ازدواج با محارم در دین زرتشتی

با موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشتی بیشتر اشنا شوید

نقد یادداشت رضا مرادی غیاث آبادی توسط دکتر علیرضا شاهپور شهبازی را از اینجا دانلود کنید
انتشار مطالب در تاریخ ما به منزله تایید آن نیست، بلکه برای نقد و بررسی است.

رضا مرادی غیاث آبادی | در متون پهلوی و متون فقهی دین زرتشتی اصطلاحی به نام «خویدوده» دیده می‌شود که اغلب دانشمندان و پژوهشگران دین زرتشتی و مترجمان پهلوی آنرا به معنای «ازدواج با محارم/ ازدواج با نزدیکان» گرفته‌اند  در باره خویدوده از جمله در کتاب‌های زرتشتی «روایت پهلوی»، «مینوی خرد»، «روایت آذرفرنبغ فرخزادان»، «ارداویراف‌نامه»، «دینکرد»، «دادستان دینی»، «روایات داراب هرمزد» و «زادسپرم» سخن رفته است. به موجب این متون، خویدوده پدر و دختر، خویدوه مادر و پسر، و خویدوده برادر و خواهر از شایسته‌ترین و مهمترین دستورات دینی زرتشتی و بزرگ‌ترین ثواب‌ها است که اجرای آن موجب رسیدن سریع‌تر به بهشت، و اختلال در اجرای آن جزو بزرگترین گناهان دانسته می‌شده است (مینوی خرد، بخش ۳۵ و ۳۶؛ روایت پهلوی، فصل هشتم).

آذرفرنبغ (موبد بزرگ زرتشتی) در فصل هشتادم از کتاب سوم دینکرد، خویدوده را سنتی برگرفته از آمیزش اهورامزدا با دخترش سپندارمذ می‌داند که مشی و مشیانه (نخستین آدمیان و نخستین برادر و خواهر) آنرا ادامه دادند تا به نسل همه مردمان گیتی برسد. او هرگونه آمیزش به غیر از روش خویدوده را با آمیزش گرگ و سگ، و آمیزش اسب و خر مقایسه می‌کند که محصول جفت‌گیری آنها از نظر نژادی پست و فرومایه خواهد شد. این نکته‌ای است که مورد توجه و تأکید زادسپرم (پیشوای بزرگ زرتشتیان) نیز قرار گرفته و در بخش بیست و ششم کتاب گزیده‌های زادسپرم، خویدوده را موجب تولید نسل پاک دانسته است.

آذرفرنبغ هر کس را که با خویدوده مخالفت ورزد و آنرا سبک بشمارد، از تبار دیوان و دشمنان مردم می‌داند. . او همچنین در پاسخ به مخالفان خویدوده و برای توجیه و تبلیغ دینی و ذکر محاسن آن، یادآور شده است که آیا بهتر نیست اگر زخمی در آلت مادر یا خواهر یا دختر وجود داشته باشد، پدر یا پسر یا برادر آنرا ببینند و بر آن دست برند و مرهم نهند؟

در فصل هشتم از متن «روایت پهلوی» برای تشویق مردم به اجرای خویدوده چنین توجیهی را آورده‌اند که اهورامزدا به زرتشت دستور اجرای خویدوده را می‌دهد و می‌گوید این کاری است که من با دخترم سپندارمذ انجام دادم و مشی نیز با مشیانه انجام داد.

در فصل ۸۶ از متن پهلوی ارداویراف‌نامه به زنان هشدار داده شده است که چنانچه از خویدوده خودداری کنند و آنرا سبک بشمارند، وارد دوزخ خواهند شد و در آنجا مارهای بزرگی وارد اندام تناسلی‌اشان خواهد شد و از دهانشان بیرون خواهد آمد.

به موجب فتوای بیستم از مجموعه فتاوی موجود در کتاب «روایت آذرفرنبغ فرخزادان» اگر دختر یا خواهر مردی به خویدوده با او رضایت و موافقت نداشته باشند، مرد می‌تواند از زور استفاده کند و زن را وادار به اینکار کند.

چنین تهدیدهایی نشانه آنست که عموم مردم از این دستور دینی رویگردان بوده‌اند و موبدان می‌کوشیده‌اند تا با نسبت دادن خویدوده به اهورامزدا و زرتشت و بیان تشویق از یکسو و تهدید از سویی دیگر، مردم را وادار به انجام آن کار کنند. نشانه دیگری از رویگردانی مردم این است که در پایان بخش هشتم از کتاب روایت پهلوی، زرتشت به اهورامزدا می‌گوید: «این کار سخت و دشواری است و چگونه می‌توانم خویدوده را در میان مردم رواج دهم؟» و اهورامزدا جواب می‌دهد: «به چشم من نیز چنین است، اما وقتی کردار نیک باشد، نباید دشوار و سخت باشد. به خویدوده کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن».

اما نکته‌ای که نگارنده قصد دارد آنرا در این گفتار پیش بکشد، اینست که با توجه به برخی شواهد، به نظر می‌رسد که منظور از خویدوده منحصراً «ازدواج با محارم» نیست و معنای «همخوابگی با محارم» را نیز می‌دهد. چه به شکل ازدواج باشد و چه به شکل هم‌بستری‌‌های موردی یا مکرر. به این عبارت‌ها که در فصل هشتم کتاب روایت پهلوی آمده است، توجه کنیم و ببینیم آیا این توصیه‌های دینی مفهوم «ازدواج» را می‌رساند یا مفهوم «همخوابگی» را:

«اگر مردی یک خویدوده با مادر و یکی نیز با دخترش کند، آنکه با مادر بوده، برتر از دختر است». «اگر با دختر و خواهرش خویدوده کرده باشد، آنکه با دختر بوده، برتر از آنست که با خواهر بوده باشد». «اگر پدری با دختر حلال‌زاده و تنی خودش خویدوده کند، برتر است؛ اما اگر با دختر نامشروع خودش که محصول آمیزش با زن دیگران بوده باشد، خویدوده کند، باز هم ثواب می‌برد». «روزی جمشید با خواهرش جمک بخوابید و از ثواب این همخوابگی بسیاری از دیوان بشکستند و بمردند». «اهورامزدا به زرتشت گفت که خویدوده بهترین و برترین کارها است. کسی که یکبار نزدیکی کند، هزار دیو می‌میرد؛ اگر دوبار نزدیکی کند، دو هزار دیو می‌میرد؛ اگر سه بار نزدیکی کند، سه هزار دیو می‌میرد؛ اگر چهار بار نزدیکی کند، مرد و زن رستگار خواهند شد». «پسر به مادر و پدر به دختر و برادر به خواهر باید بگوید که تن خود را برای آمیزش کردن به من بده تا اهورامزدا را خشنود کنیم و جای نیکی در بهشت بیابیم».

عبارات بالا و بخصوص انجام چندین باره خویدوده توسط یک شخص بر روی مادر و خواهر و دختر خود، نشان می‌دهد که منظور از خویدوده در دین بهی زرتشتی «ازدواج با محارم» نیست، بلکه «همخوابگی و آمیزش با محارم» است.

منابع

آذرفرنبغ پسر فرخزاد، دینکرد، ترجمه فریدون فضیلت، کتاب سوم، جلد یکم، تهران، ۱۳۸۱، صفحه ۱۴۳ تا ۱۵۲.
ارداویراف‌نامه، ترجمه به فرانسه از فیلیپ ژینیو، ترجمه به فارسی از ژاله آموزگار، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۲، صفحه ۹۱.
روایت آذرفرنبغ فرخزادان، ترجمه حسن رضائی باغ‌بیدی، تهران، ۱۳۸۴، صفحه ۱۶٫
روایت پهوی، ترجمه مهشید میرفخرایی، تهران، ۱۳۹۰، صفحه ۲۱۹ تا ۲۲۹.
زادسپرم، گزیده‌های زادسپرم، ترجمه محمدتقی راشد محصل، تهران، ۱۳۶۶، صفحه ۳۷.
مینوی خرد، ترجمه احمد تفضلی، ویرایش سوم، تهران، ۱۳۸۰، صفحه ۵۰ تا ۵۲.

نظر ابوریحان بیرونى در مورد ازدواج و محارم

 

ابوریحان بیرونى مى گوید: درباره نکاح مادر که به زرتشتى ها نسبت مى دهند، از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم که : زرتشت این عمل را تشریع نکرده و چون گشتاسب ، خردمندان و سالخوردگان کشور خود را براى گفتگو با زرتشت در مجلسى گردآورد، یکى از پرسشها این بود که : اگر مردى با مادر خود در حال اضطرار و جهالت و ترس از انقطاع نسل ، بسر برد، باید چه بکند؟ زرتشت بگفت که باید با او هم بستر شود تا انسان و نسل او باقى باشد.

 

سنت ازدواج با محارم

 

مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جوامع قبایلى رواج داشته است . اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصادى عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است . از آنجا که ازدواج با محارم با طبع فطرى انسان سازگار نبوده ، مذهب عامل توجیه این سنت گردیده است . منابع تاریخى نشان مى دهند که سنت ازدواج با محارم در برخى سلسله هاى سلطنتى ایران باستان رواج داشته است .

در ((دینکرت )) یکى از بخشهاى ((اوستا)) اصطلاح ((نزد پیوند)) به معناى ((پیوند با نزدیکان )) گرفته شده است و به پیوند پدر با دختر و برادر با خواهر اشاره کرده اند. در متون مذهبى پهلوى آمده است که ازدواج با هفت خواهر لازمه معراج بوده است .

 

نظر یک محقق آلمانى در مورد ازدواج با محارم

یک محقق آلمانى مى گوید اهتمام در پاکى اصل و نسب و خون و نژاد یکى از صفات بارز جامعه ایرانى بشمار مى رفت ؛ تا آنجا که ازدواج با محارم را جایز مى شمردند. این گونه پیوند را ((خویدوگدس )) یا ((خوایت ودث )) مى خواندند. این رسم از قدیم معمول بود. حتى در دوره هخامنشیان نیز انجام مى شد. کمبوجیه با دو خواهر خود ازدواج کرد داریوش نیز خواهرش را به زنى گرفت .

اردشیر با دو دختر خود و داریوش ‍ سوم نیز با دختر خود ازدواج کرد. هر چند که معناى لفظ خوادت ودث در اوستا نیامده و موجود نیست ، ولى در نسکهاى مفقوده ، مراد از آن ازدواج با محارم بوده است . در ((بغ نسک )) ۶ و ۷ اشاره به این معنى شده است . ازدواج برادر با خواهر بوسیله ((فره ایزدى )) روشن مى شود و دیوان را به دور مى راند.

 

نظر مفسرین در مورد ازدواج با محارم

 

((نرسى بزرگمهر)) مفسر ادعا کرده است که ((خویدوگدس )) معاصى کبیره را محو مى کند. این مطلب در شایشت نى و شایشت ۸ و ۱۸ آمده است . در کتب دوره ساسانى و ادوار بعد به این موضوع اعتراف شده است . این دیصان نیز اعتراف کرده که او خود با خواهرش ازدواج کرده است . ((بهرام چوبین )) با خواهرش ((گردیک )) ازدواج کرد. ((مهران گنشسب )) خواهرش را به زنى گرفت .

او مدعى بود که خویدوگدس معاصى کبیره را محو مى کند. مترجم کتاب کریستن سن مى ویدگ یا اصلا در شریعت زرتشتى چنین رسمى نبوده ؛ و اگر بوده ، اختصاص به فرقه خاصى داشته ؛ و در غیر این صورت که اصل مطلب را در دین زرتشت ثابت بدانیم ک این از فروع مباحث فقهاء بشمار مى آمده که اگر هم به آن عمل شده ، بسیار نادر الوقوع بوده است .

او در رد سخنان کریستن سن مى گوید که مؤ لف با اسناد به نسکهاى مفقوده از روى خلاصه دینکرت که دو قرن بعد از اسلام نوشته شده ، چنین ادعاهائى کرده است . آنچه را مورخان مسیحى در این باب نوشته اند، ممکن است در مورد یکى از فرقه هاى زرتشتى باشد و عیسویان از روى تعصب این مطلب را به همه ایرانیان نسبت داده اند.

چنان که در کتب فقهى اسلام نام مجوسى آمده که یکى از طوایف زرتشتى است و در ((شرح لمعه )) و کتاب ((ریاض )) در باب ((میراث مجوس )) آمده که ((امام على بن ابیطالب (علیه السلام ): کان یورث المجوس اذا تزوج بامه و ابنته ؛ من جهه انها امه و انها زوجه .)) و نیز شیخ مفید و شیخ طوسى روایتى نقل کرده اند که شخصى نزد حضرت صادق (علیه السلام ) زبان به دشنام مجوسى گشود که آنان با محارم خود ازدواج مى کنند. حضرت فرمود: اما علمت ان ذالک عندهم هو النکاح ، و کل قوم یعرفون النکاح عن السفاح ، فنکاحهم جایز و ان کان قوم دانوا بشیئى یلزمهم حکمه .

 

ازدواج با محارم در دوره ساسانیان

اگر چه در نزد مسلمانان ، همه زرتشتیان ، به اعتبار تسمیه کل بر جزئ، مجوس خوانده مى شوند، ولى ممکن است که در اینجا اشاره بر همان طایفه خاص از زرتشتیان باشد که در قدیم مجوس گفته مى شده اند. از طرفى هر کجا که نص در کار نبادش ، فقها به تجزیه و تحلیل آن مى پردازند، و این مسئله در عصر ساسانى از مسائل فقهى بوده است .

از دیگر طرف ، بر فرض ‍ عملى شدن این مسئله ، آن چنان نادر الوقوع بوده که جز چند مورد، بیشتر در تاریخ دیده نمى شود. کریستن سن مستشرق آلمانى مى گوید: با وجود اسناد معتبرى که در منابع زرتشتى و کتب بیگانگان معاصر دوره ساسانى دیده مى شود، کوششى که بعضى از پارسیان جدید براى انکار این عمل (ازدواج با محارم ) مى کنند، بى اساس و سبکسرانه است .

نظر محققین در مورد ازدواج با محارم

یک محقق مشهور ایرانى مى گوید: چیزى که از اسناد آن زمان به دست مى آید و با همه هیاهوى جاهلانه اى که اخیرا بپا کرده اند از بدیهیات تمدن آن دوران است ، نکاح با محارم درجه اول است که معمول و متعارف بوده است .. مورخان یونانى تصریح کرده اند که در دوره هخامنشى ، مغ ‌ها ما مادرانشان ازدواج مى کرده اند. در دوره اشکانى نیز این رسم معمول بوده است .

برخى از شاهان اشکانى با محارم خویش ازدواج مى کرده اند. علت روانى این رسم این بوده که ازدواج با محارم تنها راه حفظ اصالت نژاد و طهارت خون شناخته مى شده است . مورخان اسلامى نیز بر این سنت تصریح کرده اند. یعقوبى مورخ ایرانى مسلمان از ازدواج ایرانیان باستان با مادران و خواهران و دختران شان یاد مى کند که این کار را نوعى صله رحم و عبادت مى دانسته اند. گویا عیسویان ایرانى نیز تحت تاءثیر زرتشتیان علیرغم مخالفت با دین شان با اقارب خود ازدواج مى کرده اند.

نظر اسلام در مورد ازدواج با محارم

در صدر اسلام ، ازدواج با محارم در میان زرتشتیان امر رایجى بوده است ، لذا مورد سرزنش مسلمانان قرار مى گرفته اند. در این زمینه روایاتى در منابع شیعى دیده مى شود که حکایت از برخورد مسلمانان با زرتشتیان و رهنمودهاى امامان شیعه را در خود دارد. فقهاء شیعه و سنى (عرب و عجم ) در ابواب گوناگون فقه این بحث را به عنوان مسئله اى که در خارج مصداق دارد، مورد بحث قرار داده اند. شیخ طوسى در کتاب مشهور ((الخلاف )) به این مسئله پرداخته است .

رد ازدواج با محارم توسط مقام مذهبی زرتشتیان

اخیرا یک مقام مذهبى زرتشتى کلیه اتهامات از این قبیل را که نسبت به دین زرتشت و زرتشتیان روا داشته اند، پاسخ گفته است و ریشه چنین اتهاماتى را متوجه مورخ مشهور یونانى ((هرودوت )) کرده است

 

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

 

آیا ازدواج با محارم در آئین زرتشت وجود دارد؟ یا این نسبت ، تهمت است ؟


دفاعیه یکى از روحانیون زرتشتى


در این جهت اطلاع خوانندگان ، نظر جناب آقاى موبد اردشیر آذرگشسب را که یکى از روحانیون آئین زرتشت است ، و هم اکنون ریاست و رهبرى زرتشتیان ایران را بر عهده دارد، در اینجا مى آوریم ، تا موضوع ازدواج با محارم در کیش زرتشتیان روشن گردد.
آقاى اردشیر مى گوید:((یکى از اتهاماتى که به پدران نامدار ما نسبت داده اند تهمت نارواى زناشوئى با نزدیکان است که از سوى دشمنان ایران و افرادى که از مذهب ایرانیان باستان اطلاع عمیق نداشته اند، به نیاکان نامدار ما وارد آمده و آنها را به ارتکاب این عمل زشت ، متهم نموده اند. این افتراء نخست از سوى یونانیان که با پدران ما دشمنى دیرینه داشته اند به منظور خاصى به آنها نسبت داده شد و قرنها بعد پس از آنکه خاک پاک ایران لگدکوب سم ستوران اعراب گردید،  اینان نیز تا آنجا که توانستند به این آتش دامن زدند، و در قرن اخیر چند تن از خاورشناسان و اوستادانان غربى ، با پیدا کردن واژه اوستائى ((فیتودت ))به خیال خودشان به این موضوع – تهمت – صحه گذاشتند، و ما اینک مى کوشیم تا به این تهمت ناروا که پایه و اساسى ندارد با عقل و مطق جواب گوئیم و براى اینکه نوشته و ترتیب خاصى برخوردار باشد، نخست از انواع پیوند زناشوئى با نزدیکان پرداخته به تهمت هاى وارده یکى پس از دیگرى با دلیل و منطق پاسخ مى گوئیم ، سپس واژه اوستائى ((فیتودت ))را ترجمه و تفسیر مى نمائیم ، و در پایان شمه اى را درباره شیوع ازدواج با محارم میان دیگر اقوام باستانى بیان نمود و با جمع بندى مطالب گفته شده ، به این موضوع پایان مى دهیم :

 

رد موضوع زناشوئى با محارم و نزدیکان توسط جناب موبد اردشیر آذرگشسب


جناب موبد اردشیر آذرگشسب که یکى از روحانیون آئین زرتشتیان است ، در رابطه با عنوان فوق مى گوید: ((راجع به اتهام بى اساس زناشوئى با نزدیکان که به ایرانیان باستان نسبت داده اند، در وهله اول یونانى ها بودند که بخاطر دشمنى با ایرانیان ، به آنان چنین تهمتى بستند، و کارهاى سه تن از پادشاهان را مستمسک این نسبت قرار داده اند. حال ما این قضیه را تعقیب مى کنیم تا ببینیم اصل داستان در مورد این افراد چگونه بوده است ؟
۱ – ازداج کامبوزیا با خواهر خود:
((نخستین نویسنده اى که راجع به این موضوع مطلبى نوشته و این تهمت را به پادشاه بزرگ هخامنشى وارد نموده ، هرودت ۴۸۴-۴۰۹ پیش از میلاد است . این نویسنده شرح قضیه را در کتاب خود به این مضمون آورده است : دومین خطایى که کامبوزیا مرتکب شد، کشتن خواهرش بود که او را به مصر آورده و با او مانند یک زن زندگى مى کرد، گرچه او خواهرش بود و از یک پدر و مادر. طرز ازدواج آنها بدین طریق بود که پیش از این ، ازدواج برادر و خواهر مرسوم نبود؛ ولى کامبوزیا که عاشق خواهرش شده بود، با اینکه مى دانست که این کار غیر عادى است ، معهذا نمى توانست از آن چشم بپوشد. بنابراین پس از مدتى ، این مطلب را با قضات سلطنتى در میان نهاد و از آنها چاره جوئى کرد. داوران از پادشاه سه روز مهلت خواستند تا قوانین کشور را بررسى کنند. پس از پایان مهلت به حضور شاه شرفیاب شده ، به عرض رساندند که در کلیه قوانین موجود نتوانستند قانونى بیابند که خواهر را بر برادر حلال کند، ولى قانونى وجود دارد که مى گوید: شاه سایه خدا است و فوق قانون است ! بنابراین او مى تواند به تمایل خود جاه عمل بپوشاند.
((آنچه از این نوشته بدست مى آید این است که در ایران باستان ازدواج با محارم نه سابقه کشورى داشته و نه سابقه در قوانین مذهبى . بنابراین هرودت گفته اش جز یک تهمت بیش نبوده ، ولى متاءسفانه نویسندگان دیگر که بعد از هرودت آمده اند این مطلب را ناقص و با غرض خصمانه به مذهب زرتشت نسبت داده اند و پدران ما را متهم به عمل زشت ازدواج با محارم نموده اند.
۲ – ازدواج اردشیر دوم با دختر خود:
((نخستین نویسنده یونانى که به این موضوع اشاره نموده ((کتزیاس )) است که در سال ۴۴۰ قبل از میلاد مى زیسته است . نوشته هاى او در دست نیست ، ولى پلوتارک که در سال ۶۶ بعد از میلاد به دنیا آمده در رابطه با زندگى اردشیر دوم ، پادشاه هخامنشى به استناد گفته کتزیاس ، این پادشاه را متهم به ازدواج با دخترش مى کند. پلوتارک در این باره مى گوید:
((اردشیر دوم – ارتاکزرس – یک کارکرد که کلیه بدى هاى او را نسبت به یونانیان جبران کرد و آن کشتن – تیسافرن – دشمن بزرگ یونان بود که پادشاه به اصرار مادرش ، پریزاد، تیسافرن را کشت ، و چون پادشاه این کار را به اصرار مادر و طبق تمایلات او انجام داد، مادرش از آن به بعد مى کوشید که پادشاه را از خود راضى نگهدارد و در هیچ کارى برخلاف میل او رفتار نکند. پریزاد بارها دیده بود که پادشاه نسبت به یکى از دخترهاى خود – آتوسا – علاقه زیادى دارد ولى مى کوشد که این عشق و علاقه را از مادر خود و مردم پوشیده دارد. پریزاد، پس از اطلاع از این موضوع کوشید تا نسبت به نوه اش – آتوسا – علاقه بیشترى نشان دهد و هر وقت فرصت مى یافت ، از زیبائى و حسن رفتار او نزد پادشاه سخن فراوان مى گفت و او را لایق پادشاه مى دانست تا سرانجام ، شاه را تحریک کرد تا با او ازدواج کند.
((در اینجا باز مشاهده مى شود که شاهنشاه از اینکه به دختر خود عشق مى ورزد، همواره مى کوشد تا این عشق را از نظر مردم پوشیده دارد، چون از مردم و مادرش خجلت مى کشد، و عاقبت اردشیر به تحریک مادرش که زن جاه طلب و بدجنسى بود، به این کار اقدام مى ورزد.
۳ – ازدواج قباد با دختر خود:
((موضوع ازدواج قباد با دخترش را اولین بار ((آگاتیس )) که در عهد پادشاهى انوشیروان مى زیست ، عنوان نموده است که قباد پدر انوشیروان با دختر خود به نام ((زنبق )) ازدواج کرده ولى بدین موضوع نه فردوسى روانشاد در شاهنامه اش اشاره کرده و نه تاریخ نویسان عرب و دیگر تاریخ نگاران و حتى پروفسور رالینون مترجم تاریخ هرودت به انگلیسى ، در این باره چیزى ننوشته است . اگر شبهه را قوى بگیریم ممکن است بگوئیم که قباد تحت تاءثیر آئین مزدک قرار گرفته و این کار را کرده است ، زیرا مى دانیم در زمان پادشاهى قباد، شخصى به نام مزدک پیدا شد و ادعاى پیامبرى نمود و عده اى از مردم ایران ، از جمله قباد، دین و آئین او را پذیرفتند.
((دینى که مزدک عرضه داشت بر اساس اشتراک در همه چیز دور مى زد. مزدک مى گفت : خداوند همه چیز را براى همگان آفریده است ، و نباید آن را به شخصى معین اختصاص داد. دین جدید با قوانین اشتراکى خود به اساس قانون مالکیت و زناشویى و مراسم و سنن خانوادگى ایرانیان لطمه بزرگى وارد نمود و آن را سست کرد.
((آگاتیاس مى گوید: عمل ازدواج با محارم اخیرا در ایران پیدا شده و همه این خلاف قانونها و بى نظمى ها، در اثر تعلیمات دین مزدک در ایران پیدا شده بود که با خلع قباد از پادشاهى و کشته شدن مزدک و مزدکیان ، ریشه کن شد، و پیش از پادشاهى قباد و ظهور مزدک ، عمل ازدواج با محارم در ایران ، متداول نبوده و به قول آگاتیاس ، اخیرا شیوع یافته است .

 

منبع : کتاب تاریخ ادیان و مذاهب جهان جلد اول اثر عبداللّه مبلغى آبادانى

نشر الکترونیکی به کوشش اِنی کاظمی در سایت تاریخ ما.

ممکن است شما دوست داشته باشید
142 نظرات
 1. افشین مجاهد می گوید

  اینکه خویدوده در قبل چه بوده و چه نبوده ،مهم نیست . اینکه دستوراتی داده شده یا دادنشده مهم نیست. انچه مهم است این است که اولا فرض محال محال نیست و ممکن است این چنین بوده باشد . ولیکن این رفتار چندین هزار سال است که به ورته پوچی پیوسته. همانند اینکه اعراب نیز قبل از اسلام کم و بیش این گونه اعمال را انجام میداده اند. در برخی فرقه های اسلامی نیز همانند اسماعیلیان این عمل از جمله اعمال پربرکت قلمداد شده . و سوال این است ایا امروزه نیز اینگونه است؟ با وجود پیشرفت علم ایا هیچ انسانی به خود اجازه میدهد که با مادر وخواهر خود یا دختر خود همبستر شود. امری که حتی فکرش نیز مشمئز کننده است .
  جالبتر انجاست که امروز برخی حتی با خواهر و مادر خود به وضوح رابطه جنسی دارند و این عمل را افتخار میدانند و دینشان نیز اسلام است
  بدرود

  1. انی کاظمی می گوید

   بله، ولی غرض این یادداشت بررسی دیدگاه امروز نیست بلکه تامل در عملکرد گذشتگان است.
   وقتی مطلب توسط خود زرتشتیان و معبدان آن تاکید می شود دیگر فرض محال نیست. این فرض های محال شماست که با آنچه اسناد زرتشتی مانند دینکرد و اردوایف نامه میگویند دشمنی دارد. فرض هایی که احتمالا در این زمینه با مطالعه همراه نبوده است.

   1. افشین مجاهد می گوید

    پسر خوب ،اولا شما اگه متن بنده رو خونده باشید بنده عرض کردم فرض محال، محال نیست . نگفتم هست. ثانیا محض اطلاع شما و دیگر خوانندگان بنده یک زردشتی هستم .ثالثا در متن به صراحت حرف شما رو رد نکردم بلکه گفتم شاید در گذشته این چنین بوده ولیکن در حال حاضر هم برخی بدین عمل دست یازیدن .و در اخر فکر میکنم مطالعات بنده در امور تاریخی از شما بیشتر باشه که توهین میکنید . تشکر

    1. پریا راکی می گوید

     توی متون اسلامی (قرآن و روایات و احادیث) سخنی از ازدواج با محارم به میان نیومده بلکه برعکس تقبیح شده. اینکه مردم با گذشت تکنولوژی پی به بدی کار برده اند مطلبی جداست. بحث سر متون و اسناد تاریخی هر مکتبیه که با رجوع به اون متنون میشه داوری دقیق تری داشت. و البته نمی دونم چرا سریعا با اسلام (تازه نه اسلام بلکه فرقه های تحریف شده اسلامی) مقایسه اش می کنید. دینی که کامل باشه به تنهایی جوابگوی خودش هست و مقایسه با ادیان دیگه تنها به عنوان یک ابزار کمکی کاربرد داره.

     1. وحید می گوید

      بنده اتفاقا چنین قرینه‌ای از اسلام هم دارم ولی چون تف سر بالا نمیخواهم بیندازم حاضر نیستم اون رو انتشار بدم.

      کسانی که در ۱۰-۱۲ سال گذشته با جدال‌های من در سایت‌های مختلف روبرو شده‌اند میدونن که بنده از خیلی از کسانی که شما عالم اسلام میشناسید، معتقدتر به اسلام هستم و هیچگاه هم اهل بلوف ترکی نبوده‌ام.

      این اتهامات به همه‌ی ادیان زده میشه. علی الخصوص الآن که ایران باستان بیش از اینکه مسئله‌ی دینی باشه مسئله‌ی ملی-میهنی است و اصرار شدیدی از سوی پانترکیست‌ها برای برجسته کردن این فحش وجود داره.

      اسنادی که اینجا ازش صحبت میشه روایات دشمنان ایرانه و متون مذهبی هم فقط یک اصطلاح را در خود دارند که توسط دشمنان ترجمه و تفسیر شده
      مگر کتاب آذرفرنبغ که در زمان سلطه‌ی بیگانگان بر جان و مال و ناموس وی نوشته شده

     2. رامین می گوید

      پان کیه پان ترکیست کیه چرا هر وقت مقابل یک مستندات تاریخی علمی قرار میگیرید و حرفی واس گفتن نداریدبجای شهامت قبول کردن موضوع کلمه پان ترکیست را دستاویزی برای فرار از معرکه و نجات خود قرار میدید بحث ما علمی منطقی هست اگه جواب منطقی داری ارائه کن اگه نداری بحث رو سیاسی نکن لطفاً

   2. حسین می گوید

    احسنت

   3. دختر ایران می گوید

    حالا آقای دانشمند کدوم زرتشتی و موبد اینو تایید کردن بفرمایین مام بدونیم

    1. رامین می گوید

     دختر ایرانی(پارسی ) اول مقاله نگارنده جواب این سوال شمارو دادن آذرفرنبغ رئیس موبدان وجود ازدواج با محارم رو تایید کرده البته تایید هم نمیکرد این بحث ما مطلبی هست که تمام تاریخ نویسان مستقل اروپایی همه ادیان و مذاهب تاییدش کردن عرب مسلمان و شیعه هم تاییدش کردن در واقع چیزی نیست که بشه کتمانش کرد

   4. وحید می گوید

    از همین کامنت معلوم می‌شود فکر شما چیست و معنی بیطرفی هم ثابت می‌شود!

    اولا معبد نه و موبد/ تاکید نه و تایید
    ثانیا بالاتر گفتم. کدام زرتشتیان و موبدان تایید کردند؟ آنهایی که مرده‌اند؟ چرا زنده‌ها حرفشان قبول نیست ولی مرده ها حرفشان قبول است؟ چون نمی‌توانند بگویند که ما چنین نگفته‌ایم؟
    این بیطرفی شماست؟ اینطوری دوست دارید؟

    با این طرز تفکر ۲ حالت بیشتر ندارد:
    یا شما ایران‌ستیز هستید و می‌خواهید هر طور شده این اتهامات ثابت شود
    یا مشکل جنسی دارید و دوست دارید به این طریق قبح کار ریخته و رایج شود

    1. Unknown می گوید

     اشتباه کردید سه حالت وجود داره
     سومیش هم اینه که
     می خواهند حقیقت آشکار شود

   5. فرشید می گوید

    کاملا درسته

  2. ناشناس می گوید

   برادر عزیز چرا چیزی که همه ای دنیا میدونن کار پادشاهان ایران بوده گردن اعراب میندازین چرا ایرانیا از اعراب متنفرن

  3. ناشناس می گوید

   👌👌👌

 2. مسعود می گوید

  در اوستا و گاتها که بزرگترین و معتبر ترین منابع در زمینه ایین زرتشت میباشند هیچگاه از ازدواج با محارم نامی برده نشده وتنها از خویدودک که به معنای ازدواج با خویشان است نام برده شده مانند ازدواج عمو زاده ها.
  این معنای ازدواج با محارم در اواخر دوره ساسانی در ارداویراف نامه و دینکرد به کار رفته است ولی نباید جنبه تحریف را نادیده بگیریم.
  پس از فتح ایران توسط اسکندر ایین زرتشتی رو به فراموشی نهاده شد و در دوره اشکانیان هم به دلیل نداشتن باور مذهبی خاص تلاشی در زمینه احیای ان گرفته نشد.
  پس از به روی کار امدن ساسانیان و ایحاد اولین حکومت دینی ایران ان ها شروع به باز نویسی اوستا و دیگر مفاهیم زرتشت کردند بدون شک پس از گذشت ان همه سال از فراموشی ایین زرتشت ان ها در این کار کاملا موفق نبودن.
  پس این امکان را نباید نادیده گرفت که منابع ساسانی در باره ایین زرتشت بدور از تحریف نمیتواند باشد بخوصوص زمانی که خود موبدان در راس کار قرار داشتند.
  همچنین اگر این ازدواج با محارم از مفاهیم بنیادین دین زرتشت بوده بدون شک دین زرتشت نمیتوانسته زیاد دوام بیاورد زیرا یک انسان هر چقدر هم که دیندار باشد نمیتواند با چنین چیزی کنار بیاید و با خواهر ویا مادر خویش رابطه برقرار کند.
  حالا چه این تحریفات دوره ساسانی به عمد بوده و چه به سهو ما نمیتوانیم تنها با تکیه بر انها به نتیجه گیری در باره ایین زرتشت برسیم.

  1. انی کاظمی می گوید

   در این موضوع محققین دو دسته اند کسانی که خویدودک را به معنی ازدواج با عموزاده ها میدانند همانطور که شما از ویکی پدیا نقل کردید، نقلی است که طرفداران این آئین سعی میکنند بیشتر به این سمت آن توجه کنند. اما اگر آثار موبدان مشهور زرتشتی را بخوانید میبینید که آنها این عقیده را ندارند.

   1. سینا کارنلیوس می گوید

    البته همانطور که در تاریخ راجع به ازدواج داریوش سوم با استاتیرای دوم (خواهرش) شنیدیم از همان زمان که این اتفاق افتاد این مورد در حال نکوهش بوده تا به امروز. همواره باید در نظر بگیریم که مملکت هخامنشیان یک کشور کاملا زرتشتی بوده و خب این اتفاق در آن زمان نه حاصل “رسومات مذهبی” بلکه حاصل نبود عقل سالم در سر داریوش سوم دانسته شد. * این نشان می دهد اصولا این کار داریوش سوم چندان هنجارمدارانه دانسته نمیشده و مایه تعجب و حیرت بسیاری را فراهم آورده است.

    ضمن این که ، اوستا طبق بیانات موبدان آتشکده های ذیل تنها کتاب شریعت زرتشتیان است که طبق وضعیت گذرای زمانه توسط موبدان ارشد مورد تصحیح و بازنویسی قرار می گیرد و کتاب آسمانی و دینی آیین زرتشتی در واقع گات ها است. که اتفاقا در گات ها نیز چنین موردی که اشاره به نیکویی ازدواج با محارم کرده باشد وجود ندارد و دیده نمی شود.


    ۱- آتشکده آدریان / واقع در خیابان ۳۰ تیر، تهران
    ۲- آتشکده رستم باغی / واقع در تهرانپارس، تهران
    ۳- آتشکده برزو آمیغی / واقع در خیابان ایرانشهر، کرمان

    1. وحید می گوید

     در نظر بگیرید که بر فرض محال که این اتفاق افتاده باشد. این می‌تواند یک جازنی باشد نه یک ازدواج واقعی.
     یعنی یک پادشاه بجای اینکه ملکه را یک دختر غریبه معرفی کند، برای حفظ انحصار، یکی از اعضای خانواده‌اش را بعنوان شهبانو معرفی کند که لزوما ازدواج نیست یک سمت است.
     مثل زمانی که فرح ولیعهد شاه شد که این بمعنی فرزند وی شدن نیست بلکه گرفتن یک جایگاه است.

     1. سینا کارنلیوس می گوید

      این موضوع که داریوش سوم با خواهرش ازدواج (وصلت و همخوابگی) کرد کاملا تاریخی هست و نقیض مستندی براش وجود نداره این روزها. / موضوع ازدواج با محارم در دین زرتشت به اینجا بر نمی گرده که زرتشت در گاتها چیز خاصی در این باره گفته باشه بلکه به این موضوع بر می گرده که اوستا در دوره های مختلف توسط بَغ های زرتشتی چطور نگاشته شده. چون همونطور که اشاره کردم اوستا کتاب شریعتی هست که موبدان زرتشتی اون رو در زمان های مختلف با توجه به آن چه می شه از گات ها تفسیر کرد ویرایش می کنند. به عبارتی باید گفت اوستای زمان هخامنشیان و ساسانیان و اشکانیان متفاوت بوده اما گات ها که به عنوان یک پایه جهت نگارش کتاب شریعت آیین زرتشت استفاده می شده همونی بوده که همیشه بوده.

      پس احتمال ازدواج با محارم به خودی خود وجود داشته در اعصاری که آیین زرتشت در ایران حاکم بوده اما مسئله این است که این موضوع شاید حقیقتا طبق اصالت «آیین زرتشت» پسندیده نبوده و حاصل قصور و کوتاهی موبدان و بغ های زرتشتی در تدوین هر اوستا بوده.

   2. دختر ایران می گوید

    ظاهرا مدیر این سایت دانسته چندین بار به عمد تاکید کرده که موبدان زرتشتی این اراجیف رو تایید کردن و تاکید. کدام موبد؟ چه جایی؟ عکس موبدان رو در حال مراسم کشتی بستن گذاشتی که بگی دارن زنا می کنن؟ در طول تاریخ یه همچین رسمی نبوده و همه تاریخ پژوهان آکادمیک امروز می دونن که معنی این واژه به اشتباه ترجمه شده بود و ازدواج با عموزاده ها معنی می شده. در ضمن لازمه بدونین در اراویرافنامه به معنای صه ی رحم اومده و در بسیاری از متن های کهن دیگه هم به همین معنی اومده. تنها در نوشته های چند سده پس از حمله ی اعراب اینها وارد شدن. زرتشتیان ایران می دونن در زمان حمله ی اعراب برخی از موبدان رو اسیر و شکنجه کردن و ازشون خاستن تا کتاب بنویسن و بگن زرتشتیان ازدواج با محارم می کردن! حالا جوانان امروز ایرانی اینارو نمی دونن و تنها هر چی دوست دارن بدون مطالعه به نیاکان خودشون می بندن. جالبه

    1. بابک زارع می گوید

     درود بر شما . همان طور که مشاهده میکنید مطلب با ذکر منبع انتشار یافته است . پس هیچ گونه یک جانبه گرایی در این مورد وجود ندارد . و وبسایت تاریخ ما هیچ گونه مطلبی را تایید یا تکذیب نمیکند و در تمام مطالب منابع ذکر شده است . همان گونه که در ابتدای مطلب هم ذکر شده است . انتشار مطالب در تاریخ ما به منزله تایید آن نیست، بلکه برای نقد و بررسی است.
     ممنون از نظر شما .

     1. وحید می گوید

      شما می‌توانید به همین منوال ببینید دشمنان ما چه فحش‌هایی به ما می‌دهند و همان‌ها را با آب و تاب گزارش و فهرست کنید. بعد هم بگویید ما با ذکر منابع و تایید و تکذیب نمی‌کنیم!!!

      آیا چنین کاری را راجع به خانواده‌ی خود هم انجام می‌دهید؟
      که بگویید فلان اوباش محله درباره‌ی خواهرم چنین گفت (هم منبع و هم بدون تایید و تکذیب!)

      بعد هم بگویید همسایه مان هم آن گفته را روایت کرده، بقال سر کوچه هم در جایی دیگر با کمی تغییر همان را گفته!!

     2. رامین می گوید

      این یه بحث تاریخی درباره ازدواج در آیین زرتشتی و شاهان پارسی هخامنشی هست که نام منبع و خبر و اسم تاریخ نویسان ذکر شده و اینکه شما این بحثو با متلک گفتن یه نوجوان به یه دختر مقایسه میکنی جای خنده و شگفتی هس و اینم درک میکنم که قبول کردن همچین عمل ننگینی واستون خیلی تلخو سخته

     3. اهورا می گوید

      تعصب را کنار بگذارید
      دوهزار و پانصد سال پیش اجدادتان با خواهر ومادر خویش ازدواج میکرده اند
      به الان چه ربطی دارد؟؟؟؟؟

     4. شایان می گوید

      خب این ها ریشه ها و اصالت ما اند

     5. مریم می گوید

      آیا سریال دونگی رو دیدی دیدی چه جور قصر رو به ویرانه کشیدن برای اهداف خودشان حالا شاهان اون زمان برای اینکه چنین اتفاقی نیافته با محارم خود ازدواج میکردن که دست نا اهلش نیافته و در این راستا برای جانشینی از خون خودشون که پاکی رو حفظ کنه بچه دار میشدن البته نه همه و ما ۵ مدل ازدواج داریم بهتره بخونین تا متوجه یک چیزهایی بشین و بدون آگاهی صحبت نکنید

     6. کوروش می گوید

      ربطش به اینه که بفهمیم روی کارهای غلط پیشینیان اصرار نداشته باشیم و فقط به اسم سنت های ملی روی حق و حقیقت خط بطلان نکشیم. قبول کنیم که بعضی جاها ممکنه حتی اجداد ما هم راه گمراهی و ضلالت را پیش گرفته بودند.

     7. یاس می گوید

      وقتی توانایی و قدرت تجزیه وتحلیل یه مسئله رو نداری مجبور نیستی دروغ های دیگران رو تکرار کنی شما نه تاریخدانی نه محقق فقط داری دروغ های دیگران رو باز نشرمیدی .در مصر باستان اونقدر ازدواج با محارم رایج بود که عمرها و امراض اجازه نمیداد عمر خانواده سلطنتی به چهل برسه آیا در ایران هم اینجور بوده؟؟؟ ازدواج با محارمی در کار نبوده ازدواج با فامیل نزدیک برای حفظ وبقای جامعه رایج بوده یه نفر یه سوبرداشت و تهمت زده و همه هم به اون استناد کردن مثل شما که الان این کار رو داری بدون تحقیق انحام میدی تاریخ رو فاتحان مینویسن جمهوری اسلامی ایران چقدر بهت پول داده بابت این اراحیف ؟؟؟؟

     8. رامین می گوید

      نگارنده مطلب بطور دقیق و کامل اسم کتاب و اسم تاریخ نویسانان یونانی و عرب و آلمانی و تمام منابع را ذکر کرده حالا این شما هستی که باید بری مطالعه کنی ببینی آیا در کتاب مینوی خرد بخش ۳۵ و ۳۶ چنین چیزی هست یا نه؟ آیا آذرفرنبغ بزرگ موبدان زردتشتی این مطلب رو تایید کرده یا نه؟یا در شاهنامه فردوسی که شما بهش افتخار میکنید مرسوم بودن ازدواج پدر با دختر و پسر با خواهرو مادرشو تایید کرده،حالا بفرمایید برید مطالعه کنید ببینید نگارنده دروغ گفته یا نه؟

     9. سپهر می گوید

      هیچکجای مطلب اسم دانشمند و محقق و موبد نیومد مگر جاهایی که این عملو رد میکردن. پس خفه

     10. علی می گوید

      در شاهنامه قسمت افسان اش به این صورت امده ندر قسمت تاریخی اش

     11. علی می گوید

      دقیقن به این صورت بوده من با ایشا کاملا موافقم

     12. رامین می گوید

      🌻🌻🌻

    2. رامین می گوید

     اینهمه مدارک و مستندات تاریخی توسط تاریخ نویسان جهان مثل هرودوت یونانی و تاریخ نویسان آلمانی و عرب و حتی فردوسی خودتون و اینکه کل دنیا این مطلب رو تایید کرده باز هم شما زیر بار نمیرید البته حق میدم بهتون رفتن زیر چنین بار ننگینی بسی سخت و طاقت فرساست ازدواج پدر با دختر پسر با مادر برادر با خواهر برای خشنودی اهورامزدا

     1. ابی می گوید

      من مسلمان هستم
      شما اگر به اندازه یک … میفهمیدی این حرف نمیزدی

     2. دانیال می گوید

      اولا هرودوت که پدر تاریخ هم شناخته میشه
      بار ها به دروغ گویی و تهمت الیه ایرانیان دست زده .
      طبیعیه که ایران دشمنان زیادی داشته و داره و صحبت های شما منو یاد اعراب جاهلی میندازه ک تو تاریخشون یک زن با ده نفر امیزش میکرده بعد اون ده نفر جلسه میزاشتن که بچه ماله کیه 😅
      پس این حرفای بی اساس که بخشیش از روی دشمنی بارز با ایرانیان با فرهنگ باستان است و بخشی دیگرش بخاطر نادرست معنی کردن متون تاریخی هم ممکنه باشه نمیشه اسناد تاریخیه معتبر یک المانی و یک یونانی افراد مورد اعتبار من ایرانی نیستن حالا شما نصلتون به ناکجا اباد میرسه لطفا راجب تاریخی ک هیچ تخصصی درونش نداری این بیانیه های کص و شعر و جمع نکنید تحویل خلق الله بدید .
      باتشکر

     3. مزدا می گوید

      ای بیچاره آیا می‌دانستی که هردوت در کتاب خودش به گفته های خودش هم شک داشته در مورد مرگ کوروش بزرگ هم که باز میگه من در واقعیت داشتن این روایت بسیار شک دارم و صد و بیست سال بعد از کوروش بزرگ می‌زیسته و میگه من شنیدم که زرتشتیان با محارم خود ازدواج میکنن نه اینکه خودش شاهد ازدواج محارم بوده باشه درضمن کتاب هرودوت سفرنامه هست نه کتاب تاریخی چون کتاب تاریخی نوشتن خیلی دنگ و فنگ داره ازدواج با محارم از طریق علم ژنتیک قابل اثبات هستش و ثابت شده ازدواج با محارم سبب انواع سرطان و بیماریهای مادرزادی میشه اگه بخای انقد باهات بحث میکنم تا فرار کنی اما حرف زدن یا امثال شما مثل حرف زدن با دیوار میمونه

     4. مزدا می گوید

      کل تاریخ رو نمیشه با مقاله یه محقق دسته دوم آلمانی نوشت اون هم نظر شخصیش این بوده نه جستجوی میدانی

     5. موسی می گوید

      البته آقای مثلا رامین توهین به دیگران و دشمنی با اونها کار زشتیه اما اگر اون رو زرنگی خودت میدونی بدون اگر میتونستیم رودر رو حرف بزنیم مطالبی رو برات میگفتم از قومت که بدونی این مطلب مبهم جلوش کاهیه در برابر کوه چون بر عکس تو من واسه سرگرمی و کامنت گزاشتن تو سایتای کتاب نمیچرخم مگه اینکه از فضا اومده باشی که تاریخ اونها رو نمیدونم
      اشخاص برای دو چیز با هم دشمنن یا در رقابت برای کسب منفعت و یا از روی حقارت که البته گمون نکنم در این دشمنی برای تو منفعتی باشه

   3. وحید می گوید

    کدام موبد؟
    موبد زنده یا موبد مرده؟
    آنکه حی و زنده است می‌گوید ازدواج با محارم یک فحش است که از جانب دشمنان آیین ( و همکنون ایران) از یونانی تا تورک ساخته و تکرار می‌شود.

    آنکه مرده است که دستش کوتاه است و نمی‌تواند حرفش را برساند. پس می‌توان از جانب او هر حرفی را زد.

    1. رامین می گوید

     اولاً درباره وجود ازدواج در سرزمین پارسی و شاهان پارس بین تاریخ نویسان اشتراک نظر هست تمام منابع درباره وجود چنین عمل زشتی اتفاق نظر دارن از تاریخ نویسان یونانی و آلمانی روسی گرفته تا تاریخ نویسان عرب و حتی شیعه تاییدش کردند و اینکه میگین همه اونا مردن نبایدبه حرف کسی که مُرده استناد کرد پس این حساب نباید انجیل و تورات و قرآن رو قبول کرد چون نگارنده اون کتابها هم مُرده و دستش از دنیا کوتاهه

     1. حامی می گوید

      آلمان وروسیه وشیعه چندساله تاسیس شدن یونان هم که دشمن ایران بوده حرف هرودوت روباور کنم؟

    2. رستم می گوید

     افرین

 3. همون مسعود می گوید

  وقتی که برای اولین بار با سایت شما اشنا شدم گمان کردم که شما با سایرین فرق دارید گمان کردم که شما تنها بدنبال افزایش اگاهی مردم ما هستید.
  اما بعد از اینکه شما دیدگاه من در زمینه ازدواح با محارم در دین زرتشتی را برداشتید نسبت به این موضوع شک کردم. من همه ی تلاش خود را کرده بودم که در ان دیدگاه بدور از هر گونه تعصب و با دلیل به نقد گفته ی شما بپردازم.
  با این حال باز هم امیدوارم که ایراد از دیدگاه من باشد و نه از اندیشه شما، زیرا شما دارای وظیفه ی مهمی هستید هزاران نفر نوشته های شما را میخوانند و شاید حتی ان ها را باور کنند پس نمیتوانید تنها بدنبال ترویج عقیده خود باشید و باید به دنبال افزایش اگاهی باشید.
  راستی اگر خواستید میتوانید این دیدگاه را نیز پاک کنید زیرا کسی که باید ان را میخوانده خوانده است.
  در پایان میخواهم سخنی که شما از(نیچه) در کانال تلگرامی تاریخ ما گذاشته اید را برای خودتان بیان کنم.
  تنها دروغ است که از نقد می هراسد.

  1. انی کاظمی می گوید

   دیدگاه‌ها در سایت تاریخ ما پس از بررسی منتشر میشوند، لابد میدانید که ناسزا و توهین در میان مردم ما رایج است و ما برای آنکه ازین کار جلوگیری کنیم مجبور به این کار شده ایم؛ دیدگاه های شما هم مشکلی ناشت و منتشر شد فقط کمی باید صبر میکردید .

   1. محمد پیردنیا می گوید

    افرین بر شما که چقدر صبور هستید ممنون از مطابب خوبتان

 4. حمیدرضا می گوید

  خوب تو اسلام هم این موضوع بوده اگر نبود که آیه نمی آمد که با محارم زنا نکنید. کلا نسل بشر از زنا بوجود اومده و بعد مثل اینکه تبصره اومده برای تصحیحش . چیز خیلی عجیب و غریبی رو بررسی نکرده ، زرتشت دورتر از اسلامه پس میشه گفت ممکنه بوده و ممکنه نبوده ولی با آیه مربوط به قرآن مسلمانان میشه فهمید در دین اسلام هم قطعا این امر بوده . البته منبعی که شما نام بردید زیاد معتبر نیست و متاسفانه زرتشت و ایران ستیزان ایرانی عاشق ایین اعراب روز به روز بیشتر میشه و این جای تاسف داره

  1. پریا راکی می گوید

   خودتون می فرمایید آیه اومده برای منع این کار. این یعنی بین اعراب و احیانا در فرهنگشون وجود داشته نه در متن و اعتقاد اسلام. برای مثال: ایرانی ها عادت دارند که دروغ بگند. و حالا دینی به اسم زرتشت میاد و مردم رو به شدت منع می کنه از دروغ گویی. این یعنی توی آیین زرتشت، دروغ گویی اصل بوده و موضوعیت داشته!؟ واقعا درک اینها ساده ست اگر عمدا نخوایید تعصب داشته باشید.
   با احترام.

  2. تارا می گوید

   کی گفته نسل بشر از زنا به وجود آمده. ماجرای آدم و حوا و هابیل و قابیل یک داستان تمثیلی در قرآن است. و نه عین حقیقت.

   1. وحید می گوید

    چرا باید تمثیلی باشه؟
    در قرآن هیچ نشانی از ازدواج با محرم درباره‌ی هابیل و قابیل نیامده و این حرفها به اسرائیلیات و تفسیرهای وابسته به آنها ساخته شده.

    بنابر پژوهش‌های دیرینه‌شناسان ۴ درصد از ژن انسان امروزی متعلق به شبه‌انسان‌هایی است که تا ۲۸ هزار سال پیش به نام انسان پکن و انسان نئاندرتال و … زندگی میکردند.
    از کجا معلوم که همسر قابیل و هابیل از اون شبه انسان‌ها نبودند؟

    1. می می می گوید

     سلام
     هابیل و قابیل در اصل و ریشه از لحاظ نوشتاری و تلفظ آبیل و گابیل می باشند که دو کلمه به زبان فارسی می باشند. آبیل به معنای بیل آبیاری و گابیل به معنای بیل شخم زنی قبل از پیدایش گاو آهن. لذا داستان آدم و حوا در کتاب آفرینش موسا و قرآن ریشه در افسانه ها و اسطوره های سرزمین ایران دارد.

  3. وحید می گوید

   اسلام بعنوان یک آیین آسمانی وارد میدان شده نه یک آیین محلی و بومی که آن را به اعراب نسبت میدهی.
   این پیام صریح قرآنه که اعراب در کفر و نفاق از همه بدتر هستند. اگر این دین برای اعراب بود چرا چنین چیزی درباره‌شان گفت و اصلا چرا آنها آن را حفظ کردند؟

   1. می می می گوید

    سلام وحید،
    از کجا مطمئن هستید و یقین دارید که اسلام آئین و یا دین آسمانی می باشد؟ آیا خود شما حضورا و عیننا شاهد آن رویداد بوده اید یا اینکه نظریه شما براساس نقل و قول های شفاهی و کتبی به ارث رسیده در طول تاریخ می باشد ؟ جهت روشن شدن قضیه یک مثال می آورم : من اگر نادیده و ناشنیده بطور مستقیم و بدون واسطه در قرن بیست و یکم شهادت دهم که آبراهام خلیل و موسا کلیم و محمد مصطفی رسول و ایسا مسیح فرزند خدا می باشند، آیا چنین شهادتی که تنها از طریق نقل قول های کتبی و شفاهی و با واسطه صورت گرفته است، در پیشگاه خداوند متعال گناه کبیره محسوب نمی شود؟ این حقیر هرگز مرتکب چنین گناه بزرگی نخواهم شد.

  4. میثم.ط می گوید

   این سخنی که حضرتعالی فرمودی، مربوط است به آیه ۲۳ سوره نسا. یعنی اسلام دارد ازدواج با محارم را رد می کند، نه آنکه از اسلام باشد.
   درباره ازدواج فرزندان آدم و حوا، چند فرضیه هست. استوارترین شان این است که با بازماندگان انسان های اولیه و درحال انقراض ازدواج کردن.
   اگر باهم ازدواج کردن که فرزندان و نسلشان کج و کوله به دنیا می اومدن. برخی از فرعون های مصر که پدر و مادرشان خواهر و برادر بودن، انحراف اعضای بدن داشتن. و این انحراف در مومیایی هایی که پیدا شده آشکار است و میتوانید از روی اینترنت ببینید.

   این ازدواج با محارم در اصل دینِ حضرت زرتشت (ع) نبوده.
   ولی موبدان دوره ساسانی به آن سفارش می کردن که در روایت آذرفرنبغ فرخزادان و روایت امید اشوهیشتان و … موجوده که از دیانت آن حضرت نمی باشد و وارداتی است. مردم آن زمان هم از این سفارش موبدان بیزار بودن، وگرنه گزارش های زیادی به دست ما می رسید. همانگونه که صیغه در اصل دین اسلام و در هیچ جای قرآن نیست، ولی فرقه شیعه به آن سفارش می کند! مردم هم از آن بیزارن. این فرقه از الف و تا یای سخن و استدلالشان از روی احادیثی است که در گذر زمان در کتاب ها وارد شده. صیغه همان زنا است!!!

   1. علی می گوید

    تنها آیه ای که بحث متعه را در قرآن مطرح کرده، آیه ی ۲۴ سوره ی نساء است. خدای متعال بعد از بیان یک سری احکام از جمله تعدد زوجات در اوائل سوره[۴] و ازدواج های حرام در آیات قبل،[۵] به حکم ازدواج های حلال پرداخته، از جمله ازدواج موقت که حلیّت و شرایط آن را بیان نموده است:
    «…وَ أُحِلَّ لَکُم مَّاوَرَاء ذَلِکُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم مُّحْصِنِینَ غَیرَ مُسَافِحِینَ فَمَااسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً …»[۶]
    «…اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد)،[۷] برای شما حلال است که با اموال خود، آنان را اختیار کنید؛ در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید. و زنانی را که متعه [=ازدواج موقت] می کنید، واجب است مهر آنها را بپردازید…»
    با دقت در این آیه حلیّت هم خوابی و بهره وری با زنان غیر از شانزده طایفه ای که در آیات قبل[۸] و در صدر همین آیه ی شریفه ذکر شد، استنباط می شود؛ حال این بهره وری به صورت نکاح باشد یا خرید کنیز، و ازدواج دائم باشد یا موقت، که نکاح دائم با تعیین “مهر” بوده(أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِکُم) و ازدواج موقت با تعیین “اجرت” است(فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ).[۹]

    1. میثم.ط می گوید

     به طور اتفاقی دوباره راهم به اینجا خورد و پیام حضرتعالی را دیدم، که البته کپی-پیستی از روی تفسیر به رای های فرقه شیعه است.

     شیعه اسْتَمْتَعْتُم را متعه گرفته که از بیخ مشکل ترجمه ای دارد. این واژه به معنی “بهره ی دائمی” است. این واژه و مشتقاتش در قرآن بیش از ۶۰ بار آمده و در هیچ کجای قرآن به معنی بهره موقت و متعه نیست. مانند: سوره توبه آیه ۶۹ و احقاف آیه ۲۰ آمده. اگر اینجا به معنی «بهره موقت» می بود، خوش بخت تر از کافران و منافقان کسی نبود؛ چرا که آیه این معنی را به خود می گرفت: «کافران و منافقان به طور موقت گناه کرده و بعد توبه نمودند»

     آیات استمتاع در قرآن همگی به معنی دائمی است.

     نکته دیگر در حرف «بِه» در «اسْتَمْتَعْتُم بِهِ» این است که آیه اینجا با این حرف روشن می کند که منظورش از «اسْتَمْتَعْتُم» چیست. در آیه ای که آوردید، ترجمه اش این است: «برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که از آنھا بھره بردید، مھرشان را به عنوان فریضه ای به آنان بدھید»
     پس فعل «تمتع» در اینجا، در درجه اول به معنی «بھره بردن از مال» است و بعد به وسیله مال از زنان؛ و مستقیماً ربطی به ازدواج موقت ندارد، نباید به «ازدواج موقت» ترجمه شود. ایشان «اسْتَمْتَعْتُم بِهِ» را به صورت «اسْتَمْتَعْتُم بِهِنَّ» ترجمه می کند؛ یعنی به جای آن که بگویند: بهره گرفتید از مال برای ازدواج «اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ» می گویند: بھرۀ موقت گرفتید از زنان به وسیله مال «اسْتَمْتَعْتُم مِنْهُنَّ بِهِ». آدم شاخ در می آورد از این همه خیانت به متن قرآن.

     به اندازه ی کافی از این واژه و مشتقاتش در قرآن آمده و هیچ کدام به معنی صیغه نیست! این نقد به متعه گرفتن این واژه، تنها یکی از ده ها نقد بنده به آن است.

     در سوره ۳۳ سوره نور، آمده: وَلْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ نِکَاحًا حَتَّى یُغْنِیَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ …
     و باید عفت ورزند کسانی که زناشویی نمی یابند تا خدای ایشان را از فضل خویش بی نیاز سازد…

     این آیه خطاب به زنان و مردان است که پیش از ازدواج با همسر مورد پسندِ خود، باید خودشان را حفظ کنند و شهوت خود را نگه دارند. ایشان باید شیکیبایی پیشه کنند تا خدا از فضل خود بی نیازشون کرده و ازدواج کنند. می توانست بگوید بروند و صیغه کنند. چرا نفرموده؟
     اگر متعه امر شرعی بود، باید در اینجا به عنوان راه حل یادآور می شد.

     در آیات ۵ و ۶ مومنون اشاره شده: وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ
     و همانان که فروج خود را نگه دارنده اند، مگر بر زنان خود و یا مملوک خود که در این صورت، ایشان مورد ملامت نباشند.

     در آیه ۱ همین سوره، مومنان را ندا میدهد. «لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ» کنایه از پاکدامنی و خویشتن داری است تا اینکه ازدواج کند. یعنی آمیزش جنسی تنها با همسر روا است، جز این زنا است.

     عجیب است که قرآن معشوق/معشوقه گیری را حرام دانسته، اما حضرات این بهره گیری جنسی موقت را بر قرآن تحمیل می کنند!

     والسلام علی من اتبع الهدی

    2. میثم.ط می گوید

     اصلا صیغه ۶ شروط (ارث، طلاق، عده، نفقه، اذن، تعدد) اسلامی-قرآنی را ندارد و حرام است.

 5. سامان می گوید

  با سلام
  از مطلب مفید و گردآوری ارزشمند شما سپاسگزارم
  شکی نیست کاه هیچ دین توحیدی این عمل قبیح را تایید نمی کند. لذا چنین مسئله ای احتمالا به مرور توسط موبدان وارد دین زرتشتی شده، اما وجود ازدواج با محارم قابل کتمان نیست و تلاش بی فایده عزیزان زرتشتی برای آنکه بگویند معنای خویدوده ازدواج با خویشاوندان یا سرپرستی محارم است، راه به جایی نخواهد برد. به نظر می رسد یا این کار از سیاست و عملکرد برخی پادشاهان وارد دین زرتشتی شده یا برای حفظ جمعیت زرتشتی باقیمانده که پس از اسلام روز به روز کاهش پیدا می کردند، چنین توصیه هایی شده. من اگر جای زرتشتیان عزیز بودم به جای آنکه اصل مسئله را توجیه کنم، به راحتی وجود این مسئله را می پذیرفتم و خیلی راحت می گفتم الآن از این انحرافات فاصله گرفته ایم. نظر آقای افشین مبنی بر اینکه مسلمانان با افتخار با محارم خود همبستر می شوند نیز ناگفته پیداست که چقدر ناشی از تعصب و کینه ورزی است.
  درود بر شما

  1. علی می گوید

   عزیز من بخدا به همون قرآن که میخونین و قبولش دارین من نه زرتشتی ونه اهل دین وسیاست ولی کتاب زیاد میخونم و حالا کی وچی ومیپرستم اون بین خودمو اون چیزیه که قبولش دارم
   یکم دست از چی میگن بهش که بخوای یکی رو خوشحال کنی که یعنی پشتشو گرفتی بردار و عقلتو بکار بنداز یکم
   اینکارو کنی بخودت وهمون اسلام لطف زیادی کردی
   باتشکر

  2. وحید می گوید

   چی قابل کتمان نیست و باید زرتشتیان بپذیرند؟

   مثلا اگه فردا اومدن به تو گفتند که دزد هستی و چند تا از دشمنهایت اومدن و شهادت دادند. تو هم باید بپذیری و قابل کتمان نیست؟

   اصلا چرا باید کتمان کرد؟
   بالاخره اون زرتشتی یا عقیده به دینش داره یا نداره.
   اگه عقیده داره. به توصیه‌هاش و حلال و حرامش هم عقیده داره و باید از عقیده‌اش دفاع کنه نه اینکه منکر باشه چون اگر منکر بشه که دینش رو هم باید منکر بشه.

   مطمئن باش منی که به شدت دارم با این اتهام مخالفت میکنم از خیلی از علمایی که تو مقدس میشماریشون به اسلام معتقدتر هستم.

   1. محمد می گوید

    جناب آیت الله موبد وحید
    ببینم نکنه فردوسی هم جزو دشمنان زرتشتیان بوده که میگه:
    پدر در پذیرفتش از نیکویی/بدان دین که خواندی ورا پهلوی
    همای دل افروز تابنده ماه/چنان بد که آبستن آمد ز شاه
    جناب آیت الله موبد وحید فتوا دادن که فردوسی هم جزو دشمنان زتشتی ها بوده!!!!!

 6. امید عزیزی می گوید

  با سلام
  داداش من کجای کار هستید ؟
  الان در عصر امروز نیز اینچنین است که پسران با مادران خود و همچنین با خواهران خود امیزش میکنند و از ان نیز داستان مینویسند که مادر من چه چیز تاپی بود و از این جملات ….
  ایا غیر از این است ؟
  پس اسم اینرا چه بگذاریم؟
  خویدوده؟
  بی حیایی؟
  با تشکر

 7. هامی می گوید

  با تشکر از نویسنده گرامی که با منبع سخن گفته.ازدواج با محارم در علم بسیار مضر و اسیب زننده است حال ان که اریایی ها چنین ازدواجی را روا می دانسته اند.اما قران ان را رد می کند و ان را گناه می شمارد این علمی بودن قران و برتر بودن ان را نشان می دهد که خلاف عقاید ان زمان در قران وجود دارد.

  1. وحید می گوید

   آغای هامی. نجور سن؟

   چه ربطی داشت به آریایی؟

   میخوای بگی که اجداد اغوز ماغوز (یاجوج و ماجوج) ازدواج با محارم نمیکردن؟ پس با اون وحشیگری معرف حضور ( از متن قرآن گرفته تا متون مسیحیت و یهودیت) چه جایگزینی‌ای داشتند به غیر از تجاوز به محارم؟

   تو که حرف از بسیار مضر بودن میزنی، پس باید نسل اون مرتکبین الآن منقرض شده باشه دیگه؟ پس یا این کار مضر نیست و یا اونها مرتکب نشدند. منطق که میدونی چیه؟؟

   1. رامین می گوید

    زمانی که شاهان پارسی با دخترانشان ازدواج و همخوابی میکردن در آیین تنگری تورک های آسمانی ازدواج با دختران قبیله ممنوع بود و هر پسری باید با دختری از قبیله دیگر ازدواج میکرد در واقع تورکها دختران هم قبیله خودشون را مثل خونواده خود مثل خواهرو مادر خودشون میدانستن این فرق بین ماست پس لطفاً و خواهشاً حرف قومیت رو پیش نکش حرف علمی بزن

    1. محمد می گوید

     کاملا صحیح در اصطلاح علمی به این گونه ازدواج برون همسری(exogamy)گفته میشود
     فقط در عجبم این پان فارسها سخن حق را نمیپذیرند
     با اینکه سخن شما صحیح است اما رای منفی گرفته اید

   2. ترک می گوید

    آقای وحید منطق شما چیه ؟؟؟؟
    میخوام یکم منطقتون رو جابجا کنم
    میدونیم الکل مضره طبق منطق شما باید هرکسی که الکل مصرف کنه نسلش منقرض بشه اما اگه اینجوری بود نسل انسان منقرض شده بود!!!!
    در آمریکای جنوبی اینکاها از ذرت،در آمریکای مرکزی مایاها از کاکائو و آزتک ها از آگاو،در آسیای شرقی از برنج و عسل،در آسیای مرکزی از شیر اسب،در آسیای جنوب غربی از خرما،در آفریقای زیر صحرا از ارزن و سورگوم،در اروپا از انگور و عسل و جو،در اقیانوسیه از آب نارگیل و …. الکل میساختن
    همونطور که دیدی در هر جایی از یه ماده الکل میساختن اما آیا نسل انسان منقرض شده؟؟؟؟
    حالا بگو ببینم منطق چیه؟؟؟؟؟

    1. Amazon Wolf می گوید

     درود جدا از ازدواج و اینا یه دلیل محکم ، تو قران نوشته ما زمین را برای شما صاف آفریدیم ، اما تو اوستا نوشته ما زمین را کروی شکل ساختیم !! اینو بگو!!

    2. میلاد می گوید

     خدایی خودت متوجه شدی چی گفتی ؟؟این الکل چه ربطی داشت به ناقص شدن یک نژاد؟
     اگر در ایران باستان و بخصوص دربار پادشاهان ازدواج با محارم مرسوم بوده چرا هیچ اثری از یک شاه وشاهزاده یا اشراف زاده که ناقص از ازدواج با محارم بوده دیده یا گزارش نشده مثل مصری ها؟؟
     یعنی همه بچه ها سالم بودم جلل الخالق اندکی تفکر

 8. کسری عرشیان می گوید

  باسلام
  اولا شما نویسنده بی اطلاع و بیسواد، در نظر داشته باشید مجاز به گذاردن تصویر یک روحانی زرتشتی بر روی چنین مطالبی نیستید.همچنین تحقیفات غیر پزوهشگرانه شما فقط مطالعه سطحی و طوطی وار بعضی متون به اصطلاح تاریخی است ، که دستخوش تحریفات بیگانگان استعمارگر است میباشد..
  خوانندگان معزز، و نویسنده بی اطلاع بدانید که اصطلاح باستانی خویدوده همان ازدواج فامیلی است مانند پسرعمو دخترعمو یا دختر خاله پسر خاله و یا پسرعمه دختر دایی و….که تا امروز ادامه دارد.
  دوم اینکه استعمارگران انگلیسی از حدود ششصدسال پیش که به سرزمینهای ایران هند آفریقا و…وارد شدندسعی درجنگ افروزی بین مردمان و براندازی آداب وسنن و فرهنگ باستانی شرقیها برآمدند تابتوانند به مقاصد شوم خودبرسند وبه غارت این ممالک بپردازند….
  برنامه ایشان برای ایران برنگشتن مردم به دین زرتشتی میباشد.. که به قول عارف قزوینی :

  چو من گر دوست داری کشور خویش / ستایش بایدت پیغمبر خویش

  به ایمانی ره بیگانه جویی / رها کن تا به کی بی‌آبرویی

  به قرن بیست گر در بند آیی / همان به، دین بهدینان گرایی

  به چشم عقل، آن دین را فروغ است / که خود بنیان کن دیو دروغ است
  چراکه دین زرتشتی یا بهدینی آیین ایران دوستی است
  آیین میهن پرستی است.آیین یکتاپرستی است.

  ازینها که بگذریم، ای نویسنده بیسواد… چنین گزافه گویی ها در باره زرتشتیان که با خوی ایرانیان غیور که قرنها امپراتور جهان بودندو اولین شاهنشاهی جهان را بوجود آوردند، منافات دارد.
  عزیزان آیا میتوان ملتی غیور (باسابقه بیش از هزارسال جنگ تا قبل از اسلام و حفاظت از سرزمینهای ایران درشاهنشاهی عظیم هخامنشیان پارتها و ساسانیان )، را متهم به چنین خفتی نمود؟؟؟؟؟؟
  به چشم عقل بنگرید
  آیا جز تنگ چشمان و حسودان انگلیسی و فرانسویان و.. که به کشف خطوط باستانی ما دست یافتندوباتحریف ودستکاری آن متون سعی درایجاد تنفر و دور نگه داشتن ما از آیین باستانیمان نمودند همچنین سعی در فروکردن ما در جهل و مذهب نمودندایا از کسان دگر انتظار میرود؟؟ایشان همانانند که برما مسلط شدندو با توسعه مریضی وبا، سل و ایجاد قحطی قریب نه میلیون ایرانی را کشتند.ایشان همانانند که به گواهی رسانه های ما، آمپولهای آلوده به اچ آی وی رابه عنوان واکسن کودکان به ایران دادنند و ……فاجعه…

  آیا مثلا سپهبد سورناکه با ده هزارتن سپاهی، چهل هزارمهاجم رومی را در مرز ارمنستان در جنگ هرران قتل عام نمود….!

  آیا شاپورذوالاکتاف ، شاه ساسانی به گواهی سنگ نگاره های نقش رستم و نقش رجب شیراز ، که امپراتور روم ، والریانوس را به خاک مذلت انداخته ….!

  آیاکسرای بزرگ ایرانیان خسرو پرویز در سنگ نگاره های بزم خسرو در طاق بستان و دگر شاهان و یلان غیور ایرانی …!
  که پشت شاهان جهان از نامشان میلرزید.! ، میتوان چنین تصور شومی در باره ایشان داشت؟؟؟؟

  یا در باره مردم عادی کشاورزان پیشه وران غیرتمند زحمت کش همان اجداد ما….!
  یا رزمندگان و جنگیان که دائما از مرزهای وسیع ایران مشغول مراقبت و جنگ و گریز در حملات مهاجمان بودند..!
  و یا مغها که نهادینه سازی آیبن یکتاپرستی و پرستاری از آتش آتشکده ها را با حفظ طبقات مردمی برعهده داشتند، ودائما در تدارک گردهماییهای مذهبی ومیهن پرستی بودند تا مردم را برای دفاع از کشور در برابر حملات امپراتوران روم آماده ئگه دارند…!!
  اگر جامعه ایرانی زرتشتی دچار چنین گرفتاری اخلاقی میبود میتوانست چنین سابقه درخشانی در فرهنگ در هنر در جنگ در کلیه شئونات زندگی در دین در تولید و کسب و کار در دانش و ایجاد دانشگاه عظیم جندی شاپور، در وزارت درفرهنگ شاهی در ورزش و فرهنگ پهلوانی، که تمام اینها صفات ایرانی خالص است، داشته باشد؟؟؟

  چگونه میتوانیم چنین تهمت بزرگی را برای اجدمان بپذیریم؟؟؟!!

  نکته دگر سیرت و طبیعت انسانی است..!
  هیچ انسانی حاضر به چنین عمل کثیفی نیست که کنش و واکنش و فطرت بشری پذبرای این عمل نیست.
  اصولا این عمل محصول یک تفکر کجرو ، و مریض است، شاید یک روانپزشک بهتر بتواند این مورد اثبات نماید.
  همانطور که عرض نمودم این اتهام از جانب استعمار با حیله و نیرنگ وارد آن اسناد شده.

  بگذریم.

  به دنیا بس ، همین یک افتخارم / که یک ایرانی والاتبارم

  به خون دل نیم زین زیست، شادم / که زرتشتی بود خون و نژادم..

  کسری عرشیان

  1. ناشناس می گوید

   ایشان با دلیل از کتابهای مجوسیان و اتش پرستان حرف زد و توی فقط شعار

 9. کسری عرشیان می گوید

  باسلام
  اولا شما نویسنده بی اطلاع و بیسواد، در نظر داشته باشید مجاز به گذاردن تصویر یک روحانی زرتشتی بر روی چنین مطالبی نیستید.همچنین تحقیفات غیر پزوهشگرانه شما فقط مطالعه سطحی و طوطی وار بعضی متون به اصطلاح تاریخی است ، که دستخوش تحریفات بیگانگان استعمارگر است میباشد..
  خوانندگان معزز، و نویسنده بی اطلاع بدانید که اصطلاح باستانی خویدوده همان ازدواج فامیلی است مانند پسرعمو دخترعمو یا دختر خاله پسر خاله و یا پسرعمه دختر دایی و….که تا امروز ادامه دارد.
  دوم اینکه استعمارگران انگلیسی از حدود ششصدسال پیش که به سرزمینهای ایران هند آفریقا و…وارد شدندسعی درجنگ افروزی بین مردمان و براندازی آداب وسنن و فرهنگ باستانی شرقیها برآمدند تابتوانند به مقاصد شوم خودبرسند وبه غارت این ممالک بپردازند….
  برنامه ایشان برای ایران برنگشتن مردم به دین زرتشتی میباشد.. که به قول عارف قزوینی :

  چو من گر دوست داری کشور خویش / ستایش بایدت پیغمبر خویش

  به ایمانی ره بیگانه جویی / رها کن تا به کی بی‌آبرویی

  به قرن بیست گر در بند آیی / همان به، دین بهدینان گرایی

  به چشم عقل، آن دین را فروغ است / که خود بنیان کن دیو دروغ است
  چراکه دین زرتشتی یا بهدینی آیین ایران دوستی است
  آیین میهن پرستی است.آیین یکتاپرستی است.

  ازینها که بگذریم، ای نویسنده بیسواد… چنین گزافه گویی ها در باره زرتشتیان که با خوی ایرانیان غیور که قرنها امپراتور جهان بودندو اولین شاهنشاهی جهان را بوجود آوردند، منافات دارد.
  عزیزان آیا میتوان ملتی غیور (باسابقه بیش از هزارسال جنگ تا قبل از اسلام و حفاظت از سرزمینهای ایران درشاهنشاهی عظیم هخامنشیان پارتها و ساسانیان )، را متهم به چنین خفتی نمود؟؟؟؟؟؟
  به چشم عقل بنگرید
  آیا جز تنگ چشمان و حسودان انگلیسی و فرانسویان و.. که به کشف خطوط باستانی ما دست یافتندوباتحریف ودستکاری آن متون سعی درایجاد تنفر و دور نگه داشتن ما از آیین باستانیمان نمودند همچنین سعی در فروکردن ما در جهل و مذهب نمودندایا از کسان دگر انتظار میرود؟؟ایشان همانانند که برما مسلط شدندو با توسعه مریضی وبا، سل و ایجاد قحطی قریب نه میلیون ایرانی را کشتند.ایشان همانانند که به گواهی رسانه های ما، آمپولهای آلوده به اچ آی وی رابه عنوان واکسن کودکان به ایران دادنند و ……فاجعه…

  آیا مثلا سپهبد سورناکه با ده هزارتن سپاهی، چهل هزارمهاجم رومی را در مرز ارمنستان در جنگ هرران قتل عام نمود….!

  آیا شاپورذوالاکتاف ، شاه ساسانی به گواهی سنگ نگاره های نقش رستم و نقش رجب شیراز ، که امپراتور روم ، والریانوس را به خاک مذلت انداخته ….!

  آیاکسرای بزرگ ایرانیان خسرو پرویز در سنگ نگاره های بزم خسرو در طاق بستان و دگر شاهان و یلان غیور ایرانی …!
  که پشت شاهان جهان از نامشان میلرزید.! ، میتوان چنین تصور شومی در باره ایشان داشت؟؟؟؟

  یا در باره مردم عادی کشاورزان پیشه وران غیرتمند زحمت کش همان اجداد ما….!
  یا رزمندگان و جنگیان که دائما از مرزهای وسیع ایران مشغول مراقبت و جنگ و گریز در حملات مهاجمان بودند..!
  و یا مغها که نهادینه سازی آیبن یکتاپرستی و پرستاری از آتش آتشکده ها را با حفظ طبقات مردمی برعهده داشتند، ودائما در تدارک گردهماییهای مذهبی ومیهن پرستی بودند تا مردم را برای دفاع از کشور در برابر حملات امپراتوران روم آماده ئگه دارند…!!
  اگر جامعه ایرانی زرتشتی دچار چنین گرفتاری اخلاقی میبود میتوانست چنین سابقه درخشانی در فرهنگ در هنر در جنگ در کلیه شئونات زندگی در دین در تولید و کسب و کار در دانش و ایجاد دانشگاه عظیم جندی شاپور، در وزارت درفرهنگ شاهی در ورزش و فرهنگ پهلوانی، که تمام اینها صفات ایرانی خالص است، داشته باشد؟؟؟

  چگونه میتوانیم چنین تهمت بزرگی را برای اجدمان بپذیریم؟؟؟!!

  نکته دگر سیرت و طبیعت انسانی است..!
  هیچ انسانی حاضر به چنین عمل کثیفی نیست که کنش و واکنش و فطرت بشری پذبرای این عمل نیست.
  اصولا این عمل محصول یک تفکر کجرو ، و مریض است، شاید یک روانپزشک بهتر بتواند این مورد اثبات نماید.
  همانطور که عرض نمودم این اتهام از جانب استعمار با حیله و نیرنگ وارد آن اسناد شده.

  مثال :همانطور که در باره حکیم بوعلی سینا آورده اند که وی بدنبال زن بازی بوده. که محملی بیش نیست.

  بگذریم.

  به دنیا بس ، همین یک افتخارم / که یک ایرانی والاتبارم

  به خون دل نیم زین زیست، شادم / که زرتشتی بود خون و نژادم..

  کسری عرشیان

  1. محمد می گوید

   بله هر چیزی که مخالف ایران باستان باشد یا نوشته های بیگانگان غربی است یا یهودی ها یا پان ترک ها یا اعراب!!!!!
   در این حد بی منطقیم ما فرزندان کوروش

   1. Mona می گوید

    البته این نوع برخورد و نوشته ها عادیه چون متاسفانه ما ایرانی عادت به خود زنی داریم

 10. حمید می گوید

  اول بهتره که کتاب زرتشت رو بخونی بعد بگید.امثال کسانی که به دنبال تحریف و سیاه نمایی در دین اصیل ایران هستند از هیچ دروغی کم نمیزارن.ما درطول جنگهای فراوان خیلی در عقاید و اصول مان تحریف ایجاد شد خواسته یا ناخواسته.

 11. خسرو می گوید

  الف) قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّه ع فَقَالَ مَه فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّه یَنْکِحُ أُمَّه أَوْ أُخْتَه فَقَالَ ذَلِکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ .
  شخصی در حضور امام صادق(ع) به مردی زرتشتی نسبت زنا داد. امام فرمود: ساکت شو. گفت: او با مادر یا خواهرش ازدواج می کند. امام(ع) فرمود: اینگونه ازدواج در دین آنها جایز است. (کافی، ج ۵، ص ۵۷۴)

  1. علی می گوید

   اگر دقت کنین نوشته تو با مادر یا خواهرش ازدواج می‌کند نه ازدواج کرده و حضرت علی در جواب اون گفته اینگونه دقت کن اینگونه ازدواج ها در دین آنها رایج است دلیلشم این بوده که اعراب مسلمان که دختراشون زنده بگور میکردن تا یک هفته قبل از گفتن این حرف حالا اینقدر فهمشون بالارفته البته اگر تصورکنیم که بالا رفته که محاله حالا اومدن چسبیدن به سئوال از اماما در باره این موضوع که ببینن اگر مشکلی نداره چه خاکی برسرشون کنن که اونهمه دخترو خاک کردن و میتونستن باهاشون ازدواج کنن. این موضوع اینقدر خنده داره که جای فکر نداره و معنی این کلمه تنها ازدواج با بستگانه نه خواهر و داریوش سومم خواست نسل اقازادگیش باقی بمونه که اینکارو کرد از روی جهالت و آبروی دوره شکوهمند هخامنشیان رو لکه کوچکی برش انداخت

   1. ایما می گوید

    چه برداشت آزاد عجیب غریبی! غیر از یه شام سنگین چی میتونه باعثش بشه

  2. وحید می گوید

   آیا بت پرستی هم که در دین بت‌پرستان محور کار بود توسط اسلام تأیید شد؟ (چون در دین آنها جایز است!!)

   اگه تایید شده پس باید اسلام وجودش غلط باشه. (چون اساس اسلام بر مبارزه با بت‌پرستی بود)

   اگر تایید نشده پس این حدیث هم غیرمنطقی است. چراکه آن دین غلط است که حلالش هم غلط باشه پس چطور این حدیث میتونه واقعی باشه؟

   صرف آمدن یک حدیث در کتاب کافی به منزله‌ی درستی اون نیست. در باب قسم در همون کتاب کافی آخرین حدیث عصمت امام(سجاد) زیر سوال رفته. این یعنی عدم اطمینان به یک کتاب هرچند محتوای واقعی زیاد داشته باشه.

  3. تینا می گوید

   دوست عزیز با تمام احترام خیلی مزخرفه چنین روایتی.اینجور بود امام پا میشد طرفو با یه شاهد گردن میزد 😐 حرفت مثل این میمونه که بگی خون آدمی زرده! همینقدر بی منطق…

  4. رامین می گوید

   خسرو خان چه حدیث زیبایی گفتی 🌙🌟😁

   1. محمد پیردنیا می گوید

    خداوند نگهدار شما که مطالب تاریخی را با ذکر منابع توضیح می دهید

 12. کوروش می گوید

  بدون فکر نشر دروغ ونوشتن کتاب توسط عبدالله ملغی که خود یک عرب است مشخص که اینها چه مقاصدی دارند ..اگر فردوسی نبود معلوم نبود هر چه دلشان میخواست بر سرتاریخ باشکوه ایران باستان می اوردند ..چرا اقای ملغی در مورد سلمان فارسی در کتابش اطلاع کافی ندارد…همه ایرانیان که شب یلدا و عید نوروز و جشن مهرگان برپا میکنند از قزاقستان و هند تا مصر میدانند ..یک که مرد پارسی هیچ وقت چنین کاری نمیکرد..ولی می دانند که یک عرب دخترانش را نده به گور میکرد..دیگر ایرانیان هیچ دروغی را به راحتی نمی پذیرند..

 13. پیمان می گوید

  آقای مسعود.من به عنوان یک بیطرف جواب آقای کاظمی را که خواندم متوجه تعصب ایشان شدم و اینکه من هم فکر میکردم این سایت برای آگاهی دادن است .یک علاقه‌مند یا عاشق کنکاش در تواریخ ملل، ادیان و مذاهب، تاریخ و فلسفه این چنین تنگ نظر و یکطرفه نباید قضاوت کند.جز اینکه تعصب اجازه نخواهد داد.با تشکر

 14. علی می گوید

  دوست عزیز. این طوایف مسلمان عرب که این امر رو هنوز به اجرا میزارن و ازدواج با محارم رو که اگر بخوای به کتوب باقیمانده اون زمان رجوعم کنی اینقدر زیادن که هرکدوم به نوعی تفسیر کردن اینکارو و اگر بر این اصل بخوای به این مسائل نگاه کنی بهتره حال حاضرو ببینی و ببینی که کدام طوایف نزدیکی ازدواجشون با محارم بیشتره از این جمله میشه اعراب رو در نظر گرفت که بنظر من وخیلیا اعراب با محارم درجه اول خود ازدواج می‌کردند اما بعد از حضور اسلام و تا گذشت چند قرن کم کم راضی به ازدواج با دخترعمو شدن که باز نسل خودشونو نگه دارن
  به جای نگاه کردن مستقیم به گذشته ای که بجز هزار نوع سخن وکتاب مختلف چیزی نداریم بهتره به ردپاهای فعلی نگاه کنیم که چه گروهی به ازدواج با محارم نزدیکترند بقیشو خودتون فکر کنین یکم متوجه میشین آقای….
  باتشکر

  1. ایما می گوید

   بحث سر دستورات دینیه نه قومیت گرایی، شما هم اینقدر بدون منبع دُر افشانی نکن، این بوده این هست که نشد سند

 15. عباس خداخواه می گوید

  نویسنده به گونه ای مسائل را آب و تاب داده است که گویی هم اکنون نیز در میان ایرانیان بخصوص هموطنان زرتشتی چنین چیزی رواج دارد درحالیکه با پیشرفت علم و تکنولوژی و صدمات جبران ناپذیری که ازدواج با محارم بر پیکره نسلهای بعدی میزند و همچنین به دلایل پزشکی ممنوع شده است و هیچکس در عصر حاضر مبادرت به چنین کاری نمی ورزد . اما اگر در گذشت سیر کنیم میبینیم تا قبل از ساسانیان این امر مرسوم بوده و این تنها منحصر به ایرانیان نبوده است بلکه حتی از دوران سومریان و آشوریان تا به اعراب بر بر و سامی و آرامیها همگی به چنین محرمیتی معتقد بودندو از زمان ورود پیامبر به بعد است که کم کم به تدریج اینگونه مراسم به فراموشی سپرده شده است. بنابراین حتی هم اکنون در داخل هموطنان زردشتی مانیز چنین رسمی منسوخ است.

  1. شاروکین می گوید

   لطفا چرت و پرت نگو . آشوری ها اولین ملتی بودند که ازدواج با محارم را ممنوع اعلام کردند در کشور خودشان . بعدها شما تازه واردها با کمک یهودی ها کشورمان را تصاحب کردید و این سنت زشت و حال بهم زن را به سرزمین ما برگرداندید و لطفا ما را با خودتان جمع نبندید . با تشکر .

 16. محمد می گوید

  سلام.خسته نباشید.این مطلب چه مربوط به قدیم باشه چه نباشه انحراف به وجود آمده بعد پیامبر(زرتشت)(ع) بوده است.یعنی اگر بگوییم اعراب جاهلی نیز این اعمال را انجام دادند توجیه نیست چون آنها بعد از آمدن پیامبر این اعمال را ترک کردند.ما احترام زیادی برای زرتشتی ها قائلیم و بدانید در دین زرتشت این عمل وجود نداشته و ندارد و نخواهد داشت بلکه اگر هم این انحراف بوده باشد به دست پیروان به وجود آمده و ما دین را با پیروان نمیسنجیم ولی بدانید که در زمان کنونی که اثری از حضرت زرتشت در دسترس نیست مانند قرآن پیرو واقعی این دین بودن ممکن نیست

 17. سید حسن زنا زاده می گوید

  ۴ تا بچه عرب مقاله نوشتن مرسی

  1. وحید می گوید

   عرب؟
   تورک نه؟
   چه ترسی از اتراک داری که همه‌ی دشمنان را عرب می‌بینی؟
   توی اینترنت هستی. سایت‌های پانترکیستی رو نمی‌بینی؟ ویدئوهای پانترکی در یوتیوب رو نمی‌بینی که مستقیما این اراجیف را عربده میکشند؟
   آنها هم عرب هستند؟

   1. رامین می گوید

    وحید من عصبانیت شمارو میدونم و درک میکنم قبول کردن اینکه اجدادت با دخترانشان و پسران با خواهرو مادرانشان ازدواج میکردند برای تو سخته ولی واقعیتی هست که باید بپذیری و نمیتونی با دادن نسبت پانترکیسم به تورک ها واقعیت ازدواج با محارم رو کتمانش کنی باید شهامت داشته باشی ک بپذیری در ضمن لطفاً بحث را سیاسی نکن بحث علمی دینی و تاریخی هستش

   2. ترک می گوید

    تو چه ترسی از اعراب داری که. همه دشمنان را ترک و همه ترکها را پانترک می بینی؟؟؟؟؟؟

 18. دیاکو می گوید

  چه منابع معتبری ذکر کردید !

 19. A.N.A می گوید

  ممنون از شما آقای انی کاظمی و مقاله مفیدتون در این موضوع. چون بسیاری از ایرانیان (با اینکه در این باره مطلع نیستند،) نظراتی می‌دهند و دین زرتشت را بعنوان دینی باطل معرفی می‌کنند.

 20. AMIR می گوید

  والا زرتشت راست میگه اخه مگه ادما تلپ افتادن رو زمین بلاخره از دوتا هم خون شروع شده داستان البته…….
  فقط میگم راسته نمیگم کار درستیه

  1. وحید می گوید

   متن رو یکبار دیگه بخون.
   گفت زرتشت گفته؟؟

   اون گفتار کودکانه که خدا با دخترش ازدواج کرده جدا از ازدواج. خدا دختر داره؟!
   اینها به عقاید بت‌پرستی بیشتر شبیهه یا یکتاپرستی؟

   به غیر از یک متن ساخته و پرداخته چند خیالباف چه میتونه باشه که راست هم باشه؟
   مگه خلقت هستی نیاز به آمیزش داشته که خلقت آدم هم لزوما داشته باشه. آیا در قدرت چنین خالقی نیست؟

 21. شمیم می گوید

  پس اگه یونانیها این خویدوده رو درباره ایرانیها ساختند، جناب فردوسی هم منبعش رو از یونانیها گرفته؟ اونجا که از ازدواج بهمن(اردشیر درازدست) با دخترش همای خبر میده.
  پدر در پذیرفتش از نیکویی / بدان دین که خواندی ورا پهلوی
  همای دل افروز تابنده ماه / چنان بد که آبستن آمد ز شاه
  و فرزند اونها داراب پدر اسکندر و دارا هست. البته منظورم این نیست همه ایرانیهای اون زمان اینطور بودند بلکه بعضی از شاهان اونها اینطور بودند.

 22. یک آدم حسابی می گوید

  از رضا مرادی غیاث آبادی آدم حسابی تر پیدا نکردید؟!… شرط پرداختن به یک موضوع؛ تخصص است و صحبت با موافقان و مخالفان و حتی ترتیب مناظره دادن!… نه اینکه هر کس که آمد؛ نیاسوده از ره یک سایت ایجاد کند و خود را مرجع بزرگوار علم بپندارد!…

 23. علی می گوید

  نوشته از اون مدلهایی بود که سعی میکرد غیرمغرضانه جلوه کنه ولی خب موفق نشد…!
  به طور کلی حتی اگر چند تن از پادشاهان و افراد توی اون دوره همچین کاری رو کردن، دلیل به این نمیشه توی دین زرتشت قابل قبول باشه. همونطور که عملیات تروریستی یک گروه مسلمان رو منطقی نیست که به کل مسلمانان کره ی زمین نسبت بدیم.
  حتی اگر موبدانی از دین زرتشت اون عمل رو مورد قبول بدونن، باز هم وقتی موبدان دیگری اون رو تقبیح میکنن یعنی نمیشه به نتیجه ی کاملا منطقی رسید.
  تاریخدانان یونانی نوشتن اینطوری بوده خب طبیعیه چیزی که مخالف دشمنانشون هست رو بنویسن ، اعراب و برخی مسلمانان به زرتشتی ها این رو نسبت میدن که خب اگه اینکارو نکنن باید خیلی تعجب کرد چون دشمنیشون با ایران رو دیگه بیش از این نمیتونن که نشون بدن!
  لازم به اطلاعه که دین هایی هستند که بعد زرتشتی آمدن و در اون از ازدواج با کودکان سخن گفته شده و همگی روی آن اتفاق نظر دارند… به نظر من اون عجیبتره

 24. احمد می گوید

  فرض که ازدواج و همخابگی با محارم در ایران باستان و زردشتیان باب بوده است خب که چی؟ آنموقع از اسلام و امامان خبری نبود و آتش می پرستیدند و شراب و ازدواج با محارم بوده …. تاریخ آنموقع را با تاریخ پس از اسلام مقایسه کنید کدام برتر است . چرا روی چنین موضوعی زوم میکنید پندار نیک گفتار نیک کردار نیک

 25. پدر ایرانی می گوید

  سلام عزیزان عکس مراسم کشتی بستن است که یعنی وارد مرحله تکلیف در زرتشتی است کاش انی گرامی توضیح کوچکی میداد تا سوتفاهم پدید نیاید

 26. مهرداد می گوید

  سلام.اگر از من که بیشتر از شما تاریخ می دونم بپرسید میگم نه تنها درست بوده بلکه اگر ادامه می یافت و آریایی ها سعی می کردند این اصل زیبا رو ادامه بدند الان نسل آریایی ها به این روز نمیافتاد.دلیل علاقه و کوشش محققان آلمانی هم مشخص است چرا که آنها هم از نژاد پاک آریایی هستند که البته درصدی از خونشان با نژاد های دیگر در آمیخته است. هیچ چیز مهم تر از حفظ هستی وجود نیست.xd xd xd ها ها

 27. مهرداد می گوید

   مسئله ازدواج با محارم یک سنت بدوى بوده و از دیرباز در میان جوامع قبایلى رواج داشته است. اصالت نژاد و طهارت خون و خویشاوندى و منافع اقتصادى عامل مهم و تعیین کننده این سنت کهن بوده است.طبیعتا از نژاد آریایی آن دوران که در میان قبایل متعدد بومی و غیر بومی شمال اعراب و ترکان و… بوده است انتظار میرفته که خون اشرافی را حفظ کنند.
  همچنین فراموش نشود که با وجود مجاز بودن ازدواج با محارم این امر با اجبار و بدون حس عاطفه صورت نمیگرفته و برخلاف نژاد های دیگر که علاقه به ازدواج و بعضا به اسارت گرفتن دختران قبایل و نژاد های دیگر داشتند و چند همسری داشتند در زرتشت تک همسری و با رضایت طرفین بوده است. 

 28. کامبیز می گوید

  یه مشت چرت و پرت! ساخته دست دشمنان ایرانی و آریایی! که شامل کشورهای جعلی عثمانی و اعراب بی تاریخ و جعلیه!
  خویدودک هم به چم ازدواج با خویشان یعنی فامیلاست. نه ازدواج با اعضا خانواده خودت! دنبال چی میگردید؟ ایرانی رو خراب کنید؟😞😞😞

 29. سلمان می گوید

  من درک نمی کنم چرا جدال بیهوده می کنیم و اقدام به تخطئه همدیگه می نماییم . مسلما ازدواج با محارم با توجه به تحریفاتی که در آیین زرتشتی به وجود آمد ، وجود داشته و البته در کل جامعه زرتشتی یک امر فراگیر هم نبوده و بیشتر به طبقات بالای اجتماع و خصوصا خاندان سلطنتی اختصاص داشته تا به گمان خود خون سلطنتی را پاک نگاه دارند . اما در هر صورت این امر نزد جامعه زرتشتی آن روز به عنوان ( هر چند اشتباه ) ازدواج پذیرفته شده بود و نه یک بی ناموسی ، رابطه نامشروع و خارج از قواعد خانواده . حتی در احادیث شیعه از امام علی (علیه السلام) روایت شده که علت آغاز این امر همبستری یکی پادشاهان با خواهر خود در حالت مستی بوده است . در حدیث دیگری هم از امام جعفر صادق (علیه السلام) روایت شده که او یکی از یاران خود را به علت آنکه یکی از ایرانیان را ( که مولود همین ازدواج با محارم بود) زنازاده خوانده بود ، از خود راندند و عنوان کردند که این امر در فرهنگ آنان به عنوان ازدواج امری پذیرفته شده بود و نه یک امر خارج از چارچوب قواعد شرعی و اخلاقی آن جامعه

 30. بابک پاکدامن سردرود می گوید

  درباره فرهنگ ایران باستان در این زمینه می توان دو نیبیگ (کتاب) پژوهشی زیر را به خوانندگان شناسینید:
  Sexuality in the Babylonian Talmud, Christian and Sasanian in Late Antiquity, By: Yishai
  Kiel, Cambridge University Press, 2016.
  Wrestling with the Demons of the Pahlevi Widewdad, By: Mahnaz Moazami, Brill, 2014.
  بر پایه آنچه به ویژه در بونخان (منبع) دوم دیده ام، خویدوده در ایران در آیین زرتشتی روزگار ساسانیان سپارش و انجام می شده است و کیومَرس نخستین مردم (انسان) پیامد آمیزش اهورامزدا با زمین (دختر) بوده است (خویدوده پدر با دختر) و هنگامی که دیوها کیومرس را می کشند، آب او مادرش (زمین) را بارور می سازد و مَشی و مَشیانه در پی این باروری زمین پدید می آیند (خویدوده پسر با مادر) و نزدیک به چهل، پنجاه سال دیوان بر همه جا چیرگی داشتند، تا این که مَشی و مَشیانه به راز گرایش مَرزیشنیگ (جنسی) به همدیگر پی می برند و از آن سخن می گویند و از یوما (جماع) آن دو فرزندان زاده می شوند (خویدوده خواهر و برادر) و به همین شیوه مردمان چنان فزونی می یابند که بر دیوها چیره می شوند. از این روی، دستکم بر پایه این بونخان، در زمان ساسانیان، خویدوده بر پایه این باورها درباره چگونگی آفرینش نخستین مردم (گیومَرت/ کیومرس امروزی) و پیدایش مرد و زن آغازین و فرزندان آنان سپارش و انجام می شده است. با این همه، این که آیا این کار با آموزه های زرتشت همخوانی دارد، روشن نیست. همچنین، باید دانست که فرهنگ ایران پیش از اسلام فرهنگی چند باوری بوده است و در ایران آن روزگار در زمان هایی بوداییان، ترسایان، کلیمیان، مزدکیان، مانویان، باورمندان به میتراییسم، و … در کنار زرتشتیان می زیستند و همانگونه که از برخی نام ها نیز بر می آید، فرهنگ ایران بسیار جدای از فرهنگ کنونی (چهارده سده پس از گسترش اسلام در ایران) بوده است و تا آن جا که می دانم، کونمرزی (چه با مرد و چه با زن) گناهی مرگَرزان (مستوجب مرگ) شمرده می شده است. اگرچه زنان ایرانی جامه می پوشیدند، با این همه مانند زنان رومی و یونانی سر و تن خود را بسیار نمی پوشاندند که جامه هایی چون چادر سیاه و یا مانند مغنعه راهبه ها را می پوشیدند که ایز (حتی) سیما و دست ها را می پوشاند و نه مانند برخی دیگر از آنان در زمان هایی دیگر، بی جامه و برهنه بودند. سگ و هوگ (خوک) نزد ایرانیان آن روزگاران ارجمند بودند و آزار سگان و گرسنه نگهداشتن آنان گناه شمرده می شد و هوگ نماد هوگستگی (خجستگی) و فراوانی و زایندگی بود که در نام سَگَند (سَهَند) و هوگَند (خُجَند) و هوگیستان (خوجیستان، خوزیستان، خوزستان) نیز این فرهنگ آشکارا دیده می شود، با این همه، با چیره شدن فرهنگ اسلامی بر ایران، جامه زنان ایرانی به چیزی مانند چادر و مغنعه (فرهنگ رومی که شاید بر بخشی از اعراب چیره بودند- جنگ فیلیپ عرب و والریانوس روم با اردشیر ساسانی نمودی از این سرسپردگی اعراب غیرایرانی به رومیان است) و سگ و هوگ نیز ناپاک (نجس) شمرده شدند. از این روی، شیوه نگرش به زندگی در ایران کنونی با فرهنگ ایران آن روزگار ناهمخوانی بسیار دارد و گاهی نیز دشمنان زرتشت و ایران به دروغ بستن به ایرانیان پرداخته اند، برای نمونه ایرانیان از پیشاب گاو برای پاک کردن برخی چیزهای ناپاک بهره می گرفتند، و دشمنان زرتشت و ایران، به دروغ نوشته اند که ایرانیان زرتشتی پیشاب گاو را می خوردند!!! باید اَبَرنگریست (توجه داشت) که هیچ نوشته ای یا گفته ای را نباید بی پژوهش باور کرد و سخن مرا نیز باید پژوهید.

 31. حمید می گوید

  این کار باعث میشه بچه ناقص به دنیا بیاد

 32. کسری شریعتی می گوید

  وقتی یه مشت بی سواد تعصبی همچین مطلبی رو بنویسن وضعمان از این بهتر نمیشه…
  واقعا باعث تاسف همچین نویسنده هایی داریم

  1. داریوش می گوید

   همه بی سواد شما با سواد

 33. مهدی می گوید

  این ترکا از روی حسادت چه چیزایی که نمیگن،به کوری دشمنان ایران و کوروش،کوروش بزرگ در سطح جهان در ازاده بودن،پاکی و حق مظلوم از ظالم گرفتن شناخته شده هست و با این تهمت ها از چشم مردم نمیوفتن،به کوری چشم دشمنان ایران و تاریخ ایران هرسال سالگرد کوروش را باشکوه تراز قبل برگزار میکنیم

  1. داریوش می گوید

   🥰🥰🥰🥰❤❤❤

 34. اسوار می گوید

  من یه سوال دارم گردانندگان
  من یه سوال دارم گردانندگان این سایت مرجع تقلیدند??? سوره نسا آیه ۲۲ و ۲۳ می فرماید ازدواج با محارم حرام شد به جز ازدواج های گذشته من تفسیر همه مراجع تقلید از این دو ایه را خوندم ۹۹ درصد مراجع تقلید در تفسیر این ایه ها نوشتن بعد از نزول این ایه ازدواج با محارم حرام شد یعنی ۹۰۰ سال قبل از نزول قرآن در زمان هخامنشیان ازدواج با محارم حرام نبوده اولا تفسیر مراجع بزرگوار تقلید رو بخونین البته اگه اصلا در دین زرتشت ازدواج با محارم بوده باشه بعد دیدم آقایی به نام سامان نوشتن در دین ابراهیم ازدواج بامحارم حرام بوده شما کتاب اسمانی کامل حضرت ابراهیم از کجا اوردین همه مفسران می فرمایند کتب آسمانی قبل قران تحریف شده بعد شما با اطمینان میگین در دین ابراهیم ازدواج با محارم حرام بوده تازه در آیه ۲۳ سوره نسا نوشته شده ازدواج هم زمان با دو خواهر حرام شد شما که می فرمایین از زمان حضرت ابراهیم این حکم بوده در قران یاداوری شده میشه بفرمایین حضرت یعقوب پیامبر چرا همزمان با دو خواهر ازدواج کرد بعد اگر ازدواج با محارم از زمان حضرت ابراهیم حرام بوده چرا خدا می فرماید حرام شد ازدواج با محارم جز ازدواج های گذشته خدا برایه چی اگه در زمان حضرت ابراهیم ازدواج با محارم را حرام کرده در این ایه می فرماین جز ازدواج های گذشته وگذشتگان را می بخشد یعنی خدا حکم زمان حضرت ابراهیم را نادیده گرفتن ؟؟ لطفا تفسیر مراجع تقلید از آیه ۲۲ و ۲۳ سوره نسا رو بخونین بعد پاسخ بدین من از یه مرجع تقلید سوال کردم اگه نظر منپ منتشر نکنین با عرض معذرت یعنی جواب نداشتین و کم سوادین

 35. اسوار می گوید

  (cached)
  پیش از ظهور اسلام، در میان اعراب جاهلی ده نوع ازدواج وجود داشت:

  ازدواج صداق: که همان ازدواج رایج در همه ادیان آسمانی است و دین اسلام نیز آن را تایید کرده است. در این ازدواج، مهریه معین اما مدت زمان زندگی مشترک، نامعین است و تنها با ازدواج یا مرگ یکی از طرفین پایان می پذیرد.

  متعه: یا همان ازدواج موقت که در ادیان الهی پیش از اسلام و حتی در برخی ملت‌های غیر الهی نیز وجود داشته است. در این ازدواج هم مدت زمان را معین می‌کردند هم مهریه را.

  ازدواج اماء: که ازدواج با کنیزان بود. اگر کسی کنیزی را می خرید، بی آن که مهری برای آن بپردازد، همسرش می شد و می توانست او را به دیگری بفروشد. این ازدواج در اسلام با شرایط ویژه ای مجاز بوده است.

  ازدواج موقت: پسر بزرگ خانواده حق داشت با زن یا زنان پدرش ازدواج کند (البته غیر از مادر خودش ). در اسلام این ازدواج حرام شمرده شده و زن پدر، محرم شمرده می‌شود. ( آیه ۲۲ سوره نساء)

  ازدواج شغار: در این نوع پیوند، مرد با دختر یا خواهر مرد دیگری ازدواج می کرد تا او نیز با دختر یا خواهر او ازدواج کند.

  ازدواج رهط: یعنی ازدواج مشارکتی یا دسته جمعی. گروهی از مردان که نباید بیشتر از ده نفر می بودند با یک زن رابطه برقرار می‌کردند و اگر فرزندی به دنیا می آمد، آن زن فرزندش را به هر یک از مردان که خود می خواست منتسب می کرد و او را پدر فرزند خود قرار می داد.

  ازدواج با اختین: یعنی مردی همزمان با دو خواهر ازدواج کند.

  ازدواج مخادنه: نوعی ازدواج دوستانه بوده است که مردی زنی را به دوستی می گرفت یا زنی مردی را به دوستی بر می گزید.

  ازدواج استبضاع: در این نوع ازدواج، مردی همسر خود را در اختیار مردی که شجاعت، قدرت و یا صفت پسندیده دیگری داشت قرار می داد و تا وقتی که همسرش از آن مرد صاحب فرزند نمی‌شد، از او کناره گیری می کرد.

  ازدواج تعویضی: دو مرد با یکدیگر توافق می کردند و زنانشان را با هم عوض می کردند.

  علاوه بر این ها، ازدواج رسمی و دائم چند مرد با یک زن در برخی اقوام وجود داشته است و نیز در میان درباریان پادشاهی ساسانی در ایران ازدواج خواهر و برادر نیز انجام می شده است.
  از این ها گذشته در میان اعراب جاهلی ارتباط با زنان فاحشه مرسوم بود؛ زنانی که بر در خانه خود پرچم می افراشتند و هر گاه فرزندی از آنها زاده می شد، او را بنا به تشخیص قیافه شناسان و کاهنان به یکی از مردانی که با او ارتباط داشتند منتسب می کردند و آن مرد رسماً پدر آن نوزاد شمرده می شد.

  منابع:
  تاریخ تحلیلی اسلام،‌ محمد نصیری؛ حقوق زن در اسلام

 36. Behruz می گوید

  متاسفانه برخورد مخالفین با این مطلب بسیار ناجالب و غیرحرفه‌ای بوده. اگه موافق این مطلب نیستید به جای حمله به نویسنده یا صاحب سایت و به جای کلی‌گویی‌های همیشگی که این نوشته‌ها متعلق به اعراب و دشمنان و غیره است به نقد آکادمیک همان منابع مورد اشاره می‌پرداختید که این مطلب بر آن‌ها قرار گرفته و به این صورت هم مباحثات جدی می‌بود و هم نکاتی برای یادگیری مطرح می‌شد.

 37. خدایی می گوید

  ایرانی جماعت را انگار خداوند مقلد افریده انهم مقلد خارجیانی که یا از سر تضاد و یا اعوام فریبی یا سؤء ایتفاده از عدم اگاهی ایرانیان انچه خواسته اند به ایرانیان نسبت داده اند خویدوده همان خویش دوده است دوده هم همان دودمان است نه به معنای خانواده این در باور دینی چه در باور زردشت و چه اسلام یک اصل است که شخص باید با دودمان اسلامی خود اردواج کند و همچنین در باور زردشتی نیز بر ان تاکید شده حال اگر کسانی انوا به محارم نسبت میدهند اینها کسانی هستند که پون چیزی برای گفتن ندارند این اواجیف را لین مردم انتشار میدهند بطور کل چه خودی و چه بیگانه هنوز انچنان با نوشته های بازمانده از زردشت بیگانه اند که حتی یک جمله از متون گاتهای اورا انگونه که بیان میکنند نتوانسته اند ترجمه کنند و هر کس هر چه راجب زرزشت میگوید و یا نوشته نظر خود اوست همانگونه که ترجمه های پورداوود ربطی به متون گاتهای زردشت ندارند و نیایش های نا مفهوم و من دواوردی هستند نا چه رسد به نظر یک بیگانه

 38. علی می گوید

  خجالت هم خوب چیزیه تحریف چی!بارها مجوز و سابقه ازدواج و زنای محارم ذکر شده در تاریخ زرتشت…اگر امکان داره کامنتمو منتشر کنید

 39. حسین می گوید

  خیلی آدم باید رذل باشه همچین اراجیفی به زرتشتیان عزیز نسبت بده
  خجالت داره
  دین ندارین حداقل آزاده باشین حیوانات

 40. عینی زاده می گوید

  باسلام . من به عنوان یک معلم مسلمان معتقد نسبت به تصویر انتقاد جدی دارم . چون تصویر غیر منصفانه چنین وانمود می کند این رویه همچنان ادامه دارد . درحالیکه اصل آنهم نامعلوم است .

 41. امیر می گوید

  چه بهتره هرکس خودشو اصلاح کند -موی بشکافیم درعیب دگران – به عیب خود که رسیم کوریم ازآن!!

 42. آریا می گوید

  خویدوده یعنی خویشاوند آقای غیاث آبادی خیلی از تحریف لذت میبرن خود زرتشتی ها هم میگن یعنی خویشاوند که دختر عمو و پسر عمو و… اینا معنی میشه بعد اگر چنین چیزی میان زرتشتیان مقدس بود نسل های پادشاهی چند صد سال ادامه پیدا نمی کرد و پادشاهان ساسانی عمر طولانی نداشتن و فرزندانشون با بیماری های ژنتیکی به دنیا میومدن این تو مصر باستان بوده چون معتقد بودن ژن فرعون از خدایان که باعث شده بود فرزاندانشون در سنیندجوونی فوت شن علم ژنتیک هم باید تایید کنه اینو که نمیکنه درباره زرتشتیان همین الانم زرتشتیان ازدواج با محارم رو ندارن خودش اینو ثابت میکنه

 43. محسن می گوید

  چیزی که مهمه این هست که دین زرتشت دین الهی بوده و اگرم این اتفاقها افتاده حتما تحریف بوده مثل بقیه دین ها پس نباید بگیم دین زرتشت اینجوری بوده لااقل اگر هم بوده باید بگیم دین تحریف شده زرتشت اینجوری بوده. البته دلایلی که در بالا اون اقای اردشیر اذرگشسب اورده منطقی هست ولی خب این باید تخصصی بررسی بشه من و شاید خیلی از ما جایگاه اظهار نظر رو نداریم در این زمینه

 44. رهی می گوید

  خدایی من نمیفهمم چقدر آدم احمق وجود داره که فقط نگاه میکنن میبینن طرف نوشته منابعش فلانو فلانه،میگن خوب راست نیگه داره با منبع حرف میزنه.🤦‍♀️خوب عاقل برو نگاه کن منابعو ببین چرت گفته یا نه درسته حرفش؟ تاریخ هرودوت یا گزنفونو خوندی؟چرا مثل طوطی فقط یه چیزیو تکرار میکنین؟چند سال پیش میگفتن خشایارشاه ازدواح محارم داشته با سنددددد تاریخی مثلااا زر مفت میزدن و با دلیلو مدرک خودشون ثابت شد گوه اضافه خوردن و موضوع از ریشه اشتباه و دروغ بوده برای تخریب تاریخ ایران و تفاوت در اسم و نصبت بوده و در حقیقت هیچکدوم از این تاریخ نویسا حتی جمله شک بر انگیزی نگفتن که همچین برداشتی بشه. تاریخ باستان در همه جای دنیا پر از ابهام و رمز و رازه و تعدادی هم واضح این موردم جزو دسته دومه ، تنها منبع تاریخ نویسان یونانی هستن و اونام در نظر اکثر دانشمندا متهم قطعی هستن به غلو و سعی در بد جلوه دادن ایران بخاطر دشمنی ها در طول تاریخ و با این حال همچین چیزیو ثبت نکردن چون دور از منطق بوده و چرتو پرتم یه حدی داشته، اونام یه خط قرمز دروغ داشتن ولی یه مشت عقده ای ساکنننن ایران (چون هیچ عاقلی با کشور و تاریخش سر جنگ نداره) حدو مرز ندارن .و علم هم ثابت میکنه اینا یه مشت زر مفته چون هیچ مشکل ژنتیکی و مرگ بی دلیل و زود هنگام به این دلایل نداشتن هیچ کدوم از پادشاهان ایران.(ازدواج محارم باعث نقص ژنتیکی میشه و ابچه های حاصل از اون عمر خیلی کوتاهی دارن و در ظاهر هم نقصشون کاملا نمایان هست، مثل خیلی از این نمونه ها در پادشاهان مصری) وقتی ازدواج محارم مصر در خیلی از تواریخ با سند تاریخی مختلف و اشاره مستقیم و سند ظاهری و تایید علمی موجوده،امکانش یک درصدم نیست که در مورد ایرانم اینطور بوده و هیچ دانشمند معتبری ثابت نکرده باشه و نقص ژنتیکی پیدا نشده باشه، یا در تاریخ کشورهایی که با ایران ارتباط داشتن نیومده باشه مثل(هند،چین،مصر،روم و….) در دوره های مختلف و نزدیک تر.
  آدم عاقل منبع معتبر دررررر کنار منطق و عقل رو قبول میکنه😕😕
  واسه مغزم ناراحتم که همچین چرتو پرتایی رو وارد هیستوریش کردم🤐

 45. ایرانپرست می گوید

  این یکی دیگر از دروغ‌های ضد ایرانیست که دشمنان ایران و ایران ستیزان برای به فراموشی سپردن فرهنگ برتر ایران استفاده میکنند بدون اینکه خودشون تحقیقی موثق در باره این موضوع انجام داده باشند. من نمیدونم منبع اصلی ترجمهٔ غلط “خویدوده” از کجاست اما این رو میدونم که در هیچ کدوم از کتابهای اصلی دین زرتشتیت به همچین چیزی اشاره‌ای نشده. اما در کتاب “دینکرد” که به عنوان موثق ‌ترین دایره المعارف یا دانشنامهٔ زرتشتیت به حساب میاد در کتاب سوم، دفتر دوم، شمارهٔ ۸۰ در مورد “خویدوده” نوشته شده که: “خویدوده زمانی محقق میشود که میان هم نژادان به تحقق برسد.” یعنی واژهٔ “خویدوده” در این اینجا معنای ازدواج “هم نژادی” دارد نه ازدواج “هم خانوادگی”. این قانون برای پاک ماندن نژاد ما اریاییها درست شده که با دیگر نژاد‌ها قاتی نشیم و ایرانیتمون رو از بین نبریم.

  یکم جلوتر در همین بند به موضوع ازدواج بین پدر با دختر، پسر با مادر، و برادر با خواهر اشاره شده اما اگر همش رو کامل بخونید متوجه میشید که داره به شکل استعاره‌ای و افسانه‌ای حرف میزنه و توضیح میده که منظورش از پسر، دختر، مادر، و پدر افسانه‌های ایرانی هستند. برای اینکه مطمئن بشید منظور نویسند چه بوده یکم جلوتر در همین شماره رو میتونید بخونید که نویسنده در پاسخ به این پرسش که چگونه در مورد فرزندانی که از طریق ازدواج محارم به دنیا آمدن باید رفتار کرد میگوید: این واضح است که در میان بعضی از مردمان هم خوابی با محارم امری لذت بخش و حلال است، ولی دلیل این موضوع چیزی نمیتوند باشد بجز فرهنگ عقب ماندهٔ بعضی از قبایل اون مردم و یا داشتن دینی منحرف.

  یکم جلوتر نویسند میگه که اگر مادر یا خواهر یا دختر یک مرد دچار آسیب در اندامهای جنسی خود شوند باید مراجعه کنند به یک پزشک ولی دست پسر، پدر، یا برادر نباید به اندام جنسی آنان بخورد.

  یعنی خیلی واضح داره میگه که ازدواج با محارم امری زشت و متعلق به قبایل عقب موند و دینهای منحرف است. حالا چرا بعضیها این واژه رو خواسته یا نا خواسته به اشتباه ترجمه کردند من نمیدونم. تازه همونطور که گفتم این کتاب از کتابهای اصلی دین زرتشتیت نیست و از کتاب‌های ثانوی به حساب میاد. در کتابهای اصلی زرتشتیت به این موضوع اصلا اشاره‌ای نشده.

 46. پوریا می گوید

  اولا با احترام ب عقاید همه ملتها شما کافیه تو گوگل ی سرچ بزنی تمام تاریخ ایران قبل انقلاب یا بیشتر قبل اسلام روتو هرده تا سایت هشت تاش بد راجبش گفتن قلم بدست گرفتن و شرو ور گفتن راحته من کاری ندارم بوده یا نبوده اصلا درست شما میگید بوده من میپرسم یکی منطقی بگ اگ این حرفا گمانه زنیه یا امثال این عرب پرستا از خودشون درمیارن یا ی احمق مثل هردوت ک فقد هدفش بزرگ جلوه دادن اسکندر و یونان بود و ایرانو بد توضیح میداد ..شما بگید همین الان میرید ازدواج کنید مگ نمیگن بهتره ازدواج فامیلی نکنید اونوقت اگ ازدواج محارم بوده اونم زمان هخامنشیان ک از ده انسان پنج نفرشون زیر پرچم ایران بودن ینی حداقل نصف جمعیت دنیا باید ناقص بدنیا بیان پس این دانشمندا چی هستن شما بگید با عقل جور درمیاد این همه حاکمان بزرگ و سالم بلاخره یکیشون ناقص میشه اول از رو منطق و علمی حرف بزنید بعد روش اسرار کنید از رو تعصب حرف نزنید ک خریدار نداره

 47. امیر می گوید

  این مرتیکه غیاث آبادی رو در موردش تحقیق کنید میبینید یه ددروغگوی کلاشه که تموم نظراتش تماما کذبه

 48. ایوب دوم می گوید

  دوستان سلام . ببین دای ، اگه بخوایم خویدوده رو زنا با محارم معنی کنیم میتونیم (سلام) رو هم به معنی تسلیم بودن معنی کنیم که کاملا با هم خانواده اون که (اسلام) به معنی تسلیم بودن که دربرابر خدارو هم به اون چسبوندن همخوانی دارد . همانطور که در کتاب دو قرن سکوت نوشته شده . و این معنی سلام و ضرب المثل (سلام سلامتی میاره) نشاندهنده رفتار وحشیانه و استبدادی اعراب مسلمان با ایرانیان است . پس بیایم درمورد مساعلی که نمیتونیم بهشون اعتماد کامل کنیم نظرات کوبنده ندیم و گفتارمان مبنی بر شک و تردید باشد . من ۱۸سالمه و خیلی دراینجور مساعل تحقیق کردم و آخرش فهمیدم در تاریخ دور مخصوصا مساعل سیاسی عقیدتی هیچ قطعیتی نیست . روز خوش

 49. موسی می گوید

  سخنان موبد آذرگشسب پاسخ زیبایی هست البته ،اما فرض کنید اسلام از بین رفته و جز چند پاره اسناد ضد و نقیض و تواریخی که توسط دشمنان آن ها نوشته شده چیزی در دسترس نیست
  یکم؛اسلام فرقه های بسیاری داره که مطالب آنها را در هم آمیخته خدمت شما عرض میکنیم و این در حالیست که مثلا عرب زبان در جهان نیست
  مسلمانان سن چهل سالگی را بلوغ دینی میدانستند(فرقه ای در لبنان)
  هر زمان زنی در دسترس نبود مردان یکدیگر را تزویج مینمودند و نیز برخی از ایشان به نام شیخ در حالی که چهار زن یا بیشتر داشت مجاز به انکاح یک مرد که معمولا پسری نابالغ باشد میبود(بعضی فرق تسنن)
  و هزار نکته مث خونخوار و تروریست بودنشون که وقتتون رو نمگیرم و اگر باهاشون دشمنی هم داشته باشم که نور علی نور هم هست و اتفاقاتی تو تاریخشون افتاده که نه تنها خلاف دین خدا هست که روی شیطان رو سفید میکنه و این در حالی هست که همه میدونیم اسلام اینچنین نبوده و نیست و در مورد پیروان دین بهی یا اشتباهات بعضی فرق اونها کاری ندارم اما یادتون باشه نباید اینها رو به دین خدا و هیچ یک از پیامبران خدا چه حضرت زرتشت یا پیغمبری دیگه نسبت بدیم

 50. لی لی می گوید

  جدید ترین ترجمه واژه اوستایی خویدوده به صورت زیر می باشد : ” خود تو ده تائی ” . حقایق ژرفی که در پشت این مقوله و مفهوم نهفته اند بطور خیلی خلاصه به شرح زیر می باشند :
  الف – برخلاف تصور خاص و عام ، کلیه افراد انسانی تنها دارای یک سرنوشت جنسی و عشقی به شکل ” یا مرد یا زن ” نیستند بلکه پنج نوع.
  ب – همچنین کلیه افراد انسانی تنها دارای یک نفس یا یک من یا یک خود و یا یک خویشتن مجرد و یگانه و منحصر به فرد نبوده بلکه ده تا.
  اجداد باستانی ماقبل زرتشت ما ایرانیان موفق به کشف دو حقیقت ژرف و بنیادی شده اند که میتوان آنرا عظیم ترین اکتشافات علمی هستی و وجود شناسانه در طول تاریخ بشریت تاکنون دانست و به آن افتخار نمود بدون فخر فروشی به دیگران. اما انسان های آن اعصار دور دست با نوسانات انبساط و انقباض کیهانی آشنا نبوده اند و به همین دلیل توانایی توضیح و شرح این اکتشافات را نداشته اند. به عنوان مثال خود های دهگانه چگونه به ظهور میرسند و سرنوشت های پنجگانه جنسی و عشقی به چه نحوی و از چه راه و طریقی جاری و ساری می شوند و رقم زده میشوند ؟ پاسخ به این سوالات بطور حقیقی و مطابق بر واقعیت یعنی بدور از خیالبافی و اوهام سازی بدون در نظر گرفتن شناخت و دانش علوم طبیعی و تجربی و ریاضیات محض و بدون غایت شناسی نظریات و تئوری های علمی عصر جدید بخصوص نظریه علمی مه بانگ غیر ممکن می باشد. همزمان با ایرانیان ، هندوان باستان هم به یک کشف عظیم و سترگ دست یافته بودند که به علت عدم آگاهی از نوسانات کیهانی آن کشف بزرگ را از راه حلول روان تبیین نموده و شرح داده اند. میتوان باور داشت که این اکتشافات عظیم علمی اقوام باستانی ساکن سرزمین های ایران و هند به تدریج و در طول اعصار زیر خروارها خاکستر آیین و مراسم دست و پاگیر دفن گردیده اند. یکی دیگر از اکتشافات بزرگ ایرانیان به عصرهای ماقبل یکی از پادشاهان پیشدادی به نام جمشید تعلق دارد که آنهم زیر بار مراسم چیدن هفت سین در جشن عید نوروز پنهان شده و کمرش خم گردیده است. حرف س در اصل و ریشه حرف اول هفت شیء یا هفت چیز و هفت خوراکی نبوده بلکه حرف اول واژه پارسی ” سامان ” به معنای نظم می باشد. حقیقتی که در پشت این اکتشاف علمی نهفته این است که طبیعت و کیهان تنها دارای یک نظم و سامان نمی باشند بلکه هفت تا و آنهم بیشمار. حقیقت ژرف تر دیگری که در پشت این حقیقت پنهان گشته این است که بهشت بیکران تنها دارای یک حالت کلی نیست بلکه حالات کلی بیشمار که بین دو حد بالایی و پایینی محصور اند ؛ یکی نهایت نقصان و دیگری نهایت کمال. این حالات کلی بیشمار پشت سرهم از طریق وقوع مه بانگ های هفتگانه و بیشمار بر اثر نوسانات متوالی انبساط و انقباض هستی های محدود و متناهی و همسان و بیشمار در چهارچوب مکان های مجرد سه بعدی با محیط های مطلقا مسدود و نفوظ ناپذیر بطور همزمان و همسان به ظهور میرسند. براساس دو حقیقت اولیه تعداد منازل نزولی و صعودی سفر آفرینش هرکدام هفت تا می باشند.منازل صعودی تکرار کامل یا صددرصد منازل هفتگانه و بیشمار نزولی می باشند. نتیجه اینکه درک و فهم منطقی و معقولی معنای حقیقی واژه اوستایی خویدوده یا صحیح تر ” خود تو ده تایی ” و درک زنجیره تولد و مرگ هندوان بدون توجه به دانش علمی عصر جدید مطلقا غیر ممکن می باشند. با این روش علمی میتوان چگونگی پیدایش عوالم هفتگانه ؛ هفت آسمان و هفت زمین دینی ؛ هفت وادی و هفت شهر عشق عرفانی را به روشنی شرح داد. همچنین مبداء و معاد و قیامت و رستاخیز و معاد مادی – روحی – روانی را بطور روشن ترسیم نمود و شرح داد. قیامت هرگز برپا نمیگردد و مردگان هم از قبر برانگیخته نمی شوند بلکه انسان بهمراه طبیعت و کیهان از طریق اشاره شده در بالا به حالت معاد خواهد رسید که همان حالت اولیه کمال ایده آل بهشتی هستی خواهد بود و آنهم بدون استنطاق و بازجوئی و بازپرسی در دادگاه عدل اهورامزدا یا الله و بدون ملامت و سرزنش و عذاب و جزا بابت اعمال بد دنیوی .

 51. Si Si می گوید

  غربیان هفت شهر عشق اهورامزدا و الله را گشتند و ما هنوز در خم پس کوچه های تاریک آیات و روایات و احادیث انبیاء و اولیاء و عشق بازی شاعران و عارفان دینی پارسی زبان با محبوب و محبوبه ملکوتی و شال بستن و نوشیدن شربت هوم توسط موبد موبدان و چادر و چار قد و حجاب کامل و جدایی زن و مرد از همدیگر از دوران کودکی تا دوران پیری و کهولت در ظلمت غرق شده و پرسه می زنیم. و دچار خیالات و اوهامات پیاده کردن قوانین الاهی و مزدایی بر روی کره زمین شده ایم. گویا اهورامزدا و الله هشت ماهه از اهریمن حامله باشند و ماموریت پیاده کردن قوانین را بدست عده ای ریش و سبیل دار سپرده باشند. این است سرنوشت فلک زده تاریخی ما ایرانیان.

 52. می می می گوید

  تفسیر کردی از واژه اوستایی :
  این واژه در اصل و ریشه به صورت زیر بوده است : خُوَا اِت و دِتام . بعدا در متون پهلوی به شکل های خویدوده ؛ خویتوکدس؛ خویت ودثه و خویدوس ، متحمل تغییرات نوشتاری و ماهیت و معنا شده است. میتوان گفت که این فرّه ایزدی توسط نادانان و کم خرد یا بی خردان موردظلم و ستم قرار گرفته است و زیر سُم ستوران اندیشه های تاریک و ظلمانی آنان خورد و خمیر شده است و جلوه ایزدیش توسط دیوان اهریمنی به غارت و یغما و تاراج رفته است.
  الف – خُوَا به زبان امروز کردی ایرانی به معنای خدا می باشد.
  ب – اِت در اصل و ریشه به شکل اَت و یا یَت بوده است و اشاره به صفت ملکی دوم شخص مفرد دارد. لذا خُوااِت یا خُوااَت و یا خُوایَت هرسه به زبان کردی به معنای ” خدای تو ” می باشند.
  پ – دِتا به زبان کردی مترادف و معادل و هم معنا با ” دوتا ” در زبانی فارسی می باشد.
  ت – پسوند ” م ” مخفف ام بوده و به معنای هستم می باشد.
  ث – حرف ” و ” همان حرف ربط و پیوند بین دو عبارت است.
  بر اساس این تجزیه و تحلیل منطقی و معقول معنای این واژه باستانی و اوستایی به زبان کردی امروز که ریشه در زبان اقوام باستانی ماد دارد به شکل زیر می باشد : خدای تو و دو تا ام.
  البته منظور این عبارت به معنای باور ثنویت و دو خدایی نبوده بلکه ایزد دانا و توانا و احد و واحد و یگانه در بخش انسانی هستی و وجود خویش دارای دو جنبه مردانگی و زنانگی ؛ نرینگی و مادینگی ؛ پدرانه و مادرانه ؛ پسرانه و دخترانه ؛ مذکرانه و موئنثانه می باشد. روی همین اصل مسیحیان که برای خداوند فقط جنبه پدرانه و پسرانه قائل بوده و هستند به مبارزه با این جنبه مادرانه بینش اوستایی ماقبل زرتشت بر خواسته اند و سعی و کوشش اولیه آنان این بوده است که آن آیین و بینش نیک باستانی را تخریب نموده و آنرا در ذهن و خاطر ایرانیان پست جلوه دهند. امروز به عنوان یک کرد ایرانی و دوستدار زبان فارسی و فرهنگ و تمدن ایرانی با اطمینان و یقین و خیال راحت و خاطر جمع از خدمت خود و هستی و وجود و خدا ناشناسان یهودی ؛ زرتشتی ؛ مسیحی و مسلمان می پرسم که این بینش باستانی در قالب این واژه اوستایی به شکل ” خدای تو و دو تا ام ” چه رابطه و پیوندی با ازدواج با خویشاوندان دارد؟ یک روزی در آینده شناخت و دانش علوم طبیعی و تجربی خانه پدر و مادر آسمانی ام را از وجود شما آشغال های خود و خدانشناس یهودی و زرتشتی و مسیحی و مسلمان پاک خواهد کرد و باور علمی عام و خاص و جهانشمول را جایگزین باور های اوهامی تان خواهد نمود.

 53. بهمن می گوید

  همانگونه که عربهاتوانستندبازوروتبلیغات وراهنماییهای یک ایرانی کاری کنندکه یک معبدرسمی بت پرستی به نام خانه ی خدا جابیفتدوبلکه پرستش آن تاامروزنیزدوام بیاوردوهمانطورکه عرب بت پرست وغارتگرباهمکاری کاسه لیس های خودی توانست ایرانی سربلندوخداباوررابه عنوان آتش پرست بخواندبه گونه ای که اثروتشکیک آن تاامروزهم بماند،بایدپذیرفت که همسری محارم درآیین یگانه پرستی نیزازتبلیغات وفحش های دائمی اعراب اسلام به ایرانی هابوده وآن نیزگاها”توسط افرادبیمارخودی مطرح میشودبرای توجیح است که اسلام برآیین اصلی توحیددرایران برتری دارد.البته همین شانتاژرابرای مسیحیت دارنددراینکه مسیحیان عیسی رافرزندخدامیدانندیاحکایات دیگری برعلیه یهود.عربهای عقده دار،پس ازتسلط برایران،ایرانی ها رامرتبا”برده وموالی میخواندندواین قضیه آنچنان نهادینه شدکه حتی امروزه نیز افراد روحانی اسلامی پنهان قبول دارند وآشکاراجرامیکنند.آیابر این اساس بایدایرانی راآتش پرست وبرده وکنیزبدانیم.برآیندآیین های باستانی ایران همان ورودکوروش بزرگ به بابل واحترام به مردم آنجاولغوبرده داری وآزادسازی مردم ازاسارت بودکه توسط جامعه ی ملل پذیرش ورسمیت یافته است واین دستاوردهمان دینی است که اعراب ویونانیان بت پرست برضدآن تبلیغهای دروغین بسیارکرده اند.اماازاینکه بخواهم دستاوردعرب راپس ازتهاجم به سرزمینهای مختلف به نام دین برایتان بازگوکنم بایدبگویم شرم دارم.چنانچه بخواهیم فرزندانمان موالی به دنیا نیایند،درگوششان ایرانیت وآزادمردی رابخوانیم نه چیزدیگر.

 54. رهگذر می گوید

  تیتر مقاله و عکس انتخابی شما نشان میده هدفتون تخریب بوده و نه صرفا اطلاعت رسانی. به همین خاطر میشه درنظر گرفت که مطالبی که که نوشتید بی طرفانه نبوده و حتما شیطنت های درونشون بوده. خدا شما رو به راه راست هدایت کنه

 55. محمد پیردنیا می گوید

  من از نویسنده این مقاله که با دقت و با ذکر منابع باعث شد اگاهی من بیشتر شد کمال تشکر را دارم خداوند نگهدارتان باشد

 56. محمد پیردنیا می گوید

  خداوند نگهدار شما که مطالب تاریخی را با ذکر منابع توضیح می دهید

 57. سید می گوید

  سپاس بابت اراجیفی که به عنوان مقاله گرد آوری کردید بی شک و تردید فقط قصد تخریب داشتید

 58. سید می گوید

  با نشر مطالب نصب و نیمه چه مقصودی جز تخریب دارید؟

 59. محمد کاپله می گوید

  باسلام و درود فراوان خدمت خوانندگان عزیز و محترم اعم ازمخالفین موافقین با خوئ یاتو دته ، این مشاجرات پیامکی مرا بیاد انگور و اوزوم و عنب و گریپ حضرت مولانا انداخت و همین طور داستان پیل در خانه تاریک را برایم تداعی نمود زیرا متاسفانه معنای خوئی یا تو دته که همین امروز هم در زبان لُری ر واج و کاربرد دا رد، کسی اهمیت نداده ! چونکه گویش روی نزدیکترین گویش به زبان پهلوی است و “خوئی یاتو” یعنی خودی هایتان ،و “دت یا دتّه ” یعنی دختر و رویهم یعنی دختری از خودی هایتان !! خوئی یامو= خودی هایمان ، خوئی یاتو= خودی هایتان ، خوئی یاشو= خودی هایشان و عرض کردم دِ ت یا دِتّه یعنی دختر و کلام آخر اینکه آیا برای شناختن اسلام آیا بایستی به قرآن و سنّت مراجعه نمود یا به رساله و توضیح المسائل فلان مجتهدی که مجله سکسی پلی بوی آنرابعنوان سکسی ترین کتاب سال چاپ ومنتشرنمود؟ برای شناختن دین کهن اجدادمان بایستی به اوستا وگاتها مراجعه نمود نه به رسائل موبدان که همان توضیح المسائل فعلی است و یکی از آنها کتاب دینکرد است و اسمش هم روی خودش است یعنی توضیح المسائل ویا شایست و ناشایست هم مشابه همان یعنی کارهایی که انجام آن شایسته است و کارهایی که نباید انجام داد. ما فراموش کردیم چونکه حافظه تاریخی نداریم ! آئین نوزرتشتیان از شرق توسط بودائیان و از غرب توسط مسیحیان و ازدرون توسط مانویان مورد تهدید بود آخرسرهم ضربه نهایی را از درست دینان مزدکی دریافت نمود و موبدان برای جلوگیری از مضمحل شدن جامعه رو بزوال زرتشتیان، این فتوا را دادند همانگونه که همه‌ی مراجع عظام تقلید فتوا داده‌اند که شیعیان از اهل سنّت واهل کتاب زن بگیرند ولی به آنها زن ندهند !مسئله همین است وبس ولی عواملی هست که میخواهند مردم در بی خبری بسربرند التماس تفکر در پناه خردباشیم. پاینده باد ایران و ایرانی.

 60. محسن ضربیان نام می گوید

  خوب انسان هم حیوانی بوده که به گذشت زمان بااندیشه خودش تکامل یافته وکشف کرده که ازدواج بامحارم وحتی عموزاده هاوعمه زاده وخاله زاده ودایی زاده باعت ناقص شدن نسل وحتی ازبین رفتن نسل بشرمیشود.الان که ازدواج باعموزاده اشکالی نداردولی بازهم پیامدهای ناگواری برنسل بشرداردودرآینده شایدازدواج باعموزاده هاومخاله زاده وعمه زاده ودایی زاده هم مایه ننگ ومزمت باشد.

 61. زهرا می گوید

  البته ازدواج با محارم درجه اول طی یک یا دو نسل بشدت روی سلامت جسم و روان اثر میذاره به طوری که چنین چیزی در زمانی بین فرائنه مصر متداول بوده و نقل های تاریخی و شواهد مومیایی ها شاهد وجود ناهنجاری های شدید ژنتیکی در بین درباریان مصر هست ، چنین چیزی به طور گسترده و آئینی اگر وجود داشت حتما اثرات زیادی روی نسل ها میذاشت که حتما در تاریخ ازش گفته میشد

 62. یلدا می گوید

  با درود
  به نظر بنده در آیین زرتشت ازدواج با دختر عمو و دختر عمه دختر خاله و دختر دایی نیز مثل هندی ها منع بوده است و این ازدواج هایی هم که به شاهان و غیره ربط می دهند همان دختر عمو ها بوده است که قبلا آها را محارم خود می دانستند و پسر عمو را برادر می دانستند چه در خانواده ی ما تا چند سال پیش عمو را کاکا صدا می کردند

 63. مجید می گوید

  سلام مجید هستم از مشهد
  من نه مثل بعضی از دوستان آنقدر در تاریخ قوی هستم کا تاریخ شناسان را بشناسم فقط من مسلمان ایرانی هستم، به گذشته خودم که ایرانی هستم افتخار میکنم و همچنین به اعتقادات مسلمانیم.
  با احترام به تمام دوستان من از عقل خودم استفاده میکنم در کتاب ادیان الهی(نویسندش یادم رفته ولی حتما براتون پیدا میکنم) آمده امام علی برای کسانی اهل کتاب نبودند خراج برقرار کرد، اهل کتاب کسانی مثل یهودیان و مسیحیان که کتا آنها آسمانی و رهروی پیامبر خدا هستند. که علاوه بر مسلمانان یهودیان ومسیحیان زرتشتیان هم به خاطر حضرت زرتشت و اوستا معاف از مالیات شدند
  به نظر شما زرتشت که پیامبر خدا بوده با همچین چیزی یعنی ازدواج محارم کنار می‌آمده؟؟؟؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.