کتیبه اردشیر دوم بر تکه سنگ

اردشیر دوم - تکه سنگ

اردشیر دوم – تکه سنگ

 

آرامگاه اردشیر دوم

 1. adam \ Artaxaçâ \ X \ 
 2. Dârayavauahyâ \ Xhyâ \ puça \ 
 3. Dârayavauahyâ \ Artaxaçâhyâ \ Xhyâ \ puça \ 
 4. Artaxaçâhyâ \ Xayârcahyâ \ Xhyâ \ puça \ 
 5. Xayârcahyâ \ ] Dârayavauahyâ \ Xhyâ \ puça \
 6. Dârayavauahyâ \ Vitâspahyâ \ puça
 7. \ Haxâmaniiya \ thâtiy \ Artaxaçâ \
 8. xâyathiya \ vazraka \ xâyathiya \ x
 9. âyathiyanâm \ xâyathiya \ dahyûn
 10. âm \ xâyathiya \ ahyâyâ \ bûmiyâ \ i
 11. mâm \ hadi \ utâ \ imâm \ usta
 12. canâm \ tya \ athagainâm \ ta [ damaged ]
 13. damaged ] \ Auramazdâ \
 14. damaged ]

 

منم اردشیر پسر داریوش شاه داریوش پسر اردشیر شاه اردشیر پسر خشیارشاشاه خشیارشا پسر داریوش شاه داریوش پسر هیشتاسپ یک هخامنشی

 

اردشیر شاه بزرگ شاه شاهانشاه کشورها شاه همه زمین گوید این کاخ و این پلکان را ….من ساختم.باشد اهورامزدا

منبع iranatlas
عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها