کتیبه شاپور دوم در کاخ تچر

كتیبه شاپور دوم در كاخ تچر

کتیبه شاپور دوم در کاخ تچر

 

در جرز جنوبی کاخ تچر تخت جمشید دو کتیبه کنده شده است. یکی از آنها مربوط به سال بیست و دوم سلطنت شاپور دوم است و مضمون آن اینچنین است : “در ماه اسپند ارمز بسال ۲۲ پادشاهی خدای پرست خدایگان شاهپور شاهنشاه ایران و غیر ایران….” این کتیبه دوازده سطر دارد. کتیبه دیگر در ده سطر و نیم است و به سال چهل و هشتم از سلطنت شاپور دوم تعلق دارد که توسط دو نفر از یاران شاپور دوم به نامهای سلوکوس و کاور در تمجید و تحسین از اقدامات شاه کنده شده است.

 

کتیبه ساسانی تچر

 

منبع iranatlas
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.