله تایید آن نیست، بلکه برای نقد و بررسی است.
ممنون از نظر شما .

وحید

شما می‌توانید به همین منوال ببینید دشمنان ما چه فحش‌هایی به ما می‌دهند و همان‌ها را با آب و تاب گزارش و فهرست کنید. بعد هم بگویید ما با ذکر منابع و تایید و تکذیب نمی‌کنیم!!!

آیا چنین کاری را راجع به خانواده‌ی خود هم انجام می‌دهید؟
که بگویید فلان اوباش محله درباره‌ی خواهرم چنین گفت (هم منبع و هم بدون تایید و تکذیب!)

بعد هم بگویید همسایه مان هم آن گفته را روایت کرده، بقال سر کوچه هم در جایی دیگر با کمی تغییر همان را گفته!!

رامین

این یه بحث تاریخی درباره ازدواج در آیین زرتشتی و شاهان پارسی هخامنشی هست که نام منبع و خبر و اسم تاریخ نویسان ذکر شده و اینکه شما این بحثو با متلک گفتن یه نوجوان به یه دختر مقایسه میکنی جای خنده و شگفتی هس و اینم درک میکنم که قبول کردن همچین عمل ننگینی واستون خیلی تلخو سخته

آتنا

به نظر من اگر شما با قرآن که از اخاذی تا تجاوز و قتل و … رو مقدس میدانند تونستین کنار بیاین قطعا ما هم با حرف بی اصل و اساس و بی ربط شما که از چهار تا سایت که افرادی مثل خودتون نوشتند،میتونیم کنار بیایم

یا مهدی

کجای قرآن اینها رو مقدس می دونه لطفا یک آیه بیار لطفا ما هم بدونیم

مرتضی

سلام. اگر جایی از قرآن کریم رو به من نشون دادید که اسلام اخاذی، تجاوز و قتل رو مقدس دونسته بهم نشون بدید من همین الان دینم رو عوض میکنم. ممنون میشم همکاری کنید.

مهرداد

در قرآن، برای جنگ، گفته شده مردان را گردن بزنید و زنان را به تملک خود درآورید و کودکان را برای خدمت به خود اسیر بگیرید.. در قرآن آمده اگر دیگران دین شما را نپذیرفتند باید آنها را بکشید و….
ای کاش بجای اینکه با تعصب از دین اعراب وحشی پیروی می‌کردید، با تعقل به آیین نیاکان خود نگاه میکردید تا حقیقت رو درک کنید.
پندار نیک. گفتار نیک. کردار نیک

راجا

مشکل اینجایت که ادمای بیسواد وابله که حتی ترجمه فارسی قران نمیفهمند میان قران تفسیر میکنن پس جوابی وحرفی نمیمونه وقانع نخواهی شد همونکه که عفاید قبل اسلام باور ننیخواهید قبول کنید چون تلخه اما اگه بنفعتون بود ومفید بود حتما به به چه چه میکردین حتی بدون منبع وتایید انسانیت وشعور ومنطق لازمه نه عقده ولجبازی

جمشید

ازهمون جایی کع پسران ودختران ادم وحوای عرب اولین انسانهای روی زمین بودن باهم ازدواج کردن وتولیدمثل همین ازدواج محارم کع میگن کردن دراصل این ازدواج محارم برای ادم وحواوفرزندانشان نسل به نسل بوده کع ربطش میدن به زردتشتیان😊😊

راجا

مگه تو پسر کی هستی یا حرام زاده وزنا زاده ای وچهل پدر؟

یا محمدرسول الله

چرا چرت میگی به قران کجای قران اخاذی و مقدس میدونه

راجا

قران چا ربطی به بحث ونقد دوتا تون داره بکم عور داشته باش

اهورا

تعصب را کنار بگذارید
دوهزار و پانصد سال پیش اجدادتان با خواهر ومادر خویش ازدواج میکرده اند
به الان چه ربطی دارد؟؟؟؟؟

شایان

خب این ها ریشه ها و اصالت ما اند

مریم

آیا سریال دونگی رو دیدی دیدی چه جور قصر رو به ویرانه کشیدن برای اهداف خودشان حالا شاهان اون زمان برای اینکه چنین اتفاقی نیافته با محارم خود ازدواج میکردن که دست نا اهلش نیافته و در این راستا برای جانشینی از خون خودشون که پاکی رو حفظ کنه بچه دار میشدن البته نه همه و ما ۵ مدل ازدواج داریم بهتره بخونین تا متوجه یک چیزهایی بشین و بدون آگاهی صحبت نکنید

کوروش

ربطش به اینه که بفهمیم روی کارهای غلط پیشینیان اصرار نداشته باشیم و فقط به اسم سنت های ملی روی حق و حقیقت خط بطلان نکشیم. قبول کنیم که بعضی جاها ممکنه حتی اجداد ما هم راه گمراهی و ضلالت را پیش گرفته بودند.

یاس

وقتی توانایی و قدرت تجزیه وتحلیل یه مسئله رو نداری مجبور نیستی دروغ های دیگران رو تکرار کنی شما نه تاریخدانی نه محقق فقط داری دروغ های دیگران رو باز نشرمیدی .در مصر باستان اونقدر ازدواج با محارم رایج بود که عمرها و امراض اجازه نمیداد عمر خانواده سلطنتی به چهل برسه آیا در ایران هم اینجور بوده؟؟؟ ازدواج با محارمی در کار نبوده ازدواج با فامیل نزدیک برای حفظ وبقای جامعه رایج بوده یه نفر یه سوبرداشت و تهمت زده و همه هم به اون استناد کردن مثل شما که الان این کار رو داری بدون تحقیق انحام میدی… مطالعه بیشتر »

رامین

نگارنده مطلب بطور دقیق و کامل اسم کتاب و اسم تاریخ نویسانان یونانی و عرب و آلمانی و تمام منابع را ذکر کرده حالا این شما هستی که باید بری مطالعه کنی ببینی آیا در کتاب مینوی خرد بخش ۳۵ و ۳۶ چنین چیزی هست یا نه؟ آیا آذرفرنبغ بزرگ موبدان زردتشتی این مطلب رو تایید کرده یا نه؟یا در شاهنامه فردوسی که شما بهش افتخار میکنید مرسوم بودن ازدواج پدر با دختر و پسر با خواهرو مادرشو تایید کرده،حالا بفرمایید برید مطالعه کنید ببینید نگارنده دروغ گفته یا نه؟

سپهر

هیچکجای مطلب اسم دانشمند و محقق و موبد نیومد مگر جاهایی که این عملو رد میکردن. پس خفه

مهرافروز

یعنی اگر جاهایی ک این افراد رد کردن رو رد نمیکردن پس واقعیت داشته یعنی هرکس هرجا هرچی بگه واقعیته و جدا از همه این ها این صحبت ها هیچ تناسبی با اصل حرف زرتشت نداره ک زن و مرد برابرند تی در تصمیمات در اینکه حقوق بشرروکه اون زمان ک دنیا در احمقی سرمیکرده زرتشت بنیان گذاشت شکی نیس حال چطور ممکنه بیاد و این ازدواج محرم رو جبر کنه این حرفا تضاد واقعیته وربطی ب ایین زرتشت نداره اما بالاتر هم گفته شد ک در طول دوران همه جای دنیا نسبت و اصالت خون و نژاد و اقتصاد… مطالعه بیشتر »

علی

در شاهنامه قسمت افسان اش به این صورت امده ندر قسمت تاریخی اش

علی

دقیقن به این صورت بوده من با ایشا کاملا موافقم

سورنا

زمان قدیم قبل از مسیحیت و اسلام واسه پاک موندن نژادشون این کار رو پادشاهان می کردم ربطی به زرتشت هم نداره

راجا

کلی منبع وسند وحتی صفحه ها باز نشر شده باز حرف خودت میزنی

رامین

🌻🌻🌻

آرش

برای توجیه پدرسوخته بازی میگویید هیچ منبعی را تایید یا تکذیب نمیکنید ؟ نظر یونانی ها که دشمنی های ریشه ای با ایرانیان دارند میشود منبع ؟

راجا

منبع تاریخی قبول میکنید اما اجتماعیشون قبول نمیکنید؟!!!!!!!

فدای ایران

شما درست میفرمایید که وب سایت نه تایید کرده نه تکذیب کرده. ولی وب سایت نباید همه اراجیفی را بزاره. من زردتشت نیستم که ناراحت بشم ولی ایرانی که هستم. یه شنونده یا یه بازدید کننده خارجی که وارد سایت بشه چی فکر میکنه.اون نمیگه که اونا زردتشت هستن اینا نیستن اون میگه ایرانی ها در گذشته با محارم ازدواج میکردن. اصلا فرض میکنیم اینطوری بوده، ما نباید رسانه ایش کنیم. ما همه مثل یت خانواده ایم. مثال تو یه خانواده خواهرشون معتاد میشه. بقیه افراد خانواده نباید همه جا جار بزنن که. اونوقت این مسئله ازدواج با محارم یکی… مطالعه بیشتر »

رامین

اینهمه مدارک و مستندات تاریخی توسط تاریخ نویسان جهان مثل هرودوت یونانی و تاریخ نویسان آلمانی و عرب و حتی فردوسی خودتون و اینکه کل دنیا این مطلب رو تایید کرده باز هم شما زیر بار نمیرید البته حق میدم بهتون رفتن زیر چنین بار ننگینی بسی سخت و طاقت فرساست ازدواج پدر با دختر پسر با مادر برادر با خواهر برای خشنودی اهورامزدا

ابی

من مسلمان هستم
شما اگر به اندازه یک … میفهمیدی این حرف نمیزدی

دانیال

اولا هرودوت که پدر تاریخ هم شناخته میشه بار ها به دروغ گویی و تهمت الیه ایرانیان دست زده . طبیعیه که ایران دشمنان زیادی داشته و داره و صحبت های شما منو یاد اعراب جاهلی میندازه ک تو تاریخشون یک زن با ده نفر امیزش میکرده بعد اون ده نفر جلسه میزاشتن که بچه ماله کیه 😅 پس این حرفای بی اساس که بخشیش از روی دشمنی بارز با ایرانیان با فرهنگ باستان است و بخشی دیگرش بخاطر نادرست معنی کردن متون تاریخی هم ممکنه باشه نمیشه اسناد تاریخیه معتبر یک المانی و یک یونانی افراد مورد اعتبار من… مطالعه بیشتر »

راجا

تو یک مدرک از گفته خودت بیار بعد زر بزن هرچی تاریخ که به ضررتون هست قبول نمیکنید ولی اون تاریخیش که کوروش جعلیتون تایید بکنن قبول میکنید درثانی همین عربا بودن که تورو از از این جهالتتون ندادن اینم بگم تخم عرب هستی شاید هم مغولی شایدم افغانی یا نوه اسکندر پس گنده گوزی نکن وببین چه نشخوار میکنی همه میتونن با یا گوشی یا سایت یک چیزی بلغور کنن مردی جلو عرب این زرتا بزن تویی که ابان خانوادت زیر عربا دران جون میدن

مزدا

ای بیچاره آیا می‌دانستی که هردوت در کتاب خودش به گفته های خودش هم شک داشته در مورد مرگ کوروش بزرگ هم که باز میگه من در واقعیت داشتن این روایت بسیار شک دارم و صد و بیست سال بعد از کوروش بزرگ می‌زیسته و میگه من شنیدم که زرتشتیان با محارم خود ازدواج میکنن نه اینکه خودش شاهد ازدواج محارم بوده باشه درضمن کتاب هرودوت سفرنامه هست نه کتاب تاریخی چون کتاب تاریخی نوشتن خیلی دنگ و فنگ داره ازدواج با محارم از طریق علم ژنتیک قابل اثبات هستش و ثابت شده ازدواج با محارم سبب انواع سرطان و… مطالعه بیشتر »

مزدا

کل تاریخ رو نمیشه با مقاله یه محقق دسته دوم آلمانی نوشت اون هم نظر شخصیش این بوده نه جستجوی میدانی

موسی

البته آقای مثلا رامین توهین به دیگران و دشمنی با اونها کار زشتیه اما اگر اون رو زرنگی خودت میدونی بدون اگر میتونستیم رودر رو حرف بزنیم مطالبی رو برات میگفتم از قومت که بدونی این مطلب مبهم جلوش کاهیه در برابر کوه چون بر عکس تو من واسه سرگرمی و کامنت گزاشتن تو سایتای کتاب نمیچرخم مگه اینکه از فضا اومده باشی که تاریخ اونها رو نمیدونم
اشخاص برای دو چیز با هم دشمنن یا در رقابت برای کسب منفعت و یا از روی حقارت که البته گمون نکنم در این دشمنی برای تو منفعتی باشه

بابک

درباره ازدواج با محارم با دختر و خواهر و مادر در مبان تورکان باستان هم منابع و مستندات بسیاری وجود دارد . از ابن فضلان گرفته تا مونتسکیو ازدواج با محارم و آلت پرستی در میان تورکان باستان رو روایت کرده اند . البته بهتون حق میدم زیر بار رفتن چنین خفتهایی برای شما بسیار سنگین و ذلت بار باشد . ازدواج با محارم و آلت پرستی به سبک آغوز خان و بوزقورد

سوشیا

واقعا شعورت رو نشون دادی آقای رامین😏 اول باید بگم که زمان هخامنشیان خبری از خوده زرتشت نبوده و ازدواج با محارم در اون زمان حتی اگر واقعی باشه ربطی به زرتشت نداره چون اونا برخلاف چیزی که زرتشت گفته عمل کردند. دوم باید بگم که حتی اگه این اتفاق افتاده به عقل اون چندتا خر ربط داشته که این کار رو کردند سوم باید بگم که ، به هر دینی یه تهمت میزنند حالا خوبه این تهمتی که به دین زرتشت میزنند هیچ گونه مدرک کافی برای این ندارید که بگه زرتشت این کار رو تایید کرده و صرفا… مطالعه بیشتر »

آتنا

اگر به چهارتا سایت که خدارشکر یک کتاب هست از بزرگ بزرگان سلمان رشدی راجب شما قرآن( که منبع موثقش هم قرآن خودتونه )

عرفان

تویی کە برمیگردی میگی فردوسی خودتون ، معلومە چقدر بی اصل و نسب و بی ریشەای . برمیگردی میگی ازدواج با محارم حلال بودە اونم توسط نوشتەهای نویسندەگان بیگانە چون هرودت یونانی کە کشورش ذلیل شدە دست کوروش بودە و یا مورخانی کە قطعا توسط کوروش بەپیشینەشون ضربەای وارد شدە اما هیچ نویسندە بە نام ایرانی این رو تایید نکردە . و نمیخوای بە عقل ناسلیمت بقبولونی کە تنها هدف این نویسندەگان ضربە بە پیشینە ایران باستانە و بس . زمان حملە عمر ، شخص عمر دستور بە آتش کشیدن تمامی کتابخانەها رو داد . چرا ؟ چون برای خودش… مطالعه بیشتر »

فرزاد

احمق زیاد دیدم بی ریشه خیلی زیاد اما برای امثال تویه عربزاده متاسفم واقعا اصالت خوبی داری به به

شهرزاد

خوشمم میاد یه جوری زر میزنی انگار خودت ایرانی نیستی😂البته حق میدم تویه عرب جاهلی هستی کاش فقط از کشور ما گمشین بیرون

آشتیانی

خانم شهرزاد اینجا برای همه، جا هست کسی هم گم نمیشه بیرون.
ما نباید روی اجداد و پیشینیان تعصب کورکورانه داشته باشیم.

نانا

کاملا مشخص شد چقدر بدون قصد بوده مطلبتون متاسفم این همه خوندم که بفهمم دورغ گفتین!

سورنا

چی بلغول میکنی برا خودت ازدواج با محارم توی مصر و اروپا هم بوده بین خانواده ی سلطنتی

ایران

درود بر شما آفرین

وحید

کدام موبد؟
موبد زنده یا موبد مرده؟
آنکه حی و زنده است می‌گوید ازدواج با محارم یک فحش است که از جانب دشمنان آیین ( و همکنون ایران) از یونانی تا تورک ساخته و تکرار می‌شود.

آنکه مرده است که دستش کوتاه است و نمی‌تواند حرفش را برساند. پس می‌توان از جانب او هر حرفی را زد.

رامین

اولاً درباره وجود ازدواج در سرزمین پارسی و شاهان پارس بین تاریخ نویسان اشتراک نظر هست تمام منابع درباره وجود چنین عمل زشتی اتفاق نظر دارن از تاریخ نویسان یونانی و آلمانی روسی گرفته تا تاریخ نویسان عرب و حتی شیعه تاییدش کردند و اینکه میگین همه اونا مردن نبایدبه حرف کسی که مُرده استناد کرد پس این حساب نباید انجیل و تورات و قرآن رو قبول کرد چون نگارنده اون کتابها هم مُرده و دستش از دنیا کوتاهه

حامی

آلمان وروسیه وشیعه چندساله تاسیس شدن یونان هم که دشمن ایران بوده حرف هرودوت روباور کنم؟

محمد

همین امر که شما قدمت چندین هزار ساله ی اریایی رو با دین نوظهوری مثل اسلام با ۱۴۰۰ سال قدمت مقایسه میکنی خود گویای همه چیز است
قدمت اتشکده ی یزد برابری میکنه با کل تاریخ اسلام اعراب

علی

اولا دین و مذهب به قدمتش نیست به تمام و کمال بودنشه دین اسلام یه کتابی داره که ۱۴۰۰ساله هیچ تغیری نکرده شاید قسمتی از اون و حذف کرده باشه ولی تغییری نکرده
دوما قدمت یک دین و مذهب وآیین که دلیل بر درستی وصحت اون نیست
لطف کن برو تحقیق کن در مورد دین و آیین زرتشتی خودت، تا مجبور نشی برای اثبات سلامتش از قدمتش مایه بزاری وبا دین اسلام بخوای مقایسش کنی
دین اسلام و مذهب شیعه کامل ترین دین و مذهب این جهانه

مسعود

میگی شاید قسمتی از اون حذف شده
شاید؟!!!
هنوز نمیدونی ، مطمئن نیستی
اونموقع برامون از درستی و صحت حرف میزنی
جمع کن بابا
تحقیق کنه در مورد دینش؟
بجوری خرف میزنی انگار کلی در مورد دینت تحقیق کردی
با تحقیق به نتیجهی ی شاید رسیدی؟

Ffjhdd

خودت داری میگی ۱۴۰۰سال خب دین زردشتم اگه ادامه پیدا می‌کرد اگه زردتشت عمل زشتی داخلش بود حتما درست میشد ولی نذاشتن
ما ۱۱۰۰سال قبل از اسلام به انسانیت رسیدیم لازم سر دین بحث کنیم

........

قسمتی از قران حذف شده؟ چرت نگو

شهریار کورد

کتابی که ۱۴۰۰ ساله بر روی انسانیت و شعور و تمام خصلتهای خوب انسانی خط بطلان کشیده و دینی که با شعار مخالفت با برده داری و جنگ و تجاوز و خونریزی اومد و با برده داری و برده فروشی و تجاوز و خونریزی به ثروت رسید و بازور شمشیر به سرزمینهای متمدن و با شکوه رخنه کرد و تمدنها وانسانیت وفرهنگ باشکوه اونها رو از بین برد.
شماها که دم از ازدواج با محارم میزنید نظرتون درباره ازدواج پیامبرتون ابراهیم با خواهرش و دادن اون به فرعون چیه

وحید

بنده خداچه دینی که میگه طرف مقابلت سر ببر ولی زن طرف حلاله برای تو.

هدی

دین اسلام برای کامل کردن…واصلاح کردن کارها و یا رسوم اشتباهی مثل همین ازدواج با محارم نازل شده اونوقت تو چی داری میگی ؟ واقعا برای کسی مثل شما متاسفم که اسلام رو نو ظهور میدونی افکار پوچ و احمقانه😐 مقایسه قدمت آتشخانه واسلام مثل این میمونه که حرف یه مرد احمق شصت ساله رو با حرف یه بچه باهوش مقایسه کنی و بگی چون اون شصت سالشه پس حتمن درست میگه متاسفم برای جامعه ایی که انقدر گمراه و ناآگاهن که اسلام رو به این شفافیت نمیبینن و نمیپذیرن اونقت چسبیدن به آتش پرستی تازه پوز قدمتشو میدن

نازنین

عالی……

لاله

شما می‌خواین اسلام را زیر سوال ببرید دینی که کامل ترین. دین هاست وزیبا ترین. دین ها دین رحمت مهربانی اخوت. ودین دوست داشتنی. دین اسلام

وحید

چه چیزش کامله آدم کشی. سر بریدن. دختر ۹ساله به زن گرفتن. برده داری…….

ALIAKBAR

ادم کشی رو مسیحیان یا افراد بی دین هیتلر و امثال اون انجام ندادن؟سر بریدن ؟توی مناطق افریقایی و در قبیله ها اسلام رواج زیادی داره؟بریدن سر یه نوع کشتن هست (از نظر علمی به سن تکلیف رسیدن دختر ۹سال هست درزمن حضرت محمد با دختر ۹سالع ازدواج نکرد بلکه اون۱۸سالش بود

نازنین

دختر نه ساله ازدواج کنه خطایی توش نیست ، اگه میخواست دین شمارو داشته باشیم باید یه چشمون خواب بود یکی بیدار ک نکنه بابامون مارو به عقد خودش دربیاره

انسانیت

عرب اصلا تاریخ میفهمه چیه که هی چرت میگی،، دوزاری،، دین زرتشت چند هزار سال قبل از اینکه اصلا دینهای دیگه باشن کامل بوده و مطمعن باش ازدواج با محارم کلمه بی معنی هست،، البته برای تهمت زدن به دینی مال شماها نیست تو هر جوری دوست داری خودتو بکش،، مطمئنن تو ایرانی نیستی و تازی هستی یا مغول یا بربر که اینهمه تلاش میکنی آیین اصلی ایران رو زیر سوال ببری،، من زرتشتی نیستم و مسلمان بودم،، اما در دینها چیزی جز خودپسندی ندیدم و دین آیین انساندوستی و خداپرستی بدون زیر دستاشه، که فقط برای شکم چریدن هر… مطالعه بیشتر »

هدی

روانی عقده هاتو و روانپریشی هاتو یجا بنویس ک نره رو اعصاب بقیه بعید میدونم مسلمان بوده باشی

داریوش

دهنتو ببند احمق عرب جاهلی اگه زنا میکرد ولی با ناموسش هیچ وقت زنا نمی‌کرد و جرم بود بی شرف اینقدر پوز اون تاریخ بی ارزش بی بندو یارت رو نده تر بزنن به اون تخت جمشید که دهن شماها بسته بشه

رستم

افرین

حسن

متون پهلوی پس از اسلام تدوین یا تفسیر شدن تحت تحمیل و فشار حاکمین عرب..از طرفی مگر الان در سال صدها مورد همخوابگی مسالمت آمیز به مانند ازدواج در ایرلن و دیگر نقاط بین محارم رخ نمیده..نمیگم تجاوز…همباشیهای های زیادی بین محارم رخ میدا و برملا میشه…آیا با استناد به این رخدادها میتونیم نتیجه گیری خاصی بکنیم و سورکلی بزنیم برای جامعه؟!

سیما

مسئول این ستیت، استناد به موبد آذرفرنبغ اصلا قابل قبول نیست. اولا که ایشون مرتد بودن و باز که به این دین برگشتن به اجبار بوده. در زمان ساسانیان به دلیل تبعیض هایی که نسبت به مسبحیان و یهودیان و ادیان دیگر تقریبا وجود داشت همشون در اکثر دوره ها از زرتشتی ها شاکی بودن و حتی وقتی اعراب حمله کردن این گروه ها به دلیل شعارهایی که تازی ها قبلش میدادن هیچ مقاومتی نکردن چون به خیالشون که اینا بیان حق و حقوق بیشتری میتونن داشته باشن. آذرفرنبغ هم در حکومت قبل مسیحی شده بود اما باز با اجباز… مطالعه بیشتر »

دانیال

زرتشتی که عقیده اش ازدواج با محارمه

Morteza

خاک تو سر بی غیرتت کنم اینو میگی یه مدرک داری ک ثابتش کنی؟؟؟
هیچ مدرکی نیص ک اینو اثبات کنه
اصن ترو چ ب این حرفا برو جیب عربارو پر کن مکه در انتظارته

ALIAKBAR

مرتیکه تو اسلام رو چی کار داری حرف اون نادرسته ولی تو نباس دین رو توهین کنی باز میشه همون

ناشناس

دقیقا

نویسنده ناشناس

منبع:به جون مادرم دارم حقیقتو میگم وقتی یه متعصب اسلامی حکومتی میشینه افکار سمیشو ضد دین الهی مینویسه که حتی این دین در قانون اساسی همین حکومت تایید شده چطور ممکنه اسلام و حکومت اسلامی چنین دینی رو تایید کنن کم تر شیشه بکش داداش

Mahan

آره اشکانیان بی دین و سکولار بودن و هخامنشیان( خاخام منشیان) و ساسانیان مذهبی بودن هرودت و گزنفون هم همینا رو میگن ۱۰۰۰۰ هزار نفر رو در یک روز کشتن قتل مزدکیان و مانویان توسط پادشاهان جانی هالو خودتی

فدای ایران

ایولا

حمیدرضا

خوب تو اسلام هم این موضوع بوده اگر نبود که آیه نمی آمد که با محارم زنا نکنید. کلا نسل بشر از زنا بوجود اومده و بعد مثل اینکه تبصره اومده برای تصحیحش . چیز خیلی عجیب و غریبی رو بررسی نکرده ، زرتشت دورتر از اسلامه پس میشه گفت ممکنه بوده و ممکنه نبوده ولی با آیه مربوط به قرآن مسلمانان میشه فهمید در دین اسلام هم قطعا این امر بوده . البته منبعی که شما نام بردید زیاد معتبر نیست و متاسفانه زرتشت و ایران ستیزان ایرانی عاشق ایین اعراب روز به روز بیشتر میشه و این جای… مطالعه بیشتر »

پریا راکی

خودتون می فرمایید آیه اومده برای منع این کار. این یعنی بین اعراب و احیانا در فرهنگشون وجود داشته نه در متن و اعتقاد اسلام. برای مثال: ایرانی ها عادت دارند که دروغ بگند. و حالا دینی به اسم زرتشت میاد و مردم رو به شدت منع می کنه از دروغ گویی. این یعنی توی آیین زرتشت، دروغ گویی اصل بوده و موضوعیت داشته!؟ واقعا درک اینها ساده ست اگر عمدا نخوایید تعصب داشته باشید.
با احترام.

رضا

قران برای همه جهانیان نازل شده اینکه بین اعراب نازل شده دلیل نمیشه همه موضوعات داخل قران فقط برای اعرابیان نازل شده باشه

وحید

چرت نگو دیگه درست شد همین بحث زرتشیها

تارا

کی گفته نسل بشر از زنا به وجود آمده. ماجرای آدم و حوا و هابیل و قابیل یک داستان تمثیلی در قرآن است. و نه عین حقیقت.

وحید

چرا باید تمثیلی باشه؟
در قرآن هیچ نشانی از ازدواج با محرم درباره‌ی هابیل و قابیل نیامده و این حرفها به اسرائیلیات و تفسیرهای وابسته به آنها ساخته شده.

بنابر پژوهش‌های دیرینه‌شناسان ۴ درصد از ژن انسان امروزی متعلق به شبه‌انسان‌هایی است که تا ۲۸ هزار سال پیش به نام انسان پکن و انسان نئاندرتال و … زندگی میکردند.
از کجا معلوم که همسر قابیل و هابیل از اون شبه انسان‌ها نبودند؟

می می

سلام
هابیل و قابیل در اصل و ریشه از لحاظ نوشتاری و تلفظ آبیل و گابیل می باشند که دو کلمه به زبان فارسی می باشند. آبیل به معنای بیل آبیاری و گابیل به معنای بیل شخم زنی قبل از پیدایش گاو آهن. لذا داستان آدم و حوا در کتاب آفرینش موسا و قرآن ریشه در افسانه ها و اسطوره های سرزمین ایران دارد.

وحید

قرآن داری رد میکنی

وحید

اسلام بعنوان یک آیین آسمانی وارد میدان شده نه یک آیین محلی و بومی که آن را به اعراب نسبت میدهی.
این پیام صریح قرآنه که اعراب در کفر و نفاق از همه بدتر هستند. اگر این دین برای اعراب بود چرا چنین چیزی درباره‌شان گفت و اصلا چرا آنها آن را حفظ کردند؟

می می

سلام وحید، از کجا مطمئن هستید و یقین دارید که اسلام آئین و یا دین آسمانی می باشد؟ آیا خود شما حضورا و عیننا شاهد آن رویداد بوده اید یا اینکه نظریه شما براساس نقل و قول های شفاهی و کتبی به ارث رسیده در طول تاریخ می باشد ؟ جهت روشن شدن قضیه یک مثال می آورم : من اگر نادیده و ناشنیده بطور مستقیم و بدون واسطه در قرن بیست و یکم شهادت دهم که آبراهام خلیل و موسا کلیم و محمد مصطفی رسول و ایسا مسیح فرزند خدا می باشند، آیا چنین شهادتی که تنها از طریق… مطالعه بیشتر »

علی

جناب می می
اسلام دین کاملیست
امروزه نه تنها اسیا بلکه ۹۰درصد کشورهای غربی از قوانین ودستورات اسلام و قرآن استفاده و اجرا میکنند
در این دین کتاب نظم جهان هستی و چگونگی خلقت آن بیان شده که دانشمندان غربی بعد ۱۴۰۰سال تازه به این نظم وچگونگی خلقت جهان پی بردند
این که زرتشت ۲هزارسال قبل چه کرده مهم نیست
هوچه بودوشد گذشت
این که الان تو داری چیکار میکنی مهمه

شهریار کورد

خیلی کامله مخصوصا اونجاهاش که به تجاوز و قتل و برده داری رهنمونتون میکنه🤣🤣🤣🤣

نانا

لطفا کمتر چرت بگین حداقل جای که مردم مطلع وجود دارن کل قانون اساسی این کشور که خیلی اسلامی شده از قانون اساسی فرانسه میاد و با یه سری تبصره شرعی که پایه اون همون قوانین اعراب صحرا نشین هست پس لطفا خریت خود را به اشتراک نگذارید ممنون!

هدی

می می جان امیدوارم خدا همه را به راه راست هدایت کند اما بعضی ها این توفیق را ندارند از این رو امیدوارم خداوند شما را شفا دهد

میثم.ط

این سخنی که حضرتعالی فرمودی، مربوط است به آیه ۲۳ سوره نسا. یعنی اسلام دارد ازدواج با محارم را رد می کند، نه آنکه از اسلام باشد. درباره ازدواج فرزندان آدم و حوا، چند فرضیه هست. استوارترین شان این است که با بازماندگان انسان های اولیه و درحال انقراض ازدواج کردن. اگر باهم ازدواج کردن که فرزندان و نسلشان کج و کوله به دنیا می اومدن. برخی از فرعون های مصر که پدر و مادرشان خواهر و برادر بودن، انحراف اعضای بدن داشتن. و این انحراف در مومیایی هایی که پیدا شده آشکار است و میتوانید از روی اینترنت ببینید.… مطالعه بیشتر »

علی

تنها آیه ای که بحث متعه را در قرآن مطرح کرده، آیه ی ۲۴ سوره ی نساء است. خدای متعال بعد از بیان یک سری احکام از جمله تعدد زوجات در اوائل سوره[۴] و ازدواج های حرام در آیات قبل،[۵] به حکم ازدواج های حلال پرداخته، از جمله ازدواج موقت که حلیّت و شرایط آن را بیان نموده است: «…وَ أُحِلَّ لَکُم مَّاوَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً …»[۶] «…اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)،[۷] برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی… مطالعه بیشتر »

میثم.ط

به طور اتفاقی دوباره راهم به اینجا خورد و پیام حضرتعالی را دیدم، که البته کپی-پیستی از روی تفسیر به رای های فرقه شیعه است. شیعه اسْتَمْتَعْتُم را متعه گرفته که از بیخ مشکل ترجمه ای دارد. این واژه به معنی “بهره ی دائمی” است. این واژه و مشتقاتش در قرآن بیش از ۶۰ بار آمده و در هیچ کجای قرآن به معنی بهره موقت و متعه نیست. مانند: سوره توبه آیه ۶۹ و احقاف آیه ۲۰ آمده. اگر اینجا به معنی «بهره موقت» می بود، خوش بخت تر از کافران و منافقان کسی نبود؛ چرا که آیه این معنی… مطالعه بیشتر »

میثم.ط

اصلا صیغه ۶ شروط (ارث، طلاق، عده، نفقه، اذن، تعدد) اسلامی-قرآنی را ندارد و حرام است.

علی

شما این قرآنی رو که خوندید با چشم خوندید یا با پشت سر تون
همان طور که پیامبر برای ترویج دین اسلام میپرداخت آیه های قرآن هم به مرور نازل میشد این جور آیه ها برای کسانی نبود که دین اسلام رو پذیرفته بودند و به اون عمل میکردند بلکه برای تازه مسلمان شده هایی بود که هنوز ریشه جاهلیت در اونا وجود داشت
((هر چیزی که به ذهن معلول وناقص هرکسی میاد که نباید گفت))

رضا

عاشق چی زرتشت بشیم؟ اون از رفتار با زنا وقتی پریود میشن اینم از این ما عاشق آیین اعراب نیستیم فقط عقلمون درستو از غلط تشخیص میده و دنباه روی اخلاق ابو جهلی نیستیم
بقول ابو جهل:با اینکه میدونم محمد (ص) درست میگه و طایفه من اشتباه میکنه اما اشتباه طایفه خودم رو بیشتر دوست دارم تا درست طایفه دیگری

کسری عرشیان

باسلام اولا شما نویسنده بی اطلاع و بیسواد، در نظر داشته باشید مجاز به گذاردن تصویر یک روحانی زرتشتی بر روی چنین مطالبی نیستید.همچنین تحقیفات غیر پزوهشگرانه شما فقط مطالعه سطحی و طوطی وار بعضی متون به اصطلاح تاریخی است ، که دستخوش تحریفات بیگانگان استعمارگر است میباشد.. خوانندگان معزز، و نویسنده بی اطلاع بدانید که اصطلاح باستانی خویدوده همان ازدواج فامیلی است مانند پسرعمو دخترعمو یا دختر خاله پسر خاله و یا پسرعمه دختر دایی و….که تا امروز ادامه دارد. دوم اینکه استعمارگران انگلیسی از حدود ششصدسال پیش که به سرزمینهای ایران هند آفریقا و…وارد شدندسعی درجنگ افروزی بین… مطالعه بیشتر »

ناشناس

ایشان با دلیل از کتابهای مجوسیان و اتش پرستان حرف زد و توی فقط شعار

رضا

چقد حرفات شبیه سخنگو های دولته ک میگن همه اتفاقات گردن بیگانگان و غیر از ان بیگناه

محمد

درود خدا بر تو ای دانا

کوروش

بدون فکر نشر دروغ ونوشتن کتاب توسط عبدالله ملغی که خود یک عرب است مشخص که اینها چه مقاصدی دارند ..اگر فردوسی نبود معلوم نبود هر چه دلشان میخواست بر سرتاریخ باشکوه ایران باستان می اوردند ..چرا اقای ملغی در مورد سلمان فارسی در کتابش اطلاع کافی ندارد…همه ایرانیان که شب یلدا و عید نوروز و جشن مهرگان برپا میکنند از قزاقستان و هند تا مصر میدانند ..یک که مرد پارسی هیچ وقت چنین کاری نمیکرد..ولی می دانند که یک عرب دخترانش را نده به گور میکرد..دیگر ایرانیان هیچ دروغی را به راحتی نمی پذیرند..

همون مسعود

وقتی که برای اولین بار با سایت شما اشنا شدم گمان کردم که شما با سایرین فرق دارید گمان کردم که شما تنها بدنبال افزایش اگاهی مردم ما هستید. اما بعد از اینکه شما دیدگاه من در زمینه ازدواح با محارم در دین زرتشتی را برداشتید نسبت به این موضوع شک کردم. من همه ی تلاش خود را کرده بودم که در ان دیدگاه بدور از هر گونه تعصب و با دلیل به نقد گفته ی شما بپردازم. با این حال باز هم امیدوارم که ایراد از دیدگاه من باشد و نه از اندیشه شما، زیرا شما دارای وظیفه ی… مطالعه بیشتر »

محمد پیردنیا

افرین بر شما که چقدر صبور هستید ممنون از مطابب خوبتان

رضا

چرا نظرای منو نمیزاری هرکی هرچی خاسته گفته اگه مرررردی که میزاری

حسین

خیلی آدم باید رذل باشه همچین اراجیفی به زرتشتیان عزیز نسبت بده
خجالت داره
دین ندارین حداقل آزاده باشین حیوانات

افشین مجاهد

اینکه خویدوده در قبل چه بوده و چه نبوده ،مهم نیست . اینکه دستوراتی داده شده یا دادنشده مهم نیست. انچه مهم است این است که اولا فرض محال محال نیست و ممکن است این چنین بوده باشد . ولیکن این رفتار چندین هزار سال است که به ورته پوچی پیوسته. همانند اینکه اعراب نیز قبل از اسلام کم و بیش این گونه اعمال را انجام میداده اند. در برخی فرقه های اسلامی نیز همانند اسماعیلیان این عمل از جمله اعمال پربرکت قلمداد شده . و سوال این است ایا امروزه نیز اینگونه است؟ با وجود پیشرفت علم ایا هیچ… مطالعه بیشتر »

افشین مجاهد

پسر خوب ،اولا شما اگه متن بنده رو خونده باشید بنده عرض کردم فرض محال، محال نیست . نگفتم هست. ثانیا محض اطلاع شما و دیگر خوانندگان بنده یک زردشتی هستم .ثالثا در متن به صراحت حرف شما رو رد نکردم بلکه گفتم شاید در گذشته این چنین بوده ولیکن در حال حاضر هم برخی بدین عمل دست یازیدن .و در اخر فکر میکنم مطالعات بنده در امور تاریخی از شما بیشتر باشه که توهین میکنید . تشکر

پریا راکی

توی متون اسلامی (قرآن و روایات و احادیث) سخنی از ازدواج با محارم به میان نیومده بلکه برعکس تقبیح شده. اینکه مردم با گذشت تکنولوژی پی به بدی کار برده اند مطلبی جداست. بحث سر متون و اسناد تاریخی هر مکتبیه که با رجوع به اون متنون میشه داوری دقیق تری داشت. و البته نمی دونم چرا سریعا با اسلام (تازه نه اسلام بلکه فرقه های تحریف شده اسلامی) مقایسه اش می کنید. دینی که کامل باشه به تنهایی جوابگوی خودش هست و مقایسه با ادیان دیگه تنها به عنوان یک ابزار کمکی کاربرد داره.

وحید

بنده اتفاقا چنین قرینه‌ای از اسلام هم دارم ولی چون تف سر بالا نمیخواهم بیندازم حاضر نیستم اون رو انتشار بدم. کسانی که در ۱۰-۱۲ سال گذشته با جدال‌های من در سایت‌های مختلف روبرو شده‌اند میدونن که بنده از خیلی از کسانی که شما عالم اسلام میشناسید، معتقدتر به اسلام هستم و هیچگاه هم اهل بلوف ترکی نبوده‌ام. این اتهامات به همه‌ی ادیان زده میشه. علی الخصوص الآن که ایران باستان بیش از اینکه مسئله‌ی دینی باشه مسئله‌ی ملی-میهنی است و اصرار شدیدی از سوی پانترکیست‌ها برای برجسته کردن این فحش وجود داره. اسنادی که اینجا ازش صحبت میشه روایات… مطالعه بیشتر »

رامین

پان کیه پان ترکیست کیه چرا هر وقت مقابل یک مستندات تاریخی علمی قرار میگیرید و حرفی واس گفتن نداریدبجای شهامت قبول کردن موضوع کلمه پان ترکیست را دستاویزی برای فرار از معرکه و نجات خود قرار میدید بحث ما علمی منطقی هست اگه جواب منطقی داری ارائه کن اگه نداری بحث رو سیاسی نکن لطفاً

بابک

درباره ازدواج با محارم درمیان تورکان باستان هم کمی صحبت میکردید . منابع دارید یا منابع و مستندات تاریخی ارائه شود ؟

محمد

پس شما دارین دینی با قدمتی کمتر از ۱۵۰۰ سال رو با ایینی با قدمت هزاران سال مقایسه میکنید؟ برای بنده جالبه افرادی که دم از عقل و تفکر میزنن و پیامبری با معجزه ی شق القمر رو والاتر از پیامبری میدانند که معجزه ای نداشت چون نمیخواست به شعور مخاطبینش توهین کنه. علاوه بر این میتونم منبع دقیق از اوستا رو بدونم که به این عمل فراخوانده؟ اگر حتی نگاهی اجمالی بهش کرده باشین میدونین چنین چیزی وجود نداره (در مورد اصطلاحاتم باید عرض کنم قران بسیار بیش از اوستا و کتاب های دیگر متشابهات داره که امثالهم متقدند… مطالعه بیشتر »

رضا

اَه این کافر باز حرف زد؟😤🤮

حسین

احسنت

دختر ایران

حالا آقای دانشمند کدوم زرتشتی و موبد اینو تایید کردن بفرمایین مام بدونیم

رامین

دختر ایرانی(پارسی ) اول مقاله نگارنده جواب این سوال شمارو دادن آذرفرنبغ رئیس موبدان وجود ازدواج با محارم رو تایید کرده البته تایید هم نمیکرد این بحث ما مطلبی هست که تمام تاریخ نویسان مستقل اروپایی همه ادیان و مذاهب تاییدش کردن عرب مسلمان و شیعه هم تاییدش کردن در واقع چیزی نیست که بشه کتمانش کرد

راستین

جدای از تلاش های نگارنده این مطلب در این وبسایت نامعتبر کچدر ارائه سند و مدرک برای پایین کشیدن شأن ومنزلت ایرانیان ..قابل توجه است که به گذشته خودش هم این نگارنده یه نگاهی بندازین ازدواج با محارم چنان در میان اعراب فراوان بود که پیامبر اسلام در سوره نسا به انها میگوید : ای کسانیکه با محارم خود ازدواج کرده اید دیگر اینکار رانجام ندهید و کسانیکه این کار را انجام داده‌اند بر انها گناهی نیست ولی از همینک اینکار را ترک کنید . انواع ازدواج اعراب بامحارم در کتاب مفصل فی التاریخ العرب در صفحه ۱۴۱,۵۲۶,۵۴۸ ذکر شده… مطالعه بیشتر »

وحید

از همین کامنت معلوم می‌شود فکر شما چیست و معنی بیطرفی هم ثابت می‌شود!

اولا معبد نه و موبد/ تاکید نه و تایید
ثانیا بالاتر گفتم. کدام زرتشتیان و موبدان تایید کردند؟ آنهایی که مرده‌اند؟ چرا زنده‌ها حرفشان قبول نیست ولی مرده ها حرفشان قبول است؟ چون نمی‌توانند بگویند که ما چنین نگفته‌ایم؟
این بیطرفی شماست؟ اینطوری دوست دارید؟

با این طرز تفکر ۲ حالت بیشتر ندارد:
یا شما ایران‌ستیز هستید و می‌خواهید هر طور شده این اتهامات ثابت شود
یا مشکل جنسی دارید و دوست دارید به این طریق قبح کار ریخته و رایج شود

Unknown

اشتباه کردید سه حالت وجود داره
سومیش هم اینه که
می خواهند حقیقت آشکار شود

رضا

ایول

فرشید

کاملا درسته

ناشناس

برادر عزیز چرا چیزی که همه ای دنیا میدونن کار پادشاهان ایران بوده گردن اعراب میندازین چرا ایرانیا از اعراب متنفرن

رضا

چون هنوز افکار پوچ خودشونو با دو دست چسبیدنو نمیخات از خاب غفلت بیدار شن

ناشناس

👌👌👌

مهدی

این ترکا از روی حسادت چه چیزایی که نمیگن،به کوری دشمنان ایران و کوروش،کوروش بزرگ در سطح جهان در ازاده بودن،پاکی و حق مظلوم از ظالم گرفتن شناخته شده هست و با این تهمت ها از چشم مردم نمیوفتن،به کوری چشم دشمنان ایران و تاریخ ایران هرسال سالگرد کوروش را باشکوه تراز قبل برگزار میکنیم

داریوش

🥰🥰🥰🥰❤❤❤

حمید

اول بهتره که کتاب زرتشت رو بخونی بعد بگید.امثال کسانی که به دنبال تحریف و سیاه نمایی در دین اصیل ایران هستند از هیچ دروغی کم نمیزارن.ما درطول جنگهای فراوان خیلی در عقاید و اصول مان تحریف ایجاد شد خواسته یا ناخواسته.

کسری عرشیان

باسلام اولا شما نویسنده بی اطلاع و بیسواد، در نظر داشته باشید مجاز به گذاردن تصویر یک روحانی زرتشتی بر روی چنین مطالبی نیستید.همچنین تحقیفات غیر پزوهشگرانه شما فقط مطالعه سطحی و طوطی وار بعضی متون به اصطلاح تاریخی است ، که دستخوش تحریفات بیگانگان استعمارگر است میباشد.. خوانندگان معزز، و نویسنده بی اطلاع بدانید که اصطلاح باستانی خویدوده همان ازدواج فامیلی است مانند پسرعمو دخترعمو یا دختر خاله پسر خاله و یا پسرعمه دختر دایی و….که تا امروز ادامه دارد. دوم اینکه استعمارگران انگلیسی از حدود ششصدسال پیش که به سرزمینهای ایران هند آفریقا و…وارد شدندسعی درجنگ افروزی بین… مطالعه بیشتر »

محمد

بله هر چیزی که مخالف ایران باستان باشد یا نوشته های بیگانگان غربی است یا یهودی ها یا پان ترک ها یا اعراب!!!!!
در این حد بی منطقیم ما فرزندان کوروش

Mona

البته این نوع برخورد و نوشته ها عادیه چون متاسفانه ما ایرانی عادت به خود زنی داریم

زهرا

فرزند کوروش باور کن اگه کوروش زنده بود تو رو کردن نمیگرفت

کامبیز

یه مشت چرت و پرت! ساخته دست دشمنان ایرانی و آریایی! که شامل کشورهای جعلی عثمانی و اعراب بی تاریخ و جعلیه!
خویدودک هم به چم ازدواج با خویشان یعنی فامیلاست. نه ازدواج با اعضا خانواده خودت! دنبال چی میگردید؟ ایرانی رو خراب کنید؟😞😞😞

رهی

خدایی من نمیفهمم چقدر آدم احمق وجود داره که فقط نگاه میکنن میبینن طرف نوشته منابعش فلانو فلانه،میگن خوب راست نیگه داره با منبع حرف میزنه.🤦‍♀️خوب عاقل برو نگاه کن منابعو ببین چرت گفته یا نه درسته حرفش؟ تاریخ هرودوت یا گزنفونو خوندی؟چرا مثل طوطی فقط یه چیزیو تکرار میکنین؟چند سال پیش میگفتن خشایارشاه ازدواح محارم داشته با سنددددد تاریخی مثلااا زر مفت میزدن و با دلیلو مدرک خودشون ثابت شد گوه اضافه خوردن و موضوع از ریشه اشتباه و دروغ بوده برای تخریب تاریخ ایران و تفاوت در اسم و نصبت بوده و در حقیقت هیچکدوم از این تاریخ… مطالعه بیشتر »

پیمان

آقای مسعود.من به عنوان یک بیطرف جواب آقای کاظمی را که خواندم متوجه تعصب ایشان شدم و اینکه من هم فکر میکردم این سایت برای آگاهی دادن است .یک علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه این چنین تنگ نظر و یکطرفه نباید قضاوت کند.جز اینکه تعصب اجازه نخواهد داد.با تشکر

علی

نوشته از اون مدلهایی بود که سعی میکرد غیرمغرضانه جلوه کنه ولی خب موفق نشد…! به طور کلی حتی اگر چند تن از پادشاهان و افراد توی اون دوره همچین کاری رو کردن، دلیل به این نمیشه توی دین زرتشت قابل قبول باشه. همونطور که عملیات تروریستی یک گروه مسلمان رو منطقی نیست که به کل مسلمانان کره ی زمین نسبت بدیم. حتی اگر موبدانی از دین زرتشت اون عمل رو مورد قبول بدونن، باز هم وقتی موبدان دیگری اون رو تقبیح میکنن یعنی نمیشه به نتیجه ی کاملا منطقی رسید. تاریخدانان یونانی نوشتن اینطوری بوده خب طبیعیه چیزی که… مطالعه بیشتر »

سید

سپاس بابت اراجیفی که به عنوان مقاله گرد آوری کردید بی شک و تردید فقط قصد تخریب داشتید

محمد
امتیاز :
     

سلام.خسته نباشید.این مطلب چه مربوط به قدیم باشه چه نباشه انحراف به وجود آمده بعد پیامبر(زرتشت)(ع) بوده است.یعنی اگر بگوییم اعراب جاهلی نیز این اعمال را انجام دادند توجیه نیست چون آنها بعد از آمدن پیامبر این اعمال را ترک کردند.ما احترام زیادی برای زرتشتی ها قائلیم و بدانید در دین زرتشت این عمل وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت بلکه اگر هم این انحراف بوده باشد به دست پیروان به وجود آمده و ما دین را با پیروان نمیسنجیم ولی بدانید که در زمان کنونی که اثری از حضرت زرتشت در دسترس نیست مانند قرآن پیرو واقعی این… مطالعه بیشتر »

رضا

اسکل زرتشت مینویسی بعد ع میزاری ع مال اعرابه ها خود درگیر

خدایی

ایرانی جماعت را انگار خداوند مقلد افریده انهم مقلد خارجیانی که یا از سر تضاد و یا اعوام فریبی یا سؤء ایتفاده از عدم اگاهی ایرانیان انچه خواسته اند به ایرانیان نسبت داده اند خویدوده همان خویش دوده است دوده هم همان دودمان است نه به معنای خانواده این در باور دینی چه در باور زردشت و چه اسلام یک اصل است که شخص باید با دودمان اسلامی خود اردواج کند و همچنین در باور زردشتی نیز بر ان تاکید شده حال اگر کسانی انوا به محارم نسبت میدهند اینها کسانی هستند که پون چیزی برای گفتن ندارند این اواجیف… مطالعه بیشتر »

آریا

خویدوده یعنی خویشاوند آقای غیاث آبادی خیلی از تحریف لذت میبرن خود زرتشتی ها هم میگن یعنی خویشاوند که دختر عمو و پسر عمو و… اینا معنی میشه بعد اگر چنین چیزی میان زرتشتیان مقدس بود نسل های پادشاهی چند صد سال ادامه پیدا نمی کرد و پادشاهان ساسانی عمر طولانی نداشتن و فرزندانشون با بیماری های ژنتیکی به دنیا میومدن این تو مصر باستان بوده چون معتقد بودن ژن فرعون از خدایان که باعث شده بود فرزاندانشون در سنیندجوونی فوت شن علم ژنتیک هم باید تایید کنه اینو که نمیکنه درباره زرتشتیان همین الانم زرتشتیان ازدواج با محارم رو… مطالعه بیشتر »

حمید

این کار باعث میشه بچه ناقص به دنیا بیاد

کسری شریعتی

وقتی یه مشت بی سواد تعصبی همچین مطلبی رو بنویسن وضعمان از این بهتر نمیشه…
واقعا باعث تاسف همچین نویسنده هایی داریم

داریوش

همه بی سواد شما با سواد

ایرانپرست

این یکی دیگر از دروغ‌های ضد ایرانیست که دشمنان ایران و ایران ستیزان برای به فراموشی سپردن فرهنگ برتر ایران استفاده میکنند بدون اینکه خودشون تحقیقی موثق در باره این موضوع انجام داده باشند. من نمیدونم منبع اصلی ترجمهٔ غلط “خویدوده” از کجاست اما این رو میدونم که در هیچ کدوم از کتابهای اصلی دین زرتشتیت به همچین چیزی اشاره‌ای نشده. اما در کتاب “دینکرد” که به عنوان موثق ‌ترین دایره المعارف یا دانشنامهٔ زرتشتیت به حساب میاد در کتاب سوم، دفتر دوم، شمارهٔ ۸۰ در مورد “خویدوده” نوشته شده که: “خویدوده زمانی محقق میشود که میان هم نژادان به… مطالعه بیشتر »

محمد کاپله

باسلام و درود فراوان خدمت خوانندگان عزیز و محترم اعم ازمخالفین موافقین با خوئ یاتو دته ، این مشاجرات پیامکی مرا بیاد انگور و اوزوم و عنب و گریپ حضرت مولانا انداخت و همین طور داستان پیل در خانه تاریک را برایم تداعی نمود زیرا متاسفانه معنای خوئی یا تو دته که همین امروز هم در زبان لُری ر واج و کاربرد دا رد، کسی اهمیت نداده ! چونکه گویش روی نزدیکترین گویش به زبان پهلوی است و “خوئی یاتو” یعنی خودی هایتان ،و “دت یا دتّه ” یعنی دختر و رویهم یعنی دختری از خودی هایتان !! خوئی یامو=… مطالعه بیشتر »

مجید

سلام مجید هستم از مشهد من نه مثل بعضی از دوستان آنقدر در تاریخ قوی هستم کا تاریخ شناسان را بشناسم فقط من مسلمان ایرانی هستم، به گذشته خودم که ایرانی هستم افتخار میکنم و همچنین به اعتقادات مسلمانیم. با احترام به تمام دوستان من از عقل خودم استفاده میکنم در کتاب ادیان الهی(نویسندش یادم رفته ولی حتما براتون پیدا میکنم) آمده امام علی برای کسانی اهل کتاب نبودند خراج برقرار کرد، اهل کتاب کسانی مثل یهودیان و مسیحیان که کتا آنها آسمانی و رهروی پیامبر خدا هستند. که علاوه بر مسلمانان یهودیان ومسیحیان زرتشتیان هم به خاطر حضرت زرتشت… مطالعه بیشتر »

عباس خداخواه

نویسنده به گونه ای مسائل را آب و تاب داده است که گویی هم اکنون نیز در میان ایرانیان بخصوص هموطنان زرتشتی چنین چیزی رواج دارد درحالیکه با پیشرفت علم و تکنولوژی و صدمات جبران ناپذیری که ازدواج با محارم بر پیکره نسلهای بعدی میزند و همچنین به دلایل پزشکی ممنوع شده است و هیچکس در عصر حاضر مبادرت به چنین کاری نمی ورزد . اما اگر در گذشت سیر کنیم میبینیم تا قبل از ساسانیان این امر مرسوم بوده و این تنها منحصر به ایرانیان نبوده است بلکه حتی از دوران سومریان و آشوریان تا به اعراب بر بر… مطالعه بیشتر »

شاروکین

لطفا چرت و پرت نگو . آشوری ها اولین ملتی بودند که ازدواج با محارم را ممنوع اعلام کردند در کشور خودشان . بعدها شما تازه واردها با کمک یهودی ها کشورمان را تصاحب کردید و این سنت زشت و حال بهم زن را به سرزمین ما برگرداندید و لطفا ما را با خودتان جمع نبندید . با تشکر .

دیاکو

چه منابع معتبری ذکر کردید !

پدر ایرانی

سلام عزیزان عکس مراسم کشتی بستن است که یعنی وارد مرحله تکلیف در زرتشتی است کاش انی گرامی توضیح کوچکی میداد تا سوتفاهم پدید نیاید

رهگذر

تیتر مقاله و عکس انتخابی شما نشان میده هدفتون تخریب بوده و نه صرفا اطلاعت رسانی. به همین خاطر میشه درنظر گرفت که مطالبی که که نوشتید بی طرفانه نبوده و حتما شیطنت های درونشون بوده. خدا شما رو به راه راست هدایت کنه

فربد

دوستانی که گمان می کنند با زدن تهمت زنای محارم به نیاکان ایرانیان دارند ثواب می کنند و به اسلام کمک می کنند، یادتان باشد که اینها نیاکان خود شما هم هستند پس در پذیرش و پخش دروغ نکوشید.

BI nam

دوست عزیز متاسفانه این میهن فروش های کثیف چیزی حالیشون نیست به امید روزی که یک کوروش دوباره متولد بشه و ما ازین جهنمی که توش افتادیم نجات پیدا کنیم

ناشناس

منم بچم رو میخام ۷ ابان به دنیا بیارم واسمش رو بذارم کوروش .‌‌‌‌‌‌

پوریا

اولا با احترام ب عقاید همه ملتها شما کافیه تو گوگل ی سرچ بزنی تمام تاریخ ایران قبل انقلاب یا بیشتر قبل اسلام روتو هرده تا سایت هشت تاش بد راجبش گفتن قلم بدست گرفتن و شرو ور گفتن راحته من کاری ندارم بوده یا نبوده اصلا درست شما میگید بوده من میپرسم یکی منطقی بگ اگ این حرفا گمانه زنیه یا امثال این عرب پرستا از خودشون درمیارن یا ی احمق مثل هردوت ک فقد هدفش بزرگ جلوه دادن اسکندر و یونان بود و ایرانو بد توضیح میداد ..شما بگید همین الان میرید ازدواج کنید مگ نمیگن بهتره ازدواج… مطالعه بیشتر »

علی

دوست عزیز. این طوایف مسلمان عرب که این امر رو هنوز به اجرا میزارن و ازدواج با محارم رو که اگر بخوای به کتوب باقیمانده اون زمان رجوعم کنی اینقدر زیادن که هرکدوم به نوعی تفسیر کردن اینکارو و اگر بر این اصل بخوای به این مسائل نگاه کنی بهتره حال حاضرو ببینی و ببینی که کدام طوایف نزدیکی ازدواجشون با محارم بیشتره از این جمله میشه اعراب رو در نظر گرفت که بنظر من وخیلیا اعراب با محارم درجه اول خود ازدواج می‌کردند اما بعد از حضور اسلام و تا گذشت چند قرن کم کم راضی به ازدواج با… مطالعه بیشتر »

ایما

بحث سر دستورات دینیه نه قومیت گرایی، شما هم اینقدر بدون منبع دُر افشانی نکن، این بوده این هست که نشد سند

یک آدم حسابی

از رضا مرادی غیاث آبادی آدم حسابی تر پیدا نکردید؟!… شرط پرداختن به یک موضوع؛ تخصص است و صحبت با موافقان و مخالفان و حتی ترتیب مناظره دادن!… نه اینکه هر کس که آمد؛ نیاسوده از ره یک سایت ایجاد کند و خود را مرجع بزرگوار علم بپندارد!…

اسوار

من یه سوال دارم گردانندگان من یه سوال دارم گردانندگان این سایت مرجع تقلیدند??? سوره نسا آیه ۲۲ و ۲۳ می فرماید ازدواج با محارم حرام شد به جز ازدواج های گذشته من تفسیر همه مراجع تقلید از این دو ایه را خوندم ۹۹ درصد مراجع تقلید در تفسیر این ایه ها نوشتن بعد از نزول این ایه ازدواج با محارم حرام شد یعنی ۹۰۰ سال قبل از نزول قرآن در زمان هخامنشیان ازدواج با محارم حرام نبوده اولا تفسیر مراجع بزرگوار تقلید رو بخونین البته اگه اصلا در دین زرتشت ازدواج با محارم بوده باشه بعد دیدم آقایی به… مطالعه بیشتر »

عینی زاده
امتیاز :
     

باسلام . من به عنوان یک معلم مسلمان معتقد نسبت به تصویر انتقاد جدی دارم . چون تصویر غیر منصفانه چنین وانمود می کند این رویه همچنان ادامه دارد . درحالیکه اصل آنهم نامعلوم است .

می می

تفسیر کردی از واژه اوستایی : این واژه در اصل و ریشه به صورت زیر بوده است : خُوَا اِت و دِتام . بعدا در متون پهلوی به شکل های خویدوده ؛ خویتوکدس؛ خویت ودثه و خویدوس ، متحمل تغییرات نوشتاری و ماهیت و معنا شده است. میتوان گفت که این فرّه ایزدی توسط نادانان و کم خرد یا بی خردان موردظلم و ستم قرار گرفته است و زیر سُم ستوران اندیشه های تاریک و ظلمانی آنان خورد و خمیر شده است و جلوه ایزدیش توسط دیوان اهریمنی به غارت و یغما و تاراج رفته است. الف – خُوَا به… مطالعه بیشتر »

محسن ضربیان نام

خوب انسان هم حیوانی بوده که به گذشت زمان بااندیشه خودش تکامل یافته وکشف کرده که ازدواج بامحارم وحتی عموزاده هاوعمه زاده وخاله زاده ودایی زاده باعت ناقص شدن نسل وحتی ازبین رفتن نسل بشرمیشود.الان که ازدواج باعموزاده اشکالی نداردولی بازهم پیامدهای ناگواری برنسل بشرداردودرآینده شایدازدواج باعموزاده هاومخاله زاده وعمه زاده ودایی زاده هم مایه ننگ ومزمت باشد.

ایمان

هیچ وقت دین رو یخاطر پیروان نسنجید وگرنه همین اسلام رو که سنگشو به سینه میزنید کافیه از دید یک خارجی بی طرف نگاه کنید داعش / تروریست/ طالبان / گردن زدن/ سنگسار کردن/کودک همسری/ چند همسری /برده داری/ و البته همجنس گرایی مثل شاهد بازی و غلام بچه ها در عصر صفوی و در بین اعراب هم رایج بوده خوب اگه بیخوایم دین اسلام رو با اینها بسنجیم صد رحمت به بی دینی و بت پرستی موضوع اونجا جالب تر میشه که همین اسلام گرایان زمانی که میگی مسلمونا همشون وحشین مثل داعش اصلا قبول نمیکنن و میگن اینا… مطالعه بیشتر »

محسن

چیزی که مهمه این هست که دین زرتشت دین الهی بوده و اگرم این اتفاقها افتاده حتما تحریف بوده مثل بقیه دین ها پس نباید بگیم دین زرتشت اینجوری بوده لااقل اگر هم بوده باید بگیم دین تحریف شده زرتشت اینجوری بوده. البته دلایلی که در بالا اون اقای اردشیر اذرگشسب اورده منطقی هست ولی خب این باید تخصصی بررسی بشه من و شاید خیلی از ما جایگاه اظهار نظر رو نداریم در این زمینه

موسی

سخنان موبد آذرگشسب پاسخ زیبایی هست البته ،اما فرض کنید اسلام از بین رفته و جز چند پاره اسناد ضد و نقیض و تواریخی که توسط دشمنان آن ها نوشته شده چیزی در دسترس نیست یکم؛اسلام فرقه های بسیاری داره که مطالب آنها را در هم آمیخته خدمت شما عرض میکنیم و این در حالیست که مثلا عرب زبان در جهان نیست مسلمانان سن چهل سالگی را بلوغ دینی میدانستند(فرقه ای در لبنان) هر زمان زنی در دسترس نبود مردان یکدیگر را تزویج مینمودند و نیز برخی از ایشان به نام شیخ در حالی که چهار زن یا بیشتر داشت… مطالعه بیشتر »

Si Si

غربیان هفت شهر عشق اهورامزدا و الله را گشتند و ما هنوز در خم پس کوچه های تاریک آیات و روایات و احادیث انبیاء و اولیاء و عشق بازی شاعران و عارفان دینی پارسی زبان با محبوب و محبوبه ملکوتی و شال بستن و نوشیدن شربت هوم توسط موبد موبدان و چادر و چار قد و حجاب کامل و جدایی زن و مرد از همدیگر از دوران کودکی تا دوران پیری و کهولت در ظلمت غرق شده و پرسه می زنیم. و دچار خیالات و اوهامات پیاده کردن قوانین الاهی و مزدایی بر روی کره زمین شده ایم. گویا اهورامزدا… مطالعه بیشتر »

نازنین

تو برو با غربی ها هفت شهر عشق بگرد
فقط گشتی ببین عشقی توشون مونده که ازش حرف بزنی ؟
آتئیست بدبخت
سالی بالغ بر ۹۰۰۰فرقه ی مذهبی تو همون غرب به وجود میاد که علتشم نیاز فطری بشر به پرستش و خداست که متاسفانه چون این نیاز به درستی توشون پاسخ داده نشده سالانه هزاران فرقه توشون به وجود میاد و بیشترین خشونت و آدم کشی و خیانت و ظلم به بشرم توسط همون غربی ها به دنیا شده .

بهمن

همانگونه که عربهاتوانستندبازوروتبلیغات وراهنماییهای یک ایرانی کاری کنندکه یک معبدرسمی بت پرستی به نام خانه ی خدا جابیفتدوبلکه پرستش آن تاامروزنیزدوام بیاوردوهمانطورکه عرب بت پرست وغارتگرباهمکاری کاسه لیس های خودی توانست ایرانی سربلندوخداباوررابه عنوان آتش پرست بخواندبه گونه ای که اثروتشکیک آن تاامروزهم بماند،بایدپذیرفت که همسری محارم درآیین یگانه پرستی نیزازتبلیغات وفحش های دائمی اعراب اسلام به ایرانی هابوده وآن نیزگاها”توسط افرادبیمارخودی مطرح میشودبرای توجیح است که اسلام برآیین اصلی توحیددرایران برتری دارد.البته همین شانتاژرابرای مسیحیت دارنددراینکه مسیحیان عیسی رافرزندخدامیدانندیاحکایات دیگری برعلیه یهود.عربهای عقده دار،پس ازتسلط برایران،ایرانی ها رامرتبا”برده وموالی میخواندندواین قضیه آنچنان نهادینه شدکه حتی امروزه نیز افراد روحانی… مطالعه بیشتر »

سید

با نشر مطالب نصب و نیمه چه مقصودی جز تخریب دارید؟

مهران

این رسم و رسومات در بین ایرانیان اگه وجود داشت همین الان هم باید میبود حرمسرا داری و همخوابی با محارم برای یونانیان بود و این رسمو به بقیه ازجمله ایران چسبوندند در نوشته هاشون ، اگر بخوایم درباره این چیزها حرف بزنیم باید درباره تمام جهان حرف بزنیم آلت پرستی و همخوابی و آدمخواری در بین مغولان رواج داشت و اعراب بوت پرست لواط کار و قوم لوط هم بودند ولی تمدن اصلی برای مردمان آریایی است و بقیه محکوم به نادانی هستند کی میتواند حرف منو رد کند ؟  خویدوده یا خوه‌دوده نگارش اوستایی آن «خوئیتودات» (xᵛaētuuadaθa) مفهومی در دین… مطالعه بیشتر »

صدقیان الاها

سلام
درود بر اهالی سرزمین پارس
بلی درست است زرتشتیان اعتقاد به طبقه بندی بین مردم را داشته اند و ازدواج با محرم با باورهایشان گره خورده است وحتی موهای زرتشتی سالی چند بار به زنان این سرزمین روح میدمیدن
بلی درست است بهتر است نقاب عوام فریبی را از چهره ی زشت و بد تان بردارید و خودتان را انسانهای نیک یاد نکنین
حقیقت تلخ است
این حقیقت را که زرتشتیان با محارم خود ازدواج میکرده اند را مخفی نکنین
با تشکر

امیر

چه بهتره هرکس خودشو اصلاح کند -موی بشکافیم درعیب دگران – به عیب خود که رسیم کوریم ازآن!!

زهرا

البته ازدواج با محارم درجه اول طی یک یا دو نسل بشدت روی سلامت جسم و روان اثر میذاره به طوری که چنین چیزی در زمانی بین فرائنه مصر متداول بوده و نقل های تاریخی و شواهد مومیایی ها شاهد وجود ناهنجاری های شدید ژنتیکی در بین درباریان مصر هست ، چنین چیزی به طور گسترده و آئینی اگر وجود داشت حتما اثرات زیادی روی نسل ها میذاشت که حتما در تاریخ ازش گفته میشد

خشایار

درود
این گفته ها و منابع دروغ هایی است که به اهل زرتش زده اند.مگر میشود چنین کاری کرد که حتی حیوان با حیوان نمیکند؟
این نحریفهایی است که ازطرف دشمنان وارد شده و منبع و درستی ندارد

ویرا

تویی که این مزخرفات مینویسی از خدا میخام همین بلارو سر خانوادت بیاره ک تا تو باشی
چرتو پرت ب اسم تاریخ زرتشت ننویسی بی غیرت

ارسلان

درود خدمت( دوستان ایرانی ) عزیزان از روی این سایت ها قضاوت نکنین هر الاغی میاد چیزی میگه دین زرتشت یک دین کامل بوده و همه رو ب یکتاپرستی دعوت کرده این مهملات رو قبول نکنید مگه میشه اشو زرتشت ک از بت پرستی متنفر بوده و دین زرتشتی رو برپایه سه اصل گفتار،کردار،و پندارنیک بنا کرده حالا بگذریم بنظر شما نزدیکی با محارم جزو کردارنیک هست؟؟؟؟ اندکی تفکر خاهشا ما ایرانی هستیم و ریشه ما با افتخار به اولین دین یکتاپرستی خداوند برمیگرده زرتشت ک همون سپندا میباشد باخدا حرف زده وقتی بدنیا میاد میخنده در همان کودکی چندین… مطالعه بیشتر »

مهرداد

 مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جوامع قبایلى رواج داشته است. اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصادى عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است.طبیعتا از نژاد آریایی آن دوران که در میان قبایل متعدد بومی و غیر بومی شمال اعراب و ترکان و… بوده است انتظار میرفته که خون اشرافی را حفظ کنند. همچنین فراموش نشود که با وجود مجاز بودن ازدواج با محارم این امر با اجبار و بدون حس عاطفه صورت نمیگرفته و برخلاف نژاد های دیگر که علاقه به ازدواج و بعضا به… مطالعه بیشتر »

قاسمی

نسبت حضرت ابراهیم با ساره غیراز همسری چه بوده ؟همسر شمعون بن یعقوب کیه؟مادر وپدر موسی بجز همسری چه نسبتی با هم داشته اند؟احکام با گذر زمان تغییر کرده و متعلق به نژاد یا قوم و مذهب خاصی هم نمی باشد .در ضمن متن در پاسخ به نظر آقا مهرداد نیست .

آخرین ویراییش 5 ماه قبل توسط قاسمی
بابک پاکدامن سردرود

درباره فرهنگ ایران باستان در این زمینه می توان دو نیبیگ (کتاب) پژوهشی زیر را به خوانندگان شناسینید: Sexuality in the Babylonian Talmud, Christian and Sasanian in Late Antiquity, By: Yishai Kiel, Cambridge University Press, 2016. Wrestling with the Demons of the Pahlevi Widewdad, By: Mahnaz Moazami, Brill, 2014. بر پایه آنچه به ویژه در بونخان (منبع) دوم دیده ام، خویدوده در ایران در آیین زرتشتی روزگار ساسانیان سپارش و انجام می شده است و کیومَرس نخستین مردم (انسان) پیامد آمیزش اهورامزدا با زمین (دختر) بوده است (خویدوده پدر با دختر) و هنگامی که دیوها کیومرس را می کشند، آب… مطالعه بیشتر »