سپاه جاویدان

سپاه جاویدان

سپاه جاویدان

 

سربازان سپاه جاویدان را می توان در مرکز نگاره های پلکان شرقی آپادانا دید که پشت سر شاه ایستاده اند. این سپاه ده هزار نفری گارد مخصوص شاهنشاهی بودند و اگر فردی از آنها مریض می شد یا می مرد، کس دیگری جای او را می گرفت. به این ترتیب تعداد آنها همیشه ثابت بود.

آنها لباس چین دار هخامنشی بر تن، کفش سه بند ایرانی بر پا ونواری پیچیده بر سر داشتند ولی این نوار مانند ایلامیها در پشت سر آنها گره نمی خورد. نیزه همه این سربازان در پایین حالت انار داشت، به همین دلیل یونانیها به آنها انار بر یا سیب بر می گفتند. افراد این سپاه به ده گروه تقسیم می شدند و یک فرمانده به نام هزار پشت داشتند و رییس کل آنها رییس کل ارتش ایران بود.

این سپاه ده هزار نفری ارتش کشور را تشکیل نمی داد، بلکه سپاه خاصی بودند که حفاظت از سلطنت را به عهده داشتند. چنین ارتش مخصوصی در همه دوره های تاریخی ایران وجود داشته است.

فرمانده کل سپاه همیشه در پیش شاه مسئول بود و از افراد خانواده شاه انتخاب می شد. گروه بندی سربازان ده دهی بود و هر گروه هزار نفری به ده گروه صد نفری و هر کدام از آنها به ده گروه ده نفری تقسیم می شدند و هر گروه مسئول خاص خود را داشت. در کاشی های کاخ شوش تصویر رنگی آنها بر روی آجر کشف شده است.

گارد جاویدان - شوش

گارد جاویدان - شوش

 

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها