لوح طلای آریارمنه

آریارمنه

0 3,391

آریارمنه

 

لوح طلای آریارمنه در سال ۱۹۳۰ در همدان کشف شد.آریا رمنه یک هخامنشی احتمالا برادر کورش شاه انشان بوده است.از آنجا که او مقدم بر داریوش بوده و داریوش خط میخی فارسی باستان را ساخته است در صحت لوح طلای آریارمنه می توان شک کرد.شاید داریوش آنرا برای تثبیت موقعیت خود و شاخه دوم هخامنشی از طرف آریارمنه ساخته باشد

 

 

 1. Ariyâramna \ xšyathiya \ vazraka \ xšâyath

 2. iya \ xšâyathiyânâm \ xšâyathiya \ Pârsâ

 3. \ Cišpaiš \ xšâyathiyahyâ \ puça \ Haxâmanišah

 4. yâ \ napâ \ thâtiy \ Ariyâramna \ xšâyathiya

 5. \ iyam \ dahyâuš \ Pârsâ \ tya \ adam \ dârayâ

 6. \ miy \ hya \ uvaspâ \ umartiyâ \ manâ \ baga

 7. \ vazraka \ Auramazdâ \ frâbara \ vasnâ \ Au

 8. ramazdâha \ adam \ xšâyathiya \ iyam \ da

 9. hyâuš \ amiy \ thâtiy \ Ariyâramna

 10. \ xšâyathiya \ Auramazdâ \ manâ \ upastâ

 11. m \ baratuv

 

آریارمنه شاه بزرگ شاه شاهان شاه پارس پسر تیس پیس نوه هخامنش . شاه آریارمنه می گوید : این کشور پارس که من دارم اسبان خوب و مردم خوب دارد.خدای بزرگ اهورا مزدا آنرا به من عطا کرد.به لطف اهورامزدا من شاه این کشور هستم.شاه آریارمنه می گوید : باشد که اهورامزدا مرا کمک کند

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها