کتیبه خشایارشا بر درگاه کاخ هدیش

خشیارشا - کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش

خشیارشا – کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش

 

خشیارشا - کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش

 

خشیارشا - کاخ هدیش بر درگاه کاخ هدیش و چین جامه شاه در کاه هدیش

 

  1. Xšayâršâ \ xšâyathiya \ vazra
  2. ka \ xšâyathiya \ xšâyathiyâ
  3. nâm \ Dârayavahauš \ xšâyath
  4. iyahyâ \ puça \ Haxâmanišiya \

 

خشیار شا شاه بزرگ شاه شاهان پسر داریوش شاه یک هخامنشی

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.