کتیبه ای از داریوش در جنوب صفه تخت جمشید ( ۲ )

تخت جمشید

کتیبه ای از داریوش در جنوب صفه تخت جمشید ( ۲ )

 

 1. adam \ Dârayavauš \ xšâyathiya \ vaz
 2. raka \ xšâyathiya \ xšâyathiyânâ
 3. m \ xšâyathya \ dahyûnâm \ tyai
 4. šâm \ parûnâm \ Vištâspahyâ \
 5. puça \ Haxâmanišiya \ thâtiy \ Dâra
 6. yavauš \ xšâyathiya \ vašnâ \ Aurama
 7. zdâhâ \ imâ \ dahyâva \ tyâ \ adam
 8. \ adaršiy \ hadâ \ anâ \ Pârsâ \ kâ
 9. râ \ tyâ \ hacâma \ atarsa \ manâ \ bâj
 10. im \ abara \ Ûvja \ Mâda \ Bâbiru
 11. š \ Arabâya \ Athurâ \ Mudrây
 12. â \ Armina \ Katpatuka \ Sparda \ Ya
 13. unâ \ tyaiy \ uškahyâ \ utâ \ tya
 14. iy \ drayahyâ \ utâ \ dahyâva \ t
 15. yâ \ para \ draya \ Asagarta \ Parthava \ Zra
 16. ka \ Haraiva \ Bâxtriš \ Suguda \ Uv
 17. ârazmîy \ Thataguš \ Harauvatiš \ H
 18. iduš \ Gadâra \ Sakâ \ Maka \ thâtiy
 19. \ Darayavauš \ xšâyathiya \ yadiy
 20. \ avathâ \ maniyâhay \ hacâ \ aniya
 21. nâ \ mâ \ tarsam \ imam \ Pârsam \ kâram \ pâdi
 22. y \ yadiy \ kâra \ Pârsa \ pâta \ ahatiy \ hyâ \
 23. duvaištam \ šiyâtiš \ axšatâ \ hauvci
 24. y \ Aurâ \ nirasâtiy \ abiy \ imâm \ vitham

 

من داریوش شاه بزرگ شاه شاهان شاه کشورهای بسیار پسر ویشتاسپ هخامنشی.گوید داریوش شاه : به خواست اهورامزدا اینهایند کشورهایی که من به یاری مردم پارس فرمان راندم اراده مرا پذیرفتند و مرا خراج گذاردند ایلام ماد بابل عربستان آشور مصر ارمنستان کاپادوکیه سارد یونان خشک و انکه در جزایر است کشورهای آنسوی دریا سگارتیا پارت زرنگ هرات بلخ سغد خوارزم سته گوش رخج هند قندهار سکا مکا . گوید داریوش شاه اگر تو چنین اندیشه کنی که از دشمن نمی ترسم آنگاه این کشور را بپایی. اگر این کشور پارس پاس داشته شود اهورامزدا شادی بیکران بر این کشور ارزانی خواهد داشت بشود که شادی از اهورا مزدا فرو رسد

منبع iranatlas

بهترین از سراسر وب

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها