تصاویری از شهر سوخته

با تصاویری از شهر سوخته همراه شوید

 

 

 

عکس شهرسوخته_3.jpg (1300×874) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس شهرسوخته_2.jpg (1300×867) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس خمیرگیر5000ساله_در_شهر_سوخته.JPG (1200×1600) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس شهرسوخته_1.jpg (1300×867) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس Animation_vase_2.jpg (2000×2000) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس ظروف_سفالی_شف_شده_در_شهر_سوخته.JPG (1000×750) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس نمونه_ای_از_گردنبندهای_کشف_شده_در_شهر_سوخته.JPG (1088×824) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس ورودی_شهر_سوخته.jpg (1280×710) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس توضیحات_شهر_سوخته.jpg (960×1280) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس منطقه_شرقی_مسکونی_شهر_سوخته.jpg (1280×390) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس کاخ_سوخته_شهر_سوحته.jpg (1280×530) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس مهر_باستانی_5000_ساله_شهر_سوخته.JPG (1000×749) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس سفال_های_5000_ساله.JPG (1100×825) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس نقش_مهر_5000_ساله_بر_روی_گل.JPG (1100×825) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

 

عکس گورستان_شهر_سوخته.JPG (1214×850) %d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%b3%d9%88%d8%ae%d8%aa%d9%87 Tarikhema.org

عضویت
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد درون خطی
دیدن تمامی دیدگاه ها